Patenty so značkou «ropných»

Spôsoby na hydrospracovanie ťažkých ropných surovín s použitím koloidného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19856

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lee Lap-keung, Lott Roger

MPK: C10G 47/26, C10G 47/06, C10G 47/02...

Značky: spôsoby, hydrospracovanie, koloidného, ropných, ťažkých, surovin, katalyzátora, použitím

Text:

...veží zahŕňa termálne krakovanie , ako je oneskorené koksovanie a Flexikoksovanie, a extrakciu rozpúšťadlami. Extrakcia rozpúšťadlami je pomerne drahá, a neschopná znížiť bod varu ťažkých ropných surovín. Existujúce komerčné katalytické hydrokrakovacie postupy zahŕňajú rýchlu deaktiváciu katalyzátoru a vysoké náklady na katalyzátor, čo ich robí V súčasnej dobe nevhodné pre hydrospracovanie spodkov z vákuových veží, ak nie sú V podstate...

Spracovanie ropných frakcií, fosílnych palív a ich produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5506

Dátum: 17.08.2004

Autor: Cullen

MPK: C10G 27/00

Značky: frakcií, spracovanie, ropných, palív, fosílnych, produkty

Text:

...tuhnutia, teploty zákalu a teploty mrznutia. zlúčeniny siry a zlúčeniny dusíka sa redukujú a používanie spôsobu podľa tohto vynálezu významne znižuje záťaž na konvenčné spôsoby, ako sú hydrodesulfurizácla ahydrodenitrogenácía, ktoré môžu byť z tohto dôvodu uskutočnené účinnejšie a efektívnejšie.0018 Tieto a ďalšie výhody, vlastnosti, použitie a uskutočnenia tohto vynálezu sú evidentnejšie z nasledovného opisu.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU A...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 31/00, C10G 15/00, B01D 1/00...

Značky: palív, energiou, fosílnych, frakcií, produktov, zvukovou, ropných, spracovanie

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3298

Dátum: 10.09.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, odlučovač, látok

Text:

...Údržba takéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadení. Sústredením všetkých nádrži a technológií do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investičným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOdlučovač ropných látok na veľké prietoky odpadových vôd podľa technickéhoriešenia, ktorý je...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3288

Dátum: 06.08.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 1/40

Značky: látok, ropných, odlučovač

Text:

...riešenia sa dosiahnevysokej účinnosti odlučovania ropných látok u zariadenia sveľkými prietokmi. Údržbatakéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadeni. Sústredenlm všetkých nádrži a technológii do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investićným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického...

Zariadenie na odlučovanie suspendovaných látok ve vode najmä látok ropných a kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260365

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: suspendovaných, odlučovanie, zariadenie, kalov, ropných, látok, najmä

Text:

...šikmým zberným žliabkom 5 zaústiljúcim po oboch stranách do nornej oddelovacej prepážky 7 bočnej a tieto do nornej staviteľnej prepážky 8 priečnej, ktorá je opatrená odvodo 1 n 9 ropných látok. Stredná časť šikmých odlučovacích prelamovaných lamiel 5 je opatrená perforovanou trubičkou 1 D na stláčaný vzduch po celej ich šírke. Medzi šikmou uzatváracou stenou 11 a nornou stenou 12 je vložený koalescečno-absorbčný filter 13. V spodnej...

Kontinuálny odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1587

Dátum: 10.09.1997

Autori: Slánský Tomáš, Kaliba Daniel

MPK: B01D 21/02

Značky: ropných, odlučovač, kontinuálny, látok

Text:

...zbernej komory.Objasnenie gpgázkov na výkresochNa obrázku je príklad konkrétneho uskutočnenia kontinuál neho odlučovača ropných látok v reze.Odlučovač je vytvorený nádržou l, do ktorej potrubím priteká kvapalina v smere šípky. Kvapalina sa dostáva cez koalescenčnü vložku § do priestoru, ktorý je zhora ohraničený vodorovnou priehradou A a vpredu v smere prúdenia hornou stenou g, pod ktorou sa kvapalina dostáva k odtokovému potrubiu. Pred týmto...

Spôsob odstraňovania ropných látok, polyaromatických uhľovodíkov a polychlórovaných bifenilov zo znečisteného horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Čížek Jiří, Žák Jaroslav, Kořistka Jaroslav

MPK: C11D 1/72, A62D 3/00, B09C 1/02...

Značky: polychlorovaných, znečištěného, uhľovodíkov, látok, prostredia, horninového, polyaromatických, ropných, odstraňovania, spôsob, bifenilov

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené horninové prostredie, hlavne pôdy, zeminy, kaly a horniny, sa vymývajú vodným roztokom na báze detergentu na báze polyalkoholových tenzidov, ktorých hydrofilná časť molekuly je tvorená polyetylénoxidovým reťazcom s kumulovanými hydrofilnými skupinami -O-CH2-(O-CH2-CH2)x-, výhodne s koncentráciou 0,1 až 5 objemových percent.

Lapač ropných a podobných produktov znečisťujúcich životné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 220

Dátum: 09.09.1993

Autor: Němeček Pavel

MPK: B01D 17/032

Značky: životné, ropných, znečisťujúcich, prostredie, produktov, podobných, lapač

Text:

...cez hradítko opatrené sitom s druhou vaňou v ktorej je umiestnené trojdielne hradítko, dalej vedenie plaváka v ktorom je umiestnený plavák uzatvárajúci spojovacie koleno spojené s výtokovou rúrou.Na pripojenom výkrese je znázornený lapač ropných a podobných produktov v reze. Lapač pozostáva z prvej vane(17) ktorá má poklop s rámom (10). Do vane vstupuje vtokové koleno (4) opatrené mrežou (1) rámom (2) a sklzom (3). Prvá vaňa (17) je cez...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmied Robert, Dočekal Jiří, Sladký Petr, Vacek Karel Akademik

MPK: G01N 21/01

Značky: průběžné, ropných, terénní, zařízení, úniku, kontrole, produktů

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Retenční nádrž pro automatické zachycování ropných látek z hladiny tekoucích vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269884

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kaminský Lubomír, Kosek Jiří, Knybel František

MPK: C02F 1/40

Značky: látek, zachycování, ropných, retenční, nádrž, automatické, hladiny, tekoucích

Text:

...vhodná dlnenzovat tak, aby průtok vody byl malý a relativně atálý, přičemž i vyprazdňování akumulačního prostoru pro~ ahromežčování ropných látek v předeponážní jínce lze automatizovat.Podstata vynálezu je zřejmá z přiloženého výkreau, na němž obr. 1 představuje schematický půdorysný pohled na retenční nádrž a obr. 2 je řezem A-A z obr. 1.Vodním korytem ł proudi voda, jejíž hladinu stírá norná stěne g. K boku vodního koryta 3 je přistevena...

Povlaková hmota pro beton a betonové konstrukce odolávající působení ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268439

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štepita Matej, Mlejnek Jiří, Český Vladimír

MPK: C09D 5/02

Značky: působení, odolávající, betonové, ropných, konstrukce, hmota, betón, povlaková, produktů

Text:

...0,04 díly čpavkové vody a sušině 25 hmot., 0,0 ú díly hexametafosforečnanu sodného, 0,04 díly sodno-amonné soli kyseliny polyakrylové o sušině 25 k hmot., 2,0 díly titanové běloby, 0,5 dílů lakového benzínu o teplotě varu 155 00,1,0 díl odpěňovače a 3,88 dílů vody. Vznikne tixotropní směs zpracovatelná natíráním,válečkováním i stříkáním. Po nanesení na upravené substráty vytváří hmota souvislý,pružný, houževnatý homogenní povlak nepropustný...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horváth Jozef, Sventek Ján, Trubač Karol, Baxa Jozef, Kabeš Vlastimil, Farbula Vilibald, Kachút Daniel, Bučko Miloš, Huba František

MPK: C10L 1/32

Značky: ropných, ťažších, podielov, emulzně, palivo

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: B01J 27/08, B01J 27/10, B01J 27/12...

Značky: odstraňovania, spôsob, ropných, hlinitého, báze, boritého, procesu, chloridů, živíc, výroby, fluoridu, katalyzátora

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Janáček Leoš, Vybíhal Jaromír, Novák Václav, Urban Ivan

MPK: C10G 45/08

Značky: ropných, kvality, zlepšení, destilátů

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Bálek Michal, Jánský František, Vašák František, Hulík Karel

MPK: B01J 19/00

Značky: kolony, rn222, ropných, desorpci, uhlovodíku, vestavba, podzemních, povrchových, těkavých, vzduchem, látek, halogenderivátů

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem katena polyfosforečnanů a emulgovaných ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263862

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/40

Značky: odpadních, obsahem, polyfosforečnanu, látek, emulgovaných, ropných, katena, čištění, způsob

Text:

...přebytků solí železa nebo hliníku. Dalším způsobem je separace odpadnich vod s vysokým obsahem katena polyfosforečnanů a jejich separátní čištění.Podstatou navrhovaného čištění je přidání vápníkových solí k odpadní vodě před koaguiací solemi železa nebo hiliníku. Negativní Vliv na koagwlačni proces mají katenapolyfosforečnany, pokud molární poměr Fe Al P je nižší než 3,0, kdy se tvoří již k-oloidní sraženiny, které lze velmi obtížné...

Elektroda na indikaci volných ropných látek s kapilární úpravou snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263072

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kohout Jindřich

MPK: G01N 27/07

Značky: kapilární, volných, úpravou, indikaci, látek, elektroda, ropných, snímače

Text:

...obtížně indíkování tenkých olejovítých podílů na vodní hladině a za druhé snímač je povrchové namáhán agresivními složkamí balastních vod.Podstata elektrody s kovovým snímačem a kapílární drážkou podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že kovová část snímače l , která je posuvná ve svislém směrupo držákuz nevodivého a nenásákavého materíálą je spojena ve spodní částí s kroužkem 2 rovněž z nevodívého a nenasákavého materiá lu,na kterém je šikmá...

Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263043

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaminský Lubomír, Knybel František, Knosek Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: ropných, čidlo, vodního, identifikaci, plovákové, hladině, látek, tekutých

Text:

...pohled na čidlo a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1. 7Dva trupové plováky , g z polystyrénu jsou překryty měděnym pláštěm 1 zasehujicím přes boky plovákového čidla až pod čáru 5 ponoru. V zadní mezitrupové části plovákového čidla je na ose 5 výkyvně uloženo rameno Q vidlicových držáků 1, § dvou pomocných plováků 3, gg. K výkyvnému ramenu Q je připevněna lžícová elektroda łł. Před přid plovákového čidla je předsunuta čelbová plocha gg s...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Klimšová Juliana, Jindřich Luboš, Tomek Jindřich, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: vznikajících, aktivačního, biologického, procesu, zbytků, využitím, destilačních, odpadních, uhlíkových, částic, parciální, oxidace, způsob, ropných, čištění

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Zariadenie pre záchyt a zber látok lahších ako voda najmä látok ropných

Načítavanie...

Číslo patentu: 258692

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drgoň Milan, Nikodém Dušan

MPK: E02B 15/04, C02F 1/40

Značky: zariadenie, ropných, lahších, najmä, látok, záchyt

Text:

...látok ropných je vytvorené tým, že v konštrukcii zberného nastavitelného ramena 1, ktorá je pripevnená klbovým čapom 2 v zbernej komore 3 pontónu, čapom 4 zberného nastavitelného ramena, cez tiahlo» 5 zberného nastaviteľného ramena., spojovacím cap-osm i tiahel a tiahlom 7 pontónu o čap 8 po-ntónu a ramenom 9 o piestnicu 10 hydraulického valca,je otočne zabudovaný zberný symetrický plavák 11, ktorý je zaistený aretov.acou kladkou 12 v jeho...

Způsob deemulgace emulzí ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257860

Dátum: 15.06.1988

Autori: Heller Zdeněk, Záveský Zdeněk, Reichman Ferdinand

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, způsob, ropných, deemulgace, látek

Text:

...pomocí kyseliny slrové a manganistanu draselného podle vynálezu tím, že se na emulsi působí postupně kyselinou sírovou, až dosáhne hodnoty kyselosti v rozmezí pH 2,0 až 5,5, dále se směs zahřívá a po dosažení teploty varu působí se na ni přídavkem manganista~ nu draselného v dávkách 0,05 až 0,1 kq.m 3, následuje ukončení ohřevu a v průběhu ochlazovâní emulse stažení vyloučené olejové vrstvy s obsahem emulgátorú.Při použití jednofázovéhc...

Zušlechťující přísada do rafinovaných ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244365

Dátum: 11.06.1988

Autori: Netolický Zdenik, Kalous Zdenik, Žák Pavel

MPK: C10M 127/06

Značky: zušlechťující, ropných, prísada, olejů, rafinovaných

Text:

...ai 70 hlctnoatních izopropyldifenylu se dvĺna až deseti propylênovýni skupinami.Zuälechřujfcf přfsada, jejfĺ pcuľitf je zvlâľtĺbýhodnêv množství 1 až 50 hmotnoatnfch k ropnênu ratinâtu,nâ příiý vliv na snfienf anilinovêho bodu. Přidânfh zuälechľujícf přfbady do ratinovaných ropných olejů se zvýšf obsah aronatických uhlovodíků v oleji, potlsčf ae tfh extrakce a naopak docflf se tfi nfrnêho nabobtnânf pryiových e 1 esentů,pkterê je pro správně...

Válec pro zachycování ropných látek na vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richter Jaroslav, Bačík Jan

MPK: E02B 15/04, C02F 1/40

Značky: tocích, zachycování, ropných, látek, válec, vodních

Text:

...měla umožňovat, aby jim mohly být vybaveny pracovní skupiny pro práci v terénu.Válec pro zachýcování ropných látek na vodních tocích podle vynálezu sestává z několika textilních provazců, po délně uspořádaných v pláěti, který je opatřen zástěrkou.Kromě textilních provazců je uvnitř pláště umístěn také zatěžovací člen.Plášt válce pro zachycování ropných látek i jeho výplň,tzn. především textilní provazce jsou vyrobeny z textilních...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrzáň Josef, Kubička Rudolf, Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: zbytků, získaného, zplyňováním, předčištění, způsob, generátorového, ropných, plynů, dehtových

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oddejkovieová Iveta, Florovie Stanislav, Galba Vladimar, Baxa Jozef, Forró Juraj, Oddejovie Gregor, Bajús Martin

MPK: B01J 29/12

Značky: hydrogenačný, ropných, frakcií, dealkanizačný, katalyzátor

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Zařízení pro odstraňování volných ropných látek s hladin nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 236183

Dátum: 01.12.1987

Autori: Marek Miroslav, Bunešová Stanislava

MPK: C02F 1/40

Značky: volných, nádrží, ropných, hladin, odstraňování, látek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší odstraňování volných ropných látek z přečerpávacích, usazovacích, akumulačních či jiných i obtížněji přístupných nádrží. Podstatou zařízení je stahování olejů s hladiny výškově stavitelným vtokem s uzávěrem a po úrovní vody ponořeným monžíkem. Z monžíku je směs oleje a příp. stržené vody vytlačena stlačeným vzduchem trubkou zavedenou ke dnu monžíku, např. do separátoru oleje. Při čerpání nevznikají emulze, zařízení nemá rotujících...

Zařízení na kontinuální odstraňování ropných produktů z odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243065

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klimek Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, odpadní, ropných, produktů, odstraňování, kontinuální

Text:

...nát-okovou komorou 4, přilehlou stenou sběrného prostoru olejů 5 a vnějším pláštěm nádoby 1 je umístěn prostor pracích V-od 12 a pod ním je prostor mechanického filtru 13 s plovoucí filtrační vrstvou 14,která je držena děrovaným mezidnem 15. K nádobě 1 v místě prostoru mechanického filtru 13 je připevněno hrdlo 23 pro odvod pracích vod a přítdkové hrdlo 25, na které je napojen výtlajk čerpadla 24. Na protilehlé straně mezi stěnotí sběrného...

Spôsob úpravy depresantu do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253442

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Révus Miloš, Trubač Karol, Šimko Karol

MPK: C10M 119/02

Značky: ropných, frakcií, spôsob, úpravy, depresantu

Text:

...ako depresaantu do .ropných produktov sú zrejmé z nasledujúcich prikladov bez toho, že by sa iba na tieto priklady vztĺahovali.Nízkomvoleikulový polyetylén o limitu-om visvkozitno-m čísle 0,120 rozpustený v techniokoin hexáne alko 10 Ú/o-ný roztok sa »v lasbowratárny-oh podmienkach owdwstreďotval na odsttredivrke typu Wyroxkía MPW-Z pri 3000 otáčkach za minútu ,po dobu 15 min. Odstreďovaním sa vytvorili 2 vrstvyzhornáčíra a spodná -...

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Maťaš Michal, Svitok Alojz, Klucho Pavol

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, spôsob, olejov, ropných, sulfonátov, bielych

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Spôsob rafinácie ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253410

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šilhár Stanislav, Baxa Jozef

MPK: C10G 21/02

Značky: rafinácie, spôsob, olejov, ropných

Text:

...stupňa 1. Vzniklý roztok aromatickejšieho extraktu 6 sa vedie do regeneračnej časti zariadenia, kde sa z neho odstráni rozpúšťadlo. Roztok rafinátu 5 z predraiinácie sa privádza do extraktora 2, kde sa k nemu protlprúdne privedie rozpúšťadlo 3. Vzniklý roztok ratinátu 7 a menej aromatického extraktu 8 sa v ďalšom destilačne zbavia rozpúšťadla.Ako predraiinačný stupeň môže byť použité protiprúdne zariadenie napr. typu RDC alebo typu...