Patenty so značkou «ropná»

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C09D 3/733

Značky: přípravy, hydrofilná, spôsob, živica, ropná

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Hydrofilná ropná živina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260341

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C09D 3/733, C08L 57/10

Značky: přípravy, ropná, hydrofilná, živina, spôsob

Text:

...frakcii a tiež od požadovaných hydrotilných vlastností .finálnej repnej živice, hlavne čo sa týka čísle kyslosli, farebnosti, irozpustnosti v organických rozpúšťadlách a teploty mäknutia.Obvykle sa tieto latky používajú v množstve 2 až 30 0/0 hmot. počitané na množstvo spracovfivanej oleľinickej suroviny. Pritom sa získavajú ropné živice, ktorých číslo kys~ losti je V rnzsalin 10 až 200 mg KOPLt-il živice. Aby sa zlepšila kvalita živice,...

Ropná frakcia 220 až 520 stupňov C z parafinických rop s bodom tuhnutia pod -16 stupňov C

Načítavanie...

Číslo patentu: 254239

Dátum: 15.01.1988

Autori: Irová Magda, Kopernický Ivan, Huba František, Křižka Pavel, Kabeš Vlastimil

MPK: C10L 1/10

Značky: frakcia, bodom, ropná, parafinických, stupňov, tuhnutia

Text:

...plynového oleja od 10 do 30 hmot. už priamo z destilačnej kolóny. Tým dôjde k zníženiu pôvodnej koncentrácie parafinických uhľovodíkov v ropnej frakcii destilačného rozmedzia 220 až 520 C z parafinických rôp, a v dôsledku toh-o k čiastočnému zníženiu vysokých teplôt jej bodu tuhnutia, resp. teplôt vylučovania parafinických uhľovodíkov, čo umožňuje aplikovat syntetický depresant, obvykle na báze etylén-vinylacetätových kojpolymérov, alebo...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kaszonyi Alexander, Hronec Milan, Révus Miloš, Kopernický Ivan, Ilavský Ján, Bučko Miloš, Mikulec Jozef

Značky: ropná, spôsob, výroby, živica

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.