Patenty so značkou «roleta»

Stála ručná gumová protipovodňová roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6184

Dátum: 03.07.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: E02D 31/04, E06B 9/00, E04B 1/92...

Značky: ručná, gumová, protipovodňová, stála, roleta

Text:

...na živote,zdraví a majetku.Uvedené nedostatky pomôže odstrániť aj predkladané technické riešenie. Stála ručná gumová protipovodňová roleta zabudovaná na mieste tomu určenom zabráni vniknutiu vody do objektov. Stála ručná gumová protipovodňová roleta sa skladá zo základného rámu, prítlačnej lišty, vrchného rámu a gumovej rolety. Na vrchnom ráme stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety sú jednoduché, prítlačné kĺby. Manuálne ovládanie...

Vonkajšia textilná roleta I

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5735

Dátum: 05.04.2011

Autori: Krišková Silvia, Sviatko Vladimír

MPK: E06B 9/00

Značky: vonkajšia, textilná, roleta

Text:

...že na najmenej jednom bočnom vodiacom profile s vodiacou šnúrkovou drážkou je rozoberateľne pripevnený napínací profil s vodiacou šnúrkou a na dorazovom profile s dorazovou šnúrkovou drážkou je rozoberateľne pripevnené madlo.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. č. 1 je schématicky znázornená vonkajšia textilná roleta s pružinou, na obr. č. 2 je schématicky znázomená vonkajšia...

Vonkajšia textilná roleta II

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5734

Dátum: 05.04.2011

Autori: Sviatko Vladimír, Krišková Silvia

MPK: E06B 9/00

Značky: roleta, vonkajšia, textilná

Text:

...je jeho veľká zložitosť, technická náročnosť a obtiažnosť pri výrobe a montáži,pričom nerieši ani problém prenikania hmyzu do miestnosti.Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise EP č. l 388 637 s prioritou z nemeckej patentovej prihlášky DE č. 2002/20212193 U s názvom Zvinovacia žalúzia, ktorá je tvorená plochým, ohybným krycím elementom na čiastočné zakrytie otvoru, pozdĺžnym navíjacím elementom poháňaným hnacou jednotkou...

Protipožiarna roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1240

Dátum: 02.10.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/16, E06B 9/28

Značky: protipožiarna, roleta

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzorunavzájom prepojených troma oceľovými lankami. Príklady uskutočneniaProtipožiama roleta podľa obr. l je vytvorená z nosného telesa l opatrenćho stenovými a stropnými upevňovacími konzolamijg . K nosnému te 1 esu 1 je pripevnená pohonová jednotka i ,ktorej Výstupný hriadeľ 2 je prostredníctvom postranných ložísk i otočne uložený v nosnomtelese l. K hriadeľu z v priestore medzi ložiskami 3 je prípevnená...

Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1230

Dátum: 04.09.1996

Autor: Dzurik Dušan

MPK: E06B 9/52, E06B 9/40, E06B 9/54...

Značky: hmyzu, proti, roleta, interiérov, vnikaniu

Text:

...tohoto technického riešenie umožňuje rýchlu inštaláciu sieťky proti hmyzu do okenného otvoru na čas ochrany interiéru proti vnikaniu hmyzu a rýchle odstránenie sieřky na čas, kedy sieťka zavadzia, alebo nie je naochranu interiéru proti vnikaniu hmyzu potrebná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr.l je zariadenie znázornená V axonometrickom pohľade, na obr.2 je zviský rez...

Roleta, najmä ako zatemňovacie tienidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280957

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kold Ove, Mikkelsen Torben

MPK: E06B 9/56, E06B 9/42

Značky: zatemňovacie, roleta, tienidlo, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Roleta pozostáva z pružinou poháňanej roletovej tyče a clony (2) narolovanej na roletovú tyč, pričom táto clona (2) má pozdĺž svojich bočných hrán vodiace prvky vedené vo vodiacich koľajničkách (5, 6), umiestnených po obidvoch bočných stranách okenného otvoru, a zo spodnej tyče (7) clony. Je vytvorené brzdné zariadenie na zachytenie spodnej tyče (7) clony v ľubovoľnej polohe proti účinku pružiny roletovej tyče pomocou lankového usporiadania s...

Tepelně izolující okenní roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 242786

Dátum: 15.05.1987

Autori: Karas Zdenik, Fingr Jaroslav

MPK: E06B 7/16

Značky: izolující, roleta, tepelně, okenní

Text:

...atd.Příklad konkrétního provedení je zřejmý z přiloženého výkresu. Na obr. l je znázorněn celkový pohled na tepelně izolující okenní roletu, na obr. 2 jsou ve svislém řezu detaily odizolování vrchní a spodní části okenního otvoru roletou, na obr, 3 je ve vodorovném řezu detail odizolování bočních stran okenního otvoru.Tepelné izolující okenní roleta sestává z izolační vrstvy l, umístěné na rolovacím zařízení 3 tak, že tato při stažení...

Izolační okenní roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226590

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

Značky: roleta, izolační, okenní

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační okenní roleta vyznačená tím, že sestává z tepelně a zvukově izolační rolovací vrstvy (4), jež je uchycena v horní části na stahovacím zařízení (1) a je izolována v horní části těsnicí planžetou (5) spojenou ovládacím zařízením (6), např. lankovým vedením se sklopnými izolačními lištami (3), spolupůsobícími s pevnými vodicími lištami (2) po stranách a ve spodní části izolačním páskem (9), uchyceným na spodní straně stahovací lišty (8)...