Patenty so značkou «robotu»

Zařízení k hydraulickému vyvažování statických momentů na ramenech průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267553

Dátum: 12.02.1990

Autori: Peňáz Jindřich, Pokorný Jiří, Ječný Jiří, Vašek Jiří

MPK: B25J 19/00

Značky: vyvažování, robotu, zařízení, statických, průmyslového, hydraulickému, momentu, ramenech

Text:

...v dolní části dvěma lüžisky łá, určenými pro jeho kyvnć uložení na horizontálním břídeli 3 a v horní části dvěma ložisky 3 určenými pro kyvné uložení horizontálního ramene Q. Na jednok konci horizontálního ramene Q je upevněno činné zatížení li robotu, tj. např. svařovací kleětě. manipulované břemeno spod. Druhý konec horizontálního ramene § je spojen kloubově s téhlem łQ, které tvoří spojnici mezi horizontálním ramenem § a dvojzvratnou...

Zařízení pro nastavení průmyslového robotu pro broušení odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256264

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: nastavení, zařízení, průmyslového, broušení, robotu, odlitků

Text:

...nebo akustického signálu, který indikuje předem zvolenou vzdálenost brusnéno kotouče od odlitku po celé programované,tj. nastavené dráze.Tímto zařízením se nastavení průmyslového robotu vel~ mi usnadní a je rychlejší asi o polownu času, oproti dřívějšímu postupu, navíc je méně namáhevé pro obsluhu. Další výhoda spočíva v tom, že je snížena nebezpečí porušení brusného kotouče. Také je zde možnost automatického nebo poloautomatického...

Zapojení řídicího systému robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Felix Raymond, Hsu Joanna, Stendel Wilhelm

MPK: G06B 19/18, B25J 9/12

Značky: řídicího, zapojení, robotu, systému

Text:

...jak probíhá komunikace mezi jednotlivými bloky po signálovém kanálu SK. Na signálový kanál SK je zapojena centrální jednotka CI a paměť P. Další bloky jsou zapojeny přes své připojovací obvody F 0, a to ovládací panel DP,manipulační soustava robotu MSR, přídavná zařízení PZ a technologické zařízení TZ.Připojovací obvody PO zabezpečují vzájemný styk mezi- bloky a přizpůsobují navzájem vstupní a výstupní signály. Centrální jednotka C...

Zapojení řídicího systému robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241653

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krehan Ingomar, Marhold Albrecht, Hammann Ingeborg

MPK: G05B 19/18, B25J 9/12

Značky: systému, řídicího, zapojení, robotu

Text:

...jednotku 1 na paměť 2. Druhý programovací blok 12 je zapojen na první programovací blok 9. Výkonový rozvaděč19 je zapojen na generátor 5 řídicích im pulsů a na blok 6 úchopo-vé hlavice. R-obotizované pracoviště 2 U je zapojeno na blok 1 D externích vstupů a na blok .11 externích výstupů. vSystém umožňuje řídit robot V různých pracovních režimech, jako ručné, nájezd do referenčního» bodu, automaticky a krokování. Vytváří pracovní...

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: tohoto, způsobu, hlavice, adaptivního, brousící, provádění, řízení, způsob, průmyslového, robotu, zařízení

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

lntegrační regulátor, zejména pro obvody regulace rychlosti u průmyslových robotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245273

Dátum: 15.06.1987

Autor: Inczédy Péter

MPK: G05B 11/40

Značky: zejména, obvody, regulátor, regulace, průmyslových, robotu, rychlostí, lntegrační

Text:

...0 p 0 M. a Tpebbe cyuunpymmee aneuo COBÄHHGHO c TpeTBMM mnrerpamopou u npn Hanuqwm curaana Ha BTOp 0 M cyumnpymmeu sneae Tpemmñ murerparop ycwanasnunaerca Ha X 5 0. a npn Hanuqmn cmruana Ha Tperseu cymmmpymmeu sneue BTOp 0 M murerpamop ycraHHBHWBHGTCH Ha Xa 0. qro Bropon mnrerparop coemueu c nepnum nepenawouauu aneuou c nepennmqammen xapaxwepucmuxou n rpernn marerpamop co Bropmu nepenammmu aneaou c nepexnmqammen xapaxT 6 pHCTMKOñ W...

Zapojení informačního systému průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243616

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pé?a Karel, Krulich Václav

MPK: G05B 15/02

Značky: průmyslového, zapojení, informačního, robotu, systému

Text:

...ggł a na druhý datový výstup vstup druhého paměčového registru ggg. Výstup prvního pamětového registru ggł je spojen s prvým datovým vstupom multiplexeru gg a výstup druhého pamětového registru ggg je spojen s druhým datovým vstupem multiplexeru gg, jehož výstup je připojen na nastavovací vstupy čítačů cyklu a vrstev li.Na synchronizační výstupy jgg řídicího systému robotu l jsou připojeny vstupy řadíče informačního systému gg, jehož...

Bezpečnostní kloub průmyslového robotu nebo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250503

Dátum: 15.04.1987

Autor: Včela Jaroslav

MPK: B25J 19/00

Značky: manipulátoru, robotu, kloub, průmyslového, bezpečnostní

Text:

...na obvodé kulového čepu, čímž je zvětšenua citlivost kloubu. Další podstatnou výhodou je možnost přenášet větší krouticí momenty např. při automatickém uvolñovaní baj-onetového uzávěru při výměně chapadla nebo technologické hlavice při zachování všech vlastností bezpečnostního kloubu.Příklaud provedení bezpečnostního kloubu podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorně-n podelný řez bezpečnostním...

Prídavné zapojenie k priemyselnému robotu pre rezanie kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233477

Dátum: 15.09.1986

Autori: Levický Štefan, Hanzlík Marián, Sýkora Bartolomej, Výboh Jozef

MPK: B23K 7/00

Značky: zapojenie, přídavné, rezanie, robotu, kyslíkom, priemyselnému

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zapojenie k priemyselnému robotu umožňuje robotizáciu kyslíkového rezania súčiastok ľubovoľného tvaru. Prídavné zapojenie po prijatí signálu z riadiacej jednotky priemyselného robota umožňuje zapálenie zapaľovacieho plameňa pomocou zapaľovača, od ktorého sa zapáli nahrievací plameň. Súčasne sa zastaví chod priemyselného robota. Po uplynutí nahrievacieho času nastaveného potenciometrom sa privedie do horáka rezací kyslík a spustí sa...

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221086

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef, Staniček Zdenko

Značky: průmyslového, robotu, pohon, čelistí, úchopové, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu šnekovým samosvorným převodem, má s poháněnou hřídelí hnací jednotky spojený šnek, který je v záběru alespoň se dvěma šnekovými koly spojenými s ozubenými koly, která zabírají do ozubených hřebenů, na nichž jsou upevněny čelisti úchopové hlavice. Dosáhne se tak velké svěrné síly čelistí při nízké hmotnosti a malých rozměrech úchopové hlavice a malém výkonu poháněného motoru.

Úchopový mechanismus hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228609

Dátum: 01.01.1986

Autori: Staniček Zdenko, Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín

MPK: B21B 39/24, B65G 61/00

Značky: mechanismus, hlavice, průmyslového, úchopový, robotu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopového mechanismu hlavice průmyslového robotu opatřeného řadou čelisti, sestávající alespoň z jednoho páru čelistí souběžně osově uspořádaných v celém rozsahu radiálního zdvihu úchopového mechanismu pro odběr navrstvených výstřižků statorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako prvních, a pro odběr navrstvených výstřižků rotorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako druhých....

Kombinované chapadlo průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224948

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zelenka Eduard

Značky: průmyslového, chápadlo, kombinované, robotu

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované chapadlo průmyslového robotu, pro zakládání součástí do stroje a vyjímání hotových součástí ze stroje vyznačující se tím, že sestává ze zadního chapadla /1/, zavěšeného na nosném tělese /4/ pevně spojeném s horizontálním ramenem /5/ průmyslového robotu a z předního výkyvného chapadla /2/ zavěšeného svou pevnou čelistí /11/ na přední části paralelogramu /3/, pomocí kterého je výkyvně zavěšeno na nosném tělese /4/ zadního chapadla...