Patenty so značkou «robota»

Systém autonómnej kontroly trajektórie robota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7198

Dátum: 04.08.2015

Autori: Šimák Vojtech, Halenár Igor, Pivarčiová Elena, Nikitin, Božek Pavol, Horváth Dušan, Pirnik Rastislav, Pokorný Peter

MPK: B25J 9/16, B25J 13/08, B25J 19/02...

Značky: trajektórie, kontroly, systém, autonómnej, robota

Text:

...riadenia robota, naprogramovaná poloha bude neustále porovnávaná s jeho reálnou polohou v pracovnom priestore. Poloha robota bude kontinuálne kontrolovaná a kalibrovaná prostredníctvom navigačného počítača s využitím sériového periférneho rozhrania. Odchýlka tak nenarastie, čím nevzniknú rozdiely medzi reálnou a naprogramovanou polohou robota.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spôsob realizácie systému autonómnej...

Spôsob nabíjania upratovacieho robota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18933

Dátum: 18.07.2007

Autori: Kim Kyoung-woung, Ko Jang-youn, Jeung Sam-jong, Song Jeong-gon, Kim Myeong-ho, Lee Ju-sang, Lee Hak-bong

MPK: H02J 7/00, A47L 9/28

Značky: robota, upratovacieho, spôsob, nabíjania

Text:

...batérie na vopred stanovenú úroveň pri používaní alebo po dokončení operácie vysávania vysávač určí svoje aktuálne umiestnenie na základe informácií z pohľadu vyfotografovaného hornou kamerou, vypočíta spiatočnú cestu podľa aktuálneho umiestnenia a uložených informácií o umiestnení a vráti sa poUS 5 787 545 sa vzťahuje na automatický stroj a zariadenie na odstraňovanie prachu z podlahy, obsahujúci samostatný samohybný stroj opatrený dvoma...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 260310

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: chápadlo, robota, priemyselného

Text:

...12, pneumatických prísaviek 11 a prtdržiava-ča 15.Knižná nalož sa uchopuje chytačmí 6(obr. 2,.ktoré nachádzajú pod spodný knižný blok a prítiačnými doskami 5, opevnený 4mi na kinematickom štvorčlene 3. Prítlačné dosky 5 vyrovnävajú jednotlivé knihy v knižnej naloži úsilím, ktoré spôsobuje pružina 4. Chytače B sú ovládané riadiacim pneumatlckým valcom 7, prekonavajúc odpor pružín il. Rozotváranie chápadla sa uskutočňuje automaticky,...

Hmatové čidlo robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 267053

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan, Neveselý Miloslav

MPK: G01D 5/48

Značky: robota, čidlo, hmatové

Text:

...častí sa odoberá striedavý signál. Dvojica proti sebe umiestnených interdigitálnych meničov povrchovej akustickej vlny tvorí rezonátor, ktorý je súčasťou oscilátora. Informácia o dotyku je daná prerušením alebo utlmením povrchovej akustickej vlny, šíriacej sa po povrchu základnej doštičky a prejaví sa nulovým výstupným signálom. V prípade, ked je použitý doplnkový snímač sily, je daná okrem informácie o dotyku, prerušením povrchovej...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votoček Stanislav, Bukovský Jarmil, Sál Vladislav

MPK: B25J 9/00

Značky: průmyslového, robota, svařovací, kloubový, hubice, držák

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Zařízení pro vyhodnocování směru pohybu pohybové jednotky robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262508

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čížek Pavel, Roháček Jan

MPK: H03M 1/34

Značky: zařízení, vyhodnocování, jednotky, směru, pohybové, robota, pohybu

Text:

...łá z nichž prvý spínač łł odpovídá prvému snímači ł prvé mechanické narážky, druhý spínač 33 odpovídá druhému snímači 3 druhé mechanické narážky, třetí spínač łg odpovídá třetímu snímači Q třetí mechanické narážky, čtvrtý spínač ii odpovídá čtvrtému snímači 1 čtvrté mechanické narážky, pátý spínač łg odpovídá pátému snímači § páté mechanické narážky a šestý spínač łg odpovídá šeetému snímači Q šesté mechanické narážky. Aktivní signál ze všech...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259563

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: robota, chápadlo, priemyselného

Text:

...chytače,ktorých konce sú spojene s riadiacim pneumatickým valcom.Nav-rhovaným ohápadlom sa umožní využitie príemyselnýc-h robotov a manipulátorov na výstupoch z knihárenských li.niek,ako aj na vstupoch do baliacich automatov,pričom sa odstránia namahave ručné manipulačné práce.metného vynálezu, jeho kinematická schéma je zobrazená na obr. 1 a na obr. 2 je z-obrazený bočný pohľad chápadla.Navrhované chäpadlo sa skladá s teleskopického...

Analógový ukazovatel polohy rotačnej osi robota pre uhly nad 360 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaliský Vladimír, Barjak Vladimír

MPK: G01D 13/14

Značky: analogový, stupňov, robota, polohy, ukazovateľ, rotačnej

Text:

...pod koncami špirál-ového priezoru k telesu robota a svojim tvarom sledujú špirálový priezor. Pruž-né jazýčky sú na voľných koncoch vyhnuté smerom k ručičke, až nad jej úroveň.Výhodou tohto analógového ukazovateľa podľa vynálczu je, že umožňuje znázornenieväčšieho natočenia rowtačnej osi robota ako 360 °.Na priložených výkresoch je znázornená použitie analógového ukazovateľa .na zápästi robota s dvoma stupňami voľnosti. znázornené je...

Modulová priamočiara posuvová jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256571

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palko Anton, Popčák Marián

MPK: B25J 9/08

Značky: robota, priamočiara, priemyselného, posuvová, modulová, jednotka

Text:

...torzným hriadeľom, ktorého druhý koniec je pevne spojený s výstupným členom prevodového stupňa, pričom na náboji je otočne usporiadaný vymedzovací pastorok, ktorého šírka je najmenej ,rovná 6/10 šírky o 4zubeného hrebeňa, uloženého v hranolovom osadení pracovného ramena, ku ktorého koncovej nosnej prírube môže byť pripojená prechodka tlakového media, spojená s trübk-ou, teleskopicky usporiadanou V rozvodn-om člene tlakového média na modulovej...

Modulové orientačné zariadenie priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 254214

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kozák Juraj, Marcin Igor, Minár Stanislav, Červeňák Pavol

MPK: B25J 9/08

Značky: priemyselného, orientačné, zariadenie, modulové, robota

Text:

...orientačné zariadenia s dvomi st-upňami volnosti s osou rotácie prvej modulovej jednotky, rovnobežnou s pozdlžnou osou ramena a na obr. 7 a 8 sú znázornené modulové orientačné zariadenia s osou rotácie prvej modulovej jednotky, kolmou na pozdĺžnu os výstupného článka robota. Na obr. 9 je znázornené modulové orientačné zariadenie s jedným stupňom volnosti .a osou rotácie, rovnobežnou s pozdĺžnou osou výstupného členka r-obota a na obr. 10 a 11...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246047

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strašák Tomáš, Tomášek Jioí

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, robota, priemyselného

Text:

...na nosných čeľusticach na čapooh s otočené ulloženými ramenami pritharčenými pružnými prvkami k dorazu, sa zabezpečí ,pritl-ačenie druhého polotovaru k prvému poloiiovaru tak, že pri uchopení druhou chápadlovsou jednotkou dôjde k uchopeniu upínacími segmentami,pričom upínacia sila je vdaná silou pružných prvkov a uhlom, ktorý zvier-ajú namená so smerom upínacej sily. Pri ďalšom zvieraní nosnými čelusťami potom nastane vy 4 chylovanie...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246001

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svitel Rudolf

MPK: E04B 5/3G

Značky: chápadlo, robota, priemyselného

Text:

...zvýhodňujú statické vlastnosti stropu, druh stropu sa dá voliť voľbou uloženia armatúry do trámčekov v jednom smere, alebo v oboch smeroch.vyšším účinkom je. aj možnost využitia avýroby odvetrávacích kanálikov v telese vložiek pre odvetranie konštrukcie, v prípade, že sa. využije ako jednoplošná strešná konštrukcia.V tomto prípade odvetrávacie kanáliky prechádzajú cez nosné trámčeky V mieste blizko» neutrálnej osi, čo neznižuje statickú...

Bezpečnostný upínač technologického nástroja priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245534

Dátum: 15.12.1987

Autor: Valtr Zdenik

MPK: B23K 37/00

Značky: priemyselného, nástroja, robota, upínač, technologického, bezpečnostný

Text:

...silami vyvo-laný dobeh mechanizmov do ich úplného zastavenia od signálu senzora.Výhodou riešenia podla vynálezu je jeho bezpečnostná funkcia pri pôsobení vonkajších sil v ľubovolnom smere s výnimkou sil pôsobiacich presne v rovine určenej upínaclmi bodmi základného dielu upínača,čo však je prípad, ktorý prakticky nenastane, pretože technologický nástroj sa do bezpečnostného upínača podla vynálezu fixuje vždy excentricky oproti tejto...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 244315

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jakeš Jioí, Ošlejšek Oldoich

MPK: B25J 15/00

Značky: priemyselného, robota, chápadlo

Text:

...30 s aspoň jedným pevne uloženým priamočiarym hydromotorom 31, ku ktorého piestnici je prostredníctvom pripojovacieho čapu 32 pripojená dvojica pak 33,ktoré pomocou ovládacích čapov 34 sú spojené s ovíládacími pákami 35, z ktorých každá je jedným svojím koncom otočne uložená na ráme 30 chapadla a svojím druhým koncom, otočne spojená s jednou z čelustí 36, ktoré sú opatrené na svojej pracovnej strane aspoň s dvoma kyvne uloženými stykovými...

Vyvažovacia jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243934

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel, Diviš Bohumil

MPK: B25J 17/00

Značky: priemyselného, jednotka, vyvažovacia, robota

Text:

...robota a na obr. 2 je nakureslený priklad použitia vyvažovacej jednotky na priemyselnom robote. Na obr. 3 je znázor 4nená Vyvažovacie jednotka V reze rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 V reze rovinąou B-B z obr. 1.Vyvažovacie jednotka priemyselného robota je tvorená telesom 1, ktoré je prostredníctvom viek 16 pevne spojené s rúrkou 2 pomocou IľlElÍĺIC 18. V rúrke 2, ktora má pozdĺžne vybrania je uložená piestnica 3 s pozdĺžnyml drážkami. Na...

Zařízení pro opětovné ustavení průmyslového robota na základovou desku po jeho předchozím přesunu otočením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252071

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neděle Zdeněk, Mísař Jaromír

MPK: B25J 19/00

Značky: průmyslového, opětovné, předchozím, otočením, desku, základovou, přesunu, ustavení, robota, zařízení

Text:

...polohy průmyslového robote vůči ostatním jednotlivým prvkům, tvořícím automatizované teohn-ologické pracoviště, napříkąadt zásobníku, kontrolní stanici, obraceči obrobků ąpod.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je blíže objasněnaína přiložených výkresech, kde obr. 1 ňředstavuje čelný pohled naNa zékladové desce 1 uložené V podlaze g pomocí základových šroubů Q jsou uchycena prizmatická sedla 3 tak, že jejich horní ~rovina je V úrovni...

Lineárna jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Khol Miroslav, Beran Zdenik, Pineík Karel

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, lineárna, robota, priemyselného

Text:

...spôsobuje posúvanie dvojice guličfkových maitic B, uloženej v puzdre 7. Puzdro 7 je pevne spojené s vozískom 2. Krútiaci moment na gulilčkovú skrutku 5 sa prenáša. pomooou prevodu 8, prostredníctvom rotač nélho servopohonu 4, upevnenom na konci nosnika 1. aKon-ce guličkovej skrutky 5 sú uložené v prnvom ložiskovom puzdre 1 U a v druhom ložiskovom puzdre 11, ktoré sú pripevrneně k nosníku 1. Vo vozíku 2 sú upevnené pevné kladłky 12 a...

Chápadlo priemyselného robota a manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250798

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátora, priemyselného, robota, chápadlo

Text:

...monotónnost tejto .p.rálce..Príklad .prevedenia chápania je zobrazený v izometrickom pohľade .na pripojenomChápuaodlo je vytvorené z jednotlivých staveibnĺcových prvkov, ktoré sa menia -v závislosti od .nosnosti chápadla, alko aj od .rozmerov .manipullovazneho predmetu. Otočnýmodul 1, ktorý sa upevňuje v .ramene 12 maniplulátora, je spojený .cez redwlrtor 10 s mikromotorom 9, ktorým sa dosiahne otánčanie celého .chápadla o 90 ° alebo 18 l...

Kombinovaná hlavica priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250789

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tolnay Marián, Poláček Juraj, Podolský Michal

MPK: B25J 15/00, H05B 3/02

Značky: robota, hlavica, priemyselného, kombinovaná

Text:

...s čiastočným rezom znázornená konštrulcčné prevedenie kombin-ovanej hlavice ,priemyselného robota a na obr. 2 ikinełmatická schéma vlastného mechanického systému pre vyvodlenie úchopnej sily.Kombinovaná hlavice priemyselného robota pozostáva z čeľusti 2, ktoré sú na jednom konci zo vstupnej strany hlavice elektricky odizoiované izoiačnými puzdrami 12 .nasadenými na otočných čapoch 4. Druhý koniec wčeľustí .2 je opatrený držiakuni 10...

Spôsob nastavovania polohy čeľustí chápadla robota a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236648

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bučinský Mikuláš, Kuník Ladislav

MPK: B25J 15/00

Značky: realizáciu, chápadlá, robota, spôsob, nastavovania, polohy, čelustí, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselných robotov a rieši problém nastavovania polohy čeľustí chápadla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že najskôr sa odmeria poloha čeľusti, potom sa nameraná hodnota porovná s požadovanou hodnotou v riadiacom systéme robota a na základe vyhodnotenia sa riadiacim systémom ovláda pohonná jednotka chápadla. Podstata zariadenia na nastavovanie polohy čeľustí chápadla je charakteristická tým, že od pohonnej jednotky chápadla...

Zařízení k vyvažování gravitačních sil u kloubového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 235444

Dátum: 15.11.1986

Autori: Urban Bedřich, Chvála Břetislav, Souček Pavel, Chmela František

MPK: B25J 11/00

Značky: kloubového, gravitačních, zařízení, robota, vyvažování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vyvažování gravitačních sil u kloubového robota, opatřeného konsolou 2, otočně uloženou v základně 1, s níž je kloubově spojeno vertikální rameno 3, propojené kloubově s horizontálním ramenem 4. V ose III kloubu vertikálního ramene 3 a horizontálního ramene 4 je otočně uložena součást 8, na níž je vytvořena vačka 8b a která je opatřena kotevními otvory pro pružiny 9, 10, z nichž prvá tažná pružina 10, vyvažující...

Zariadenie pre ochranu chápadla robota pred poškodením baranom lisu na automatizovanom technologickom pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227747

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sánik Ivan, Boháčik Ľubomír

Značky: technologickom, chápadlá, robota, pracovisku, zariadenie, automatizovanom, ochranu, baranom, poškodením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nasadenie priemyselného robota ku strojom s vratným pohybom barana. Zariadenie pozostáva z dvoch mikrospínačov umiestnených na priemyselnom robote signalizujúce polohu ramena a ďalšieho mikrospínača, umiestneného na fréme lisu signalizujúceho polohu barana. Mikrospínače napájané zo samostatného zdroja sú zapojené vo vzájomnej v(zbe s dvojhodnotovými prvkami tak, aby pri porušení stanovenej podmienky došlo k vypnutiu...

Zařízení pro pohon průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230797

Dátum: 01.04.1986

Autori: Urban Bedřich, Chmela František, Chvála Břetislav, Souček Pavel

MPK: F03C 1/26

Značky: robota, průmyslového, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno otočným stojanem, poháněným rotačním motorem. Otočný stojan nesoucí spodní kyvné rameno, je valivě uložen na vnějším obvodu rámu pomocí radiálně-axiálního ložiska. Otvorem tohoto ložiska prochází přímočarý hydromotor připojený k páce ramene. Pístnice tohoto přímočarého hydromotoru je opatřena rotačním rozvoden pro přívod energie k dalšímu přímočarému hydromotoru, propojenému s horním ramenem.

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 223093

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ceľuch Ján

Značky: robota, priemyselného, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie chápadla priemyselného robota na oblúkové zváranie, pri ktorom sa docieli presné upnutie zapolohovaného zvarku a prenos prúdu pre oblúkové zváranie. Chápadlo pozostáva z dosky, ktorá je na jednej strane opatrená pevnými čeľusťami, vedením pohyblivej čeľuste a valcom, a na druhej strane medzikusom upnutým na prírube zápästia priemyselného robota a odpruženými stieračmi prúdu opatrenými na druhej strane prívodným...

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračeveného reflexného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 230453

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kvasnica Milan, Kočíš Ivan, Petráš Štefan

MPK: G06F 15/46

Značky: polohovou, spôsob, akčného, robota, infračeveného, moduláciou, reflexného, snímača, vedenia, člena, periodickou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je vhodný najmä pre aplikácie v robotike. Podstatou spôsobu vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je, že periodický pohyb infračerveného reflexného snímača po uzavretej krivke v oblasti ohraničenej linearitou charakteristiky infračerveného reflexného snímača periodicky moduluje výstupnú...

Informační systém robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 228601

Dátum: 01.01.1986

Autor: Surý Jiří

MPK: G06F 15/46

Značky: informační, systém, robota

Zhrnutie / Anotácia:

Informační systém robota sestává z čidel: optického, ultrazvukového a akustického, připojených k jednotce styku s prostředím, která je spojena na společnou sběrnici číslicového počítače. Počítač vybavený příslušnými identifikačními programy zjišťuje vzdálenost objektu, tvar, natočení a skutečnou polohu objektu, směr a vzdálenost hlučícího objektu a jeho typ. Může vnímat a rozpoznávat objekty i při změně osvětlení, za snížené viditelnosti a pod.

Zapojení pro adaptivní opravování vypínacího bodu pohonu robota s asynchronním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224372

Dátum: 01.12.1985

Autori: Růžička Vladimír, Ditrich Milan

Značky: zapojení, vypínacího, opravování, motorem, asynchronním, pohonů, robota, adaptivní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro adaptivní opravování vypínacího bodu pohonu robota s asynchronním motorem, sestávající z pohonu s motorem, akčním členem, odměřovacím systémem, koincidenčním obvodem a řídícím logickým členem vyznačené tím, že sekvenční paměť (30) žádaných hodnot a vypínacích bodů je zapojena přes registr (22) žádané hodnoty na rozdílový člen (21), na který je zapojen akční člen s motorem (11) přes odměřovací systém (12), výstup rozdílového členu...

Výkonná jednotka samoučiaceho robota, či manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 219153

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: výkonná, manipulátora, jednotka, robota, samoučiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonná jednotka samoučiaceho robota, či manipulátora pozostávajúca z priamočiareho servomotora s rotačným výstupom na hriadeli ozubeného pastorka, ktorý hriadeľ je svojím druhým koncom pripojený k snímaču uhlu natočenia, ktorého teleso je zvonku pripevnené k valcu priamočiareho servomotora a ktorá výkonná jednotka je opatrená pripojovacími prvkami pre rotačný výstup inej výkonnej jednotky. Riešeným problémom je usporiadať pripojovacie prvky...

Aretačné zariadenie saní priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218737

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: robota, aretačné, zariadenie, priemyselného, sání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie časovej náročnosti na prestavenie presuvných saní do požadovanej polohy. Podstatou riešenia je to, že každé puzdro je opatrené klinovitou dutinou, v ktorej je uložený staviaci klin, ktorým prechádza hnací element posuvných saní, opatrený pevnými narážkami.