Patenty so značkou «robot»

Hlava pre elektrické bodové zváranie pre viacosový priemyselný robot a robot obsahujúci túto hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18551

Dátum: 15.05.2012

Autori: Mauletti Enrico, Ferrero Fulvio

MPK: B23K 11/11, B23K 11/31, B23K 11/36...

Značky: hlavu, túto, hlava, elektrické, obsahujúci, robot, priemyselný, viacosový, bodové, zváranie

Text:

...zo zadnej steny 107.0018 S odkazom na obrázky 2 a 3 zváracia hlava 100 obsahuje nosnú konštrukciu 110 zahŕňajúcu dve oceľové platne 111, ktoré sú rovnobežne a vzdialené od seba, natuho navzájom spojené a rovnobežne so všeobecnou rovinou definovanou dvomi elektródy držiacimi ramenami 103 a 104, ktoré sú namontované medzi týmito dvomi platňami. Konštrukcia elektródu držiaceho ramena 104 je natuho pripojená skrutkami na pár držiakov 112...

Viacosý priemyselný robot s integrovaným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19480

Dátum: 15.05.2012

Autori: Ferrero Fulvio, Mauletti Enrico

MPK: B25J 19/00, B23K 11/31

Značky: nástrojom, robot, integrovaným, viacosý, priemyselný

Text:

...telesa je namontovaný na druhý koniec druhého dutého telesa 24 otočný okolo VI sklonenej vzhľadom na druhú os V.0014 Ako už bolo naznačené, priechodné dutiny uvedeného pNého, druhého a tretieho dutého telesa 22, 24 a 26 tvoria súvislý kanál pozdĺž osi IV, V a VI, cez ktorý sú usporiadané káble a/alebo potrubia pre napájanie elektrinou, prívod tekutiny a ovládanie nástroja pripojeného s prírubou F, ktoré vychádzajú z tretieho dutého telesa...

Lakovací robot a príslušný prevádzkový postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19204

Dátum: 06.03.2009

Autori: Erhardt Markus, Michelfelder Manfred, Herre Frank, Baumann Michael, Buck Thomas, Melcher Rainer

MPK: B05B 13/04

Značky: lakovací, prevádzkový, postup, príslušný, robot

Text:

...plochy osi ramena,v ostatných prípadoch do minimálne 500 mm. V svojej zadnej oblasti môže byť rameno širšie,napríklad pre bočný výstup hadice, a z konštrukčných dôvodov tiež vyššie.0014 Také štíhle robotické ramená sú pre vnútorné pakovanie karosérií o sebe známe, avšak neboli dosiaľ z priestorových dôvodov k dispozícii pre konštrukčné diely, požadované pre aplikáciu, ako sú výmenníky farieb, dávkovacie čerpadlá, regulatory tlaku, atd., a...

Spôsob výroby epicykloidálneho redukčného prevodu, redukčný prevod a robot týmto redukčným prevodom vybavený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6506

Dátum: 05.02.2007

Autori: Gerat Vincent, Mariotte Pascal

MPK: B25J 9/10, B23B 35/00, F16H 1/32...

Značky: redukčný, epicykloidálneho, prevodom, převod, spôsob, redukčného, týmto, robot, redukčným, převodů, vybavený, výroby

Text:

...upraveného v nosiči trvalo spojeného s výstupným hriadeľom redukčnéhoprevodu. Tento redukčný prevod sa vyznačuje tým, že prvé a druhé vývrty vo vačke a v nosičiRedukčný prevod podľa vynálezu umožňuje presnú a rýchlu montáž ovládacích palcov. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu, ktore však nie je záväzné, môže takýredukčný prevod zahmovať jeden alebo viac charakteristických znakov nižšie uvádzaných- ovládací palec je stupňovitý a zahmuje...

Uchopovacie ústrojenstvo pre robot alebo portálový nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6244

Dátum: 17.11.2006

Autor: Simons Marcus

MPK: B25J 15/02

Značky: ústrojenstvo, uchopovacie, robot, nakladač, portálový

Text:

...ústrojenstvo kryt na uzatvorenie prvéhopriechodného otvoru alebo druhého priechodného otvoru, keď jevýkyvné uchopovacie pripojenie usporiadané v druhom priechodnom otvore respektíve V prvom priechodnom otvore. Tak sa zaistí, že nevyužívaným priechodným otvorom skrine do vnútorného priestoru skrine zvonka nepreniknú žiadne nečistotyUchopovacie ústrojenstvo podľa vynálezu obsahuje predovšetkýnl jeden. lineárny pohon. pre aspoň jednu...

Vysokorýchlostný paralelný robot so štyrmi stupňami voľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8930

Dátum: 08.02.2006

Autori: Pierrot François, Nabat Vincent, Azcoitia Arteche Jose Miguel, Company Olivier, Rodriguez Mijangos Maria De La O, Bueno Zabalo Ricardo, Florentino Perez De Armentia Karmele

MPK: B23Q 1/54, B25J 17/02

Značky: vysokorýchlostný, štyrmi, paralelný, stupňami, voľnosti, robot

Text:

...Medzinárodná konferencia o robotike a automatizácii, New Orleans, LA, USA, 26.apnl až l.máj 2004.0013 Tento robot je tvorený štyrmi kinematickými reťazcami, pripojenými k pohyblivej plošine, ovládanej štyrmi otočnýrni ovládačmi, pripojenými k pevnej základni.Hlavné rozdiely V porovnaní so zhora opísaným usporiadaním spočívajú vo využití otočnýchovládačov a V konštrukcii pohyblivej plošiny. Pohyblivá plošina je tvorená dvoma dielmi,vzájomne...

Priemyselný robot modulovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254213

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcin Igor, Sarnecký Peter, Buriak Marián, Minár Stanislav, Červeňák Pavol

MPK: B25J 9/08

Značky: modulovej, priemyselný, konštrukcie, robot

Text:

...optimálnych kinematických zostáv priemyselných robot-ov posd 1 a požiadaviek užívateľ-ov.Príklady vyhotovenia priemyselného robota modulovej konštrukcie podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch,kde na obr. 1 je znázornený podlahový priemyselný robot s ortogonálnym súradnicevým systémom, na obr. 2 je znázornený podlahový priemyselný robot so zmiešaným cylindrickým a ortogonálnym súradnicovým systemom, na obr. 3 priemyselný robot...

Elektricky poháňaný priemyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225200

Dátum: 15.04.1986

Autori: Szabó Ladislav, Pavlík Marian, Mihok Jozef, Fetterik Jozef, Pallér Jozef

Značky: poháňaný, elektricky, priemyslový, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky poháňaný priemyslový robot pozostávajúci z pevnej základne so zvislým čapom pre uloženie otočnej základne tvaru disku s nábojom privráteným k pevnej základni a opatrenej stĺpom, umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou, vodorovne výsuvnou v smere svojej pozdĺžnej osi a uloženou mimobežne voči stĺpu, pričom v otočnej základni sú uložené prvý...

Priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220266

Dátum: 15.02.1986

Autori: Štefaňák Peter, Szabo Dušan, Buda Ján

Značky: robot, priemyselný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselného robota, u ktorého sa rieši modulové usporiadanie jeho jednotlivých dielov. Podstatou priemyselného robota, ktorý pozostáva zo základne opatrenej hydraulickým agregátom je to, že na základni robota je pevne upravené nosné teleso, ktoré je opatrené dvamo zvislými a súoso usporiadanými trubkami o rôznych priemeroch, pre prívod a odvod tlakového média z hydraulického agregátu do a z rozvodnice, upravenej na otočnej...

Průmyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223933

Dátum: 15.11.1985

Autori: Greill Antonín, Vozandych Josef, Vrhel Bohumil

Značky: průmyslový, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový robot se šesti stupni volnosti s polohovacím ústrojím se třemi stupni volnosti a orientačním ústrojím se třemi stupni volnosti, sestávající z rotačních, posuvných a kloubových jednotek, přičemž jeho polohovací ústrojí (1) sestává z na základové desce (2) upevněné rotační jednotky (3) a jejího pohonného agregátu (4), zdvihové jednotky (5) s lineárním pohybem, jejíž lineární motor (54) má pístnici (55) ukotvenu na základním talíři (6)...

Modulárny priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240314

Dátum: 16.04.1985

Autori: Šingliar Michal, Macho Vendelín

MPK: B25J 11/00

Značky: robot, modulárny, priemyselný

Text:

...člen 8 môže mat jeden, alebo dva stupne volnosti pracovné rameno 10, má tri stupne volnosti. Každý stupeň voľnosti má svoj nezávislý pohon. Tlakové médium je dodavané s agregátu cez stojanovú rotačnü jednotku B k pohonu vertikálneho člena 8 a do pracovného ramena 1 U cez ramenovú rotačnú jednotku 14 k pohonu zapästiaa. Dutinyhriadela 3 každej rotačnej jednotky E, 14 is rúrkami 4 pracujú tak, že prívod tlakovej energie je vedený vo vnútri...

Elektricky poháněný průmyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 214266

Dátum: 01.06.1984

Autori: Skoupý Josef, Staniček Zdenko, Pavlík Marian

Značky: průmyslový, robot, poháněný, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky poháněný průmyslový robot sestávající z pevné základny se svislým čepem pro uložení otočné základny opatřené sloupem, umístěným souose s osou otáčení otočné základny, na němž je uspořádán svisle posuvný suport nesoucí rameno s úchopovou hlavicí, vodorovně výsuvné ve směru své podélné osy a uložené mimoběžně vůči sloupu, přičemž v otočné základně je uložen první elektromotor pro otáčení otočné základny, druhý elektromotor pro svislý...