Patenty so značkou «rizika»

Spôsob na preoperatívne stanovenie intraoperatívneho rizika krvácania pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16165

Dátum: 23.07.2009

Autor: Korte Wolfgang

MPK: G01N 33/86

Značky: spôsob, pacienta, krvácania, preoperatívne, stanovenie, rizika, intraoperatívneho

Text:

...koaguláciu (DIG, príp. DIC). Monomér fibrínu (FM) je zvlášť vhodný aj na dôkaz zvýšeného rizika intraoperatívnych krvácaní. V DE 198 33 844 je opísané použitie monoméru fibrínu ako diagnostického markera rizika pacienta na intraoperatívne krvácania. Zistilo sa, že spomedzi skúmaných potenciálnych markerov je monomér fibrínu najvhodnejší, aby sa posúdilo preoperatívne riziko intraoperatívneho sklonu ku krvácaniu.0009 Zodpovedajúco sa už...

Predikcia rizika závažných srdcových príhod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15284

Dátum: 17.04.2009

Autori: Heyman Eugene, Snider James

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/68, G01N 33/68...

Značky: rizika, predikcia, príhod, závažných, srdcových

Text:

...bez špecifických príznakov, napr. akútna dychavičnosť pacientov a tých pacientov s bolesťou na hrudi alebo u pacientov ktorí boli diagnostikovaní so zlyhaním srdca. NP zahŕňajú formy mozgových natriuretických peptidov, tj, NT-proBNP, proBNP a BNP,a predsieňových natriuretických peptidov, t.j NT-proANP, proANP,a ANP. V preferovaných uskutočneniach NP je NT-proBNP.0008 V niektorých uskutočneniach, vynález uvádza metódy na hodnotenie rizika...

Spôsob inertizácie na minimalizáciu rizika a na hasenie požiarov v chránenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5324

Dátum: 11.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 39/00

Značky: hasenie, spôsob, priestore, rizika, inertizácie, chránenom, minimalizáciu, požiarov

Text:

...inertizácie napríklad 12 objemových alebo menej. Pomocou tohto dvojstupňového spôsobu s inertným plynem, pri ktoromk minimalizácii rizika požiarov je najskôr nastavená základnáúroveň inertizácie, a pri ktorom V prípade potreby pomocou prívodu dalsieho inertného plynu na hasenie požiaru je privádzané toľko dusíka, až je nastavená úroveň úplnej inertizácie, je dosiahnuté to, že počet zásobníkov potrebných V prípade požiaru pre inertný plyn s...

Kompozícia na reguláciu alkoholového metabolizmu a na zníženie rizika alkoholom podmienených ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12175

Dátum: 27.07.2006

Autor: Matuschka-greiffenclau Markus Graf Von

MPK: A23L 1/29, A23L 1/302, A23L 1/303...

Značky: rizika, alkoholom, metabolizmu, podmienených, zníženie, alkoholového, ochorení, reguláciu, kompozícia

Text:

...by mali mať iba 6 aktivitu V porovnaní s normálnym homozygotným ALDH 21/21 genotypom. Distribúcia ALDH 22 alely medzi rasami kolíše vyskytuje sa vo Východnej Ázii, avšak nebola objavená u belochov a čemochov, ktorí majú aktívnu ALDH 2 l alelu. 40-50 východoázijskej populácie má inaktivnu ALDH 22 alelu. Priememé maximálne hodnoty koncentrácie acetaldehydu v krvi u ALDH 2 l/22 heterozygotov a ALDH 22/22 homozygotov po vypití malého...

Spôsob stanovenia rizika ischemického kardiovaskulárneho ochorenia pomocou fosforylcholínových konjugátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8297

Dátum: 15.04.2005

Autori: Frostegard Johan, De Faire Ulf

MPK: G01N 33/68, G01N 33/92

Značky: rizika, fosforylcholínových, kardiovaskulárneho, stanovenia, pomocou, ischemického, konjugátov, ochorenia, spôsob

Text:

...má mnoho prozápalových vlastnosti vrátane aktivácie T buniek 123, monocytov/makrofágov a endotelových buniekwlö. OxLDL podporuje zápal tiež vimunitne kompetentných bunkách zaterosklerotických Iézii. Avšak malo by sapoznamenať, že oxLDL tiež môže ulavit od akútnych zápalových reakcií anamiesto toho viac podporovať menej závažný chronický zápal, ako je možné vidiet u aterosklerózy. Je zaujímavé poznamenať, že mnoho biologickýchúčinkov...

Bioumelý implantát a jeho použitie a spôsob zníženia rizika vytvárania pojivého tkaniva po implantácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4226

Dátum: 04.10.2004

Autori: Bruce Adam, Bruce Lars, Korsgren Olle, Nilsson Bo

MPK: C12N 11/00, A61F 2/02, A61L 27/00...

Značky: zníženia, pojivého, tkaniva, rizika, bioumelý, vytvárania, implantácii, spôsob, použitie, implantát

Text:

...sú zložité vo svojej forme a je ťažké ich vyrobiť. Toto je dôvod veriť tomu, že takého okolnosti nevedú k dobre reprodukovateľným implantátom s požadovanými vlastnosťami. Je taktiež dôvod veriť, že vaskularizačná zábrana známych implantatov nie je optimálne efektívna na prevenciu ñbrózy, keďže medzera medzi pojivým tkanivoma zábranou vyplnená tekutinou sa neberie do úvahy.Predmetom vynálezu je poskytnutie takéhoto bioumelého...

Hodnotenie rizika nežiaducich reakcií na lieky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8103

Dátum: 18.06.2004

Autori: Hung Shuen-iu, Chung Wen-hung, Chen Yuan-tsong, Wu Jer-yuarn

MPK: G01N 33/94, C12Q 1/68

Značky: reakcií, nežiadúcich, rizika, hodnotenie, lieky

Text:

...Shirato, S., et al. (1997). Stevens-Johnson syndrome induced by methazolamide treatment. Arch Ophthalmol. 1 l 5(4)550-553.0025 Tas, S., and Simonart, T. (2003). Management of drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome) an update. Dermatology. 206(4)353-356.0026 Wolkenstein, P., et al. (1995). A slow acetylator genotype is a risk factor for sulphonamide-induced toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson...

Posuvné meradlo na určovanie rizika Downovho syndrómu v plode v II. trimestri tehotenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 70

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stejskal David

MPK: A61B 10/00

Značky: posuvné, určovanie, trimestri, rizika, tehotenstva, downovho, plode, meradlo, syndrómu

Text:

...pravděpodobnostní koeíicienty (LR)odpovídající desetiným násobkům mediánů (MoM) obou sérovýchmarkerů.-Pro AFP byly stanoveny LR v rozsahuvynesena do kruhových soustředných logaritmických stupnic. Graíickým násobením věkováho rizika a obou LR je graíickyznázorněno výsledné riziko DS.Eñehlgq Qpnązk na výkreseTechnické řešení je blíže vysvětleno pomocí výkresu Měřidlo se skládá ze dvou pevných soustředných kruhů .3 a dvou otočných...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schreiber Petr, Šebesta Jiří, Bilan Zdeněk

MPK: E21F 5/00

Značky: dobývaného, nadloží, samovznícení, stařin, snížení, porubu, způsob, rizika

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268388

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Josef

MPK: A01G 17/06

Značky: snížení, stropní, havárie, rizika, sítě, chmelnice, zařízení

Text:

...v náryse, obr. 2 v bokoryse základní část, tedy průvlak, zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje schematicky v nàryse celé příkladné provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje schematicky celé zařízení včetně uchycení ke kotevníuu úchytu.Do míst, kde je stropní sit chmelnice uchycena na kotevní úchyt Q, je zařazeno zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynalezu,...