Patenty so značkou «řízených»

Způsob výroby námelových alkaloidů submersní fermentací za řízených fyziologických podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268211

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sajdl Přemysl, Flieger Miroslav, Votruba Jaroslav, Harazim Pavel, Malinka Zdeněk, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef

MPK: C12N 1/38, A61K 31/48

Značky: alkaloidů, submersní, řízených, výroby, fermentaci, podmínek, námelových, fyziologických, způsob

Text:

...fyziologické rychlosti produkce podle vynálezu je popaán v následujících .příkladech použití, aniž by jimi byl předmět vynálezu jakkoliv OZRBZOVBDoProdukční médium obsahující hmotnostně 10 eacharozy, 1 kyseliny jentarové,0,025 Ž KHZPOA, 0,025 M 3504 . 7 H 20, 0,1 CaCl 2, 0,1 Ca(N 03)2 - 4 H 20, 0,002 Ě e 504 . 7 R 20, 0,O 015 ZnSO 4 . 7 H 20 v destiloveně vodě bylo rozplněno po 100 ml do Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml....

Modul programově řízených víceúrovňových přenosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266893

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krejčí František

MPK: H03M 1/02, H04B 3/00

Značky: programové, přenosu, řízených, modul, víceúrovňových

Text:

...vstup-výstup 6.2 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14. přičemž první vícebítový vstup-výstup 6.1 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14 je připojen přes prvni a druhý vícebítový vstup-výstup řídícího počítače 14 na vícebítový vstup-výstup řízeného technologického procesu 15. Vícebitový výstup 8.3 obvodů 8 víceúrovňového napájení je připojen přes vícebítový vstup a jednobitový výstup logiky 7 výpadku napájecích napětí na první jednobitový...

Topná komora, zejména u vyvíječů řízených atmosfér

Načítavanie...

Číslo patentu: 261720

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jakeš Jan, Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: řízených, topná, zejména, vyvíječů, komora, atmosfér

Text:

...komory je umístěna V jejím těžišti, minimalizuje síly působící na závěs, eož snižuje jeho hmotnost i hmotnost samotné nosné části topné komory,zmenšuje sílu potřebnou na otevření pohyblivé částia umožňuje zavěšení retorty i na pohyblivou část topné komory. Pohyblivou část lze proto využít i jako odklá dací místo pro retortu v případě kontrol a demontážetopných článků a tepelné izolace. Tím není nutné zhotovovat speciální připraven na...

Zapojení ústředně řízených spínacích zařízení, zejména pro telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261203

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sebestyén László, Molnár Béla, Pató Lajos, Rakaczky Szilárd, Molnár Bélané, Khek Norbert, Mikics László

MPK: H03K 17/56

Značky: zařízení, zapojení, ústredne, spínacích, zejména, řízených, telefonní, ústředny

Text:

...za účelem ukládání volicích informací do paměti. Volající stanice 355 sdělí po přijetí oznamovacího tónu přerušením smyčky stejnosměrného proudu shora popsaným způsobem došlou volicí informaci do paměti ústřední řídící jednotky l. V jednodušším případě, při volání místní pobočkové stanice § 35 až § 35, vyhodnotí ústřední řídící jednotka l po přijetí příslušných čísel volané číslo, vyšetří stav obsazení volané pobočkové stanice § 35 až § 35,...

Obvod pro spínání řízených polovodičových spínačů v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 258879

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foit Julius

MPK: H03K 17/13, H01H 9/56

Značky: řízených, obvod, polovodičových, spínání, spínačů

Text:

...ł vytvořenprůběhproudu, předbíhąjícípfázově toto napětí. Fázově posunutý proudovýbprůběh je napájeoím obvodem Ž převeden na napětí. pdpro napájení spouštěcího obvodu 5. Spouštěcí obvod 3 potom při ppřívedení řídícího proudu na jeho vstupní svorky 1 zavede do.řídící elektrody řízeného polovodičového spínače g spouštěciímpu 1 s.Řidioí proud může být.stejnosměrný nebo ve tvaru inpul 4. -d °su, který může mít i dlouhou dobu trváníąvUžijeli se...

Zařízení k ovládání řízených dvojkolí podvozkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257736

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/38

Značky: dvojkolí, vozidla, zařízení, kolejového, řízených, ovládání, podvozkového

Text:

...ložiskových skříní vůči sobě není nutno seřizovat seřízení se dosáhne jednou provždy přesností výroby na kterou však nejsou kladeny enormní nároky a správnou montáži zdvojených podélných táhel vytvořených jako jediný tuhý díl.Kromě těchto výhod přináší zařízení podle vynálezu výhody z nových, dosud nesledovaných hledisek. Vyrobením zdvojeného podélného táhla z lehkých slitin lze na minimum shížit jeho setrvačné hmoty a tím přispět ke...

Zapojení pro ochranu řízených usměrňovačů s indukční zátěží opatřených plovoucí přepěťovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan, Pavlú Ctirad, Undus Stanislav

MPK: H02H 7/125

Značky: přepěťovou, usměrňovačů, zátěží, ochranou, zapojení, plovoucí, opatřených, indukční, řízených, ochranu

Text:

...nemůže však být z prostorových důvodů dimenzována na podstatně větší energií přepětí vzniklých rozpojením hudicího vinutí.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schéma jednoho z dosud užívaných zapojení ochran a na obr. 2 a 3 jsou dva příklady zapojení pro ochranu řízených usměrñovačů s indukční. zátěží podle vynálezu.K výstupním stejnosměrným vývodům řízeného třífázového reverzačního usměrňovače napájejícícho budicí vinutí gb...

Zařízení pro snímání rozměrů obrobků u numericky řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254827

Dátum: 15.02.1988

Autori: Moler Aleš, Jílek Miroslav

MPK: B23Q 35/32

Značky: snímání, rozměrů, obráběcích, strojů, řízených, numericky, zařízení, obrobků

Text:

...nenaznačenému řídícímu systému obráběcího stroje. Tyč Ž vyčnívá svoučástí směřující k obrobku z vložky g a je opatřena dotykovou částí.1.V jedné variantě je dotyková část 1 tvořena dotykovým hrotem Q, elektricky vodivě spojenym s jádrem tyče 2. Tato varianta je výhodná pro obrobek z elektricky vodivého materiálu §.Jiné variantaigurčena s výhodou pro obrobky elektricky nevodivé j, což ovšem není podmánkou Ma( Vytvořeno pouzdro lg, nasunuté...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: obvodů, přepínání, ovládacího, zapojení, druhý, řízených, funkcí, obvod, jednoho

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zelinka Jan, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimar, Hofbauer Henrich

MPK: G05B 19/403

Značky: referenční, řízených, soustav, polohy, pohybových, zajištění, číslicové, zapojení

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Propojovací blok programově řízených jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244707

Dátum: 14.08.1987

Autori: Karašeák Zdenik, Peola Pavol

MPK: G05G 1/24, H04Q 9/00

Značky: propojovací, řízených, programové, jednotek

Text:

...pro vyhodnocení adresy je centralizováno do propojovacího bloku.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Programové řízené jednotky 5 až gg jsou pripojeny paralelními sériovými datovýmí sběrnicemi gl až gg přes vstupní vyrovnávací obvody łł až łg na vstupní supermultíplex 3. K vstupnímu supermultiplexu 3 je připojen první vstup komutátoru 5 a řídící část Q.První výstup řídící části 3 je připojen na ovládací vstupy vstupních...

Kapalina pro výrobu řízených atmosfér

Načítavanie...

Číslo patentu: 238250

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stolař Pavel, Bárta Miloslav, Urda Jan, Neužil Jiří, Cvach Jindřich

MPK: C21D 1/76

Značky: atmosfér, výrobu, řízených, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina pro výrobu řízených atmosfér určených k tepelnému zpracování v ochranné atmosféře, případně k výrobě nosné atmosféry při cementaci a nitrocementaci za teplot od 780 do 970 °C. Kapalina obsahuje směs etanolu a vody, přičemž obsah vody je vyšší než 18 % objemových do 40 % objemových, případně směs izopropanolu a vody, přičemž obsah vody je vyšší než 30 % objemových do 45 % objemových, případně směs acetonu a vody, přičemž obsah vody je...

Obvod pro kontrolu funkce elektromechanických převodníků okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240670

Dátum: 01.06.1987

Autor: Inaba Takihiro

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlých, elektromechanických, řízených, mikropočítačem, pletacích, obvod, převodníku, funkce, kontrolu, strojů

Text:

...lg, tvořeného elektrickým spínacím prvkom, např. tyristorem, tranzistoreu apod. Na výstupní svorku g elektronického spínače E je dále připojen jednou svorkou kontrolní prvek, tvořený kondenzátorem12. Druhý pől elektronického spínače lg, ll, lg a kondenzátoru 12 je připojen na sběrnici gł s nulovým potenciálem. Na výstupní svorku 3 elektronického spínače 2 je dále připojen první odpor li, se kterým jsou spojeny Zenerovy diody li, lg V...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239531

Dátum: 01.06.1987

Autor: Janoš Jioí

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacích, okrouhlých, mikropočítačem, maloprůměrových, ovládání, strojů, zařízení, řízených, zejména, elektromagnetů

Text:

...je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vpbije se kondenzátor do elektromegnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,nastavitelný odporem zepojeným s elektromagnetem do série. Tento odpor je~sučasně nabíjecím odporom pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké ztráty tepla na odporu. Při větším počtu takto zapojených elektromagnetů bylo by potřeba odvädět teplo na...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239524

Dátum: 01.06.1987

Autor: Neset Vladimír

MPK: D04B 15/78

Značky: mikropočítačem, řízených, strojů, maloprůměrových, zařízení, ovládání, elektromagnetů, pletacích, okrouhlých, zejména

Text:

...řídící systém a vzroetly by i náklady na něj. u Další zapojení vystačí s jedním nepájecím napätím. I V tom to případě je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vybije se kondenzátor do elektromagnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,Tento odpor je současně nabíjecím odporem pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké tepelné ztráty na odporu. Při větším...

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průbeh

Načítavanie...

Číslo patentu: 234311

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: H03K 12/00

Značky: oddělených, galvanicky, programové, průbeh, sínusového, zapojení, řízených, modulu, převodníku, obdélníkový, dvojnásobný, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průběh je určeno pro zajištění přenosu a ošetření řídicích-řízených veličin sinusového průběhu pro využití hlavně při řízení pracovních strojů a technologických procesů v reálném čase. Zapojení podle vynálezu se skládá z bloku řízeného technologického procesu, který je připojen na modul programově řízených galvanicky oddělených...

Zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232826

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klimeš Radko

MPK: G05F 1/00, H02H 7/20

Značky: impulsně, řízených, paralelní, zapojení, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů, které pracují do společné zátěže, jejichž řídicí část obsahuje integrovaný obvod pro řízení impulsně regulovaných zdrojů. Zapojení podle vynálezu zachovává stabilitu výstupního napětí a rozdělení výstupního proudu mezi oba zdroje. Je jednoduché, nevyžaduje přesné nastavení výstupních napětí jednotlivých zdrojů a ani nezvyšuje složitost jejich vlastního zapojení dalšími...

Zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů zejména maloprůměrových řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235819

Dátum: 01.12.1986

Autor: Buček Pavel

MPK: D04B 15/78

Značky: řízených, zařízení, okrouhlých, pletacích, maloprůměrových, strojů, programů, mikropočítačem, ovládání, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem, k němuž je prostřednictvím periferního obvodu připojen spínač pro vstup do programování pro listování v programu, spínač pro změnu číselných hodnot, určujících úplet a spínač pro posuzování vkládaných hodnot, přičemž mikropočítač je dále opatřen displeyem pro zobrazování nalistovaných úseků programu.

Způsob výroby polovodičových prvků, řízených polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kandyba Petr Jefimovič, Panova Zoja Vasiljevna, Petrova Valentina Zacharovna

MPK: H01L 21/18

Značky: výroby, způsob, polem, prvků, polovodičových, řízených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie polovodičových prvků, zejména způsobu výroby MDP - tranzistorů řízených polem a polovodičových prvků vázaných nábojem. Cílem vynálezu je zlepšení výtěžku při výrobě polovodičových prvků řízených polem, majících izolovanou závěrnou vrstvu. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že se při výrobě polovodičových prvků řízených polem získává vrstva křemičito-fosforečného skla metodou iontové syntézy, spočívající v implantaci...

Zapojení obvodů k řízení dráhy pohyblivých částí číslicově řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222463

Dátum: 01.10.1985

Autori: Dlabač Ladislav, Kršiak Ivan, Kaprálek Alexander, Klíma Jiří

Značky: obráběcích, částí, pohyblivých, dráhy, číslicové, řízených, řízení, obvodů, zapojení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodů k řízení dráhy, zejména pohyblivých částí čislicově řízených obráběcích strojů. Účelem vynálezu je řízení tečné rychlosti (korekce rychlosti) a řezání závitů při realizaci. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemným propojením počítače, rychlostní jednotky, interpolátoru, jednotky řízení interpolátoru, zdroje časových signálů, odměřovacího čítače vedoucí osy, odměřovacích čítačů závislé osy, zdroje posuvného kmitočtu,...

Způsob obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222368

Dátum: 15.08.1985

Autor: Benda Lubomír

Značky: podobných, řízených, způsob, číslicové, listů, obrábění, strojích, vrtulových, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených obráběcích strojích a je vhodný zejména pro kusovou výrobu vrtulových listů, anebo jejich kopírovacích modelů ve výrobě prototypového charakteru. Vynález převádí obrábění obecné plochy na postupní obrábění jednotlivých profilových řezů, jejichž roviny jsou kolmé na podélnou osu n vrtulového listu 1, otočně uloženého na obráběcím stroji. Trajektorie...

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225615

Dátum: 01.07.1985

Autor: Sluka Josef

Značky: polovodičových, seriového, chodu, řízených, zejména, pulsních, prvků, měničů, zabezpečení, zapojení, podproudové, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů, skládající se ze zdroje napětí připojeného jednak k paralelně připojenému čidlu napětí zdroje a jednak na sériový řetězec řízených polovodičových prvků, spojený jednak řídicím vstupem s výstupem generátoru impulsů, na jehož řídicí vstup je připojena žádaná hodnota proudu, a jednak svým výstupem připojený na vstupní svorku čidla...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u obráběcích strojů, zejména souřadnicových, numericky řízených.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217290

Dátum: 15.07.1984

Autor: Březina Josef

Značky: nástrojů, zařízení, automatickou, strojů, řízených, výměnu, souřadnicových, numericky, obráběcích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché a spolehlivé zařízení pro automatickou výměnu nás nástrojů u obráběcích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj je upnut ve vřetenu stroje pomocí závitového spoje. Předání do zásobníku nástrojů se provádí reverzací otáček a upnutí nástroje v zásobníku je též pomocí závitového spoje. Výměna je řízena pouze naprogramovanými pohyby vřetena a naprogramovaným smyslem otáčení. Vnitřní prostor vřetena je volný...