Patenty so značkou «řízený»

Elektronicky řízený trakční přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260453

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hanuš Vlastimil, Hnilica Petr

MPK: B66D 1/50, A61H 1/02, B66D 1/46...

Značky: prístroj, elektronický, řízený, trakční

Text:

...účinek elektronicky řízeného trakčního přístroje podle vynálezu se projevuje tím, že při zachování charakteru jeho funk 4ce zůstává rychlost defrormace Stálá, čímž se »owdslraní nepříjemné pocity některých pacientů. při změně půslobící síly.Na přijpojeném obr. je znázo-rněn příklad blokového Lisp-ořádání elektronicky řízeného trakčního přístroje.Elektronicky řízený trekční přístroj »obsehujc regulační smyčku, která je tvořeno...

Dvoustupňový hydraulicky řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260451

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fabiánek Josef, Horák Zdeněk

MPK: G05D 7/06

Značky: řízený, ventil, dvoustupňový, hydraulický

Text:

...ve víku 3. První větev pomocného hydraulickéhoi vokruhu spojuje nadpístoívý prostor 43 se vstupním hrdlem 45 a podpístovým prostorem 44. Druhá větev piomocného hydraulického okruhu spojuje nadpístový prostor 43 přes první .připojovací kanálek 38 a neznázorněný elektromagnetický ventil s prvním výstupním kanálkem 40, vytvořeným ve spodním tělese 1. Na konci třetího kanálku 32 ve víku 3 je zašroubován první regulační šroub 7 opotřený...

Hydraulicky řízený jednostranný ventil pro stojky posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270415

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krieger Karl, Hartleb Jochem, Reinelt Werner

MPK: E21D 15/51

Značky: řízený, stojky, posuvné, hydraulický, ventil, výztuže, jednostranný, důlní

Text:

...v utésněném prostoru pro zavěrne teleso mezi závěrným telesom a škrtícím tälesem, zabraňuje posunutí závěrného telesa V opaćném smeru, ke kterému by došlo v důsledku náhlého zvýšení tlaku.Vynález využívá tlaku kapaliny, nashromážděné v utěsněném prostoru ventilové vložky pro závěrné těleso, k uklídnění otevrenáho zävěrneho tělesa při rázech vyvolaných poklesem tlaku. Ventil podle vynálezu se hodí obzvláště dobře pro nízkovískózní...

Mikroprogramově řízený řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 268027

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nevický Petr, Drátovský Zdeněk

MPK: G06F 7/36

Značky: řadič, mikroprogramově, řízený

Text:

...spočíva bud v jejich přesnnech mezi vstupními e výstupními obvody řadiče a nebo v jejich modiíikaci, kterou může být inkrementsce, dekrementace, nastavování nebo nulování jednotlivých bitů ve slevě apod. Do paměti Q RAK mohou data vstupovat z prvního bloku l vstupu, z druhé ho bloku g vstupu a z bloku 1 čítače. Z výstupu paměti Q RAM lze tato data odeslat do prvního bloku 1 výstupu, do druhého bloku 3 výstupu a nebo do bloku 1 čítače....

Generátor tónových signálů řízený kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266490

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vichreckij Leonid

MPK: G10H 7/00

Značky: signálu, generátor, kódem, tónových, řízený

Text:

...HOTH, oT n H W a m 7 m H ň CH reM,qro c uenbm pącmmpąnnn yHKunöHanbHmx BOSMOKHOCTGŘ nyTeM nonyqeňna nnTenLHocTn nopraMeH3 266490 Hennrenh 7 oxŕaau nocTpoeHŤaKuM o 6 pa 3 oú,qTo npa Kamou nocneymmeu yne MHHCHHH m-paspannoro Kona Ha GÄHHHHY, BEXOnHäH qâCTOTa YMGHBMQETCŠ B R 83 pasa, T 0 ECTB,ECHH fa BXOHHaH uacvoma, TO HDHH fnmx fn/S . PeBepCHBBHň cqeTquK 4 - nnonqnmñ (n-1)m-paspnnmú, qpnqem (n-1) - Mname paspnnu, m ~ cwapmue...

Mechanicky ovládaný a elektricky řízený sedmisegmentový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264413

Dátum: 14.08.1989

Autor: Nohejl Miloslav

MPK: G09F 9/30

Značky: ovládaný, displej, sedmisegmentový, elektricky, mechanicky, řízený

Text:

...prostřednictvín 1 hnaoího táhla lg. Vačky na kotouči gg ovládající prostřednictvím kontaktů gg blokovací elektromagnety lg.Funkce mechanického a elektricky řízeněho sedmisegmentového displeje je následující.Neznázorněným přepínačam, nebo jiným programovým üstrojím se předvolí požadovaná číslice na displeji. Tlačítkem se spustí hnací ústrojí, tvořené motorem gł s kotoučem gg s vačkami, které počne otáčet ovladači łgł a łgg, Priipootočení...

Obvod pro řízený zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264005

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kröbel Hans-eberhard, Pankratz Rainer, Rödig Gerhard, Portee Klaus-dieter, Elschner Horst

MPK: G05F 1/46

Značky: proudu, zdroj, obvod, řízený

Text:

...n R 4. K Hanpnmeunm Us noxnmuen HCTOHHHK uocronnnoro Toxaą cocronmuñ H 3 T 4, R 2, D 2, D 3 H R 3. OH nuwaer, c onnoň croponm, nonxnmqenuym K Macće nouym uenouxy D 4 no D 8, c ąpyroü, cxeMy Toxoáoro aepxana, cocToHmym na T 1, T 2 H R 1. Memny KOHHBKTODOM T 2 H őasoä T 3 Bxnmqen no D 1. ConpoTuàneHne R 13 u 6 upaeTcs maxnm, qwo npn owxpurom Bxoe TOK, npoxoámnü- wepea Hero, HECKOHBKO sume, nem TOK öäam.Hpu OTKDHTOM Bxoe pa 6 oýaeT T 2 B pemnme...

Řízený registr jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247214

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tichý Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: řízený, sekvenčního, základního, registr, mikroprocesoru, jednovstupého

Text:

...sekvenčního základního mikroprocesoru.Výhodou tohoto řízeného registru podle vynálezu je zjednodušení oproti známým řízeným registrům, neboř nevyžaduje přímýi negovaný výstup každého pamětového prvku vstupního registru.Na přípojeném výkresu je uvedeno schěna řízeného registru podle vynálezu. Datový výstup každého pamětového prvku Ž vstupního registru 2 je spojen s prvním vstupem pořadím si odpovídajícího obvodu řízení gg bloku...

Řízený usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243960

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: H02M 7/12

Značky: řízený, usmerňovač

Text:

...napájecího trans~ formátoru.Řízený usměrňovač na obr. 1 je tvořen dvěma nesymetrickými usměrňovacími můstky l, g, napájenýmí z napájecího transformátoru Ž V diagonále prvního nesymetrického usměrňovacího müstku l,tvořeněho diodami 5, Ž a tyristory 2, lQ,je zapojena jedna sekce Q sekundárního vinutí napájecího transformátoru Ž, jejíž začátek je připojen ke společnému bodu diod 1, Ž a konec ke společnénu bodu tyristorů 3, lg. V díagonále...

Řízený drenážně-závlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257870

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný Vladimír, Fídler Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: řízený, drenážně-závlahový, systém

Text:

...a zavírání dosavadních zdýmacích ventilů nebo hradítkových přepadů. Použití řízeného drenážně závlahového systému podle vynálezu umožní nejen využití vhodných dosavadních nebo nově budovaných, příp. rekonstruovaných drenážních systémů pro závlahové hospodářství. ale i využitelnost těchto systémů pro lepší hospodaření s vodou v půdním profilu. vynález tak přispěje velmi účinné ke zvýšení výnosů pěstovaných plodín.Na připojeném výkrese je ve...

Automaticky řízený posuvový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 255700

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mazur Jiří

MPK: B23Q 15/013

Značky: mechanismus, posuvový, automatický, řízený

Text:

...jediným mechanismem. Kuličkový reduktor plní nejen funkci planetového soukolí, ale současně i bezpečnostní spojky. Volba převodu mezi krokovým motorkem a posuvem vodicího palce nastavení velikosti třísky jakožto technologického parametru, jehož velikost, matematicky vyjádřeno, je funkcí otáčok vřetene obrobku.Příkladné provedení automaticky řízeného mechanismu podle vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z tohoto...

Jednosměrný nepřímo řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253637

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hyský Jan

MPK: F16K 15/18

Značky: jednosmerný, nepřímo, řízený, ventil

Text:

...ventilů a prodloužení životnosti jak samotných ventilů tak dalších přístrojů. umístěných za výstupom ventilu.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.V tělese l ventilu jsou vytvoreny jednak axiálně vstupní otvor ll a výstupní otvor lg a bočně vstupní otvor Q. Nad axiálním vstupním otvorem ll je úložen plovoucí píst lg, odpružený pružinou lg, na který dosedá ventil g, opatřený vodícími nákružky 2 a 1...

Terminál řízený mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253306

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: G06F 9/22

Značky: terminál, řízený, mikropočítačem

Text:

...v registrech gggg, 3393 až gggp. Součástí registrů jsou i příslušné budiče sloupců maticových zobrazovacích jednotek gł až gn, přičemž není podstatné,jde-li 0 samostatné registry nebo zda jsou tyto registry přímo součástí zobrazovacích jednotek a tvoří tak jeden celek, případně i vícemístný zobrazovací panel, jak je čárkovaně označeno na výkrese.Datové vstupy registru jsou připojeny na společnou datovou sběrníci, která může být přímo připojena...

Servozesilovač řízený impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251711

Dátum: 16.07.1987

Autor: Petřík Tomáš

MPK: H02P 7/06

Značky: řízený, servozesilovač, impulsy

Text:

.... vysílače a také největší délka impulsu monostabilního klopného obvodu musí být royna největší délce impulsu generátoru vysílače. Použitímtohoto nového typu servozesilovače dochází ke značnému zjednodušení zapojení a není třeba konstruovat speciální integrované obvody.K stavbě nového typu servozesiloveče je možno použít běžně dostupných součáttek. Motor si díky impulsnímu napájení zachovává svůj kroutící moment. Při poruše přenosu impulsů...

Prahový přepínač řízený silou tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245254

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barsumian Edward, Hargrave Karl, Devlin John

MPK: H01L 45/00, H03K 17/56

Značky: tlaku, řízený, prahový, silou, přepínač

Text:

...Bens. Hanpmxemle, nanammee qepes nBMepnTenBHHñ peamcrop R , BuBomaToH qepea BHBOJI A. ľenepawopG BHpaÓaTHBaeT nprmoYPOJIBHHG mmynscm c xaparcrepncwnxoñ .Banpmneum UG B COOTBGTCTBIM c© 1211. I , KoTopHe Iepes óaJmacTHuñ peancwop RV nómaomłmcaono nocmraew uoporosoe snaqermé s , nepézumqamm exemem S nepexomerr na cocwomma Maxon nposomaocwn B cocrommetznpoucxomr Bnmenaanamłoe nepezunoqex-Lue. Alcwmauoü mmeJxbHocmnm mvnIyJILca 15 Hasmaaewcs...

Dynamicky řízený prahový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mašek Jaroslav, Suter Franz, Bayer Arthur Craig

MPK: H01L 45/00, H03K 3/36

Značky: řízený, přepínač, prahový, dynamický

Text:

...TBJCOPO me noporoBoro nepemnoqaream(IMT. 4 n 5 BpeMeHHue (ĎYHKLUďI/I Hanpsmełma B mmaJs/mqecxn ynpaJ 3 ~ memom noporoBoM nepemxoqawene B saaucmvxocrn or anaqemu ynpaanmaueñ BeJmmmĺĺORaBaI-EIHŤÄ Ha qmur. 2 uoporoBmá nepewuoqaTeŠLb COIUIaCI-IO maoöpememm coópan no IIOCJIGILOBaTBJIBHOÍÍ cxeMe, cocmmueñ na nepewnoqaromero SJLGMGHTB. s na aMopcpHoro Marepnaaxa, namepmeaxrąnoro peancTopa n , renepawopa G n pesncwopa RV . KoImeHcaTop C 11 mmpyem...

Dvoustupňový řízený škrticí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 234423

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bořil Josef, Kasal Jan

MPK: F16K 31/122

Značky: řízený, škrticí, ventil, dvoustupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoustupňového řízení škrticího ventilu, který umožňuje dosažení dvou hodnot hydraulického odporu v obvodech s pracovním médiem voda, vodní emulze, hydraulický olej. Podstatou vynálezu je, že těleso, do něhož je vestavěno pouzdro a kuželka se škrticím čepem, je z obou stran opatřeno víky, do nichž jsou zabudovány,stavitelné dorazy. Řídící prostor nad kuželkou je ovládán dvoupolohovým elektrohydraulickým převodníkem, který tento...

Řízený polovodičový logický obvod MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 237005

Dátum: 15.02.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H03K 19/20

Značky: řízený, polovodičový, obvod, logický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení řízeného logického obvodu MIS, který sestává z vlastního logického obvodu, druhého zatěžovacího tranzistoru a diskrétní polovodičové součástky podle čs. autorského osvědčení 237 002 jehož podstata je v tom, že druhý zatěžovací tranzistor MIS je uzemněn přes diskrétní polovodičovou součástku MIS, jejíž první řídicí elektroda je spojena s výstupem prvního zatěžovacího tranzistoru MIS a druhá řídicí elektroda je spojena s...

Řízený polovodičový logický obvod MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 237004

Dátum: 15.02.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H03K 19/20

Značky: polovodičový, logický, řízený, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Řízený polovodičový logický obvod MIS, sestávající ze zatěžovacího tranzistoru MIS a diskrétních polovodičových součástek MIS podle čs. autorského osvědčení č. 237 002, má podstatu v tom, že zatěžovací tranzistor MIS je uzemněn přes soustavu paralelně zapojených diskrétních polovodičových součástek MIS, k jejímž jednotlivým řídicím elektrodám jsou jednotlivě připojeny odpovídající vodiče příslušné vstupní proměnné, a společně paralelně vodič...

Řízený polovodičový logický obvod MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 237003

Dátum: 15.02.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H03K 19/20

Značky: obvod, řízený, logický, polovodičový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení řízeného logického polovodičového obvodu MIS, sestávajícího ze zatěžovacího tranzistoru MIS a diskrétních polovodičových součástek MIS podle čs. autorského osvědčení číslo 237 002, jehož podstata je v tom, že zatěžovací tranzistor MIS je uzemněn přes soustavu sériově zapojených diskrétních polovodičových součástek MIS, k jejímž jednotlivým řídicím elektrodám jsou připojeny jednotlivě vodiče příslušné vstupní proměnné, a...

Programově řízený otočný zásobník nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233556

Dátum: 01.02.1987

Autor: Březina Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: nástrojů, řízený, zásobník, otočný, programové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchý programově řízený otočný zásobník pro nástroje, jejichž držáky jsou opatřeny zařízením, které umožňuje automatické vyměňování nástrojů vřetením numericky řízeného souřadnicového obráběcího stroje. Otočný zásobník nástrojů je pasívní, neboť je bez pohonného ústrojí. Středy nejméně dvou úložných míst nástrojů jsou umístěny v pracovní rovině kolmé na osu vřetena obráběcího stroje. Polohu zásobníku zajišťuje odpružené...

Elektronicky řízený strhovací mechanismus perforovaného filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247947

Dátum: 15.01.1987

Autor: Teska Jan

MPK: G03B 1/22

Značky: pásu, řízený, filmového, perforovaného, mechanismus, elektronický, strhovací

Text:

...těleso drapáku 3 je urěováno druhým obvodem gl v závislost na poloze clony 5 vůči čidlům Zł a Zł bloku snímače 1, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá požadovanému strhu filmového pásu 5.Funkce strhovacího mechanismu je následující. Podle obr. 1 je tento strhovací mechanismus ve své výchozí poloze, kdy jezdec 3 lineárního elektrického motoru ł je ve své hornípoloze, takže hrot łł tělesa drapáku 3 je mimo záběr s perforací filmového pásu.obě...

Víceúčelový, rádiem řízený naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 237538

Dátum: 15.12.1986

Autori: Réman Zdeněk, Horek Přemysl, Šnoblt Čestmír, Stejskal Miroslav

MPK: B66D 1/00

Značky: víceúčelový, řízený, rádiem, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový, rádiem řízený naviják, se týká lesnictví, konkrétně sousřeďování dříví v lanovkových terénech, nevylučuje se využití navijáku v jiných oborech pro rozvoz a dopravu materiálu v terénně obtížných podmínkách. Vynález řeší bezpečnou práci navijáku i v nejtěžších terénních podmínkách. Podstatu vynálezu tvoří dva samostatně naháněné bubny zabudované včetně motorové jednotky v rámu tvaru pontonu. Každý buben je opatřen samostatnou spojkou...

Elektronický programátor řízený světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Háša Miroslav, Rydlo Pavel

MPK: G06F 9/06

Značky: světlem, programátor, elektronický, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický programátor je určen k řízení provozu zemědělských i jiných zařízení v závislosti na střídání dne a noci. Vstupní člen řízený světlem dává na výstupu logický signál, jehož hodnota je určena intenzitou okolního osvětlení. Na jeho přímý a inverzní výstup jsou připojeny derivační obvody, jejichž výstupy mohou být jednotlivě nebo současně připojeny na čítací vstupy čítače. Výstupy čítače jsou přivedeny na dekodér 1 z P, jehož výstupy...

Napětím řízený výkonový zatěžovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232413

Dátum: 15.07.1986

Autor: Lojek Bohumil

MPK: H01C 10/00, H01C 13/02

Značky: odpor, zatěžovací, napětím, výkonový, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů automatického oživování a testování elektronických obvodů, při nichž je činnost řízena počítačem nebo je jinak mechanizována. Vynálezem je řešen problém náhrady rozměrných vinutých odporů polovodičovým prvkem. Podstata vynálezu spočívá ve využití tranzistoru jako aktivního odporu, jehož hodnota (velikost) je určena řídicím napětím. Tranzistor je ovládán řízeným proudovým zdrojem a příslušnou zpětnovazební sítí zajišťuje...

Číslicově řízený několikavřetenový automatický soustruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 228435

Dátum: 15.04.1986

Autori: Číhal Karel, Švenda Vincenc, Vanžura Jaromír, Kesl Lubomír

Značky: soustruh, číslicové, řízený, několikavřetenový, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicově řízený několikavřetenový automatický soustruh s horizontálně uloženým vřetenovým nosičem opatřeným po obvodu symetricky uspořádanými pracovními vřeteny, vyznačující se tím, že jeho vřetenový nosič (1) opatřený polohovacím čelním ozubením (16) je i s pracovními vřeteny (3) spřaženými jednotlivě s poháněcím ústrojím čelně ozubenými spojkami (17) osově přestavitelný.

Zapojení fázového závěsu pro napětím řízený oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230773

Dátum: 01.04.1986

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H03K 3/78

Značky: řízený, závěsu, zapojení, fázového, napětím, oscilátor

Text:

...intezrátoru Q a se vstunem řídícího obvodml, jehož první výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru Q. Druhý výstup řídíoího obvodu 1 je spojen se zápisovým vstupem analogové paměti §. Výstup integrátoru Q je spojen s prvním vstupem analogové paměti §, jejíž výstup je spojen se vstupom napětově řízeného oscilatoru Q. 1Zapojení pracuje za provozu taktoNapětově řízený oscilátor 3 kmitá na frekvenci určené napätím pŕiváděným na jeho vstup....

Řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228679

Dátum: 15.03.1986

Autori: Foret Vojtěch, Kučera Jiří

MPK: F16K 17/02

Značky: ventil, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízeného ventilu, zvl. pojistného nebo bypassového. Řízený ventil podle vynálezu má kuželku a vlnovec. Kuželka je pomocí jehly a pružiny dotlačována do sedla. Vnitřní prostor vlnovce s pohyblivým dnem je propojen jednak s řídicím ventilem, jednak přes škrticí clonu s jištěným tlakovým prostorem. Řízený ventil je určen pro jištění proti překročení dovoleného tlaku nebo jiné sledované veličiny tlakových prostorů parních, plynových...

Řízený chladicí systém poklopových žíhacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230454

Dátum: 01.03.1986

Autori: Landa Erich, Bolek Pavel, Benda Petr

MPK: C21D 9/46, C21D 9/663

Značky: poklopových, systém, chladicí, pecí, žíhacích, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chladicího systému s nejméně dvěma samostatnými chladicími okruhy, jejichž chod je možno nezávisle regulovat. Po obvodu žíhací pece jsou v pravidelných roztečích umístěny nejméně dva uzavřené okruhy, z nichž každý má mezi chlazenou trubku a vodní chladič vřazen kompenzátor, přičemž výstup ventilátoru je přímo spojen s chladicím trnem.

Rízený zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220771

Dátum: 15.12.1985

Autor: Block Siegmar

Značky: ventil, řízený, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Otevíravý zpětný ventil pro hydraulické důlní stojky a podobná zařízení je opatřen ovládacím členem, uloženým v ovládacím prostoru a opřeným o pružinu, a uzavíracím tělesem pro uzavírání potrubí vedoucího k hydraulické jednotce, ovládaným ovládacím tělesem. Ovládací prostor s ovládacím členem je napojen na obou stranách na vratná potrubí a na odtokové straně uzavíracího tělesa je odtokový prostor. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Zařízení pro automaticky řízený pracovní cyklus bezhroté brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225611

Dátum: 01.07.1985

Autori: Volák Jiří, Birko Jaroslav

Značky: zařízení, bezhroté, automatický, cyklus, brusky, řízený, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automaticky řízený pracovní cyklus bezhroté brusky vykonávající přímočarý vratný pohyb, vyznačené tím, že ke šroubovému mechanismu (3) podávacího vřeteníku je přiřazeno ozubené kolo (2) s ozubeným hřebenem (4), pevně spojeným s pístnicí hydraulického válce (1), přes pružnou spojku (6), přičemž k ovládání hydraulického válce (l) jsou posuvné části zařízení přiřazeny koncové spínače (11, 12, 13) pro rozvod provozní kapaliny.

Ústrojí pro řízený přenos rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225603

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: prenos, pohybu, ústrojí, rotačního, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro řízený přenos rotačního pohybu se vstupní součástí, například hnacím hřídelem, kterým je do ústrojí vnášen rotační pohyb, a dále s výstupní součástí, například hnaným hřídelem, na kterou je v ústrojí tento pohyb v proměnné velikosti a eventuálně i proměnném smyslu rotace přenášen, a konečně s dráhou pro průtok pracovní tekutiny, která prochází jednak soustavou čerpadlových lopatek mechanicky spojených se vstupní součástí, jednak...

Plovákem řízený odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218802

Dátum: 15.04.1985

Autor: Heilmann Günter

Značky: odváděč, řízený, kondenzátu, plovákem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického odváděče kondenzátu pro odvodňování a odplyňování zařízeních poháněných párou. Cílem vynálezu je vytvořit odváděč kondenzátu, který v najížděcím a trvalém provozu automaticky vypouští vzduch případně plyny, nacházející se v zařízení a zabraňuje ztrátám páry. Tohoto cíle se dosáhne tím, že je provedeno speciální konstrukční vytvoření kinematicky vypouštěcího ventilu, u kterého se vzájemně překrývá plovákové i...