Patenty so značkou «řízením»

Číslicově přepínaný mnohonásobný účastnický systém s rozloženým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270402

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cotton John, Cox John, Treiber Robert

MPK: H04M 3/56

Značky: řízením, mnohonásobný, rozloženým, přepínaný, účastnický, číslicové, systém

Text:

...dále přspínače na jedná straně pripojená k uvedenému generátoru čislicových řídících signálu pro volbu cesty a ke generátoru digítalizovaných hovorových signálu, e na druhé straně pripojená ke společné přenoaove ceste a dále přepínací matici, ke která je pripojene množina epolečných přenosových cest od množiny rozhrani,včetně řídících ústrojí, připojených ke generátoru číelícových řídících signálu pro volbuúčelne jsou přitom upravený...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s proudově závislým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269843

Dátum: 14.05.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: proudové, impulsně, napájecí, regulovaný, řízením, zdroj, závislým

Text:

...vývod je spojen s druhým silovým výstupom §g měniče Q a s druhým vývodem lg zdroje 1 referenčního napětí. Jeho první vývod ll je spojen s druhým vstupom gg zesilovače g odchylky. Jeho Výstup g je spojen s prvním vstupem 31 komparátoru 3. Jeho výstup jj je spojen s nulovaoím vstupom il klopnéhc obvodu 5. Jeho nastavovací vstup gg je spojen s výstupom 21 generátoru Ž impulsů. Výstup 5 klopného obvodu 3 je spojen s řídicím vstupem §§ měniče §....

Zapojení stejnosměrného pohonu s tyristorovým měničem a víceprocesorovým přímým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266029

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prepsl Jiří, Jelínek Richard, Cibulka Josef, Buchar Karel, Popov Petr, Kvasnička Josef, Krtek Jan

MPK: H02P 5/06

Značky: víceprocesorovým, řízením, tyristorovým, stejnosměrného, přímým, zapojení, pohonů, měničem

Text:

...výstup je spojense vstupem 1 bloku gygg vyhodnocení polohy a otáček, jehož výstup Q je spojen s nultým vektorovým vstupem lg bloku gggg časovačů. Buzení Ě stejnosměrného motoru §§g je spojenose silovým výshąxm y výkonového měniče ygg buzení, jehož výstup 99 hlášení nulového proudu je spojen se vstupem ll bloku gggg procesoru měniče buzení, jehož datový výstup je připojen na společnou datovou sběrnici E, jehož řídící vstup 3 je spojen se...

Chromatograf s programovaným řízením tlaku plynného nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247149

Dátum: 28.09.1988

Autor: Sahánek Ivo

MPK: G01N 30/02

Značky: řízením, programovaným, chromatograf, plynného, tlaku, nosiče

Text:

...anneuun nporDHMMH, a CKODOCTB HapaCTaHH 8 perynnpymT aennunuoň canŕa nonTopnTenaco cnuron 8 H HDOB 0 nHMOCThm perynupyenoro npoccena 9. Ha 3 ToM unxn nonrorosKH xponarorpawa K pa 6 oTe saxauqnsaewcx. B Haqane uxna paöorm xpoMaTorpa®aBpyqHym nnn c önbxa ynpanneąna 12 nonapr xomanny, 3 aMuKammym Knanau 10. Hpn STOM peąynupyeumü poccenb 9 n no 247149V dP ŘTŘÉE (1,34 Pnr ) Tax Kak Pp - P 34 - A,.m -×I..n A JRQ dtre P 34 -...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, zapojení, mikroprogramovým, řízením, pružným, terminálu, diskem, inteligentního, diskové, magnetickým

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Bruska do kulata pro vnější a vnitřní broušení s číslicovým programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 256921

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrov Petr, Atanasov Živko, Garabedjan Aram

MPK: B24B 5/12

Značky: broušení, programovým, bruska, řízením, číslicovým, kulata, vnitřní, vnější

Text:

...06 páöaTunaeMmx neTanEň ömcrpan BBTOMaTHHeCKañHanBnKB cwanxa npH HSMGHGHHH rHnopasMepa eT 8 neünp 0 CTaKKHHEMGTHKB npH snamnrenbumm TexHonorHuecxHx BosMomHocTHxHpnuepuoe BHHOHHGHME KDYPHONHHQOBBŘBHOPO crauxa, cornacuo Hsoöpewenmm,noxa 3 aHo Ha npunoxeuuux pHcyHKax, ruepncyuox 1 - oömnü BHn caepxy Ha crauox c B 5 aHMHHM pacnonoxeneu pa 6 ouHx uacreňpncyuox 2- npononbauň paspes crauxa qepea nepennmm öaöxy, anyrpenneňnHoBanbHuü cynnopr H...

Elektrická autodráha s proporcionálním řízením směru a rychlosti pohybu vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nádeník Zbyněk

MPK: A63H 18/12

Značky: směru, elektrická, pohybu, vozidel, proporcionálním, autodráha, řízením, rychlostí

Text:

...zdroje 3 přivedeno modulované elektrické napětí gg. Modulaci pro řízení tří vozidel vytváří kodér lg. Časové šířky yl až y 6 a z nich vyplývající nastavení servomechanismů ll, gg je určeno polohou ovládacích potenciometrů li. Potenciometry Pl, P 2 (1. a 2. kanál) ovládají první vozidlo, další dvojice potenciometrů ovládá druhé vozidlo atd. Obecně je počet řídicích kanálů kodéru roven dvojnásobku vozidel. Na modelu vozidla ll jsou umístěny dle...

Zapojení pro zastavování výtahu se sběrným řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240659

Dátum: 01.06.1987

Autor: Scholz Harald

MPK: B66B 1/36

Značky: výtahu, zastavování, řízením, zapojení, sběrným

Text:

...část zapojení, která vyhodnocuje směr jízdy kabiny a její plné obsazení, potmmje popsán jeden obecný modul,který Se P 0 üžiâe Ve Shodném zapojení pro všechny vnitřní stanice,a nakonec je popsáno zapojení pro krajní stanice. Označení pozicemi na připojeném výkresu je zvoleno tak, že hradla v modulu pro obecnou vnitřní stanici jsou označena jednomístnými čísly,zatímco v příkladném zapojení pro devět podlaží znázorněném na připojeném výkresu...

Docházkové kontrolní hodiny s tiskem na kontrolní kartu s elektronickým řízením funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250186

Dátum: 15.04.1987

Autori: Heinige Pavel, Musel Jan, Borges Michal

MPK: G07C 1/14, G07C 1/00

Značky: docházkové, kontrolní, řízením, kartu, funkcí, tiskem, hodiny, elektronickým

Text:

...na jednom rameni uhlová páky ovládané elektromagnetem ražení.Přitisknutím kladivo ae otiskne časový údaj zobrazeny na typovém stroji płâee barvící pásku na kontrolní kartu.Horizontální poloha tryohtýře, která určuje sloupec karty do kterého tiskneme, je určována vačkovým bubnem, kterým přes prevod natáčí elektromsgnet. Trychtýä je pružinou přitlačovén pres kladku na vačkový buben.Doplňujícím znakom vynálezu je to, že podružw atroJ a...

Zapojení tramvají s odporovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250073

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 7/04

Značky: odporovým, tramvají, řízením, zapojení

Text:

...obvodu původního zapojení, na obr. Za je vyznačeno v trakčních obvodech vozů typu T zapojení podle vynálezu, na obr. 2 b je schéma části ovládacího obvodu podle vynalezu.Podle obr. 1 a jsou kotvy k 4 a k 3 Čtvrteho a třetího trakčuího motoru trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 4, m 3 přesproudovou cívku DR a kotvy k 1, k 2 prvního a druhého trakčniho motoru jsou trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 1,m 2, přičemž obě...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236659

Dátum: 15.02.1987

Autori: Retallick David, Weingartner Albin

MPK: D04B 15/78

Značky: pletací, stroj, řízením, elektronickým, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plochého pletacího stroje s elektronickým řízením, který má programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM. Elektronické řízení dále obsahuje přístroj pro vkládání údajů napojený na mikroprocesor a dvě paměťové jednotky, z nichž jedna má oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin charakterizujících pletený úplet. Přístroj pro vkládání údajů je navíc opatřen vnějšími voliči pro tvorbu vzoru.

Vstupní jednotka s indikačním zařízením pro plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235082

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schieber Hans, Krause Erich, Sommer Werner, Radel Franz, Rieche Henning, Tollkühn Dieter, Retallick David, Weingartner Albin, Doslik Peter, Trümper Werner

MPK: D04B 15/78

Značky: indikačním, jednotka, pletací, zařízením, plochy, vstupní, řízením, stroj, elektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstupní jednotky mající dále paměťové a řídicí jednotky pro vkládání dat do stroje, přičemž přes vstupní jednotku při vkládání dat se děje vedení prostřednictvím indikace, průběh vyvolávání dat je říditelný, právě příští krok vkládání je proveditelný jen po požadavku prostřednictvím indikace a existuje nejméně jedna klávesnice pro posun indikace. Účelem vynálezu je zjednodušení obsluhy a snížení nákladů. Uvedeného účelu je...

Zapojení tyristorového měniče s centrálním monitorováním a řízením provozních a poruchových stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236743

Dátum: 15.11.1986

Autori: Popov Petr, Cibulka Josef, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Krtek Jan

MPK: H02P 13/16

Značky: zapojení, stavu, tyristorového, řízením, poruchových, provozních, měniče, centrálním, monitorováním

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení tyristorového měniče s centrálním monitorováním a řízením provozních a poruchových stavů, které využívá koncentrace všech ovládacích a monitorovaných funkcí v bloku centrálního řízení, s výhodou řešeného jako procesor. Blok centrálního řízení adresuje a zpětně získává informace jak z logického multiplexoru tak z analogového multiplexoru a na základě takto získaných informací rozhoduje o stavu měniče, který ovládá...

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230544

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michálek Pavel

MPK: H03F 3/19

Značky: tranzistorového, výkonu, výstupního, výkonového, zesilovače, zapojení, vysokofrekvenčního, řízením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu, tvořeného kaskádním spojením vstupního útlumového členu, regulovatelného budicího stupně, koncového stupně, výstupního filtru a reflektometru se dvěma regulačními smyčkami vedenými z reflektometru přes soustavu zesilovačů odchylky k regulovatelnému budicímu stupni, vyznačené tím, že ke zdroji (UA) napájecího napětí regulovatelného budicího stupně (02)...

Amplitudový selektor s automatickým řízením prahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227888

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hanák Břetislav

Značky: automatickým, selektor, amplitudový, řízením, prahu

Zhrnutie / Anotácia:

Amplitudový selektor s automatickým řízením prahů vyznačený tím, že sestává ze dvou komparátorů /1/ a /2/, jejichž signálové vstupy /X1/ a /X2/ jsou připojeny přes derivační články /R1, C1/ a /R2, R3, C2/ ke vstupní svorce /A/ zapojení a jejichž srovnávací vstupy /Y1/ a /Y2/ jsou připojeny na výstupy integrátoru /8/, přičemž výstupy komparátorů /1, 2/ jsou přes obvody délkové selekce /3/ a /4/ připojeny ke vstupům /R/ a /S/ klopného obvodu /5/,...

Kyveta s řízením tlaku plynu nebo par

Načítavanie...

Číslo patentu: 229380

Dátum: 01.04.1986

Autor: Blabla Jan

MPK: G01N 21/04

Značky: plynů, tlaku, řízením, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta s řízením tlaku plynu nebo par je určena ke studiu vlastností atomů nebo molekul v různých fyzikálních a chemických zařízeních a jako etalonový prvek ke stabilizací kmitočtu laserů a laserových zařízení. Řídicí prst kyvety je napojen svým dnem na termobaterii, které svým účinkem zajišťuje potřebnou teplotu dna prstu, a tak zajišťuje v kyvetě požadovaný tlak prostředí. Teplo z termobaterie je odváděno do výměníku tepla teplovodičem....

Řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaků, intervalů nebo objemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233303

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Müller Rudolf

MPK: A61M 16/00

Značky: objemu, dýchání, řízením, umělé, intervalu, přístrojů, řídící, tlaku, automatických, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...

Rozhodovací obvod s automatickým řízením prahové úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225944

Dátum: 01.07.1985

Autor: Petrášek Josef

Značky: úrovně, řízením, rozhodovací, obvod, automatickým, prahové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozhodovací obvod s automatickým řízením prahové úrovně v opakovačích digitálních přenosových systémů, vyznačený tím, že první konec sekundárního vinutí výstupního transformátoru (Tr) korekčního zesilovače je připojen na vstup (1) prvního invertoru (B1) číslicového integrovaného obvodu TTL a přes první odpor (R1) ke kladné svorce (5) zdroje a přes první diodu (U1) v propustném směru na bázi tranzistorů (T), druhý konec sekundárního vinutí...

Výkyvné rameno zařízení k automatickému ozdobnému broušení skleněných předmětů s programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218487

Dátum: 15.03.1985

Autor: Veselý Karel

Značky: zařízení, ozdobnému, programovým, předmětů, výkyvné, rameno, broušení, sklenených, automatickému, řízením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkyvného ramene zařízení k automatickému broušení skleněných předmětů s programovým řízením. Vynález řeší problém kvality řezu, zejména stejné hloubky řezu, při vytváření protínajících se řezů v jedné skupině. Výkyvné rameno zahrnuje vratně pohyblivý suport, který nese na držáku paralelogram s narážkou a upínadlem pro broušený předmět pomocí brusného kotouče. Paralelogram je napojen na ovládací jednotku a proti narážce je...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226725

Dátum: 01.11.1984

Autori: Weingartner Albin, Retallick David Mnichov (nsr), Universal Maschinenfabrik Rudolf Schieber

Značky: stroj, řízením, elektronickým, plochy, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením, který obsahuje programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM, jakož i prvky ke vkládání údajů pro provoz stroje, vyznačující se tím, že obsahuje oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin a to obrazové vložky (T, dělení (N) jehel, pletacího schematu (Z), soupisky (F) funkčních čísel a sledu S schematu a programovatelné pevné paměti pro údaje dílčí skupiny...

Generátor s tunelovými diodami s lineárním řízením kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218896

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tschernjavski Valentin, Wettengel Ilja

Značky: kmitočtu, generátor, tunelovými, lineárním, řízením, diodami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká relaxačního generátoru s tunelovými diodami, zejména pro použití ve sdělovací technice v pásmu velmi vysokých kmitočtů a v synchronních demodulátorech jako lineárních generátorů řízených napětím. Účelem vynálezu je zmenšení zpoždění při připojení relaxačních generátorů využitím tunelových diod a vytvoření generátoru s tunelovými diodami pro kmitočtové pásmo nad 200 MHz, s širokým rozsahem řízení, velkou linearitou charakteristik...