Patenty so značkou «řízené»

Zapojení čerpací stanice řízené od příkonu nebo od průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260440

Dátum: 15.12.1998

Autor: Malý Vladimír

MPK: G05D 7/06

Značky: zapojení, čerpací, řízené, stanice, průtoku, příkonu

Text:

...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...

Zařízení pro výrobu a úpravu řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260117

Dátum: 15.12.1998

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: atmosféry, výrobu, řízené, zařízení, úpravu

Text:

...horní armaturu 1 §. Od každé z těchto armetur Q, 3, 11, lg,14, 15 vedou odbočky k hlavním potrubím, tvořícím páteř celého zařízení. Je to především ke spodní odbočco lglpřipojené přív vodní vzduchové potrubí gg, dále odváděoí vzduchové potrubí gl,zakončené vyústěním lg, přívodní potrubí gg řízené atmosférya odváděcí potrubí 15 řízené atmosféry. Do přívodního potruv bí gg řízené atmosféry je zapojeno dmychadlo A, přípojené k přívodní...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Císař Josef, Křipský Adolf, Rez Jiří, Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/30, G01R 19/252, G01R 19/25...

Značky: proudového, elektrizační, silnoproudých, zkratových, zařízení, mikropočítačem, diagnostiku, řízené, soustavy, poruchách, namáhání

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Způsob řízené intenzifikace tvorby mikrostruktury cementových betonů vybroaktivací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268417

Dátum: 14.03.1990

Autori: Meluzín Otakar, Říha Josef, Krejčí Ilja, Hela Rudolf

MPK: B28B 1/08

Značky: způsob, řízené, betonů, intenzifikace, tvorby, mikroštruktúry, vybroaktivací, cementových

Text:

...rovnicea je rovno době počátku tuhnutí 51 dané cenentové auapenze, zvětäené o 5 až 85 rozdílu dob konce tuhnutí §I o počátku tuhnutí 51. Doby 31 a §I pro příeluänou ccnentovou příaadu o pro očekávenou výrobní teplotu v rozoezí od 5 do .35 °c lze určítpřed první použití způooben podle VICATA. V touto případě pro Beton Pc 400 byla gtanovena łl - 3,70 h a gl - 5,15 h. Aktívační doba byla otanovena podle rovniceAI - 3,70 4 0,55 (5,15 - 3,70)...

Výparník řízené činnosti pro vakuové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267672

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/24

Značky: řízené, výparník, vákuové, činnosti, zařízení

Text:

...Hume, sen Bnusy. Hpu nocrumeuuu paóoweü TBMHGPATVPH naTepuan 8 HčHHHdeT MCHAPHTBGR H BHXOHMTL IGPGB Kdłłdľl 5, HAHFGBHGHHHŘ E CTOPOHV HâHHHHEMOŘ nonnomxu. HPM aron nocne Konbueaoro yrnysneuun 7 nepulepnñuue cnau noroxa ucnapenuux Honexyn ocamnanwca Ha xononnux cTeHKax aepxueü HacTu Kauaną 6, A ueurpansuue oánacru noToKa BHKOHHT H 3 HGFO B HJHPdBHBHMM HEHHHHBHOŇ HOJIHOIIKM.nocne ncnapeuua acero Haxonnamerocn B Tnrne 1 HaTepMana 8, HJCTB...

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kůla František, Moravec Jaroslav, Trojan Václav

MPK: B05B 15/08

Značky: hlavice, automatický, natáčení, stříkací, řízené, zařízení

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Elektronicky řízené oplachové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265277

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peteráč Emil, Samek Zdeněk, Šťastný Miloslav, Zehle Ivan, Karlík Milan, Volf Radko, Kosar Petr

MPK: C23G 5/04

Značky: řízené, zařízení, oplachové, elektronický

Text:

...zesilovače A ovládají první elektromagnetické relé lg a druhé elektromagnetické relé ll. Proud do cívek prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll může být také spínán z vhodného zdroje pomocí spinačů §, 2 manuálně ovládaného prvního ostřiku a druhého ostřiku. Spínací kontakty prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll mohou sepnout prouddo prvního elektromaöne tíckého...

Zapojení pro řízené zpožďování analogových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264916

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vomáčka Milan

MPK: G11C 27/02

Značky: řízené, zapojení, zpožďování, analogových, impulsů

Text:

...vstupního signálu na výstupech monostabilního 5.3 na vstup vzorkovacĺho zesilovačel, kde je vzorkován v časových intervalech to 50, tí a tz 2, t 3. Okamtižá hodnota analogového impulsu v čase tl, která odpovídá jeho maximu a současně konci prvého vzorkovací Analogový impuls přichází V čase to přes spínací členho impulsu, je držena na pamětovém kondenzátoru 2 až do doby tz 62, kdy začíná druhý vzor 3 zkratuje vstup vzorkovacíhokovacĺ...

Vyvíječ řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263701

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nožička Zdeněk, Praha, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: vyvíječ, atmosféry, řízené

Text:

...potrubím 19 přes dmychadlo 1, průtokoměr Q a rozvodnou armaturu ll S výstupem řízené atmosféry bud nad střechurnebo ke spo255 O 1 3 třebiči podle nastavení rozvodné armatury 11. Dmychadlo 1 je obkročeno obtokcvým potrubím 11, ve kterém je zapojena regulační armatura lg.Centrální rozvod 14 chladící vody, ve kterém je zapojeno zabezpečovací zařízení lg tlaku chladící vody, je spojen první odbcčkou lgg s pláštěm spalovací komory g, dále...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smažík Miroslav, Doucha Jiří, Kopecký Jiří, Kolina Josef

MPK: C13K 13/00

Značky: značených, způsob, nespecificky, florideového, řízené, biosyntézy, galaktózy, uhlíku, xylózy, izotopem, stabilním, škrobu

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Zařízení pro řízené zatížení tažného zařízení závěsným ústrojím přepravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261566

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hunal František, Houdek Bohuslav, Kocián Miloslav, Haberle Jiří

MPK: B62D 61/12

Značky: zatížení, tažného, závesným, řízené, přepravního, zařízení, prostředků, ústrojím

Text:

...zâvěsného ústrojí, byloo největšíe tím umožňoval 1 citlivou regulaoi. Přitěžovací nonent se vytváří tažnýn silevým č 1 enmm,.jostliže je upraven.- 3 A 26 lñ 6 § před osou a tlačným silovým členem. jestlíže je za osou vahad la, nesoucího nápravy pojezdových kol.Na pŕípojeném výkresu.je v nárysu schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro ŕízené zatížení tažného zaříze.ní tažneho prostředku závěsným ústrojím přepravního prostředu s...

Zapojení pro časově řízené přidělení jedné výstupní periferie jednomu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259666

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zít Luboš

MPK: H03K 17/28

Značky: jednomu, časově, procesoru, výstupní, periferie, řízené, zapojení, přidělení, jedné

Text:

...po předem stanovenou dobu, závislou na organizaci práce na obou pracoviětích. Zsžádá-li během přidělení výstupníc 3 perífsric jednomu procesoru o její přídělení í procesor druhý. je jeho žádost blokováns nenaplněním čítsče a v určítám čssovém odstupu po skončoní práce prvního procesoru, daném dobou naplnění čítsčc, je žádost druhého procesoru přijato,to znamená, že nsplnění čítače umožní přoklopít JK klopnýobvod do stavu příděludícího...

Zařízení pro řízené jednosměrné přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259655

Dátum: 17.10.1988

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: zařízení, řízené, dojení, jednosměrně, přisávání, vzduchu

Text:

...32 a-sedlom gg, kterým je jednosměrnýpřisávaoíventil Ag opatřen rovněž na straně podstrukové komory 3, a to kolem vyústění propojovaoiho kanálu gł Mezi závěrným prostorem lgapodstrukovou komorou 2 ~je v jednosměrném přisávaçím ventir. lo gg vytvořena hlavní vzduchové tryska 15, vyúsľujíoí do pod etrukové komory 1 na zadní zkoeené-ploše gg, kterou je opàtřgn jednosměrný přieávací ventil 39 na straně přivrácené ke strm kové gumě g Mezizávěrným...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pekárková Blažena, Kolina Josef, Doucha Jiří, Smažík Miroslav

MPK: C12P 19/02

Značky: uhlíku, škrobu, způsob, xylózy, značených, florideového, řízené, galaktózy, nespecificky, radioizotopem, biosyntézy

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Fasáda pro řízené využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246359

Dátum: 01.08.1988

Autori: Boeek Otakar, Pokorný Rudolf

MPK: F24J 2/42, F24J 2/14

Značky: řízené, využití, tepla, slunečního, fasáda

Text:

...efekt. Absorbční vrstva je nanesena na izolační des 248 359ce, která se vzduchovým meziprostorem a vnitřní stěnou tvoří vlastně plášť budovy. Vnitřní prostor budovy je s absorbčním prostorem spojen nahoře a dole průduchy pro proudění teplého vzduchu. Nevýhodou řešení je opět netradiční tvarování fasády,což vede ke zvýšení nákladů. Nevýhodou je zde opět znečiščování vnitřku kolektorů a chybějící akumulace tepla. Navíc oba předchozí...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253736

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daris Jean-paul, Martel Alain

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: řízené, výroby, kyseliny, penicilanové, derivátů, způsob, stereospecificky

Text:

...stereospecificky řizený způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce IIIRpředstavuje atom vodiku nebo chrániêi skupinu hydroxylové funkce, vybranou ze skupiny zahrnujici acylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku. aralkylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku a triorganosilylové zbytky s nejvýše 21 atomy uhliku, vyznačující se tim, že seła) 6,6-disubstituovaný anhydrcpenicilin obecného vzorce V XX a Y nezávisle na sobě...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253724

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daris Jean-paul, Martel Alain

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: řízené, výroby, derivátů, penicilanové, kyseliny, způsob, stereospecificky

Text:

...hyaroxyethylovaných meziproduktú, již se odstraňuje brom nebo fenylselenová skupina, vzniká směs diastereomerů, kterou je nutno k získání žádaného opticky aktivního produktu dělit.Toto děleni, zejména při práci ve větším měřitku, má za následek, že výše zníměné postupy jsou mnohem méně efektivní než by jinak mohly být.Tyto nevýhody řeší zlepšený způsob podle vynálezu, který popisuje stereospecificky řízený způsob výroby derivátů penícilanové...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vítek Jioí, Hanák Stanislav

MPK: C08B 30/00, C12P 19/04, C12P 19/4...

Značky: fotosyntetické, řízené, škrobu, výroby, způsob

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Přídavné zařízení pro řízené odsávání plynů z plynotěsných průběžných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244226

Dátum: 15.12.1987

Autor: First Miroslav

MPK: F27B 9/04, F27D 7/06

Značky: zařízení, přídavné, plynů, odsávání, řízené, pecí, průběžných, plynotesných

Text:

...zőně pece, napojeno na odsávací rozvod.Pokrok vynálozu lze apetřovat v tom, že do značné míry stabilizuje nezbytnou rychlost prouděni plynu chladící zónou poco, noliujo eníłit potřebu duziku, onozujo vliv zcplněni vypalovacího kanálu na kolísání obsahu kysliku v chledicí zóně a umožňuje lepší využití pece při nižším rozptylu sledovaných vlastností výrobků.Na výkreau je schematicky znázorněna chladici zona płynotěsné prüběžné pece,...

Zařízení pro řízené přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238474

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Preisler Vlastimil, Žižka Jan, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: vzduchu, zařízení, dojení, přisávání, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro omezení přisávání vzduchu do dojicího systému při dojení. Ve strukové gumě je uspořádán přisávací ventil, který je opatřen hlavní tryskou. Ta ústí na jedné straně do mezistěnné komory a na druhé straně do pomocné dutiny přisávacího ventilu. Okraj pomocné dutiny je radiálně vyústěn do podstrukové komory. Ve vzdálenosti od něho je pomocná dutina propojena s podstrukovou komorou pomocnou tryskou. Průřez pomocné trysky je...

Zapojení pro tranzistory řízené síťové přístroje pro dálkové napájení zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švejda Jan, Dragomírecký Alexadd

MPK: H04Q 1/45

Značky: dálkově, řízené, prístroje, zesilovačů, zapojení, tranzistory, napájení, síťové

Text:

...měřicích oudporů pro proud a napětí na výstup síťověho přístroje podle-če. patentu č. 152 258 však ukázalo, že v důsledku nezabranltelných chybných proudů měřicích odporů se podstatné zhoršila dříve dosahovaná vysoká regulační přesnost výstupního proudu,Úlnolem vynälezu je odstranit tento nedostatek.Úloha je podle vynálezu řešeoa tím, že výstupní měřicí odpor výstupniho pro-udu je zapojen na emltor regul-ačního tranzistolru před měřicím...

Chladicí tunel pro řízené nucené chlazení ohřátého materiálu, zejména otlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246553

Dátum: 20.08.1987

Autori: Pilárik Stanislav, Murgaš Marian, Kováeik Vladimír, Kravec Ján, Ce1uch Ján

MPK: F27D 9/00, C21D 1/62

Značky: tunel, materiálů, nuceně, zejména, chladicí, otlitků, chlazení, řízené, ohřátého

Text:

...cocToxHneM.ox narenbnoro TyHąeñK. -pyrné nmronume nunonuenna usoöpeweunx onucanu 9 nonnyHKTaxopMynu nsoö peweunn. Hsoöpeweune őonee nonpoöuo ohucuaaercn 5 npuuepe sunonueuna. A FHpnuep nuonaeunn Hpnuep nunonnenun usoöperenun noxaaunaerOur. 1 sun nsoópefenuoro oxnannwenbuoro Tynnena B nónonuurenbnom paspese c coowaewcwnymunnosnymuo-Texuuuecxnmu npncnoco 6 neHHHMM 3 cxeua ruuecxou usoöpaxennn, Our. 2 nonepeuuoe ceuenne oxnanmwenbuoro...

Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240588

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chazanov Jurij Lvovie

MPK: H03K 4/06

Značky: zapojení, konstanty, řízené, časově, integrátoru, elektronický

Text:

...lze dosáhnout rozsah přelaďování několik dekäd. Dalším vyšším účinkem je možnost elektrického oddělení ovládacího a ovlädaného obvodu pomocí optickoelektrického členu.Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady zapojení podle vynalezu, kdena obr. 1 nkáąorrťno za ojení se zesilova - I. IQ ~ rcem v ko iguracrw ntegĺf tp u ajjla obr. 2 je znazorneno zapojení dvou zesI ovačů V1, na kterou je přiváděno ovládací napětí,připojenou na vstup...

Zapojení pro řízené omezení akční veličiny regulátoru teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240352

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kos Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: akční, teploty, omezení, řízené, zapojení, regulátoru, veličiny

Text:

...regulačníhozásahu do regulované soustavy tak, že .sej dosahuje přiznlvého účinku na velikost pře kmitu přechodové charakteristiky, aniž by.došlo k výraznému zmenšeni rychlosti ná běhu regulované veličiny na žádanouhodnotu. Celkové zapojení je velmi jednoduché a jeho nastaveni spočíva především v~ určení přenosu nelineárního členu a V realizacivodová realizace nelineárního členu nastáva V případě použití zapojení podle vynále zu u...

Zapojení paměťové jednotky pro programově řízené obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250956

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petránek Vladimír, Moučka František

MPK: G05B 19/18

Značky: paměťové, programové, obráběcí, jednotky, stroje, zapojení, řízené

Text:

...obvodu pomocné paměti, tlačítka nulování pomocné paměti, 250956 4zadávacího tlačítka dat sloupoü L nebo 2.systému, generátoru frekvenci, obvodu výběru zápisu do paměti dat sloupců 1 nebo 2,systému, multiplexeru, obvodu hlokováni zápisudo paměti programu, tlačítok volby dat sloupců 1.nebo 2-systému, zobrazovacího polez LED diod, paměti dat sloupcu indikace, dekodéru adresy dat sloupců indikaoe, přepinaciho obvodu čtecích impulsů...

Zapojení řízené mnohakanálové vyhodnocovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Josef, Zikos Dimitrij, Večera Jan, Plachý Jaroslav, Daněk Zdeněk, Hruška František

MPK: H03K 21/00

Značky: zapojení, jednotky, řízené, vyhodnocovací, mnohakanálové

Text:

...druhý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulzních signálů druhého měřeného kanálu a na druhý vstup druhého číslicového čítače je zapojen vodič řízení režimu číslicového čítače druhého kanálua n-tý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulsních signálů n-tého měřeného kanálu a na druhý vstup n-tého číslicového čítače je zapojen vodič pro řízení režimu n-tého číslicového čítače n-tého kanálu, přičemž výstupy z...

Zapojení programově řízené společné řídicí jednotky skupiny přenášečů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239634

Dátum: 16.03.1987

Autor: Eubr Jaromír

MPK: H04M 7/10

Značky: řízené, programové, jednotky, společné, přenášečů, řídící, skupiny, zapojení

Text:

...nebo úpravy programu pro řízení přenášečú dle požadavků.Další výhodou řešení podle vynálezu je, že v případech, kdy okruh, vybavený zařízením PCM, končí v analogových ústřednách starších typů, tj. bez programového elektronického řízení, stačí pro obsluhu přenášečů pouze řídící blok, takže odpadne mikropočítač.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. K přenášečúm gł až gn je připojen řídící blok E 3. K němu je připojena první...

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238930

Dátum: 16.03.1987

Autori: Štamberg Karel, Cabicar Josef, Štamberg Jiří, Švec František

MPK: C01G 43/00, B01J 41/12

Značky: separace, uranu, isotopů, řízené, metodou, distribuce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce. Podstatou vynálezu je způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce z z roztoku obsahujícího aniontové komplexy uranu za použití anexů na bázi makroretikulárního sferického zesítěného kopolymeru glycidylmethakrylátu obsahujícího aminové skupiny. Významnou vlastností anexu podle vynálezu je jeho vysoká mechanická odolnost v podmínkách používání, při velmi dobrém separačním...

Způsob řízené rafinace roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249112

Dátum: 12.03.1987

Autori: Thill Fernand, Schleimer François, Lorang Lucien, Goedert Ferdinad, Henrion Romain, Metz Paul

MPK: C21C 5/32

Značky: roztaveného, způsob, rafinace, řízené

Text:

...je třeba hodnoty sčítanců, činitelů a níocnitelü v uvedeném vztahu určit empiricky pro dané zařízení a daný poměr celkové objemové množství kyslíku přivedeného do strusky/celkové objemové množství zavedeného kyslíku.Podle vynálezu se ratinace provádí tak,aby bylo zajištěno, že v každém okamžiku během ratinování bude hodnota poměru tlouštka vrstvy strusky/hloubka lázně mezi dolní hranicí a horní hranici, které se určí empiricky pro dané...

Násobně uzavíratelný rozvaděč pro hydraulická zařízení, zvláště pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248613

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartošová Eva, Řeháčková Anna, Hübner Antonín

MPK: F02M 47/04

Značky: uzavíratelný, rozvaděč, řízené, zvláště, hydraulická, vstřikování, zařízení, násobně, elektronický

Text:

...řídící kapaliny, která je střídsvě pŕivéděns k lovámu naco k pravdmu čelu šoupátka J.Dale je v teleso L provodcn vstupní kanálek 2 paliva. ktery je trvale spojen se zdrojom tlaku paliva a prívodní ksnllek az pro prívod paliva k tryscs. Na straně vstupu je mezi vstupním kanúlkem zl a přívodním kanálksm 22 provsden první obtokový kanálek zá a druhý obtokový kanúlek 21, ktoré jsou spojony spojovacím kandlkom il.Dále je v tělese 1 proveden...

Zapojení systému synchronizace fázování a generování zapalovacích impusů nejméně pro dva řízené usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234681

Dátum: 01.01.1987

Autori: Prepsl Jiří, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Krtek Jan, Cibulka Josef, Buchar Karel

MPK: H02M 1/08

Značky: fázování, usměrňovače, řízené, synchronizace, systému, impusů, zapojení, nejméně, zapalovacích, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení systému synchronizace, fázování a generování zapalovacích impulsů určený zejména pro dva nebo více řízených usměrňovačů kompletního pohonu, ve kterém je užit jediný společný jednofázový člen potenciálového oddělení synchronizace a jediný společný synchronizovaný, ale nefázovaný generátor pilového průběhu pro všechny kanály generování zapalovacích impulsů s vlastním nezávislým fázováním a řízením úhlu zážehu.

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235645

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Jiří, Štamberg Karel

MPK: B01D 59/26, G01N 31/04

Značky: metodou, distribuce, způsob, izotopů, řízené, uranu, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce z vodných roztoků obsahujících uranylové soli pomocí měničů kationtů na bázi sférické celulózy a styrendivinylbenzenových kopolymerů s výměnnými skupinami fosfátovými nebo fosfonovými. Nový způsob je zvláště vhodný pro separaci v kyselých a silně kyselých roztocích.

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234376

Dátum: 15.10.1986

Autori: Řeháčková Anna, Hübner Antonín

MPK: F02M 47/04

Značky: elektronický, řízené, vstřikování, rozvaděč, šoupátkem

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování řeší rozvod řídicí kapaliny a paliva pro elektronické vstřikování u naftových motorů. Podstata vynálezu spočívá v rozvodu dvou kapalin o různém tlaku, aniž by se mísily za pomoci šoupátka a propojení odběrové části kanálku paliva s odlehčovacím kanálkem, přičemž do přívodní části kanálku paliva je proveden samostatný přívod stálého tlaku paliva. Možné obory využití jsou u naftových...

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buzek Otokar, Čermák Ján, Musel Jan, Červinka Stanislav

MPK: G04G 3/00

Značky: zapojení, řízené, času, signálem, přesného, kmitočtu, časově, základný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu obsahující anténu, jednotku zpracování signálu a hodinový dělič, vyznačeně tím, že výstup (11) antény (1) je propojen se vstupem (2001) jednotky (2) zpracování signálu, jejíž hodinový výstup (2002) je spojen s hodinovým vstupem (4002 ) hodinového děliče (4) a jejíž sekundový výstup (2003), první blokovací výstup (2004), druhý blokovací výstup (2005), výstup (2008) fázových značek...

Zařízení k odpojení řízené skupiny náprav vícenápravových prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232499

Dátum: 15.06.1986

Autori: Valenta Milan, Bastl Vladimír

MPK: B62D 7/20

Značky: prostředků, náprav, řízené, skupiny, odpojení, zařízení, vícenápravových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odpojení řízené skupiny náprav vícenápravových prostředků pro přepravu břemen. Zařízení je tvořeno pákovým systémem, který dovoluje spojení nebo rozpojení pák, které jsou napojeny na přední a zadní skupiny řízených náprav a tím zablokování či uvolnění zadní skupiny řízených náprav. Spojení, případně rozpojení pák se uskutečňuje přesunutím ozubeného věnce nebo čepu, který je spojen s ovládacím válcem. Zařízení lze...