Patenty so značkou «řídicím»

Zapojení pro simulaci signálů o stavu stroje v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258347

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Sklenička Jan, Burian Tomáš

MPK: G05B 23/02

Značky: systému, signálu, stroje, zapojení, řídicím, simulaci, stavu

Text:

...je spojen s odv povídající první až poslední vstupní svorkou zapojení.První až poslední výstupní svorka zapojení je spojene e odpovídajicím prvním až posledním dvouhodnotovým výstupom každého výstupního bloku. Datový.vetup každého výetupního bloku je apojen s odpovidajíoím prvním až posledním datovým výstupem výstupního odpojovače.Výhodou uspořádání oodle vynálezu je, že umožäjez ovládecího panelu a indíkovat je v přehledně formě spolu s...

Obvodový systém pro řízení podřízeného procesoru řídicím procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255003

Dátum: 15.02.1988

Autori: Peřina Petr, Hořava Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: řídicím, systém, procesorem, obvodový, řízení, procesoru, podřízeného

Text:

...Q, sběrnice 5, paměti § s libovolným výběrem,bloku guvyššího systému a obvodu 1 řízení sběrníce.355 m Ke sběrníci Q jsou svými branami připojeny řídící procesor 1, paměť g s líbovolným výběrem, blok g vyššího systému à obvod 1 řízení sběrníoe. Řídící procesor Q je dále spojen svým spouštěcím výstupom se vstupom nastavení prvního klopného obvodu Q, svým výstupom uvolnění se vstupom nastevení druhého klopného obvodu Q, svým vstupm...

Měnič s řídicím a ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254736

Dátum: 15.01.1988

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02M 3/00

Značky: obvodem, měnič, řídicím, ochranným

Text:

...oddělovací diody lg je přes druhý pracovní odpor łä spojena s anodou druhé Zenerovy diody gg, 5 prvním vývodem čtvrtého pracovního odporu lg a 5 emitorem tranzistoru lg PNP, jehož kolektor je spojen s prvním vývodem třetího pracovního odporu lg a s ancdou třetí sčítaoí diody ll. Katoda druhé Zenerovy diody 39 je spojena s katodou třetí Zenerovy diody gl, jejíž anoda je spojene s kladným výstupem łgg měniče l a s prvním vývodem třetího...

Nivelační zařízení s centrálním měřicím a řídicím pracovištěm, zejména pro kolejové stroje na čištění štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 254366

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rotrekl Jiří, Vančura Bohumil

MPK: E01B 35/08

Značky: kolejové, zařízení, štěrkového, čištění, stroje, centrálním, nivelační, zejména, lože, řídicím, měřícím, pracovištěm

Text:

...gg, 1, 42, které jsou napojeny spojovacímikabely 31 na měřicí ústrojí ál centrálního měřicího a řídicího pracoviště gg. Kamera 52 je umístěna nad zadním podvozkennłl aje určena pro sledování rozdělování štěrku v rozdělovači 33 štěrku a sledování činnosti srovnávacího ústrojí gg. Kamery gł, gg jsou umístěny napevné podpěře lg dopravníku, přičemž kamera gł slouží pro sledování zásoby štěrku V zásobníku gl štěrku, kamera 53 sleduje činnost...

Uspořádání rychlých funkčních bloků a jejich spojení s řídicím mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245143

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernhart Claude, Gautier Patrick

MPK: G06F 9/28

Značky: mikropočítačem, funkčních, řídicím, jejich, rychlých, uspořádání, spojení, bloků

Text:

...výstupem 44 je připojen k blołku 7 výstupní paměti alianumerických dat, svým patýni výstupem 45 je-přípojen k neznázoriíěnýnt blokům mechaniky tiskárny, svým Šestýín výstupeín 45 je přípojen k neznázorněným blokůín mechaniky tiskárny, svým šestým výstupem 45 je připojen »k bloku 8 výstupní paměti grafických dat a svým sedmým výstupom 47 je připojen k bloku 3 řídicího mikropočítače, který je svým prvním rýstíípem 31 připojen k blolku 1...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Bareš Richard, Langer Ivan

MPK: H04N 5/14, G06F 9/00

Značky: pamětí, mikroprocesorem, zařízení, synchronizaci, displeje, obrazů, čtením, řídicím, jejím, obnovování, přístupu

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Způsob tvarování řídicího signálu v řídicím bloku protiblokovací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251949

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gecovič Jevgenij, Favorov Nikolaj, Severin Alexandr

MPK: B60T 8/32

Značky: bloků, řídicího, signálu, řídicím, tvarování, způsob, soustavy, protiblokovací

Text:

...B TOPM 03 HOM npnnoe. B cnyuae peaxoro nanenna Koamůuunenra cuennenna nosmoxna önoxupoaxa Koneca. Hpn 3 ToM paaaocrb 3 TanoHHoň H Texymeň yrnonmx cxopocweü cwanonnwca paauoů 3 TanoHHoü, a paBeHCTBO amnnuwynu onopuoro nanpsxeuun H Hanpnxeuua, coorsewcwsymmero aranonnoň cxopocru, oöącneqnaaer noauy Henpepmnuoro cnruana Ha pacropuamuaauue o.Tex nop, noxa pasónoxupyerca Koneco H Da 3 HOCTb yrnoamx cxopocreñ CTaHeT Meubme 3 TanouHoü. . Hpn...

Zařízení ke koordinaci systému dálkové navigace s palubním řídicím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251661

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gjurov Georgi, Nikov Ivan, Botev Kostadin, Videv Rumen, Markov Vladimir, Raškov Raško, Vanov Viktor, Rajkov Stefan, Dinev Kostadin, Kolev Jordan

MPK: B64C 13/18, G05D 1/00

Značky: koordinaci, zařízení, systémem, dálkově, řídicím, navigace, systému, palubním

Text:

...Hanuraunn c aBTOMaTH 3 HDOBaHHOŘ öopTOBOŘCHCTeMOŘ ynpannenna cocwonw na norHqecKoro 6 noKa 1, nepaue BOCEMB Bxoon KOT 0 p 0 P 0 coeqnnenu coowaercrsenno c Bmxoon nnueäHoro ôoxonoro oTKnoHeHua HMYnbCHH HynupymmHM BmxonoM, HOTBHuHaHbHHM Hynupymmuu nuxoou, nmxogou rnnc caa, Bbmoou nepexou K 0 HTopoMy Kpyry nocaxn, Buxoon sxcrpeuubú noaopor,.BmxooM Goxonoü craôunnsaunn H c Bmxoom noroToBKa Hasurauuu aarouarusupo sauuoň 6 opToB 0 ň cucrenu...

Obvod vyhodnocování inkrementálních čidel a rychlým řídicím obvodem mikroprogramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238277

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šalak Zdenko, Bušta Pavel

MPK: G06G 7/66

Značky: mikroprogramu, obvodem, čidel, inkrementálních, rychlým, řídicím, obvod, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyhodnocení inkrementálních čidel s rychlým řídícím obvodem mikroprogramu pro číslicové elektronické obvody jednotek styku počítačů s řízeným prostředím. Účelem vynálezu je možnost změny způsobu vyhodnocení různých inkrementálních čidel pouze v bloku mikroprogramové paměti a možnost zpracování velmi rychlých údajů z většího počtu čidel současně. Uvedeného účelu se dosáhne složením z bloku řídicího obvodu mikroprogramu, bloku...

Zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 238203

Dátum: 01.06.1987

Autor: Marčan Miloslav

MPK: G06F 13/20

Značky: členu, převodního, zapojení, zařízení, řídicím, systému, vnitřní, jednou, sběrnicí, obousměrnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému. Podstata zapojení spočívá v tom, že nadřízený člen obousměrné vnitřní sběrnice je připojen svým obousměrným skupinovým vstupem na společnou sběrnici nadřízeného centrálního procesoru a svým obousměrným skupinovým výstupem na obousměrnou vnitřní sběrnici, která je připojena na obousměrný skupinový vstup podřízeného členu...

Zapojení pro indentifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hošková Marie

MPK: H02H 7/20

Značky: obvodů, automatickém, zapojení, indentifikaci, řídicím, polohového, transformátoru, poruchy, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro identifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídícím systému, v němž uvedený transformátor pracuje jako snímač polohy. Obvodem polohového transformátoru se rozumí polohový transformátor, včetně spojovacího vedení. Zapojení je tvořeno obvodem polohového transformátoru, napájecím zdroje, třemi tvarovači, vyhodnocovacím obvodem a řídícím systémem.

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235102

Dátum: 15.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G06K 17/00

Značky: řadičem, signalizace, řídicím, zapojení, počítačem, světelné, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu. Nedostatky užívaných zapojení odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je připojení jednoho řadiče pomocí druhé desky kabelem a deskou na jedno vstup-výstupní místo počítače. Použité obvody vysokého stupně integrace zabezpečují sériově paralelní a paralelně sériový převod dat pro přenos dat...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadiči světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248754

Dátum: 12.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G08G 1/08

Značky: řadicí, počítačem, zapojení, prenos, světelné, řídicím, signalizace

Text:

...signalizace podle vynálezu, jehož blokové schéma je znázorněna na obr., sestává z řídicího počítače Q, který je spojen přes první desku Q, kabelovou trasu Q, jednu druhou desku Q s řadičem světelné signalizace Q. První deska Q podle vynálezu se skládá z komunikačního adaptéru l připojeného jednak přes konektor 5 na řídící počítač Q, jednak přes modem Q na přepínač signálu Q. Druhá deska Q podle vynálezu se skládá ze zařízení provádějícího...

Hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídicím členem zejména pro hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 216773

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hlaváček Ivan, Kadlec Jiří

Značky: vysokotlakým, členem, válec, řídicím, zejména, hydraulický, pracovní, multiplikátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídícím členem zejména pro hydraulický lis na tváření v elastickém prostředí. Vynález řeší hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídícím členem zejména pro hydraulický lis na tváření v elastickém prostředí. Multiplikátor a vysokotlaký řídící člen jsou silové jednotky pro specielní hydraulický lis, přizpůsobený výše uvedené technologii. Podstatou vynálezu je,...