Patenty so značkou «řídicího»

Zapojení řídicího systému s přepínanou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268041

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mareš Josef, Růžička Ivoj, Kaprálek Alexandr, Kožina Zbyněk, Brázdil Jaroslav, Šnévajs Ivo

MPK: B23Q 35/12

Značky: strukturou, přepínanou, řídicího, systému, zapojení

Text:

...zapojení podle vynälezu je na připojeněm výkresu, zuázoruujíoím bloková schéma zapojení, kdevýstup šgł odpojovačç § je spojcn s prvním vstupom łł ditsrenčního člsnu ł, jehož výstup lgł je přípojen na první vstup ll přepínače 1. Výstup lgł přepínsčs 1 je připojen ne vstup gł íntsgrečního ölenu 3, jehož výstup ggł je spojen se vstupom 2 tříosého induktivního snímače 2 a současně s druhým vstupem łg ditersnčního členu l. Výstup 19...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: spotřebičů, řídicího, dobíjení, obvodů, akumulačních, určování, zapojení, tepelných

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Zapojení pseudočíslicového řídicího systému, zejména pro linky na jemné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266503

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubala Pavel, Hanák Antonín

MPK: A21C 1/14, A21C 15/00

Značky: zapojení, linky, zejména, jemné, řídicího, pseudočíslicového, pečivo, systému

Text:

...výrobku je připojen k nastavovacímu vstupu čítače 3 délky výrobku,výstup komparátoru § posunu gilotiny je připojen ke vstupům obvodu lg činnosti gilotiny,výstup komparátoru 1 přídavného pohybu je připojen ke vstupu obvodu ll pro řízení činnosti odsazovacího zařízení. Výstup čítače 3 délky výrobku je rovněž připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro řízení činnosti plničky, k druhému vstupu je připojen výstup komparátoru lg velikosti náplně, k...

Zapojení řídicího obvodu dynamometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266404

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jindřich

MPK: G01L 3/22

Značky: dynamometru, obvodů, zapojení, řídicího

Text:

...5 veličiny. Výstup rogulátoru § je spojen s prvním vetupem lg prvního eoučtovoho člonu g. jehož druhý vstup lg je epojen e výetupom íntegrátoru Zo Vstup integrátoru 1 je přípojen k výstupu druhého eoučtoveho členu łz. opotřoného druhým blokovacím vetupem lg tok. že první blokovecí vstup lg druhého eoučtováho členu łzje spojen s výstupe» omparátoru Q. jehož první porovnávací vstup lg Je-připojsn k první přsdvolbě 3 veličiny. Výstup...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266198

Dátum: 13.12.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: řízení, zapojení, řídicího, nástrojích, číslicového, elektronických, hudebních, tónových, generátoru

Text:

...klopného obvodu lg je připojen k uzemněné Svorce Á. Výstup § vyhodnocovacího klopného obvodu lg je připojen k prvnímu vstupu hradla 33, jehož výstup je přípojen ke vstupní svorce 6 dalšího tônového generátoru lg.V číslicovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní osoilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tônových generátorů lg s požadovaným pevným nebo časově...

Zapojení panelů obsluhy řídícího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265677

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kožina Zbyněk, Mareš Josef, Růžička Ivoj, Brázdil Jaroslav, Kaprálek Alexander, Šnévajs Ivo

MPK: G06K 11/00, G08C 19/02

Značky: zapojení, systému, panelu, obsluhy, řídicího

Text:

...řídícího systému a výstup paměti fronty prioritních povelů je spojen s druhým vstupem řídicího systému.Výhoda zapojení spočivá v tom,že umožňuje přijímat povely od panelů v libovolném okamžiku a řadit je podte priority do fronty, čímž je odstraněn výskyt kolize povelů a současně zjednodušeno zapojení panelů. iPříklad zapojení dle vynálezu je na připojeném výkresu,znàzorňujicím btokove schěma zapojenívstupy jj, gg až 55 dekodéru 5 priorít jsou...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265477

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: hudebních, generátoru, číslicového, nástrojích, zapojení, elektronických, tónových, řízení, řídicího

Text:

...k prvnímu vstupu hradla lg, jehož výstup je připojen kevstupní svorce 6 dalšího tónového generátoru ls.V číslícovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní oscilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tönových generátorů lg 5 požadovaným pevným nebo časově proměnným vzájemným rozladěním. První tônový generátor łá je řízený přímo signálem vstupního oscilátoru ll a každý další...

Zapojení rotačního řídicího ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263445

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Sanetřík Zdeněk, Ševčík Arnošt

MPK: F16K 21/00, E21D 23/16

Značky: ovládače, rotačního, zapojení, řídicího

Text:

...poloh a, Q. K výstupu alespoň jedné z mezipoloh 33 může být připojen kohout lg, tvořený dvěma dvoucestnými dvoupolohovýmiRotační řídící ovládač 1 je spojený vícekanálovou hadicí g s ovládacím blokem Ž, k němuž jsou připoggny přímočaré hydrometory 5, 5, §, 1, §, 3 pro ovládání jednotlivých funkcí sekce mechanizované výztuže. Pístnioe přímoćarého hydromotoru Q stabilizaoe je spojene například s bočním plechem stabilizace mechanizované...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: důlní, systému, elektrické, zapojení, mechanizované, částí, automatizovaného, výztuže, řídicího

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Zapojení mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261901

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dušek Bedřich, Blažek Vítězslav, Pujman Jiří, Zeman Luboš, Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Kondr Jan, Kraus Josef

MPK: G05B 15/02, G05B 19/403

Značky: mikroprocesorového, zapojení, řídicího, systému

Text:

...bloku,s datovým výstupem vstupního bloku, s obousměrným datovým vývodem stykového bloku, s obousměrným datovým vývodem perirerního bloku, s obousměrným,datovým vývodem každého řídlcího bloku, s obousměrným datovým vývodem vřetenověho251 901 řídicího bloku a a obousměrným datovým vývodem řídicíhomikropočítače. Taktovací vstup řídicího mikropočítačeje spojen s třetím taktovacím Výstupem časové základny,jejíž atartovaoí vstup je spojen se...

Zapojení řídicího bloku pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261582

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Trhlin Alois, Havlíček Karel

MPK: B23Q 15/10, B23Q 15/007

Značky: bloků, řídicího, vřetena, zapojení, pracovního

Text:

...jehož korekční výstup je spojen s korekčním vetupem korekčniho bloku. zadávaní výstup korekčního- 3 251 532 bloku je spoáen so zadávacím vstupom přosněho náeobicího bloku, jehož poměrový vstup je spojen s přesným poměrovým výstupom řídioího bloku převodovky. Poměrový výstup řídícího bloku převodovky je spojen 5 poměrovým vstupom regulačního násobícího bloku, jehož odchylkový vstup je spojon s odchylkovým výstupom dífereněního bloku....

Zapojení pro servisní ovládání stroje prostřednictvím panelu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261581

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sklenička Jan, Dušek Bedřich, Lang Pravdomil, Rajniš Martin

MPK: G05B 23/02, G05B 19/405

Značky: systému, řídicího, zapojení, panelu, stroje, prostřednictvím, ovládání, servisní

Text:

...jehož datový výstup je spojen a datovým vatupem atavového registru. Datový výstup atavového registru je251 531 spojen e datovým vetupem přepínače. Adresovací vstup ata vového registru je epojen 5 datovým vatupem adresového zobrazovacího bloku a e adresovaoím výstupem řídicího bloku. První strobovaoí výstup řídioího bloku je spojens ovládaním vetupem režimového zobrazovacího bloku, jehož datový výstup je spojen se třetím datovým...

Tvarovač řídicího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260988

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolesnikov Petr, Smirnov Valerij, Lesničenko Anatolij, Izakson Ilja, Zaika Vladimir

MPK: H04B 1/64

Značky: napětí, řídicího, tvarovač

Text:

...12 onepemaer np BpeMeHH paspx nepsoro Koneacaropa 11, Bcnencwaue Hero cnruanu Mauoü AnnTenbHOCTH (uenee 1 MKC) He okasunamm npaxruqecxoro BHHHHHH Ha paspn nepnoroKonnencaropa 11. Coorsewcrnenno qnurenbnocrb nepexonuux npoueccoa ycTaHon~ neHHnxłsoccraupnnennnnpHno 3 eücTnHHHanxocHcTeMHKpaTKospeMeHHuxcnruanosAáanornqno nnnrenbuocwb nepexohumx npoueccon Manà npHĺłpaTKoBpeMeHHoM yBenHqeHHH curuana DTHOCHTEHBHO MeneHHo H 3 MeHHmmeP 0 cH...

Zapojení pro ochranu proti nežádoucímu výstupu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260694

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: G06F 11/00, H02H 3/36

Značky: řídicího, nežádoucímu, výstupu, proti, zapojení, ochranu, systému

Text:

...1 je při» pojen na první vstup druhého obvodu łł logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na druhý vstup obvodů Q výstupu. výstup čítače Q je připojen na první vstup prvního obvodu g logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na první vstup klopného Q obvodu łg jehož výstup je současně přípojen na druhý vstup druhého obvodu łł logického součtu e k sígnalizační svorcs łg. třetí výstup řídící jednotky g je přípojen na druhý vstup prvního...

Zapojení programovatelného řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 259815

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/00, G05B 19/02

Značky: systému, programovatelného, zapojení, řídicího

Text:

...- zablokovaném. Tyto stavy jsou závislé na stavu ovládacíchsignálů na vstupech RM, RW, RW prvníhočítače 2. Pokud jsou, na vstupech Roy, a RW aktivní signály, jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2 nastaveny do nulové polohy a čítaní je zablokováno. Pokud jsou na obou vstupech RM a RW aktivní signály, pak jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2- nastaveny na nejvyšší hodnotu čítaní V binárním kódu 9 bez ohledu na ostatní signály a...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: H02P 8/00, G05B 19/40, H02K 37/00...

Značky: krokového, zapojení, obvodů, motorů, řídicího

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Zapojení pro dálkové ovládání automatického řídicího ústrojí těžního stroje z těžní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258549

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 19/06, G05B 19/19

Značky: stroje, ovládání, těžní, zapojení, automatického, ústrojí, řídicího, dálkově, těžního, nádoby

Text:

...hradlového obvodu, resp. hradla łgg je spojen jednak se vstupem druhého negátoru jgg a jednak s druhým vstupem lgg obvodu NAND łg, až výstup n-tého hradla lgg je spojen jednak se vstupem n-těho negátoru 125 a jednak s n-tým vstupem lgg obvodu NAND lg, Výstup prvního negátoru łgł je spojen s prvním vstupem Äâłł prvního koncového stupně ggł, výstupdruhéhonegátorułggje spojen s prvním vstupem 2021 druhého koncového stupně ggg až výstup n-tého...

Zapojení modulů pro zpracování řídicího programu CNC řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258510

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pavlíčková Hana, Blaháková Milena, Spušek Jiří, Ludvík Otakar

MPK: G05B 19/25

Značky: programů, systému, zapojení, řídicího, modulu, zpracování

Text:

...ll je spojen s detovým vstupom Q modulu řešení qsometrie. Druhý datový výstup § 33 výkonného modulu l 0 je spojen s dstovýmľvstupem l 293 arltumetickeho procesoru l a datový výstup í) aritmetíckěho procesoru g je płlpojen na datový vstup 1 go 4 výkonného modulu lg. čtvrtý povelový výstup i radiče pracovních rešimů g je spojen s łídicím hradlovacím vstupem L 7 AND bloku ll, jeho datový vstup 17 gg je spojen s datovým výstupem a) čtecího...

Zařízení ke korekci rychlosti řídícího pohonu válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244060

Dátum: 01.06.1988

Autori: Gorgoo Oldoich, Formánek Jan, Bošina Bohuš

MPK: H02P 5/46, B21B 37/00

Značky: řídicího, válcovací, pohonů, rychlostí, tratě, korekcí, zařízení

Text:

...zadávacího bloku 3, přičemž informační výstupy g, g jsou spojený s odpovídajícími řídícími vstupy 3, j ovládacího bloku §. Výstup ovládacího bloku §je zapojen na řídící vstup k korekčního bloku Q, jehož výstup je3 244 usa paralelně připojen na zpětnovazební vstup g řídícího bloku 1 a na řídící vstup l výkonového bloku gg.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. V druhém zadávacím bloku Q se provede volba řízení korekce rychlosti,...

Zapojení organizačního modulu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pujman Jiří, Kondr Jan, Blaháková Milena, Pavlíčková Hana

MPK: G05B 19/405, G05B 19/18

Značky: řídicího, organizačního, zapojení, modulu, systému

Text:

...vstup §§ řadiče § pracovních režimu. K povelovému výstupu gg registru Q povelu a příslušným aktivačním výstupůmZł, lg 13 dekodéru 1 povelu jsou pripojeny alespoň dva výkonné moduly łgl, lg lgp,jejichž podmínkové výstupy lgll, 1 021 lggł jsou spojený s příslušnými podmínkovými vstupy ggł, § 93 ggg řadiče Q pracovních režimu a se čtvrtým datovým vstupem 53 systémovéhorozhraní 3. Jednotlivé bloky zapojení je možno charakterizovat...

Zapojení přizpůsobovacího obvodu řídicího systému s velkým počtem vstupních a výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256848

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušek Bedřich, Souček Jiří, Kondr Jan, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/42

Značky: signálu, systému, velkým, počtem, výstupních, zapojení, řídicího, obvodů, vstupních, přizpůsobovacího

Text:

...Druhý rozšiřovací obousměrný povelový vývod převodního bloku je spojen s obousměrným povelovým vývodem druhého rozěiřovaoího výstupního blokuna s obousměrným povelovým vývodem druhého rozšiřovacího vstupního bloku, jehož datový výstup je spojen s datovým vstupom druhého rozšiřovacího výotupního bloku a se druhým rozšiřovacím obousměrným datovým vývodem převodního bloku. Druhý rozšiřovací obousměrný adresový vývod převodního bloku je spojen s...

Zapojení pro přizpůsobení řídicího systému ke stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256847

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušek Bedřich, Kondr Jan, Pujman, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, systému, stroji, přizpůsobení, řídicího

Text:

...výstup každého výstupního bloku je spojen s jemu odpovídající výstupní svorkou zapojení.Výhodou uepořádání podle vynálezu je, že umožňuje učinit přizpůsobení řídícího systému univerzálním, což dovolí jeho připojení k libovolnému výrobnímu stroji. Přehledný blokový způsob zapojení zajištuje jednoàuché projektování přizpůsobení ke stroji jak po stránce tech- W niokéhą tak i programového vybavení. Propojení bloku adresovou a datovou sběrnicí...

Zařízení pro změnu předvolby pohonu řídícího mechanismu listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256765

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zadrabaj Štefan, Weidenhöfer František, Illa Jan

MPK: D03C 1/00, D03D 47/24

Značky: mechanismu, řídicího, změnu, zařízení, listových, strojů, predvoľby, pohonů

Text:

...kola Až łä ptočně uloà žene na čepech unašeče gg. ktorý je přes epojku 32 epojon ee hřídelem łg kertového válce 22.zařízení podle vynálezu pracuje taktoPřevodovke mezi vačkovým hřído 1 em 3 líetoveho stroje e hřídelen łg kartového válce łg 5 eetávající z výše popeenýoh členů. umožňuje převod rotečního pohybu z vačkoveho hřidele A. lístoveho stroje na hřídel gg kartováho válce łgma v případě potřeby, to jest před epuštěním tkecího stroje v...

Zapojení řídicího logického obvodu analogového vstupního bloku mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242072

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Teodor

MPK: G06F 3/05

Značky: zapojení, řídicího, analogového, logického, mikropočítače, vstupního, obvodů, bloků

Text:

...registru. skupinový výstup registru je spojen se skupinovým adreeovaoím vstupommultiplexeru. Skupinový tříbitový datový výstup obousměrného budiče je spojen se skupinovým vstupom výběrového obvodu, jehož výstup je spojen s uvolňovacím vstupom tvarovacího obvodu a s řídicím vstupom inicializačního obvodu. Výstup inicielizačního obvodu je spojen s blokovacím vstupem blokovacího obvodu a s blokovacím vstupem přepínaoího generátoru, jehož...

Zapojení řídicího a vyhodnocovacího zařízení pro druhování komponent vsázek do zavážecích zvonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253783

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kučera Miroslav, Starý Jiří, Kuna Josef

MPK: B22D 11/16, F27D 3/00, F27D 3/08...

Značky: zapojení, zvonu, řídicího, zavážecích, komponent, zařízení, vsázek, vyhodnocovacího, druhování

Text:

...komponent v jednotlivých zavážecích zvonech a jejich součtů je umožněna průběžná i zpětná kontrola a přehled spotřeby komponent ze zásobníku, důležítý pro zajištění jejich doplñování.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na obrázku.Programová řídící a vyhodnocovací jednotka l je svým prvním vstupem připojena na výstup zařízení 3 pro zjištování hmotnosti a druhým vstupem je připojena na přizpůsobovací a slučovací obvod Q, který je...

Modul elektronického řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253683

Dátum: 17.12.1987

Autori: Popov Petr, Undus Stanislav, Nakládal Leoš

MPK: H05K 7/00

Značky: systému, modul, elektronického, řídicího

Text:

...napejecích vodičů a zajištují minimalní úbytky napájecích napětí. Matriční deska 5 jepřipevněna k horizontálním profilovým nosníkům rámu 1 V jeho zadní části. Rovinnost matriční desky 5 v celé ploše a její přesnou polohu vůči rovině čelních panelů elektronických jednotek g zajišťuje polohovací výztužný člen Q tvorený nosníkem S DOSuVnýmĺ dľžáky 1 ° Tímto způsobem je umožněno přesné nastavení vzdálenosti matričnídesky 3 od rcviny...