Patenty so značkou «řídících»

Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260231

Dátum: 15.12.1998

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: ovládání, řídících, elektrických, zařízení, hlavních, obvodů

Text:

...1 večkových spínačů Q byly od sebe vzdáleny na rozteč 3 vačkových spínačů.§. Na večkových kotoučích 5 nejsou zndžaznäna vybrání odpovídající spínacímu programu zařízení.Na obr. 2 je znázorněn vačkový válec uložený čepy 3 V ložis~ kách 3. Večkový válec tvoří nosné část 4 vsčkového válce, na které jsou nřipevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače Q. která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu....

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mikulec Jindřich, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Johanovský Aleš

MPK: G06F 13/00

Značky: obrazů, digitální, řídících, impulsů, zdroje, zapojení, zpracování, systému

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: řídících, kyvety, zapojení, obvodů, měření, absorpční, teploty, plynového, laseru, kontrolních

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Zapojení generátoru řídicích napětí s hyperbolickým průběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268925

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loskot Jiří

MPK: H03M 1/60

Značky: průběhem, napětí, hyperbolickým, zapojení, generátoru, řídících

Text:

...hodnotu. Výstup lineárního číslicově anslogového převodníku Qje přiveden na výstup 1 anslogového napětí.Príklad provedení zapojení obvodu pro zařízení pro ultrazvukovou kontrolu jakosti sochorů má vstup g hodinového kmitočtu připojen přes dčličku il k prvnímu vstupu monostabilního klopného obvodu gg. Druhý vstup monostabilního klopnáho obvodu gg je spojen se vstupe l spouětěcího impulzu. Třetí vstup monostabilního klopněho obvodu łg je...

Zapojení zdroje zapínacích a vypínacích řídicích impulsů pro vypínatelné tyristory typu GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 267423

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří

MPK: H02M 1/084, H02M 1/08, H02M 1/088...

Značky: vypínatelné, impulsů, vypínacích, zapínacích, tyristory, řídících, zapojení, zdroje

Text:

...tvarovač 3 může obsahovat paměťový obvod, na jehož první vstup je zapojen výstup prvního vstupního zesilovače ga na jehož druhý vstup je zapojen výstup komparátoru 11, na jehož vstup je Příveden signál z výstupu.Čidla lg proudu.Druhý vstup komparátoru ll může být připojen na zdroj QB napájecího napětí zesilovače Q vypínacích řídicích impulsů. Zapojení může být doplněno tím způsobem, že přijímací část třetího optoelektronického vazebního členu...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267009

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/145

Značky: tyristorový, usmerňovač, řídících, impulsů, generátoru, zapojení

Text:

...1 znázorněn príklad zapojení generàtoru rídi~ cích impulsú podle vynálezu, v danem prípade pro usměrňovač v uzlovém trcjpulsním za pojení. Na obr. 2 jsou pak znázorněny průběhy napětí v tomto obvodu.Tyrístorový usměrňovać L v uzlovém dvoj nebo trojpulsním zapojení (car. 1) má záporný pól ii tvoŕen anodami dvojice nebo trojice tyristorů 2 a kladný ooi lg nuloxím vývodem transformátoru. Mezi oba poly je připojena zátěž ig. K zápornemu polu il...

Vícedílná ojničná hlava řídicích zařízení pro nastavování těžného horizontu uhelných pluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266561

Dátum: 12.01.1990

Autori: Roling Franz, Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard

MPK: E21C 35/12

Značky: zařízení, nastavování, pluhu, hlava, řídících, vícedílná, horizontu, uhelných, ojničná, těžného

Text:

...tyčoví. Opačným tlakovým působením posuvných a zpětných válců se dají pŕitahovat jednotlivé posunující se jednotkyMezi ojničními hlavami l a dopravníkem l jsou zapojeny známým způsobem hydraulické řídící válce §, s jejich pomocí je dopravník l mimo na něm na straně základky namontované pluhové vedení klopen V lávkové rovině, pluh může být tedy řízen ve smyslu spouštění nebo zdvihání. Při znázorněném přednostním způsobu provedení jsou...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Melen Jaroslav, Aichmaier Jan, Spanilý Josef

MPK: H02H 3/14

Značky: vodivého, řídících, pracovních, strojů, obvodech, kostru, spojení, zapojení, signalizaci

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: napájení, zátěže, kmitočtu, zapojení, měniče, šířkově, napětí, trojfázové, pulsní, řídících, obvodů, modulací

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Skříň modulárních bloků řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264060

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hykl Zdeněk, Nakládal Leoš, Röschel Miroslav, Undus Stanislav, Starý Jiří

MPK: H05K 5/00

Značky: řídících, systému, skříň, modulárních, bloků

Text:

...vynálezu. Na obr. l je čelní pohled, na obr.2 horizontální řez skříní v rovině řídícího bloku a na obr. 3 horizontální řez ekříní V rovině ventilačního bloku. Na obr. 4 je vertikální řez skříní, na obr. 5 pohled na ranžírovací pole skříně ana obr. 6 horizontální řez s pohledem na závěs výklopného rámu.Skříň modulárních bloků řídžcícn systémů je tvořeno skeletem l ze evislých a vodorovných ocelových profílů,který je na bočnícn stranách...

Zapojení pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263501

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pazderník Karel

MPK: G05B 7/02

Značky: zapojení, signálu, mikropočítače, vytváření, napětí, výpadku, řídících

Text:

...obvodu 5 a jednak se vstupní kladnou svorkou 21 hysterezního klopného obvodu Ž. Výstupní záporná svorka 33 vybíjecíhoobvodu 3 je spojene jednak se zápornou svorkou 1 g paměĺového A kondenzátoru 1, jednak s výstupní zápornou svorkou Ql nabí jecího obvodu Q, jednak s výstupní zápornou svorkou 53 zkrato-j vacího obvodu 3 a jednak se vstupní zápornou evorkou žg hysterezního klopného obvodu Ž, jehož výstupní svorka jj je spojenes výstupní...

Napájecí a ovládací modul regulačních řídicích a výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261733

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koritňanský Ivan, Nakládal Leoš, Undus Stanislav, Berka František

MPK: H05K 5/00

Značky: regulačních, modul, řídících, systému, ovládací, výpočetních, napájecí

Text:

...prostředí.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení napájecího a ovládacího modulu podle vynálezu. Na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 a 3 příčnéřezy modulem.K nosnému rámu lltvořenému vodorovnými a svislými hlíníkovými prołily,je prostřednictvím nosné desky 2 připevněn napájecí transformátor g. Na jeho spodní části je umístěna vstupní výkonové svorkovnice 5 pro připojení napájecího261 733 napětí, k jeho horní části je...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: mikroprogramově, magnetickým, diskem, obvodů, zapojení, řízení, řídících, pružným, pamětí, diskové

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Zapojení pro separaci řídicích signálů, k řízení čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259189

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malý Vladimír, Sedláček Miloš, Mach Jiří

MPK: F04D 15/00, F04B 49/00, F04B 49/02...

Značky: čerpacích, signálu, řízení, zapojení, separaci, agregátu, řídících

Text:

...druhým, třetím a čtvrtým čerpadlem gg,«g, gg, 35. Výběrovýobvod 11 je dáb propojen nulovacím vstupom druhého monostabilního klopného obvodu lg.Při vlastní činnosti zapojení vycházíme ze stavu, kdy neběží žádné z čerpądel gg, ga. gg, gz. První řídící obvod 1 dá signál zapni první čerpadlo gg. Tento signál prejde přes první hradelo 5, které je odblokovánq a dostane se tak na vstupy prvního mo-~nostabilního klopného obvodu 11 a prvního klopného...

Zapojení pro měření řídicích impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258577

Dátum: 16.08.1988

Autor: Michal Alexandr

MPK: G05B 19/31

Značky: řídících, měření, zapojení, impulzů

Text:

...5 číslicovým řízením dráhy dle vynálezu umožní rychlou a přesnou identifikaci poruchového signálu. Tím se zkrátí čas prostojů,zvýši produktivita výrobního zařízení a uspoří se kvalifikované pracovní síly, potřebné k zjištění poruohového signálu. zapojení dle vynálezu umožní přesné a rychlé určení i krátkeho poruchového signálu.Príklad zapojení dle vynálezu je zobrazen na výkrese v blokovém schematu.Na vstup prvního převodníku § signálů...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: sdílení, mikropočítače, řídících, sběrnic, signálu, časování, zapojení, režimu

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Elektrické zapojení koncového zesilovače řídících impulsů pro tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245911

Dátum: 01.07.1988

Autori: Straneo Paolo, Krylov Jurij Nikolajevie

MPK: H03G 3/00

Značky: koncového, impulsů, tyristory, řídících, zapojení, elektrické, zesilovače

Text:

...členu g tvořeného serioparalelní kombinací diod ggl, gàâ a odporu gàg, Výstup nelinearitý g je spolu s výstupem členu kladné zpětné vazby 1 tvořeného transformátorem Aàłj kondenzátorem § 43 a odporem 5,2 připojen ke vstupu zesilovače Z tvořeného tranzistorem, napájeného ze zdroje napětí U přes nelineární filtr Q, který je tvořen diodou 6 , odporem § 4 ga kondenzátorem Šâł, přičemž výstup zesilovače 2 je zapojen jednak na vstup členu...

Zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244172

Dátum: 01.06.1988

Autor: Jelínek Jioí

MPK: F16K 49/00

Značky: zajištění, správné, zařízení, regulátoru, řídících, funkce

Text:

...v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů, zejména regulátorů tlaku plynu regulačních plynových stanic, sestávajíoí z impulsní trubičky a topného tělesa a jeho podstata spočívá v tom, že impulsní trubička je opatřena vytvarovanou částí a topné těleso je uloženo ve vytvarovaném prostoru, který je vytvarovanou částí ohraničen, přičemž je vytvarovaná část impulsní trubičky umístěna v...

Způsob zaznamenávání řídicích symbolů u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zavřel Vladimír, Krejčíček Jaromír

MPK: G06K 3/00

Značky: symbolů, způsob, zařízení, mozaikovou, tiskárnou, tiskacích, řídících, zaznamenávání

Text:

...rozlišuje práce stroje v místním režimu od práce stroje na lince nebo vysílání od příjmu při práci stroje na lince. Podtržení nebo nadtržení muže být bežného textu a vzniká opakovaným tiskem různých symbolu na stejné tiskací místo využitím řídícího symbolu BS - krok zpět.Tyto nevýhody v podstatě odstraňuje způsob zaznamenávání řídících symbolu u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: zvláště, řídících, vozidel, elektrických, přístrojů, kostra, kolejových

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Aretační zařízení, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256753

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: zařízení, přístrojů, aretační, vozidel, řídících, zvláště, kolejových

Text:

...aretačni páky 3. Ta je uloženana pavném čepu go. Na konci uo čepu 19 je aretační páka 2 ona-PW -Wtřevna oružinou lg . Na druhénrkoncí, najdelšim z vidlicových v ramen je závaží L aretační páky, Na vnější hraně gg.š 1 rš 1 noo konca aretačniho kotouče J, pro Stálá anestâle polohy, přivráł- mAceně k závaží Ag blokovací páky 1.1, je dorazová plocha 1 § . Na ĺ o prvním čepu 19 vně aratační páky 9 .ie uložena ,jedním konçem . x blokovací páka §...

Zapojení pro odvození řídicích impulsů pro obnovu blokové synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256515

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prchal Ivo, Zigmund Josef

MPK: H01B 14/05

Značky: zapojení, řídících, blokové, synchronizace, odvození, impulsů, obnovu

Text:

...gg. Výstup čtvrtého hradla gi je připojen na výstupní svorku Q a na nulovací vstup vratného čítače gg. Druhé vstupy prvního, druhého.a třetího hradla gł, gg a gg Jsou připoJany na zdroj taktovacího signálu. Q jV paměti 3 dekodéru se převádí n-bitové slovo na m~b 1 tové podla kődovací tabulky. Z výstupů.§ł až gá paměti 3 se odabírá dekődované slovo v paralelním tvaru. Zároveň Jevv pamět 1.g kekažąému vstupnímu slovu přiřazsna na první...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: číslicovým, počítačem, řídících, zásahu, určování, regulačních, zapojení

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Zapojení obvodu pro zobrazování textů na obrazovkovém displeji řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255845

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klimeš Milan, Troják František, Kováčik Miroslav, Reichmann Jindřich

MPK: G05D 3/00, G06K 9/20

Značky: obvodů, zapojení, systému, řídících, displeji, zobrazování, obrazovkovém, textů

Text:

...televizní monitor s oddělenými vstupy pro videosignál, signál horizontální synchronizace a signál vertikální synchronizaceblok gg - zesilovač směsi videosignálu pro televizor. Umožňuje připojení přenosného televizo ru opatřeného videovstupem. Jednotlivé bloky jsou zapojeny taktoNa první vstup dekodéru l adres a řízení je připojena řídící sběrnice CNC systému, na druhý vstup dekoděru 1 adres a řízení je připojena adresová sběrnice CNC systému,...

Zapojení řídicích obvodů pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255071

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sláma Karel, Weidinger Zdeněk, Krajcar Miroslav

MPK: H03K 3/64

Značky: obvodů, řídících, zobrazovací, zapojení, jednotky

Text:

...řídící adresy neznázorněnêho generátoru znaků a řídicích funkcí.Výstup Qł adresnĺho přepínače êg je spojen s prvním vstupem ł paměti adresy V bloku PAVB a výstup 9 paměti adresy v bloku PAVB je připojen na vstup adresy neznázorněné pamětizobrazovaných a řidicích znaku. První výstup gł programovatelného dekodéru mezníků snímku DMS je připojen na první vstup l paměti snímkového zatemňovacího signálu PSZS a jeho výstup gł na snimkový...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Porazil František, Kühnl Zbynik, Záruba Jioí, Dostál Jaroslav

MPK: G06F 1/04

Značky: mikropočítače, zapojení, řídících, signálu, obvodů, vytváření, výpadku, napětí

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Zapojení obvodu pro zpracování optických řídicích impulsů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240843

Dátum: 01.01.1988

Autori: Tireo Štefan, Kukla Karol, Ragae Pavel

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, součástek, zapojení, polovodičových, řídících, zpracování, impulsů, optických, výkonových

Text:

...svorkami je tvořen tranzistorem, oddělovací diodou, Zenerovou diodou a záchytnou diodou. K první vstupní svorce je připojen předřadný odpor, jehož druhý konec je spojen s anodou oddělovací diody. Katoda oddělovací diody je spojene s druhou vstupní svorxou. Anoda oddělovací diody je dále spojena jednak s katodou Zenerovy diody, jejíž anoda je připojena na bázi tranzistoru a jednak s katodou záchytné diody, jejíž anoda je připojena k...

Zapojení řadiče řídicích funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246486

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomij Alexander, Katzer Zdenik

MPK: G06F 3/12

Značky: řídících, řadiče, zapojení, funkcí

Text:

...Poté jsou nastaveny počátečnní podmínky v bloku 30 stavil. který svým druhým výstupem 304 nastaví do počátečního stavu blok 4 adresověho čítače a obvody bloku 7 vnitřní paměti řadíče. Propojením jednotlivých bloků je zaručeno, že výstup 62 bloku 6 výstupních obv-odů řízení paměti, výstup 93 bloku 9 vý stupních obvodů řízení tisku, výstup 104 bloku 10 výberových povelů a třetí výstup 305 bloku 30 stavu jsou neaktivini.Vlastní činnost řadiěe...

Zapojení řídicích obvodů číslicového ukazetele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253466

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bojanovský Josef, Balcar Jiří, Rod Petr

MPK: G06K 9/20

Značky: řídících, zapojení, číslicového, ukazetele, obvodů

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že zhášecí vstup dekodéru datových signálů je spojen s výstu 3 253 466 pem prvního součinového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem prvního invertoru. Vstup prvního invertoru je spojen s prvním vstupem druhého součinového obvodu s s prvním datovým výstupom analogově číslicového převodníku. Druhý datový výstup analogově číslicového převodníku je spojen se druhým vstupom druhého součinového obvodu...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252756

Dátum: 15.10.1987

Autor: Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: vodivého, strojů, řídících, pracovních, zapojení, signalizaci, spojení, kostru, obvodech

Text:

...Zařízení řidících obvodůj pracovního stroje se tak stává z htediska obstuhy a údržby stožitějši.Výše uvedené nevýhody v pod statné míře odstraňuje zapojenípro signatizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů podle vynátezu, jehož podstata spočívá v tom, že paraletně k sekundárnímu vinutí oddělovaciho transformátoru, napájejícího řídící obvod pracovního stroje, jsou za jistícímíprvky přípojena v sěríí zapojená...

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Sova Jiří, Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02H 7/12, H02M 3/135

Značky: rušení, pulsního, měniče, komutaci, ochranu, proti, zapojení, řídících, impulsů, nucenou, tyristorů

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Zapojení řídicích obvodů střídačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241708

Dátum: 15.09.1987

Autori: Plinta Oskar, Mrkývka Jaroslav

MPK: H02M 5/42

Značky: střídačů, zapojení, řídících, obvodů

Text:

...výkresu, kde .je uvedeno blokově schéma rízenígivojčinného strídače. Výstup proudového čidlaje přes zesilovač 1 pri 4i pojen na první vstup generátoru pilového na pětí 2. Na jeho druhý vstup je pripojen regulátor 3 a jeho výstup je pripojen na vstupmonostabilního obvodu 4. Výstup monosta bilního obvodu 4 je připojen současně na vstup klopného obvodu 5, zpětnovazebně na tretí vstup generátoru pilového napětí .2 a na první vstup...

Zapojení řídicích obvodů centrální dvouprocesorové jednotky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251443

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: mikropočítače, jednotky, zapojení, obvodů, dvouprocesorové, centrální, řídících

Text:

...výstupom sritmetiokćho procesom. Výstup klopného obvodu je spojen s periternim vstupom peritorniho součinového obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom uvolňovsw251 443 ciho součtového obvodu, jehož druhý vstup je spojen s potvrzovocím výstupom centrálního bloku. Adrosový třináctý výstup centrálního bloku je spojen s prvním adresovým vstupom dokődovaoího součtověho obvodu, jehož nogovs-p ný výstup je spojon s adrosovým vstupom...

Zapojení řídicích obvodů grafické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239539

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hejl Vlastimil

MPK: G06F 3/14

Značky: zobrazovací, řídících, jednotky, obvodů, zapojení, grafické

Text:

...obvodu je určen pro připojení na procesor, nauprvní výstup čtvrtého klopuého obvodu je připojen na třetí vstuppátého hradla, na první vstup pátého klopného obvodu a na druhý vstup desátého hradla, druhý výstup čtvrtého klopného obvodu je připojen na první vstup osmého hradla, jehož výstup je pŕipojen na druhý vstup osmého klopneho obvodu a na druhý vstup devátého klopného obvodu, výstup druhého hradla je připojen na druhý vstup šestého...

Zapojení pro odvození řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239506

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pivooka Václav, Dederle Tomáš

MPK: H02P 5/34

Značky: synchronní, řídících, motor, měniče, odvození, napájejícího, zapojení, impulzů, tyristorového

Text:

...napětí, na jehož výstupní svorky jsou připojeny v sérii integrátory a komp perátory, na jejichž výstupní svorky je připojen logický blok,jehož vystupyjsou spojeny se vstupy pro řídící impulzy tyristorového měniče, který je připojen na svorky synchronního motoru.Odvození řídícíeh impulzů tyriatorového měniče z integrovaného nepětí je výhodná tím, že integrací svorkoveho napětí motoru, které je sinunovéhoprůbčhu s proměnnou amplitudou a...

Zapojení pro vytváření řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239504

Dátum: 01.06.1987

Autori: Oehák Petr, Richter Miloš

MPK: H02P 5/34

Značky: impulzů, zapojení, vytváření, řídících, motor, napájejícího, měniče, tyristorového, synchronní

Text:

...řídících impulzů tyrístorů, které jsou požadovány pro zajištění dě 1 enínapětí u sériově řazených tyristorů nebo pro dělení proudů u paralelné řazených tyristorů. Při nepřerušovaném proudu tyristorového měniče zapojení podle vynálezu zajištuje symetrii vedení jednotlivých fází měniče, zatímco při přerušovaném proudu zajištuje spolehlivý nárůst proudu.Na výkresu je příkled zapojení pro vytváření řídících impulzů tyristorového měniče,...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: dynamické, grafické, báze, řídících, obvodů, pamětí, zapojení, polovodičové

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Jiří, Štěpař Vratislav, Havlíček Václav, Kugler Vlastimil

MPK: G01R 19/25

Značky: integrálních, veličin, řídících, číslicových, měření, přístrojů, obvodů, měřicích, periodických, průběhu, zapojení

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...