Patenty so značkou «řídící»

Řídicí zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260227

Dátum: 15.12.1998

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Straka Václav

MPK: D03C 1/14, D03C 1/00

Značky: stroj, zařízení, listový, řídící

Text:

...ke dvěma dorazům, ovládaným přestavitelným posuvným pravítkem. Přeatavitelné posuvné pravítko je spojene s pevným elektromagnetem, který pravítko přeetavuje do dvou poloh. Ternární členy kloubových diferenciálů jsou spojeny s posuvzen 227 nými dorazy, ktoré jsou v činném spojení s pákemi spojovaoích mechanismú. umožňujíoími přímé spojení oscilujících unašečů e výkyvnou výstupní pákou listového stroje.Nevýhodou zařízení e kloubovými...

Řídicí obvod měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 277119

Dátum: 15.04.1992

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: měniče, řídící, obvod

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Straka Dušan, Dúcky Jozef, Patík Zdeněk, Krčmář Jaroslav, Chrastina Pavol

MPK: B23Q 15/24

Značky: systém, počítačem, soustruhů, zejména, programovatelným, obraběcího, svislého, řídící, stroje

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Řídicí zařízení pro dávkování krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268791

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černov Michail, Gajsinskij Emmanuil

MPK: A01K 5/02

Značky: zařízení, krmiva, řídící, dávkování

Text:

...oprana 1 3 auexwpnuecxue uuyunncu,xowopue noncqumnnanw peaepcnaxnä cuewuux 12 nuuynscon. Ha nuxone cuewuuxa 12 noanuanwcn cmrxanu n anna queen, xomopue cxeua 13 cpaanenus cpaananaew c uuouauu, auópannmuu na áanawvune 14 ěpouwa xopnnexua. npu coananenuu oóoux qncex cxeun 13 cpanueuus nunaew curnax daoxy 9 Qopuuponanua xouaxn, uomopuü nxznuaew nocpencwnou dxoua 10 ynpaauenua nuwawanau npuaon 6 numawean 5. nocxennun uauunaem paóoławb,...

Řídící systém pro strojní tvarování skleněného předtvaru foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268374

Dátum: 14.03.1990

Autori: Diviš Jiří, Schreiber Vlastimil, Janoušek Milan, Flener Vladimír, Fürst Pavel, Štill Vladimír, Kubát Jan

MPK: C03B 9/40

Značky: strojní, předtvarů, skleněného, systém, tvarování, řídící, foukáním

Text:

...aled technologických operací, to jeat požadovaná polohe e rychloet přeaunu pro jednotlive pohony pohybového ůetrojí lg, píěřaly łł, evalovacíhozařízení lg. dýnke lg, požadovaná otáčky píěľaly łł e dýnke łi e požadovaná epínánívýetupd v čaee. Na základě zadaných parametrů provádí potoe cantrální.proceeorová jednotke łgg řízení technologie přee jednotku łgł výetupů a jednotku łgł vetu PO.Pro řízení foukacího tlaku vzduchu v píáľele łł je...

Zapojení řídicí elektroniky mechanického grafického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268073

Dátum: 14.03.1990

Autori: Suchomel Karel, Odvárka Jaromír, Rež Jaroslav

MPK: G06F 3/13

Značky: grafického, mechanického, zapojení, elektroniky, zařízení, řídící

Text:

...Společné pamet gg je připojena na spoločnou sběrnici ggg. Ubvody gg grafického vstupu a obvody gg grafického výstupu jsou připojeny na společnou sběrnicí ggg. První výstup ll žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l je spojen s druhým vstupem žádosti o přerušení druheho mikroprocesoru lg. Druhý výstup lggžádosti o přerušení druhého mikroprocesoru lg je spojen s prvním vstupem lg žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l.Funkce...

Hydraulický řídicí mechanismus dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267665

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalmykov Vjačeslav, Žavoronkov Andrej, Obidin Valerij, Judčic Nikolaj, Rodionova Zinaida, Zachoďakin Petr

MPK: B62D 5/06

Značky: řídící, prostředků, mechanismus, hydraulický, dopravního

Text:

...Hanpnnep, runponuuun 6 aunonneua nocpencraon xauana. coenuuawmero cooraercraynuyn nonocra 22 rnnpopacnpeuennrenn l c auyrpeuueň ero nonocrbn, ospaaoaanxoň KOPHVGOH runpopacnpenennrenn 1 H aonoruuxon 2. aunonneuuun nonuu. u nayx napannenbuux nporokoa Hepea ynonnuyrue oraepcrun 21 so anyrpeuueñ mecTepHe 16 H Hepe nonuñ mnuueaoñ san 20 H nonmununł 18 - c cooraewcraynmeň nonocrbn 23 runpouoropa 5 osparuoň caaaną Ľpyraa nouocrs 24 rnnponoropa 5...

Řídicí systém dekorovacího zařízení pro zdobení skleněných předmětů rycím nástrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267549

Dátum: 12.02.1990

Autori: Flener Vladimír, Štill Vladimír, Schreiber Vlastimil, Fürst Pavel

MPK: C03C 19/00

Značky: sklenených, systém, zdobení, zařízení, dekorovacího, řídící, předmětů, rycím, nástrojem

Text:

...vlastního dekoru. Číslícovć kődování dat dekoru dále umožňuje transformací těchto dat v případě potřeby změny měŕítka a podobně.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematícky znázorněno na prípojeněm výkresu.Základní částí řídícího systemu je míkroprocesorová řídící jednotka 1, v konkretním provedení na bázi osmíbítoveho míkroprocesoru. Obsahuje centrální procesorovou jednotku 101, která je propojena s jednotkou...

Zapojení řídicí jednotky impulsně regulovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267012

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kapoun Pavel, . Teršl Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: řídící, jednotky, zapojení, zdroje, regulovaného, impulsně

Text:

...obvodu, jehož výstup je přípojen na vstup budícího obvodu,jehož výstup je připojen na bázi spínacího tranzístoru.Zapojení řídící jednotky podle vynálezu zajíštuje spolehlivá funkce budícího obvodu spínacího tranzístoru a obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí ve všech režimech činnosti impulsně regulovaného zdroje Pro spolehlívou funkci obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí vyhovuje rezistor 5 větším...

Uložení vysmekovacího pastorku pohonu řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266928

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jan

MPK: F16H 25/00, G21C 7/12

Značky: tyče, pastorků, reaktoru, řídící, vysmekovacího, jaderného, uložení, pohonů

Text:

...pohonem vysmekovacího pastor ku a elektromagnetem, ovládajícím Výkyvnévahadlo. Na obr. 2 je nakreslen bokorys obr. 1 jako řez rovínou elektromagnetu a výkyvné vahadlo je nakresleno v poloze vysmeknutéhoJak je patrno z obr. 1, je ve spodní části výkyvného vahadla 1 otočně uložen vysmekovací pastorek 2, který zabírá s ozubenou tyčí 3 stranově vedenou Vysmekovací pastorek 2 je poháněn pastorkovým hřídelem 4, otočnč uloženým ve výkyvném vahadlu...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266543

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: jednotka, zemského, magnetického, řídící, kompenzátoru

Text:

...řídící jednotka zajistí generování kompenzačního magnetického pole ve třech ortogonálách s rychlým dynamickým rozsahem 1 4 000 nT. V případě požadavku generování jiného než zapamatovaného pole, je toto pole bezprostředně určeno analogovými vstupya digitální obvody nastaví paměť na střední hodnotu analogového intervalu 3 4 000 nT. Jenv této poloze je zachována schopnost analogovým řízením plně kompenzovat rychlé varíace zemského...

Hierarchický řídící systém procesu navažování surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265974

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tillmann Petr, Dřevo Jaroslav, Michálek Vladimír, Harapes Jaroslav, Král Tomáš, Šmíd Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: navažování, systém, surovin, procesu, hierarchický, řídící

Text:

...mikrcpočítačovou vážicí soustavu lg, přičemž na řídící mikropočítač § jsou připojeny mikropočítačové vážicí soustavy g, Q, gg, lg, lg.Navrhované řešení je dvojúrovñové. obě úrovně jsou řešeny mikropočítači. Na nižší úrovni se zabezpečuje veškeré řízení procesu včetně vyhodnocování vah. Na nadřezeném stupni probíhá komunikace operátora, bilancování a převod výrobních úaajů a dohlížení na podřízené vážní mikropočítače.Řízeným objektem jsou Váhy...

Řídicí zařízení s kontrolou odměřovací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 265621

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/04, H02H 7/00

Značky: částí, kontrolou, řídící, zařízení, odměřovací

Text:

...zařízení. Zablokováním nebezpečného pohybu se zvýší bezpečnost práce a sníží se ohrožení strojního zařízení.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově řídící zařízení s kont rolou odměřovací části.Výstup generátoru l je spojen jednak se vstupem fázového měniče 3 a jednak s prvním vstupem bloku 3 pro vyhodnocení polohy, jehož výstup je spojen přes řídící blok A s druhým vstupem spínacího bloku §.Výstup fázového měniče...

Řídicí zařízení listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265239

Dátum: 13.10.1989

Autori: Michalina Alexandra, Petrov Nikolaj, Ivanova Ludmila, Stojanov Igor, Sidorov Jurij, Makarov Vladimir

MPK: D03C 1/00, D03C 1/06

Značky: tkacího, řídící, zařízení, stroje, listovky

Text:

...použít jednotný program, Lo znamená program dopředného pracovního chodu listovky. Tato konstrukce řídicího zařízení listovky umožňuje neprovádět žádné kódování vazebního vzoru útkových a osnovních nití při přenášení vzoru na děrnou pásku, čímž je pcdstatně zkrácena a usnadněna práce obsluhy listovky.K zajištění stejných zdvihů v řídicím zařízení jsou podobné řadící jehly v hlavní a přídavné dvojici uspořádány účelně symetricky...

Řídicí obvod blokujícího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265160

Dátum: 13.10.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/10

Značky: měniče, obvod, blokujícího, řídící

Text:

...lg. Takto získané napětí je přes sčítací diodu § 23 časovacího obvodu § zavedeno na šestý vývod łgg integrovaného obvodu ł. V okamžiku, kdy toto napětí překročí jeho vnitřní komparační úroveň, je ukončeno buzení tranzistoru lg NPN. To znamená, že k ukončení buzení dojde vždy při dosažení určité nastavené hodnoty spínaoího proudu tranzistoru lg NPN. Tím je zároveň zajištěnai proudová ochrana tranzistoru lg NPN, například při zkratu na výstupu...

Decentralizovaný dispečerský řídicí systém s automatickým zálohováním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264854

Dátum: 12.09.1989

Autori: Král Václav, Kulle Ivan, Valeš Zdeněk, Milfait Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: zálohováním, funkcí, řídící, systém, dispečerský, decentralizovaný, automatickým

Text:

...příjí mačů dálkového měření a signalizace.Přenosy mezi všemi prvky systému jsou sériové v normalizovaném komunikačním protokolu s vysokým zabezpečením proti ztrátě nebo zkreslení informace. iKoncentrátory dat přijímají sériové informace, které do dispečinku přicházejí zařízením dálkového měření a signalizace nejrůznějších typů a transformují je na standardní zprávy o změnách signalizace i hodnot měření. Na žádost poskytnou údaje o stavoch...

Skříň pro řídicí systémy technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264555

Dátum: 14.08.1989

Autori: Undus Stanislav, Hudec Pavel, Röschel Miroslav, Smrček Karel, Nakládal Leoš

MPK: H05K 5/00

Značky: systémy, procesu, skříň, technologických, řídící

Text:

...je znázorněn příklad provedení skříně podle vynálezu.Na ob. l je znázoxněn bokorys a na obr. 2 nárys skříně řídících systémů, na obr. 3 je pohled V půdorysu. Uspořádání chladící jednotky je znäzórnšno na obr. 4. Na obr. 5 je pohled na xanžíxovací pole a na obr. 6 řezy skříní v místech ventilačních jednotek a držáku systémových kabelů.Ve výklopném rámu g s aretací v otevřené poloze, který je otočnýv čepech odpružených pryžovými členy jsou...

Stavitelné řídicí zařízení pro tříbodový závěs nářadí na tahači s aretačním ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264305

Dátum: 12.07.1989

Autor: Conrad Ernst

MPK: A01B 63/10

Značky: aretačním, ústrojím, řídící, zařízení, nářadí, tahači, stavitelné, závěs, tříbodový

Text:

...polohy do otevřené polohy, čímž se změní délka stavitelného řídioího ústrojí zařízení podle vynálezu.U tohoto příkladu provedení se používá měřítka gł ve tvaru ploché lišty, které se vysouvá a zasouvá ve vedení gg. Toto měřítko gl je opatřeno na svém konci podlouhlým příčným otvorem gg, jímž prochází kolík gg připevněný k připevñovacímu háku §. Čtení hodnot je usnadněno válcovou čočkou 3 uspořádanou nad měřítkem gł. Hladké používání...

Pneumatická řídicí jednotka pro zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264132

Dátum: 13.06.1989

Autor: Czortos Károly

MPK: B66C 13/18

Značky: zařízení, zdvihací, jednotka, pneumatická, řídící

Text:

...s ním může otáčet, což je zajištěno čepem .Tyto ćepy 2 jsou zároveň osově posuvné v podélných otvorech jj ventílové skříně 25 ventílu Q ovládaného rukojetí, takže pouzdro ventilu Q ovládaného rukojetí, které je vytvořeno jako rukojet, je společně S ventilovým tělesem 25, které se nachází uvnitř ventilové skříně 25, případně S ventílovým dříkem 21 relativně posuvné dolů ve smeru osy k ventilové skříni 25 proti pružině gg, čímž se uvolní cesta...

Zapojení řídicí části střídače pro asynchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263922

Dátum: 12.05.1989

Autor: Pícha Zdeněk

MPK: H02M 5/02

Značky: asynchronní, střídače, částí, zapojení, motory, řídící

Text:

...zapo-jením 1. Příklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.Zdroj 3 řídicího napětí je připojení na vstup prvního napätím řízeného generátoru 1 pulsů, jehož výstup je připojen na vstup spínaněho zdroje 4 stejnosměruněho napětí. Výstup spínaného zdnoje 4 stejnosměrného napetí je připojern jednak na první vstupstřídače 5 a jednak na vstup druhého na pětím řízeného generátoru 2 pulsů, jehož výstup je...

Elektrohydraulické řídící zařízení hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263750

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dobrovolný Ivan, Přikryl Ivo

MPK: G05D 16/20, G05D 7/06

Značky: řídící, zařízení, hydrogenerátoru, elektrohydraulické

Text:

...bloku gá hystereze, výkonových členů gz, g§ a bloku gg zpětné vazby. Komparátor gâ, na jehož první vstup je připojen elektrickým vedením gg ovládací člen Q s indikací, je spojen s blokem gá hystereze, jehož dva výstupy jsou jednotlivé připojeny přes jim příslušmý výkonový člen gl, ggelektromagnetického rozváděče 3. Na druhý vstup komparátoru ggje elektrickým vedením 29 připojen blok ga zpětné vazby, kterýje dále spojen elektrickými vedeními...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262989

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: automatické, pohonů, zapojení, jednotky, řídící, bubnové, pračky

Text:

...automatické bubnové pračky v zapojení podle vynálezu ee docílí potřebné komfortnosti provozu automatické bubnové pračky, opatřené poháněcím elektrickým motorom e budicím vinutím, zapojeným v sérii s vinutím kotvy, tím, že pomocí bloku minimalizece otáček pohonu při nevývaze precího bubnu, pracujícího na principu porovná~ vání žádaných otáček pracího bubnu vůči jeho okamžitým skutečným otáčkám v jejich daném rozmezí se zřetelem fyzikálně...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262988

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stoklásek Milan, Šiler Miloš

MPK: H02P 5/28

Značky: pohonů, zapojení, jednotky, pračky, automatické, bubnové, řídící

Text:

...člonu bloku g regulace otáčok. Na obr. 1 je názorně patrno, že blok g regulace otáčok je dále opatřen druhým výstupom gg, kterým je připojen na druhý vstup gg bloku 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok, přičemž blok 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok je potom svým výstupom 2 připojen a vstup ll bloku 1 pohonné jednotky.Vlastní blok Q jišténí výkonového členu bloku g regulace otáčok je tvořon komparátorom 25 s...