Patenty so značkou «riadeného»

Zapojenie napájacieho zdroja riadeného signálmi po napájacom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5781

Dátum: 06.07.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H02J 13/00, H04B 3/00

Značky: signálmi, vedení, riadeného, zdroja, zapojenie, napájacom, napájacieho

Text:

...bloku demodulátora, bloku meniča a bloku merania výstupného prúdu, napätia, alebo výkonu. Blok demodulátora je prepoj ený s blokom merania výstupnej elektrickej veličiny. Ten meraním porovnáva skutočnú elektrickú veličinu s požadovanou, ktorá je demodulovaná demodulátorom. Blok merania riadi činnosť meniča tak, aby bola výstupná veličína zhodná s požadovanou. Zmena výkonu napájacieho zdroja sa takto uskutočňuje na základe informácii...

Hydraulické udržiavanie horizontality nástroja, najmä vyrovnávanie lopaty šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5093

Dátum: 05.02.2009

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: E02F 3/42

Značky: vyrovnávanie, lopaty, najmä, nakladača, horizontality, udržiavanie, hydraulické, šmykom, riadeného, nástroja

Text:

...- prietok zdvihu výložníka,Q - prietok vyrovnávania lopaty pri zdvihu,Q - prietok spúšťania výložníka, 10Q 4- prietok vyrovnávania lopaty pri spúšťaní.Zachovanie schopností ovládania pohybu nástroja V obidvoch smeroch počas režimu zdvihu alebo spúšťania mechanizmu pre manipuláciu s nástrojom vyžaduje zaistenie priority ovládania sekcie nástroja oproti ovládaniu pre samovyrovnávanie nástroja. Funkčnosť tejto priority umožňuje zaradenie...

Spôsob riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 285480

Dátum: 17.01.2007

Autori: Huber Johann, Stika Peter, Preisinger Johann

MPK: C21D 1/62, C22F 1/00

Značky: spôsob, kovov, kvapalinovom, ochladzovania, kúpeli, odliatkov, riadeného, ľahkých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli sa na odliatky v kvapalinovom kúpeli pôsobí aspoň občas odspodu stúpajúcim prúdom plynových bublín. Plynové bubliny prúdu plynových bublín vznikajú in situ pri dne kvapalinového kúpeľa. Kvapalinový kúpeľ v priebehu ochladzovania stále preteká prúdom chladiaceho prostriedku tak, že kvapalinový kúpeľ sa v obehu prečerpáva a spätne ochladzuje alebo sa do...

Zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3791

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 13/00, F15B 15/00

Značky: okruhu, riadeného, hydraulického, najmä, pracovnej, šmykom, nakladača, zapojenie, nadstavby

Text:

...jedným priamočiarym hydromotorom. Hydrogenerátor je prepojený cez bezpečnostný ventil s najmenej jedným diaľkovým ovládačom. Rozvádzač jc prepojený cez LS vetvu s hydrogenerátorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude v ďalšom podrobnejšie vysvetlenć na výkrese, kde je na obr. l znázomené zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby šmykom riadeného nakladača.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie...

Dvojrýchlostný hydrostatický pohon, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3790

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 21/08

Značky: riadeného, pohon, najmä, šmykom, hydrostatický, nakladača, dvojrýchlostný

Text:

...a na obr. 4 je schéma riešenia spojenia hnacieho stroja s tromi hydrogenerátormi cez prevodovku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDvojrýchlostný hydrostatický pohon šmykom riadeného nakladača (obr. l) pozostáva zo spaľovacieho motora 1 spojeného cez pružnú spojku s tandemovým hydrogenerátorom Z, ktorý je potrubným rozvodom prepojený s dvoma dvojrýchlostnými hydromotormi pojazdu 3, z ktorých každý je spojený s mechanickou...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Verdier Laurent, Lohr Robert

MPK: B60L 5/00

Značky: pneumatikách, elektrického, dopravného, zariadenie, riadeného, samočinně, pohybujúceho, kontrolu, hromadného, permanentnú, prostriedku, uzemnenia

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

Spôsob riadeného spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283426

Dátum: 23.06.2003

Autori: Lissack Wilfried, Lohse Eberhard

MPK: F27D 1/00, F27D 7/02, F27B 7/20...

Značky: spaľovania, spôsob, riadeného

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob riadeného spaľovania v priemyselnej peci (1), ktorej spaliny sa spaľujú v potrubí (10) na odvod spalín. Podľa vynálezu sa plynule meria teplota spalín a pri prekročení vopred zadanej požadovanej hodnoty meranej teploty spalín sa zvyšuje obsah kyslíka v atmosfére priemyselnej pece (1).

Spôsob riadeného zavádzania betónu a betónové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 432

Dátum: 25.10.2002

Autori: Colavito Dominick Michael, Buscarini Michael Joseph, Schmidt Joseph Michael, Schmidt Ronald Warren, Rosso James Charles Peter, Griffin Richard Charles

MPK: C04B 28/00, F27D 1/16

Značky: kompozície, betonové, betonů, riadeného, spôsob, zavádzania

Text:

...lejacej panvy.0016 Na obrázku 2 je znázornená to isté zariadenie. ale už v následnom kroku konstrukćného0017 Na obrázku 1 a 2 je znázornená použitie zariadenia v súlade spredkladáným vynálezom. Na obrázku 1 je znázornene jedno uskutočnenie predkladaneho vynálezu, kde je predvedená výstavba monolitickej výmurovky pre ocelovú lejaciu panvu. Zobrazené je zariadenie záhrňujúce zvislý nosník 1, horizontálny nosník 2 a diágonálnu vzperu 3....

Spôsob riadeného, obmedzeného proteolytického štiepenia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280854

Dátum: 10.11.1993

Autor: Turecek Peter

MPK: C12N 9/74

Značky: spôsob, proteolytického, štiepenia, riadeného, proteínov, obmedzeného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riadené, obmedzené proteolytické štiepenie proteínov, najmä proenzýmov, pri ktorom sa vykonáva spracovanie s proteázami za prítomnosti detergentu alebo za prítomnosti chaotropnej substancie, látky, ktorá ruší trojrozmernú štruktúru väzieb vodíkovými mostíkmi vo vode s výnimkou solí aktívnych pri zrážaní. Pritom sa získajú enzýmové, prípadne proteínové fragmenty. Spôsob je obzvlášť vhodný na jednoduchú metódu cieleného štiepenia...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného modulu riadenia technologického podsystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267315

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Štěpán, Jůzl Pavel

MPK: G05B 19/417, G06F 15/46

Značky: modulu, zapojenie, riadeného, riadenia, univerzálneho, programovo, podsystému, technologického

Text:

...podsystánu, kde je nakreslená bloková scháma.Zapojenie univerzálneho prosramovo iadenáho modulu riadenia technologickáho podsystému pozostáva z riadiaceho systámu l, ktorý je cez vstupnú prúdov smyčka g a výstupnú prúdovú Ěmyčku a spojený e blokom g prepojenia äpeciálnych zariadení, spojeným so zbernicou l dát, adries a riadenia. Na zbernicu L 2 je obojemerne pripojený centrálny redič 1 radič i akčných členov a radič 2 stavu snímačov....

Zapojenie mikropočítačom riadeného obvodu číslicovej regulácie a stabilizácie frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 265760

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudják Vladimír, Fuchs Peter

MPK: H03L 7/12

Značky: číslicovej, obvodů, mikropočitačom, stabilizácie, frekvence, regulácie, zapojenie, riadeného

Text:

...frekvencie (deliacim pomerom Nr), ktorý z referenčného signálu fref odvodeného z časovej základne mikropočítača g generuje periodický vzorkovací signál s frekvenciou fv fref/Nr, so vzorkovacou periôdou TV 1/fv, intervalom počítania Tvl a intervalom vyhodnocovania TV 2, pričom Tvl TV 2 Tv. Počas intervalu počítania sa privedie zosilnený a tvarovaný vstupný signál s frekvenciou fo cez vzorkovacie hradlo na vstup riadeného preddeliča...

Zapojenie pre rozbeh riadeného pohonu zdvihu zohľadňujúce hmotnosť bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263591

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: B66B 1/44

Značky: riadeného, rozbeh, pohonů, bremená, zapojenie, zdvihu, zohľadňujúce, hmotnosť

Text:

...čo umožňuje lepšie využitie stavebného stroja.Na pripojenom výkrese je tbloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Výstuup snímača 1 hmotnosti je spojený so vstupom prevodníka 2 hmotnost ~ napätie, ktorého výstup je spojený so vstupom invertora 3 a s kladným napájaním vstupom l komparátora 4. jeho invertujúci vstup IIje spojený s výstupom zdroja G zadávanieho napätia smeru a rýchlosti. Neinvertujúni Vstup III komparátora 4 je spojený s výstupom...

Klasifikátor pohybových funkcií číslicovo riadeného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259229

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláček Jozef, Ivánka Peter, Máriássy Gustáv

MPK: G05B 19/18, G06F 11/00

Značky: funkcií, klasifikátor, stroja, riadeného, pohybových, číslicovo

Text:

...blok 3 tvorby príznakov, blok Q pamati etalonu, komparátor § a výstupný blok Q sú s radičom 3 postupu klasifikácie prepojené konzultatívne, teda s obojsmerným tokom siqnálov. Týmto spôsobom je radič A postupne prepojený kanálom gł riadenia výberu vstupných údajov s blokom l vstupných údajov, kanálem 23 riadenia postupnej tvorby príznakov s blokom 3 tvorby príznakov, kanálom gg riadenia manipulácie s etalonmi a blokom 3 pamäti etalonov,...

Zapojenie impulzne riadeného ovládacieho obvodu elektrického servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246023

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrabovec Ladislav

MPK: H02P 7/42

Značky: impulzné, elektrického, servomotora, riadeného, zapojenie, obvodů, ovládacieho

Text:

...elektTÓdJB. druhého .tyristora 14 je zapojená kondenzátorom 15 na katodn tyristora 14 .a cez druhý odpor 17 a druhý spínač 16 na. vkladný pól. Riadiace elektronet prvého tyrisrtora 7 je ešte zapojená cez prvý odpor 18, prvú diódu 22 a tretí spínač 20 na kladný pól RC člena 23 a podobne riadiaca elektróda druhého tyristora 14 je zapojená cez druhý odpor 17, druhú diódu 21, tretí spínač 2 l .na kladný pól RC člena 23. Ovladacia Cievka 5...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja napätia a prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242491

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koškalda Viktor Ivanovie, Antonenko Vladimir Fedorovie, Babie Gennadij Vasiljevie

MPK: G05F 1/62

Značky: napätia, zapojenie, riadeného, prúdu, stimulačno-smerného, zdroja, programovo, univerzálneho

Text:

...~ napätia a referenč-ného napätia eprúdu. V tomto bloku sa docieli aj získanie údajov o nastavených a nameraných hodnotách prúdu a napätia.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja napätia a prúdu.Zapojenie univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja a prúdu pozostáva z riadiaceho systému 1 ktorý je cez výstupnú prúdovú slučku 11 a vstupnú...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233208

Dátum: 17.04.1987

Autor: Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: riadeného, napätia, výstupného, zdroja, zváracieho, jednosmerného, zapojenie, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho zdroja. Podľa vynálezu zapojenie je opatrené spätnoväzobným zdrojom pripojeným na svorky zváracieho transformátora a pozostávajúcim z malovýkonových tyristorov. Napätie spätnoväzobného zdroja sa stabilizuje regulátorom cez impulzné transformátorčeky. Sekundárne vinutia impulzných transformátorčekov sú rozdelené na dve galvanicky...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Varga Alexander, Kalaš Václav, Almássy Stanislav

MPK: G05B 1/08

Značky: počtom, motorom, impulzov, riadeného, uzavretého, zapojenie, krokovým, polohového, frekvenciou, servosystému

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225543

Dátum: 01.12.1984

Autori: Galba Vladimír, Šubert Jarolím, Báž Pavol

Značky: simulovanie, hydraulický, riadeného, časovo, skoků, záťaže, hydromotora, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora zapojeného v hydrostatickom prevode s hydrogenerátorom, vyznačujúci sa tým, že na servovalec /4/ hydromotora /3/ je cez rozvádzač /6/ pripojený zdroj /7/ premenného prúdu kvapaliny.

Generátor programovo riadeného prietoku, najmä pre prístroje riadenej pľúcnej ventilácie s elektrickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214144

Dátum: 01.07.1984

Autori: Magdolen Viktor, Brychta Ondrej, Mistrík Slavomír, Tlučko Jozef, Kákoš Július, Bednár Peter

Značky: prietoku, ventilácie, pľúcnej, najmä, riadenej, prívodom, programovo, generátor, prístroje, riadeného, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor programovo riadeného prietoku, najmä pre prístroje riadenej pľúcnej ventilácie s elektrickým prívodom vyznačený tým, že zdroj tlaku(l), je spojený mechanickým prevodom (2) s elektromotorom (3), ktorý je vybavený snímačom otáčok (4), ktorého výstup (5) signálu okamžitých otáčok je spojený s diferenčným členom (7), so ktorým je rovnako spojený výstup (8) programovaných otáčok z programátora otáčok (9), zatiaľ čo výstup(10) z...