Patenty so značkou «řeziva»

Triediace zariadenie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6867

Dátum: 05.08.2014

Autori: Krajčovičová Mária, Mičinec Jakub

MPK: B27B 31/00, B07C 5/14, B65G 47/30...

Značky: řeziva, zariadenie, triediace

Text:

...stabilita zariadenia pri maximálnom zdvihu. Vyklápaci mechanizmus je tvorený štyrmi za sebou usporiadanými lyžicami, ktoré je možné pootáčať o uhol o. 60 ° do dvoch strán. Pootáčanie pracovnej lyžice do oboch strán umožňuje v prípade obmedzených priestorov výrobnej haly použiť triedenie len na jednu stranu, a tým zmenšiť rozmery triediaceho zariadenia.V konštrukcii triediaceho manipulátora je zabudovaný valčekový dopravník, ktorý pozostáva...

Paleta na prepravu guľatiny alebo reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18762

Dátum: 06.07.2012

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B65D 19/44, B65D 19/38

Značky: prepravu, řeziva, guľatiny, paleta

Text:

...vynálezu budú bližšie opísané na základeschematických zobrazení, ktoré zobrazujú jeden príklad uskutočnenia. Tu zobrazujeobrázok 1 šikmý pohľad na paletu určenú na naloženie guIatiny alebo reziva s variantom uskutočnenia stĺpikov, obrázok 2 čelný pohľad na paletu z obrázku 1, obrázok 3 pohľad zboku na paletu z obrázku 1, obrázok 4 pohľad zhora na paletu podľa obrázku 1, obrázok 5 detail B z obrázku 3 v zväčšenom zobrazeni, obrázok 6...

Metóda prepravy guľatiny alebo reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7436

Dátum: 24.05.2006

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B65D 85/20, B65D 61/00

Značky: prepravy, metoda, řeziva, guľatiny

Text:

...sú pozdĺžne nosníky 2 usporiadané hlbšie než hranice nakladania 3. Ďalší proñlovaný oceľový proñl tvorí hranicu 4, ktorá paralelne stredovo spája pozdĺžne nosniky 2 s obomi hranicami nakladania 3. Dve pomocné hranice nakladania 5, ktoré súčasne slúžia ako klzné plochy pre vidlice zdvíhacieho vozíka, sú taktiež privarené ku pozdlžnym nosnikom 2.0012 Na koncoch oboch pozdlžnych nosníkov 2 je zakaždým umiestnená klanica(stlpiková podpera)...

Zařízení pro přidržování středového řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269168

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sobotka Antonín, Šindelářová Vladimíra

MPK: B27B 31/04, B27B 27/02, B27B 29/10...

Značky: řeziva, přidržování, zařízení, středového

Text:

...jsnu příčná tyčn vedeny kolmo a průřez příčných tyčí ae zužuje ve směru proudäni kapaliny pod úhlem alfa, který je ruven 2 ° až 5 °. Průřez roštnic se ve aměru taku ksa 11 ny zužuje pod úhlem batà, který je ro-en 15 ° až 25 °. Průřez roštnlć se ve smeru toku kapaliny nejdříve rozširuje pod úhlen gama rovnnjĺcímu se 2 ° až 6 ° v části, která se rovná 1/10 až 1/Ř výšky roštnice 5 dále se zužuje pod úhlem beta rovnajícín se 15 ° až 25 °....

Vázací lis tyčového nebo deskového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268971

Dátum: 11.04.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00, B30B 12/00, B27M 1/02...

Značky: zejména, vázací, řeziva, deskového, materiálů, tyčového

Text:

...Z bud volně, nebo po mocí horízontálního paralelogramu 59, pohyblivé uchyceneho na horizontálním vedení łg a vertlkálního paralelogramu łł, pohyblivé uehyceného navertlká 1 ním vedení łg.Pohyblivý rám Z je spojen s pevným rámem Q bud jedním činným prvkom łg, například hydraullckým válcem, nebo v horizontálním paralelogramu lg je zabudován první činný prvek łi, například hydraulický válec a ve vertikálním paralelogramu łł druhý činný prvek...

Spôsob spracovania tenkých piliarských výrezov pre výrobu reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267077

Dátum: 12.02.1990

Autori: Verčimák Peter, Dudas Juraj

MPK: B27B 1/00

Značky: řeziva, piliarských, spracovania, tenkých, výrobu, výrezov, spôsob

Text:

...pozdlžnymi rezmi na tri rovnaké elementy. Po vysušení na požadovanú vlhkost a odfrézovaní oblej časti elementu na tvar zrezaného ihlana sa následne odfrézujú rovnobežne s plochou vzniknutou odfrézovanim oblého zvyšku povrchu výrezu časti prevyšujúce výšky menších podstáv ihlanov, čim sa vytvárajú základné dielce. Z dielcov vyrobených s využitím zbiehavých častí výrezov sa lepia bloky, ktoré sa rozrezávajú na rezivo.Výhodou spôsobu podľa...

Zařízení pro pevnostní třídění řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266442

Dátum: 12.01.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: G01N 3/12

Značky: pevnostní, zařízení, řeziva, třídění

Text:

...schématický podélný řez v nárysu a na obr. 2 schěmatický řez v bokorysu.e Zařízení pro pevnostní třídění řeziva se skládá v podstatěz rámu 1 s příčným unášecím dopravníkem g, z dolního nosníku 2a z horního nosníku Q. Příöný unáäecí dopravník g je opatřen unašeči 1. Dolní nosník 2 je uchycen k rámu 1 a je spojen s horním nosníkem Q vertikálně přestavovacím mechanismem 1. V obou nosnících jsou uloženy přítlačné segmenty Q se snímači síly 2 a...

Zařízení na prokládání řeziva do sušárenských a expedičních hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 266403

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sejkora Jindřich, Stiehl Petr, Šteger Vladimír, Zapadlo Jiří

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, prokládání, sušárenských, hrání, zařízení, expedičních

Text:

...podoryený pohled na sklopný trn vyaouvsjicí proklady ze zásobníku.Zařízení na prekládání řsziva do sušárenských a expedičních hraní podle vynálezu a příkladného provedení se sestává z nosiče 5 prokladů lg připevněného k nejméně dvěma pojezdovým nesičům ł řeziva umístěných na konstrukcí g zasahující nad presu tor tvorby hráně Z řeziva. Nosič 1 prekladů lg má tvar korýt~ ka rezměrově odpovídajícího šířce prokladů lg a zásobníku g prekledů łg a...

Zařízení pro lihování řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265988

Dátum: 14.11.1989

Autori: Müller Jan, Sobotka Antonín

MPK: B27B 31/00

Značky: lihování, řeziva, zařízení

Text:

...rám je kluzně uložen v podstavci, se kterým je spojen přimočarým hydromotorem rámu.Výhodou řešení podle vynálezu je možnost posouvat rám podle potřeby v příčném směru do správné polohy vzhledem k řezivu. Další výhodou je jednoduohost rámu a jeho výrobní nenáročnost, zvláště při použití válcových profilu, které podstatné zjednodušují jeho zhotovení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení dle vynálezu....

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265041

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: automatické, vytváření, vrstev, zařízení, řeziva

Text:

...d akou cvlúdanuu Ä ą u mm Jłiuhfn v.~ cüą umocí prvního Éidiu Q 3 mrotaöuiiu sÁn~ ČU 3 Lá. C..n prv-ŽUĚCYJIÄ rf,ýztĺ 11 ~ iliwL-.Íçi .i 32, (Í n.) .×,.JnQ je H łąny np pad pcúpěrným vedeniu 3 u ccíLL-Iítŕ clo krajrxi ao.L.J /sí.tli,ĺĺł ćíícncrs 11 L xuszüí. z)prvkom 3 A druhým čilcn 8 a spincücm 18. uanů 15 vy~ thýlunj 3 krajni pmluhy vo-i ýr mi podpürnàhu vgdgnj Q nwm I-l ,wUdsunový . ci mcchnnicmąs Q je ovíüdún koncovým Qpinć~Dú 3...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265033

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: vrstev, vytváření, automatické, zařízení, řeziva

Text:

...AZ 5 aretačnim spinačem 18 aĺs kcn~covým spinačem łg, tažonými do pravé krajni polohy Vratným prv~. závažim, přičemž saně 17 jsou kluzně uložony na vouOdsunový ukládaci mechanismus g je propojen 3 koncovým spiwPopis funkce je provedon pomoci funkčních schémat meohani~ zich činnosti na obr. o až 8.Jednotlivé kusy řeziva dopravujc přisunový dopravnik 1 po umoci unašećů 6 na plošinu Ž, na které so vytvař1 vrstva řeziva. Pokud přichází rezivo 0...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258788

Dátum: 16.09.1988

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, automatické, vrstev, vytváření, zařízení

Text:

...spojenou s pomocným dopravníkem 3. K tažným prvkúmg jsou kyvně uchyceny klapky lg, držené ve zvednuté poloze např. vlastníhmotností, a klapky ll, vychylované do zvednuté polohy vertikálně přestavitelnou deskou lg.Deska lg je do horní polohy tlačena vratným členem např. pružinou 53 a do dolní polohynáběhovou hranou dolní části procházejících unašečů É, případně činným prvkom např. hydrau lickým válcem 4 5 omezovacím prvkem lg, ovládaným...

Rozebírač hrání řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258261

Dátum: 16.08.1988

Autori: Berka Čestmír, Brůna Jaroslav

MPK: B65G 59/02

Značky: hrání, rozebírač, řeziva

Text:

...3 je zřejmý princip kalibračního mechanismu l, což je vlastně dvojice svislých,proti sobě postavených lišt, které svým vatřícným pohybem srovnají hráň l v celé délce do požadovaného tvaru a rozměru. Dále je zde znázorněna jedna z pracovních jednotek l ve stavu,který předchází epuštění automatického cyklu rozebíránívhráně l. Pracovní jednotka l je tvožana zdvihovým vozíkem ll, na kterém je čepem lg kyvně uložena nosné hlava lg. Její polohu...

Rozebírač balíků řeziva nebo balíků jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256608

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: B65G 59/02

Značky: balíků, řeziva, rozebírač, jiných, materiálů

Text:

...a podlahou dílny. Zvedaci plošina 3 postupně zvedá jednotlivé vrstvy balíku řeziva l nad opěrnou lištu lg a tyto vrstvy jsou tlačnými lištami § shrnovacích jednotek Q shrnovány k dalšímu zpracování. Shrnovací jednotka Q má na stojanu 1 upevněn jednostranný nosník §, ktery je vyložen nad zvedaci plošinu g. V nosníku § nebo na něm se pohybuje unášeč 1, jehož pohyb je vratný. Pohyb unášeče 1 je odvozen od hnaciho řetězu Q s řetězovými koly...

Zariadenie na ukladanie reziva a iných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246416

Dátum: 15.12.1987

Autor: Uher Jioí

MPK: B27B 31/00

Značky: ukladanie, iných, zariadenie, řeziva, materiálov

Text:

...18 je upevnená výkyvná dolná zarážka 16 s dolným hydraulickým valčekowm 5.Na zdvižnú plošinu 7 naväzuje rolnničková dráha 3, upevnené v hornej časti šikmého nosnika 18 s výkyvnou hornou zarąížłkou 2 upevnenou na hornom hydrauliclkom valčeku 1 D. Na priečnom nosníku 15 je opevnený na klawdi-čkách 14 -posuvný zásobník prekládok B, ktorý má v spodnej časti otočné ističe 12 a dorazovú lištu 13. Pod celým týmto zariadením je umiestnená...

Zariadenie na manipuláciu a rozjednocovanie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246039

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veverka Miroslav, Galba Vladimar, Bucko Miroslav, Mandúch Milan

MPK: B27B 25/00

Značky: řeziva, manipuláciu, rozjednocovanie, zariadenie

Text:

...výnálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje celkové umiestnenie zariadenia v technologickom toku a obr. 2 znázorňuje v priečnom reze celkové usporiadanie technických prrvkov zariadeniu na manipuláciu a rozjednocovanie reziva.Zariadenia ako celok je umiestnené na ráme 6 a pozostáva z valčekového dopravníka 7, prestavitelnej lišty 8, na ktorej sú upevnené .nepoháňaąné vaičeky 9, nad ktorými je sklápacie zariadenie...

Zařízení na automatické oddělování jednotlivých kusů z řady řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239037

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kovář Ota, Boudný Zdeněk, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/52

Značky: oddělování, kusů, zařízení, automatické, řady, jednotlivých, řeziva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožněni oddělování kusů stejných šířek (prizmované řezivo) nestejných šířek (omítané řezivo). Uvedeného účelu se dosáhne pomoci pohyblivých ramen, umístěných pod řadou oddělovaného řeziva, která v závislosti na šířce kusu otevřou propad a umožní jeho oddělení vlastní gravitací. Otevírání a uzavírání propadu je zajišťováno automatizačními prvky. Řešení je možno použít v dřevařském průmyslu při dávkování řeziva po jednom kuse.

Zařízení pro třídění a sbírání kusového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241541

Dátum: 15.09.1987

Autor: Csányi Endre

MPK: B27B 31/00

Značky: materiálů, kusového, zejména, zařízení, sbírání, řeziva, třídění

Text:

...voľným pádem a na společnou ojednocovací stanici je dopravován uspořádaný soubor materiálu, je při třídění kusového materiálu prakticky vyloučeno jakékoli nebezpečípoškození. Přesto se sběrné komory dají libovolně řadit za sebou, navrhovat libovolně dlouhé a také ještě dodatečně přistavovat,takže neexistují žádná omezení v počtu a velikosti vytřiďovaných druhů materiálu. Při mimořádně opatrném zacházení s materiálem a funkčné spolehlivém...

Zařízení pro zajištění přípustných úchylek tloušťky řeziva při řezání rozřezávací kotoučovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251173

Dátum: 11.06.1987

Autor: Prokeš Stanislav

MPK: B27G 23/00, G01B 5/14

Značky: řeziva, zařízení, úchylek, pilou, přípustných, rozřezávací, kotoučovou, řezání, zajištění, tloušťky

Text:

...ůchylek tlouštky řeziva,případně požadované polohy řezné spáry při řezání prize nebo hranolů rozřezávací vícekotoučovou pilou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton,«že na rozřezávacín stroji je unístěný stojan s pohyblivýn nosníkem, ve kterém jsou prostřednictvím držáků upevněny světelný zdroj, fotočlánek a pružně uložené tuhé ocelové deatičky se clonnni, přičemž destičky jsou umíatěny v řezné spáře ve vzdálenosti poloviční hodnoty...

Dehumidifikačný sposob cyklického predsúšania a sušenia reziva a prírezov v jednom technologickom celku a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250814

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ďurišová Valentina, Drahoš Vítězslav, Koberle Milan, Viktorin Zbyněk, Trebula Tomáš, Divinec Karol, Komorech Vladimír

MPK: F26B 3/04

Značky: zariadenie, celku, technologickom, predsúšania, jednom, sušenia, cyklického, prírezov, vykonávanie, dehumidifikačný, spôsobu, spôsob, řeziva

Text:

...reze s vyznačenýmizariadenie podľa vynálezu pozostáva z dvoch samostatných sušiarenských komôr 5, §, z ktorých každá pracuje samostatne s časovo meniteľnou technológiou podľa popisu vynálezu, tzn.,že v jednej komore Q prebieha cyklus predsúšanie a sušenie, v druhej komore § prebieha sušenie a presúšanie s pravidelnou zmenou ckylu predsušenie-sušenie v oboch komorách 5, g. Komory 5, B sú konštruované z tepelnoizolačných ganelov.Vo vnútri...

Zariadenie na konvekčné periodické sušenie reziva a prírezov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250812

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ďurišová Valentina, Komorech Vladimír, Divinec Karol, Drahoš Vítězslav, Lukáč Miroslav, Viktorin Zbyněk, Koberle Milan

MPK: F26B 3/04

Značky: dřeva, řeziva, prírezov, sušenie, periodické, konvekčně, zariadenie

Text:

...a na obr. 2 bočný rez sušiarňou s vyznačenými smermi prúdenia vzduchu, znázornenými jednoduchými šípkami.Zariadenie podľa prikladu vyhotovenia výkresu pozostáva z nosného plášta i sušiarne, ktorý izoluje priestor sušiarne od vonkajšieho prostredia zvnútra, V našom prípade hliníkovým pleohom, zvonka oceľovým pozinkovaným plechom. Sušiareň má nové konštrukčné usporiadanie stavebných panelov 3 tzv. stavebnicové riešenie na odstránenie netesností...

Zariadenie na vyjednoťovanie reziva, hlavne neomietaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 231609

Dátum: 01.05.1986

Autori: Munka Štefan, Michalka Štefan

MPK: B23B 31/00

Značky: řeziva, vyjednoťovanie, zariadenie, hlavne, neomietaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vyjednoťovanie reziva, hlavne neomietaného za rámovými pilami. alebo inde v technologickom toku kde je potrebné vyjednotiť neomietané aj omietané rezivo ihličnaté aj listnaté roznej hrúbky a dĺžky. Vyjednoťovacie zariadenie pozostáva z vynášacieho dopravníka so zvýšenou kľznou plochou, ktorá má pod násypným žľabom výšku unášača a nad násypným žľabom končí v úrovni kľznej plochy dopravníka. V priestore násypného...

Zapojenie na automatické meranie guľatiny, reziva a iných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229204

Dátum: 01.03.1986

Autori: Manca Ján, Ondrejka Ladislav, Jankovský Juraj

MPK: G01B 5/02

Značky: meranie, guľatiny, iných, predmetov, automatické, řeziva, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie automatického merania hrúbky guľatiny. reziva a rozmerov iných predmetov s použitím televíznej kamery ako snímača. Doteraz sa meranie guľatiny a reziva prevádza ručne metrom apod., čo spôsobuje v meraní chyby. Sú zavádzané aj automatické merania guľatiny a reziva založené na mechanickom princípe pomocou rôznych pák a prevodov alebo bezdotykové, založené na optickomechanických princípoch. Uvedené automatické spôsoby sa...

Zariadenie na snímanie tvaru a chýb neomietnutého reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219554

Dátum: 30.09.1985

Autor: Zajac Emanuel

Značky: tvaru, zariadenie, snímanie, neomietnutého, chýb, řeziva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizácie a týka sa zariadenia na automatické snímanie tvaru a chýb neomietnutého reziva založeného na princípe televíznej kamery. Jeho podstata je, že neomietnuté rezivo, obrátené užšou reznou plochou hore sa v zariadení pohybuje kolmo na smer riadkového rozkladu televízneho obrazu v zornom poli televíznej kamery, ktoré je rozdelené ne priesvitnou priečkou na dve časti tak, že v jednej času zorného pole sa sníma...

Zařízení pro odstraňování třásní z prizmovaného řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219749

Dátum: 15.09.1985

Autor: Mandl Jiří

Značky: řeziva, odstraňování, prizmovaného, zařízení, třásní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování třásní z řeziva za rámovou pilou v dřevařském průmyslu. Likvidaci třásní na spodní straně řeziva při zpátkování prizem na rámové pile odstraňují za vodicím zařízením rámové pily frézovací nože zasunuté na hřídeli, která je usazena v ložiskách postranic upevněných k podlaze pilnice. Frézovací nože jsa poháněny elektromotorem v protisměru vycházejícího řeziva z rámové pily. Frézovací nože jsou pomocí...

Zariadenie pre automatické riadenie adjustačnej stanice reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216890

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kasza Štefan, Mozola Peter, Király Ernest

Značky: zariadenie, řeziva, stanice, riadenie, automatické, adjustačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia a zariadenie adjustačnej stanice reziva pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému. Drevársky Účelom vynálezu je vylúčenie subjektívneho činiteľa z výrobného procesu pri výrobe reziva a jeho ukladaní do pakiet o predom definovaných rozmeroch, za súčasného zlepšenia kvality finálneho výrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne diaľkovým ovládaním kapovacej píly pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho...

Zařízení pro otáčení předmětů v dopravním cyklu, zejména bočního řeziva od omítací pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 214493

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hynek Josef

Značky: cyklu, předmětů, řeziva, dopravním, omítací, zařízení, bočního, zejména, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru dřevozpracujícího průmyslu, zejména pilařských provozů. Vynález řeší problém dopravy dlouhých předmětů na plošně omezených manipulačních prostorech. Podstatou vynálezu je uspořádání dopravních systémů v dopravní lince a to tak, že paralelně s podélnou osou třídícího dopravníku je u pasového dopravníku, opatřeného na levé straně ve směru podávání řeziva náběhovým klínem, umístěn otáčecí válec a vertikálně nad třídícím...

Zariadenie na dávkovanie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214348

Dátum: 01.06.1984

Autori: Herko Maroš, Michalka Štefan

Značky: zariadenie, řeziva, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dávkovanie reziva vyjednoteného za rámovými alebo pásovými pílami, dopravujúce rezivo horizontálne v priečnom smere, vyznačujúce sa tým, že je vytvorené zo samostatných dvoch alebo viacerých dopravných sekcií (2) Vzájomne spojených rámom (1), pričom každá dopravná sekcia (2) má vlastný reverzačný pohon (3) slúžiaci aj pre pohon sklápacej sekcie (4) ktorej vertikálny pohyb zabezpečujú pneumatické alebo hydraulické valce (5).

Způsob vícestupňového kontinuálního sušení řeziva a přířezu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213761

Dátum: 01.05.1984

Autori: Divinec Karol, Drahoš Vítězslav, Komorech Vladimír, Lancingerová Mladena, Koberle Milan, Ďurišová Valentina, Viktorin Zbyněk

Značky: vícestupňového, řeziva, kontinuálního, přířezu, zařízení, sušení, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týku oboru dřevařské výroby a řeší problém jakostního vícestupňového sušení řeziva a přířezů ve vícestupňovém kontinuálním zařízení. Podstata vynálezu spočívá jednak ve způsobu sušení, při kterém v prvním stupni kontinuálního sušení se řezivo suší z počáteční vlhkosti na vlhkost bodu nasycení vláken, která je v rozmezí od 25 do 30 %, a v následujících stupních sušení se řezivo dosouší na požadovanou konečnou vlhkost v...

Způsob ukládání omítaného řeziva do hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 223101

Dátum: 01.04.1984

Autori: Viktorin Zbyněk, Korger Milan, Lancigerová Mladena

Značky: hrání, omítaného, řeziva, ukládání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení požadované konečné vlhkosti řeziva a zajištění jeho rovnoměrného vysoušení. Uvedeného účelu je dosaženo způsobem ukládání omítaného řeziva do hrání, jehož podstata spočívá v tom, že omítané řezivo se ukládá do jednotlivých vrstev s mezerami, které se vytváří jen v určité části hráně a to nejméně od třetí řady řeziva na vstupní straně hráně. Mezery mezi jednotlivými řadami řeziva se vytváří proměnné v rozměrech od 5...