Patenty so značkou «režim»

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Radvan Roman, Kaščák Slavomír, Špánik Pavol, Praženica Michal, Dobrucký Branislav

MPK: H01L 29/739, H01L 29/00, H03K 17/00...

Značky: režim, mosfet, inverzný, obojsmerný, tranzistorov, využívajúci, činnosti, spínač

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 288198

Dátum: 29.05.2014

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František

MPK: C02F 1/467, B65D 25/00

Značky: najmä, výstupom, vody, požívateľných, aktivovanej, režim, aktivovaných, kvapalín, pitný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim, pozostáva z dutého telesa (1) so širokým nalievacím otvorom (2), na ktorý pomocou spojovacieho člena (3) odnímateľne nadväzuje veko (4), ktoré je ukončené hrdlom (5) alebo výpustom (6). V hrdle (5) alebo vo výpuste (6) je aplikovaná ionizačná vložka (7) na galvanickú úpravu kvapalín.

Režim dávkovania pri podávaní CD19xCD3 bišpecifickej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19637

Dátum: 27.10.2010

Autori: Baeuerle Patrick, Nagorsen Dirk, Kufer Peter, Zugmaier Gerhard

MPK: G01N 33/50, A61K 39/00, C07K 16/28...

Značky: režim, dávkovania, cd19xcd3, bišpecifickej, podávání, protilátky

Text:

...Blinatumomabom opakovane aplikovaným ako bolusová infúzia pacientovi s chronickou lymfatíckou leukémiou odvodenou od B-buniek (BCLL). Ako znázorňujú obrázky 19 a 20 z W 0 99/54440, uvoľnené TNF, IL-6 a IL-8 boli nájdené v reakcii na každú z dvoch podaných 20 minútových infúzii, ktoré obsahovali 3 míkrogramy a 10 mikrogramov spomínanej bišpeciñckej jednoreťazcovej protilátky, respektíve, pričom došlo k uvoľneniu cytokínu po podani. Maximálne...

Režim dávkovania agonistu receptora S1P

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18629

Dátum: 21.12.2009

Autor: Legangneux Eric

MPK: A61K 31/192, A61K 31/397, A61K 31/401...

Značky: dávkovania, režim, agonistu, receptora

Text:

...byť terapia modulátorom alebo agonistom SIP inicializovaná za prísneho lekárskeho dohľadu za účelom kontroly zachovania srdcového rytmu na prijateľnej úrovni. To môže zahmovať hospitalizáciu pacientov, čo liečbu predražuje a komplikuje.0011 Z tohto dôvodu existuje potreba redukovať negatívne chronotropné vedľajšie účinky, ktoré môžu vznikať podávaním modulátorov alebo agonistov receptora SIP, pri súčasnom zachovaní schopnosti podávať...

Dávkovací režim fingolimodu na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19969

Dátum: 21.12.2009

Autori: Looby Michael, David Olivier, Dumortier Thomas, Schmouder Robert

MPK: A61K 31/137, A61K 31/138, A61K 31/135...

Značky: fingolimodu, roztrúsenej, dávkovací, sklerózy, liečbu, režim

Text:

...M. Kovarik, John DiMarco, Thomas L. Hunt and Marie-Claude Bastien. J. Clin. Pharmacol. 2006 46 895. Podávanie 1,25 mg FTY 720 môže vyvolať zníženie tepu srdca o približne 8 tepov/min (BPM).0008 V dôsledku tohto vedľajšieho účinku modulátora alebo agonistu SIP môže byť terapia zahájená pod starostlivým lekárskym dohľadom, aby sa skontrolovalo, že je srdečný rytmus udržovaný na prijateľnej úrovni. To môže zahmovať hospitalizáciu pacienta,...

Piezoelektrické systémy na zbieranie vibračnej energie zahŕňajúce režim zbierania energie z parametrického ohýbania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12453

Dátum: 21.03.2008

Autori: Andosca Robert, Wu Junru

MPK: H01L 41/113, H01L 41/047

Značky: systémy, parametrického, zahŕňajúce, režim, ohýbania, zbieranie, piezoelektrické, vibračnej, energie, zbierania

Text:

...miniatúrne palivové články, boli žiaduce pre mnoho WSN.0006 Takéto alternatívne samostatné zdroje napájania by sa typicky spoliehali na získavanie (alebo zbieranie) energie z okolitého prostredia bezdrôtového senzorového uzla. Ak je napríklad bezdrôtový senzorový uzol vystavený dostatku svetla, mohol by alternatívny samostatný napájací zdroj obsahovať fotoelektrické alebo solárne články. Alternatívne, ak je bezdrôtový senzorový uzol...

Dávkovací režim na liečenie traumatického poranenia mozgu pomocou progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13008

Dátum: 24.03.2006

Autori: Stein Donald, Cutler Sarah Melissa, Wright David, Lowery-north Douglas, Kellermann Arthur, Hoffman Stuart

MPK: A61P 25/28, A61K 31/57, A61P 25/00...

Značky: dávkovací, poranenia, režim, liečenie, pomocou, mozgu, progesteronu, traumatického

Text:

...druhým časovým obdobím, ked sa pacientovi podáva nižšia hodinová dávka progesterónu. Prvé časové obdobie zahŕňa hodinovú dávku progesterónu približne 0,1 Ing/kg až približne 7,1 mg/kg po dobu aspoň l hodiny alebo zahŕňa bolusovú injekciu. Druhé časové obdobie zahŕňahodinovú dávku progesterónu približne 0,05 mg/kg až približne 5 mg/kg. Pri iných spôsoboch sa k dávkovaciemu režimu progesterónu pridá tretie časové obdobie zahŕňajúce...

Režim liečenia surfaktantom na liečenie alebo prevenciu bronchopulmonálnej dysplázie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11345

Dátum: 06.01.2006

Autori: Killian Anthony, Segal Robert, Guardia Carlos, Schaber Christopher

MPK: A61K 45/06, A61K 45/00

Značky: prevenciu, bronchopulmonálnej, surfaktantom, liečenia, dysplázie, režim, liečenie

Text:

...kapilámej lekáže0007 Existujú dokumenty podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré preberajú použitie surfaktantov ako Ped. Pulmon. 144-9. (1992), ktoré opisujú liečenie syndrómu respiračnejsurfaktantu do jednej hodiny po pôrode a opakovanie dávkovania 12 alebo 24 hodín neskôr.0008 W 0 97/19701 opisuje použitie kovalentných konjugátov glykozaminoglykánov podávaných spolu so surfaktantmi. Konkrétne konjugáty heparínu sa používajú ako...

Režim liečby roztrúsenej sklerózy kladribínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11539

Dátum: 20.12.2005

Autori: Munafo Alain, Ythier Arnaud, De Luca Giampiero, Lopez-bresnahan Maria

MPK: A61K 31/7076, A61K 38/21, A61P 25/00...

Značky: sklerózy, roztrúsenej, režim, liečby, kladribínom

Text:

...F DA.0010 Medzi tieto činidlá patrí taktiež kladribin. Kladribín je chlórovaný purlnový analóg 2-chlór-2-deoxyadenozlnový analóg (2-CdA). Tento prípravok je navrhnutý na liečbu MS (európsky patent č. EP 62685381 a patent Spojených štátov amerických č. US 5,506,214).0011 Podľa doterajšieho stavu techniky bolo uskutočnené niekoľko klinických štúdií s pacientami trpiacimi roztrúsenou sklerózou, pri ktorých sa skúmala možnosť použitia i.v. a s.c....

Režim transdermálneho podávania buprenorfínu za účelom analgézie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4130

Dátum: 15.12.2003

Autori: Spyker Daniel, Reidenberg Bruce

MPK: A61K 31/485, A61P 25/00, A61K 9/70...

Značky: buprenorfinu, analgézie, podávania, režim, transdermálneho, účelom

Text:

...foriem je nutné vziať do úvahy knožné zmeny, ku ktorým u týchto pacientov, na rozdiel od mladších jedincov,dochádza. Pacienti vyššieho veku majú napríklad menšiu hrúbku kože a sekrécie kožného tuku(Seindenari et al., Skin Pharmacol 1994, 71201-209 J acobsen et al., J Invest Dermatol 1985,852483-485) vo vyššom veku klesá počet vlákien kolagénu v koži (Lovell et al., Br J Dermatol 1987, 1172419-428 Moragas et al., Analyt Quant Cytol...

Estrogénový substitučný režim

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1559

Dátum: 28.08.2003

Autori: Shoham Zeev, Casper Robert, Kopernik Gideon

MPK: A61P 15/00, A61K 31/57, A61K 31/565...

Značky: substitučný, estrogénový, režim

Text:

...aktivitu, adenne jednotkové dávky ultranízkych dávkových estrogénových fáz obsahujú určité množstvo látky vykazujúcej estrogénovú aktivitu a určité množstvo látky vykazujúcej progestogénovú aktivitu, pričom množstvo látky vykazujúcej progestogénovú aktivitu je striedavo zvýšené v ultranízkych dávkových estrogénových fázach, aby sa poskytli denné jednotkové dávky vykazujúce progestínovú dominantnú aktivitu, aznížené V štandardných...

Režim dávkovania a farmaceutická kompozícia na pohotovostnú kontracepciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 163

Dátum: 26.11.2002

Autori: Szabo Zsolt, Komandi Katalin, Nemes László, Balogh Illésné, Van Look Paul

MPK: A61K 31/565

Značky: dávkovania, farmaceutická, kontracepciu, pohotovostnú, režim, kompozícia

Text:

...iba levonorgestrel. bolo pozorovaných menej vedľajších účinkov, čo mohlo byt spôsobené0009 Mechanizmus účinku levonorgestrelu použitého ako postkoitálneho kontraceptíva bol skúmaný v niekoľkých štúdiách. Keserü a Garrnendia ukázali, že antiovulačný efekt pravdepodobne čiastočne závisí od času uplynutěho medzi užitím poslednej tablety a časom ovulácie a čiastočne od množstva aplikovaného hormónu Conrracepríon, 10 (1974). Podľa iných...

Obvod automatického snižování kontrastu pro režim teletextu nebo monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265209

Dátum: 13.10.1989

Autor: Sendelweck Gene

MPK: H04N 5/445

Značky: režim, snižování, teletextu, obvod, monitoru, kontrastu, automatického

Text:

...proudovou vodivost obrazovky lg, takže se zabrání kvetení obrazu, kdykoliv je zobrazován alfanumerický text nebo grafickáBarevný televizní přijímač znázornený na obr. 1 má anténu 3 pro příjem vysokofrekvenčních signálu VHF a UHF. spínač 3 vstupu tuneru 5 přivádí, když je na tuto funkci nastaven, jak bude níže popsáno, vysokofrekvenční signály přijímané antěnou 3 do tuneru É, který převádí vysokofrekvenční signály odpovídající...

Zariadenie na impulzný režim práce elektronického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 264972

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šuška Marián, Kundrík Ferdinand, Spodniak Pavol

MPK: G05B 24/02

Značky: režim, impulzný, elektronického, práce, systému, zariadenie

Text:

...na uvedenom princípe má niekoľkonásobne nižšiu spotrebu ako ekvivalentné zariadenie pracujúce kontinuálne, čo úmerne rozširuje jeho aplikačnú oblasť. Výhodou je aj tá skutočnosť, že uvedený princíp je možné realizovať na bežných už existujúcich elektronických zariadeniach, ktoré získajú uvedené vlastnosti. Dohliadacie a časovacie obvody uvedených systémov majú niekoľkonásobne nižšiu energetickú náročnosť ako centrálne elektronické...

Zapojení pro řízení přechodu z rychlostního na tahový režim u pohonů navíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264385

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hercik Petr, Burda František, Sagitarius Karel

MPK: H02P 5/06

Značky: přechodu, řízení, zapojení, pohonů, mechanismu, tahový, režim, navíjecích, rychlostního

Text:

...součtoveho členu 5, na jehož první vstup 1 je příveden sígnàl zadàvanó rychlostí z nodřazeného řídícího systemu a jeho druhý vstup 5je spojen jednak se vstupe 9 bloku 2 nelinearit a jednak s výstupe čidla 3.1 qchlosti.Druhý analogový výstup v výběroveho bloku 5 je spojen s první vstupe 1 druheho smňtového členu 2, jehož druhý vstup je spojen s analogový výstupe p bloku 5 řízení a výstup druhého součtoveho členu 2 je spojen s první vstupe 3...

Zapojenie generátora charakterov znakov pre grafický režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 257392

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06K 9/20

Značky: zapojenie, znakov, režim, charakterov, grafický, generátora

Text:

...vstup 23 pamäte charakterov a grafiky 2. Výstup 24 modulácie video je pripojený na vstup 31 posnvného výstupného registra 3 videoúdaja, na ktorý je pripojený zapisovaci signál 34 a posúvací signál 32. vstupným strobovacím signálom 12 sa dáta 11 z videopamäte zaznamenajú na dobu jedného zobrazovacieho cyklu do dátového vyrovnáva 4oieho registra .l, z ktorého postupujú výstupom 13 do pamäte charakterov a grafiky 2 a pre túto pamät majú adresy...