Patenty so značkou «reverzačná»

Výkyvná reverzačná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253409

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kovalík Marián, Krško Ján

MPK: F16H 57/02

Značky: převodovka, výkyvná, reverzačná

Text:

...životnosti. Výhodou je tiež univerzálnost použitia na závesné lokomotivy, tahače a bez hnacej kladky aj na iné zariadenia.Na výkresoch je prikladné vyhotovenie výkyvnej reverzačnej podľa vynálezu. Na obr. 1 je rez prevodovkou a na obr. 2 pôdorys.V telese prevodovej skrine 1 je uložený kužeľový prevod tvorený kužeľovým pastorkom 5 a tanierovým kolesom 6 naklinovanom na pastorku 7 uloženom kolmo na os kužeľového pastorka 5. Pastorok 7 zaberá...

Planétová reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tvrdík Jaroslalav

MPK: F16H 3/62

Značky: převodovka, stupňová, reverzačná, planetová

Text:

...kolesom 22 a druhým korunovým kolesom 25 planétovéhto radu prí-davnej stupňovej prevodovky, pričom druhé korunové .koleso 25 planétového súko-lesia 11 pridavnej »stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou fšastou 37 raiditelnej trecej brzdy 36. kVonkajšie satelity 44 .a dvojité satelity 4 základnej stupňovej prevodovky sú uložené na nosiči satelitov 5 základnej stupňovej prevodovky, ktorý je spojený s výstupným hri-adeľom 6 pllanétovej...

Reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238449

Dátum: 15.05.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: stupňová, reverzačná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch raditených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou...

Reverzačná planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249895

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fabana Pavol

MPK: F16H 3/70, F16H 3/48

Značky: planetová, převodovka, reverzačná

Text:

...291 obvodového korun-ového kolesa 2 U, .na vonkajšej časti je .vytvorené vdrážkovanie 202 pre uloženie vnútorných lamiel 21.Vonkajšie lamely .22 sú uložené v .dražkovalníĺ 181 základného telesa 18. Pri-tlak a blokovanie obvodového korunového k-olesa ZI zabezpečuje ,prítlačné medzikružie 23. Obvodové korunové koleso 2 U je pomocou guličkového uloženia 24 určené a výstredené vo svojej polohe. satelit 13 svojím ozubením 131 zo stredovej časti...

Štvorstupňová planétová reverzačná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248589

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vnuk Jozef

MPK: F16H 3/64

Značky: planetová, převodovka, reverzačná, štvorstupňová

Text:

...je spojená s príslušným korunovým kolesom, resp. nosičom satelitov prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny je spojená s nosičom satelitov druhého243 509 planetového radu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetového radu rýchlostnej skupiny je spojené s nosičon satelitov druhého planetového radu rýchlostnej skupiny Vonkajšie časť raditeľnej trecej spojky je spojená...

Mechanická, reverzačná, predlohová prevodovka so štyrmi prevodovými stupňami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228267

Dátum: 01.11.1985

Autori: Slančík Ján, Nosáĺ Jozef, Peťko Marian

Značky: převodovka, predlohová, reverzačná, prevodovými, štyrmi, stupňami, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob spojenia reverzačnej prevodovky s prevodovkou so štyrmi prevodovými stupňami, pričom časť reverzačnej prevodovky - tri ozubené kolesá, sa využíva zároveň na vytvorenie dvoch prevodových stupňov prevodovky. Usporiadaním sa dosiahne vytvorenie troch reverzačných prevodových stupňov bez zvýšenia počtu ozubených kolies oproti prevodovke so štyrmi prevodovými stupňami, s dvomi vyosenými hriadeľmi a jedným reverzačným stupňom....