Patenty so značkou «reverzaci»

Zařízení pre reverzaci proudu z hydrogenerátoru se stejnoměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267275

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmerda František, Koudelka Karel, Nykl Jan, Černý Pavel, Lédl Lumír

MPK: E21C 27/32, F16H 5/48

Značky: stejnoměrným, reverzaci, průtokem, zařízení, hydrogenerátoru, proudu

Text:

...je omezoně otočně uloženo vůči skříni Q. V tělese lg jsou dále uložený sací ventil lž, výtlačný ventil lg a tlakový ventil lá. Vnitřní část łgg telesa je vytvořena jako unášeč rozváděče g a opatřena střednim pmudrem gg, prvním vedlejším Pouzdrem g a druhým vedlejšim pmndrem gg, které jsou posuvně a těsně uloženýv příslušných dutináoh gg, gg , gg, do nichž je vyústěn výstup lg hydrogenerátoru l. Ve skříni 3 je vytvořena rozvodné plocha gé,do...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nykl Jan, Lédl Lumír, Šmerda František, Koudelka Karel

MPK: E21C 29/00, E21F 13/00

Značky: průtokem, hydrostatického, hydrogenerátorem, stejnosměrným, reverzaci, hydromotoru, převodů, zařízení

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajíeek Odon, Krema Radko

MPK: H02H 7/16

Značky: budicího, provozu, synchronního, napětí, během, kompenzátoru, buzení, regulaci, reverzaci, zařízení

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zapojení tyristorového stejnosměrného pohonu s reverzací v obvodu buzení s řídicí a reverzační logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243223

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baj Vjaeeslav, Dubšek František, Šrůtek Josef, Boearin Petr, Srojelov Valerij, Mánek Oldoich

MPK: H02P 7/06

Značky: tyristorového, reverzační, zapojení, obvodů, stejnosměrného, buzení, pohonů, logikou, reverzaci, řídící

Text:

...ímpulsů pro generátor 13 měniče buzení ĺl ~ reverzační logiky 15. Pátý vstup reverzační logiky 15 je spojen s výstupem bloku 19 předvolby počtu průchodů nulového proudu - signál volby počtu hlášení nulového proudu N. Třetí výstup reverzačnílogiky 15 - signál Y skutečného směru - je spojen s třetím vstupním generátorem 13 zapalovacích pulsů meniče buzení. První vstup reverzační logiky 15 je uvnitř tohoto bloku spojen s prvním vstupem obvodu...

Kruhový generátor kroků s volitelnou rychlostí a reverzací směru chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243202

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štamberg Jioí

MPK: H02M 5/22

Značky: chodu, kroku, volitelnou, rychlostí, směru, generátor, kruhový, reverzaci

Text:

...Výstup 7 přenosu dolů binárního vratného čítače 11 je spojen přes nastavovací obvod 11 se vstupem B pro nastavení čítače. Vstupy B pro předvolbu jsou při 4pojeny k jednotkovým nebo nulovým napětím, odpovídajícím napětí na binárních výstupech ll čítače při impulsu na poslednímvýstupu 22 krokových impulsů. Napětí na,vstupech 9 pro předvolbu jsou odpovídající,V pořadí dvanáctém impulsu, tedy 1, l, O,1.zapojení pracuje nasledovné je-li...

Zařízení pro převíjení a reverzaci barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238034

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hűbner Drahomír, Vodehnal Jiří

MPK: B41J 33/40

Značky: barvicí, pásky, reverzaci, zařízení, převíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanismus pro převíjení a reverzaci barvicí pásky tiskacího mechanismu děrovače a popisovače průkazek z plastické hmoty. Zařízení je vytvořeno pro specifické použití s cílem dosáhnout minimalizace rozměrů, usnadnění výměny barvicí pásky při robustním řešení ke zvýšení spolehlivosti.

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: kotouče, zařízení, reverzaci, válecího, automatickou, elektronické, strojů, válecích, koželužských

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Zapojení pro reverzaci a brzdění třífázových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244891

Dátum: 14.08.1987

Autor: Yost Thomas Dale

MPK: H02P 1/22

Značky: elektromotorů, reverzaci, třífázových, brzdění, zapojení

Text:

...spínače na řídící elektrodu třetího triaku ľà.Hlavní elektrody čtvrtého triaku E 1 jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 2 pro připojení na třífázovou síč a první výstupní fázovou svorku gł. Hlavní elektrody čtvrtého triaku 35 jsou přemostěny sériovou kombinací čtvrtého zhášecího odporu 51 a čtvrtéhoHlavní elektrody pátého triaku gâ jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 1a třetí výstupní fázovou svorku gg. Hlavní elektrody...

Zařízení pro reverzaci otáček pneumatického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234273

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zinecker Josef, Houfek Karel, Čeliš Eduard

MPK: F01D 1/30

Značky: reverzaci, zařízení, motorů, otáček, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení patří do oboru strojírenství a řeší problém snadné reverzace pneumatického motoru. Problém je řešen tak, že stator (8) pneumatického motoru je uložen v tělese (13) pneumatického nástroje volně otočně, přičemž na zadním čele (11) statoru (8)je upevněn píst (3), umístěný v komoře (4) spojené se spouštěcím orgánem, zejména spouštěcím ventilem (8). Stator (8) se natáčí pomocí reverzační páky (16). Pokud je spouštěcí ventil (8) uzavřen,...

Zapojení tyristorového měniče pro stejnosměrný pohon s reverzací v kotvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buchar Karel, Cibulka Josef, Jelínek Richard, Kvasnička Josef, Prepsl Jiří, Krtek Jan

MPK: H02P 5/06

Značky: reverzaci, kotvě, stejnosměrný, tyristorového, zapojení, měniče, pohon

Text:

...spojen se vstupem prvního čidla § proudu, První výstup prvního čidla Q proudu je spojen s druhým vstupem prvního regulâtoru É proudu kotvy,jehož první výstup je spojen s výstupem přepínače Q polarity žádaného proudu a jehož čtvrtý vstup je spojen jednak s druhým výstupem prvního čidla § proudu a jednak se čtvrtým vstupem centrální reverzační logiky §.Výstup prvního regulátoru Q proudu kotvy je spojen s prvním vstupem prvního jednopilo vého...

Mechanické převodové ústrojí s reverzací pro pohon vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231886

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fajman Bohuslav

MPK: F16H 3/66

Značky: zejména, ústrojí, vozidel, pohon, traktoru, převodové, reverzaci, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že ozubené kolo spojkového hřídele je v záběru s ozubeným kolem samostatného hřídele. Tento hřídel navíc nese otočně uložené ozubené kolo. Toto ozubené kolo je v záběru s levým ozubeným kolem ozubeného dvojkola. Ozubené dvojkolo je uloženo otočně na drážkovém hřídeli. Pravé ozubené kolo ozubeného dvojkola zabírá s ozubeným kolem předlohového hřídele. Na hřídeli ozubeného kola, které je v záběru s ozubeným kolem...

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Aunický Vladimír, Svoboda Marek

MPK: H01Q 9/00

Značky: hlavního, směru, anténní, horizontální, záření, smerová, reverzaci, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, u kterého jsou k výstupům vnějšího křížového přepínače připojeny zářiče anténní soustavy a k jeho vstupům kompenzační obvody připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače, zatímco ke vstupům vnitřního křížového přepínače je přes dělič výkonu připojen přizpůsobovací obvod spojený s napáječem, vyznačené tím, že přední dipól (1)...

Otáčecí zařízení proudnicových postřikovačů, zejména s pomalou reverzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašek Václav, Kysela Zdeněk

Značky: pomalou, zejména, reverzaci, otáčecí, proudnicových, postřikovačů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otáčecího zařízení proudnicových postřikovačů s pomalou reverzací a řeší otázku rovnoměrnosti závlahy. Podstata vynálezu, který sestává ze vstupního tělesa s přívodem tlakové vody, a na kterém je umístěna brzda a hybně uložena otočná část, spočívá v tom, že na vstupním tělese jsou připevněny stavitelné zarážky. Na otočné části je otočně uložen otočný doraz sektorového mechanismu opatřený dvěma dorazy a kyvné rameno lopatky...

Zapojení pro automatickou reverzaci pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227604

Dátum: 01.09.1985

Autori: Olejníček Stanislav, Kotouč Oldřich, Juráš Fridrich

Značky: reverzaci, automatickou, pohonů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení pohonu zařízení pro zaválcování konců kotlových trubek zvýšení operativnosti a snížení ztrátových časů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v silovém rozvodu (3) jsou mezi přívod 4) elektrické energie a vinutí (1) hnacího motoru (2) zapojeny paralelně časový spínač (5) a zpožďovací spínač (6), které jsou navzájem spojeny propojovacím vedením (7), přičemž mezi časovým spínačem (5) a zpožďovacím spínačem (6) je...

Zařízení k reverzaci pohybu plastoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217810

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kulhánek Jan

Značky: plastoměru, zařízení, reverzaci, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření technologických tvářecích vlastností plastů. U dosavadních přístrojů na měření reologických vlastností plastů se rotující díl po ukončení měřicího cyklu navrací do základní polohy shodnou rychlostí jako při měření. Stejná doba měření i reverzace způsobuje značné časové ztráty. Podstata vynálezu spočívá v zařízení, které zajišťuje zrychlený zpětný pohyb měřicí otočné jednotky. Vynálezu může být využito na měření...

Zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217031

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hercik Petr, Falc Bohumil

Značky: momentových, odstranění, obvodů, skoků, reverzaci, řízeného, pohonů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu, zejména válcovací stolice. Vynález umožňuje odstranit beze zbytku momentové rázy, vyskytující se u tratí s úsporným provedením pohonu. Podstatou vynálezu je zapojení obvodu k tonuto účelu, který sestává ze zadávacího bloku, definičního bloku, omezovacího bloku, regulátoru rychlosti a bloku logického součtu. Výstupním signálem definičního bloku, který...

Proudové zařízení pro reverzaci hydraulických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227443

Dátum: 01.06.1984

Autori: Altmann Josef, Ratislav Jaromír

Značky: reverzaci, hydraulických, veličin, zařízení, proudové

Zhrnutie / Anotácia:

Proudové zařízení pro reverzaci hydraulických veličin se stávající z ejektoru, uzavíracího ventilu se servopohonem, ze vzdouvací a sací dýzy vyznačené tím, že ve výtlačném potrubí (22) oběhového čerpadla (7) je uspořádána vzdouvací dýza (3), spojená napájecím potrubím (23) a napájecí tryskou (12) ejektoru (1), která je vložena do sací komory (11) tohoto ejektoru (1), a dále že sací komora (11) je spojena jednak s hydraulickým spotřebičem...