Patenty so značkou «řetězů»

Vedení řetězu uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rassmann Christoph, Breuer Oswald, Merten Gerhard, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 27/34

Značky: pluhu, vedení, uhelného, řetězů

Text:

...a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: brázdicího, dopravního, stroj, stavbu, případně, koleje, uspořádání, řetězů

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacím, víceprošlupním, stabilizaci, řetězů, zařízení, dopravního, stroji

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Zub řetězu pro pásová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264310

Dátum: 12.07.1989

Autor: Blöchlinger Oskar

MPK: B62D 55/20

Značky: vozidla, pásová, řetězů

Text:

...relativně měkké odvalování hrubých zubů po vozovkách podobné,jak je tomu u velkých pneumatik, čímž se vylučuje poškození vozovek, zvláště vzhledem k malým pojezdovým rychlostem, které jsou v těchto případech možné. Mimoto omezuje tvar zubů řetězu hloubku zaboření do povrchu a umožňuje i samočištění mezer mezi sousedními zuby řetězu na řetězovém pásu, ucpaných bahnem nebo sněhem a podobně, zatímco třecí pohyb na bocích zubu Vznikajíoi při...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Požár Vojmír, Lapeš František, Jansa Miloš, Crhonek Oldřich, Novotný Jiří, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: strojů, zařízení, dopravního, textilních, vedení, řetězů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Přenosné zařízení pro střihání článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262312

Dátum: 14.03.1989

Autori: Maralík Aleš, Olšák Miloň

MPK: B23D 29/02

Značky: prenosné, zařízení, stříhání, článkových, řetězů

Text:

...stříhání. Podstatnou výhodou je, že u menších prüřezů řetězů se střihají oba průřezy článku najednou a u větších průřezů se prostřihuje pouze jedna strana článku řetězu a dalším pohybem páky dochází k vybočení přestřižené části článku, takže přestřižený článek se lehce vyjme. Pro střihání je zapotřebí minimálního prostoru a zařízením se dá stříhat články o průřezu ó 5 mm do 16 mm a to v jakékolivNa přiloženém výkresu je schematicky...

Vodítko horní větve řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260075

Dátum: 15.11.1988

Autori: Husák Pavel, Benda Jiří, Kopřiva Vladimír, Šůs Jaroslav, Tatek Pavel

MPK: B62M 9/16, F16H 7/18

Značky: vodítko, horní, větve, řetězů

Text:

...přišroubováno svou zadní částí k horní části kyvné vidlice, přičemž dosedací plocha spodní části vodítka na horním povrchu kyvné vidlice je vytvořena na obvodě vodítka. Výška žebra vodítka je větší, než jedna polovina rozdílu výšky destičky sekundárního řetězu a vnějšího průměru řetězové rolny. Řešením vodítka dle vynálezu je dosaženo potřebné pružností i v horní tahové větvi řetězu, nebot řetěz nabíhá od zadní přišroubované části vodítka,...

Přesmykač řetězu k řazení převodů jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 259622

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrůza Václav, Babický Jaroslav, Trávníček Vladislav

MPK: B62M 9/12

Značky: řazení, převodů, jízdních, přesmykač, řetězů

Text:

...rovnoběžné s rovinou kývání paralelogramu, se sedlovou trubkou, přičemž vodicí člen přesmykače je se sedlovou trubkou rovnoběžný a je opatřen zvedací kladkou řetězu. Přesmykač řetězu má tím skloněnou dráhu řazení převodů. Těleso přesmykače díky svému ohnutí umožňuje paralelogramu kývat v rovině, jež je rovnoběžná s rovinou procházející vrcholy zubů převodníků. Zvedací kladka navodicím členu přesmykače slouží při řazení nahoru ke...

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: C23C 22/07

Značky: řetězů, článkových, způsob, povrchové, ochrany

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245449

Dátum: 01.07.1988

Autori: Odincov Viktor Alexejevie, Šmajdinko Jevgenij Stipanovie, Kozlov Alexej Ivanovie

MPK: E21C 29/20, E21C 35/04

Značky: švihu, zařízení, řetězů, proti, ochraně

Text:

...nákladné. Uvedené nevýhody známých zařizeni k ochraně osob proti švihu řetězu do značné miry odstraňuje zařizeni podle vynálezu,jehož podstatou je, že je sestaveno z ochranných paženi, která jsou rozmistênà alespoň na několika jednotkách výztuže porubu,přičemž každé ochranné paženi je vytvořeno z nejméně jedné větve řetězu, uvolnitelně připojeného mezi stropnici jednotky a přislušný žlab a nebo nástavný pleph porubového dopravniku. Hlavni...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fňukal František, Modrijan František, Sichler Jan, Crhonek Oldřich, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: řetězů, tkacího, víceprošlupního, uložení, valivé, zanašečů, stroje

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Zařízení pro napínání unášecích řetězů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255085

Dátum: 15.02.1988

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav, Kocián Miloslav

MPK: A01C 3/06

Značky: napínání, řetězů, zařízení, pásu, unášecích

Text:

...pro napínání epočívají v tom, že otáčením šroubu lze současně posouvat oba klíny po náběhových stěnách a tím i nosníkem, čímž se v podélném směru zajišťuje napínání řetězů nebo pásů. Protože však je hlavice šroubu svou opěrkou vedena ve tvarové drážoe,nemůže dojít ke stranovému vychýlení nosníku napínacíoh kladek. oblá plocha provedená na držáku napínacích kladek zamezuje zachycení ŕetězu při jeho spadnutí a umožňuje určitý pohyb řetězů s...

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: čelní, stěny, napínací, pohyblivé, bedny, zařízení, výtlačného, pěchovacího, stroje, řetězů, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Páva Pavol, Višacký Viliam

MPK: F16N 25/00

Značky: řetězů, místům, čepu, mazacím, zařízení, zavádění, maznice, těžkých, zejména

Text:

...koncový spínač a druhý koncový spínač, pro vymezení rozsahu pohybu lcyvněho ramene, k němu je připevněne výsuvna maznice, její střed leží na rotační kružnici čepu řetězu, přičemž oba koncové spínače jsou propojeny s ovlćdacím ústrojím výsuvného unáěecího trnu a msznice.Výhodou zařízení podle vynálszu je to, že umožňuje dokonale promazení čepd i u řetězd s neklidným chodem. - Na přilošeněm výkresu je schamaticky znázoměno příkladné provedení...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: ochraně, zařízení, především, článkového, prvek, švihu, zajišťovací, proti, řetězů

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Zařízení pro vedení tažných řetězů lavic vodičů příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242291

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fišer Jaroslav, Sekanina Milan

MPK: D01H 1/36

Značky: vodičů, zařízení, tažných, lavic, příze, vedení, řetězů

Text:

...kluzný člen se zakřívenou pracovní plochou, který je uložen na skříni mechanismu tvorby návinu.Výhodou vynaloží je zklídnění chodu lavíc vodíčů příze a odstranění rázů tažného řetězu. Vzhledem k tomu se odstranily í rázy V ovládacích segmentech prstencové la 4vice a v důsledku toho zklídnění jejího chodu, čímž je diosaženo pravidelného návínu.Další výhody a význaky predloženého vynálezu vyplývají z následujícíhno popisu příkladného provedení,...

Napínák rozvodového řetězu nebo řemenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243423

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faulhaber Ervín

MPK: F01L 1/12

Značky: napínák, řemenů, rozvodového, řetězů

Text:

...menu jeho protałení, mdle být. stejný princíp a etejnd konstrukce poułíta l pro rozvodový ŕemln, jako byla poulíta pre rozvodový retčz.Ke yýkreeu je zndzornän príklad provedení předmětu vynilezu, kde obr. 1 značí boční pohled na mechanický napíndk rozvodověho řetčzu v čletečném ŕezu, obr. 2 detail řezu napínákeu v rovinč A-A podle obr. 1, obr. 3 ukazuje alternetivní provedení napínňku v detailu obdobnőm k obr. 2.te obr. 1 e 3 je na...

Záběrový segment terénních řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240760

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jóža Vladimír

MPK: F16G 15/04

Značky: segment, terénních, řetězů, záběrový

Text:

...segment a svařovat. Tento postup je náročný na počet operací a spotřebu elektrické energie.Vyše uvedené nedostatky odstraňuje záběrový segment terénních řetězů tvořený odlitkem čtyřhranného tvaru a články řetězu podle vynálezu. Podstetu vynálezu tvoří odlitek,v jehož rozích jsou vytvořeny záběrové ozuby s předlitým zářezem pro článek řetězu.Výhodou nové sestavy segmentu je odstranění manipulací s přechodovými články, nebo háky kterých podle...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Pavelek Oldřich, Koudelka Karel

MPK: B65G 19/24, E21F 13/06

Značky: třmen, připojení, řetězů, střední, hřebla, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Napínací zařízení obou větví řetězu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250321

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jankásek Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, řetězů, dopravníku, větví, zařízení

Text:

...záukladovou doskou se svorníkem a iamuenem s řetězovým-i .koly.Podstatou -vynálezu je, že Základová deska je pomocí svorníku ot-očně uložena v .nosné konstrukcí a spojena s ramenem .prostřednictvím svěrných spojů. Svérné spoje .prochazeji »drá.žkou, vytvořenou v podélné oseramene. Oba konce ramene jsou opatřeny čepy, na kterých jsou -otočně uložen-a řetězová Ikola a dístanční vložky.Výhodou zařízení je, že umožňuje lkompenzovat...

Způsob výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234306

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kubový Petr

MPK: A01G 9/10

Značky: způsob, buněk, řetězů, automatickou, výroby, pěstebních, výsadbu, šestibokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu, vzájemně spojených za sebou v pás, určených pro výsadbu předpěstované sadby se zemním balem v sázecích automatech. Podstata výroby pěstebních buněk podle vynálezu spočívá ve slepení dvou pásů papíru odvíjených z rolí, kdy tyto pásy nejsou slepovány po celé ploše, ale pouze v pruzích. Tímto způsobem slepené pásy papíru jsou poté klikatě vrstveny a...

Opěra řetězu, zejména pro řetězové dopravníky s dopředným i zpětným chodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241995

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kohlhaas Oswin, Wahhoud Adnan

MPK: B65G 23/02

Značky: dopravníky, řetězové, řetězů, dopředným, zpětným, zejména, chodem, opěra

Text:

...nocrnraewca T 0, KTO xonocmax BGTBL Bcerna onupaewcx. no Kpañaeü Mepe, na nnnny Benmqaoñ B nonosnny MBRGDMBHLHOPO xona, B pesynsware Hero Bosmoxao ymoenne xoga no cnx nop neonnpammnxca cnpeóxonu Koaseňepon.Henecoodpaaaum HBHEGTCH, ecnn onopaMM HompamTcH KBR HHEHHE BGTBL, Tax n BGPXHHH BBTBL. Honoxnwensum Moxer Tanme ÓHTL,ecnn Ha onopy oumpaemca TOHBKO Hnmaaa nemas.Hnme nsoópemenne noacnnewcs óonee nonoóno na npnmepe ocymecrsnenma...

Úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233174

Dátum: 01.12.1986

Autori: Trávníček Josef, Jašek Lubomír

MPK: E21C 29/18, E21C 27/04

Značky: kombajnu, dobývacího, úchyt, průběžného, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchytu průběžného řetězu dobývacího kombajnu, který je určen k zakotvení kombajnového tažného řetězu a současně s kotvícím zařízením k zajištění vratného konce porubového dopravníku. Celé zařízení pak zachycuje reakce dobývacího komplexu. Podstata řešení spočívá v tom, že úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu je tvořen základní deskou s bočnicemi, ve kterých je otočně na čepu vsazena západka. V bočnicích jsou horní otvory...

Článek řetězu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233808

Dátum: 01.07.1986

Autor: Švarc Ladislav

MPK: B65G 19/20

Značky: dopravníku, článek, řetězů, hřeblového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článku řetězu hřeblového dopravníku, sestávajícího ze dvou válečků, pouzder a bočnic, z nichž jedna je opatřena okénkem. Na vnitřní straně bočnice s okénkem je vytvořen výstupek, jehož výška je rovna původní tloušťce bočnice. Článek řetězu podle vynálezu je určen pro hřeblové dopravníky se dvěma řetězy unášejícími hřebla, jako jsou například dopravníky ve velkoprostorových vozech se samonakládáním a vykládáním.

Nástroj na výrobu kotlíkového řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228153

Dátum: 15.05.1986

Autori: Brožek Miloslav, Rubeš Jiří

Značky: kotlíkového, výrobu, řetězů, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na výrobu kotlíkového řetězu vyznačený tím, že v řezném razníku (1) je souose suvně uložen tažný razník (2) a k řeznému razníku (3) přimykají suvně strhovací razníky (4), přičemž bezprostředně pod řeznou deskou (5) je uložena tažná deska (6).

Uspořádání ústrojí brázdicího řetězu, zejména u čističek štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223804

Dátum: 15.04.1986

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

Značky: lože, štěrkového, řetězů, čističek, ústrojí, uspořádání, zejména, brázdicího

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdicí řetězové ústrojí se zařízením pro odběr štěrku, jehož dopravní nebo brázdicí řetěz je veden ve dvou podélných vodicích žlabech a v příčné větvi, které tvoří kloubový čtyřúhelník. Účelem vynálezu je umožnit odběr štěrku z pod jednoho kolejového pásu a současně podle potřeby z odbočujícího úseku štěrkového lože nebo koleje. K odebírání štěrku z úseku lože, který leží od pracovní koleje vpravo nebo vlevo nebo se rozšiřuje, jsou podle...

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226370

Dátum: 01.11.1985

Autori: Zelený Mojmír, Novák Václav, Voldřich Zdeněk, Vondráček Petr

Značky: protéza, řetězů, středoušních, náhradě, kůstek

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek vyznačená tím, že sestává z plochého, válcového kloboučku (1) na nějž navazuje kuželová část (2), zužující se směrem od kloboučku (1) a užším koncem přecházející ve válcovou nohu (3).

Ústrojí pro napínání brázdicího řetězu u stroje pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222219

Dátum: 15.09.1985

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

Značky: řetězů, brázdicího, stavbu, ústrojí, napínání, stroje, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro napínání brázdicího řetězu u stroje pro stavbu koleje, který je nekonečně veden přes několik vodicích kotoučů v článkovém víceúhelníku a který je upraven svou spodní větví napříč pod kolejí v příčné vodicí liště a svými oběma bočními větvemi ve vždy jednom, po obou stranách stroje výkyvně uspořádaném podélném vodicím žlabu, přičemž alespoň jeden z těchto podélných vodicích žlabů nebo příčné vodicí lišty brázdicího řetězu je vytvořen...

Zařízení k omezení hloubky naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219374

Dátum: 15.08.1985

Autor: Janda Jaroslav

Značky: narážení, omezení, řetězové, zařízení, destičky, hloubky, řetězů, pouzdra, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k omezení hloubky naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu při sestavování vnitřních článků řetězů při výrobě řetězů. Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrné naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu. Je použit horní lisovací nástroj s odpruženými ustavovacími trny pro současné ustředění jak dolní části článku řetězu, sestávající z dolní destičky a pouzder, tak i pouzder a horní řetězové destičky. Ustavovací trny...

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zejména při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222182

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rynik Jan

Značky: vedení, stroje, uhelném, bezpečné, zejména, zásekového, tažného, posouvání, bubnového, zařízení, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zvláště při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu s tažným řetězem sestává z krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku, z vedení tažného řetězu připevněných k posouvajícímu se bubnovému zásekovému stroji a přemisťujících se podél dráhy dopravníku uvnitř krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku. Kryt tažného řetězu je ohraničen stěnami umístěnými na horní části krytu...

Zařízení k omezení hloubky naražení pouzdra řetězu do spodní destičky řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218815

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jaroslav

Značky: řetězů, destičky, narážení, zařízení, spodní, hloubky, pouzdra, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrnému naražení pouzder řetězu do spodní řetězové destičky. Zařízení k omezení hloubky narážení pouzder řetězu do spodní destičky řetězu je opatřeno odpruženými ustavovacími trny pro středění spodních destiček řetězu a pouzder řetězu procházejícími základní deskou stroje s vložkou pro přesné vedení ustavovacích trnů, jejichž horní kuželová část přechází v průměr odpovídající vnitřnímu průměru pouzdra řetězu...

Napínací ústrojí korečkového řetězu lomových strojů, zejména vícekorečkových řetězových exkavátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230662

Dátum: 15.01.1985

Autori: Wetzel Arno, Leuschner Felix, Albrecht Wolfgang

MPK: E02F 3/16

Značky: zejména, napínací, exkavátorů, lomových, korečkového, ústrojí, řetězů, vícekorečkových, řetězových, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu spočívá ve vytvoření takové konstrukce formy napínacího ústrojí korečkového řetězu, které působí na oba konce koncového oběžného turasového hřídele, přičemž vedlejší funkce jako: přenos sil předběžného napínání řetězu na kovovou konstrukci přenos sil, působících vertikálně na podélnou osu napínacího ústrojí a na kovovou konstrukci tlumení všech dynamických sil a nárazů bez sešikmení napínacích elementů - se realizují tak, že se...

Torzní napínací ústrojí pohonného řetezu, zejména pro převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227055

Dátum: 01.01.1985

Autor: Matějíček Jan

Značky: napínací, skříně, ústrojí, zejména, torzní, převodové, řetězů, pohonného

Zhrnutie / Anotácia:

Torzní napínací ústrojí pohonného řetězu zejména pro převodové skříně, vyznačující se tím, že sestává z pouzdra (1), v němž je uložena hřídel (3), jejíž jeden konec opatřený prvním čtyřhranem (20), vystupuje z jednoho konce pouzdra (1) opatřeného převlečnou maticí (2) a na druhý konec hřídele (3) je vně pouzdru (1) připevněn jeden konec páky (15), nesoucí na svém druhém konci řetězové kolo (11), a na hřídel (3) je uvnitř pouzdra (1) u převlečné...

Obrtlík tažného řetězu důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229632

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard, Breuer Oswald

MPK: E21C 29/14

Značky: dobývacího, stroje, řetězů, obrtlík, tažného, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrtlíku taženého řetězu důlního dobývacího stroje, který je veden v řetězovém kanále s průchozím výřezem. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso obrtlíku je na straně odvrácené od důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu, opatřeno čistícím nosem vytvořeným proti směru jízdy uhelného pluhu šikmo k průchozímu výřezu ve vedení uhelného pluhu.

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215915

Dátum: 01.10.1984

Autor: Janda Jaroslav

Značky: jejich, článků, vnitřních, řetězů, sestavování, zajištění, šířky, vnitřní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování při výrobě řetězů. Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrné naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu. Je použita se saněmi pro podávání horní destičky spojená distanční vložka zakončená trojzubcem, jejíž výška odpovídá požadované vnitřní šířce sestavovaných vnitřních článků řetězů.

Unášecí zařízení válečkových nebo článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216952

Dátum: 01.09.1984

Autori: Turek Josef, Svoboda Karel

Značky: válečkových, zařízení, unášecí, článkových, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém unášecího zařízení válečkových nebo článkových řetězů, zejména pro vyšší obvodové rychlosti s použitím u zemědělských strojů, např. obracečů a shrnovačů, dopravníků apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi dvěma sousedními články řetězu je uspořádán spojovací článek ve tvaru kruhové výseče, opatřený vybráním pro váleček řetězu a úložným otvorem pro spojovací nosník. Dvojice řetězů, mezi nimiž jsou prostřednictvím,...

Mazací prostředek řetězů řetězových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214482

Dátum: 01.07.1984

Autori: Levar Emil, Pišťák Pavel, Polášek Miroslav, Vydra Alois, Struška Jaroslav

Značky: dopravníku, řetězů, řetězových, mazací, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího prostředku řetězů řetězových dopravníků, používaných zejména v hutních provozech a pracujících v horkém prostředí. Mazací prostředek sestává z 95 až 98,5 % hmotnostních vody, dále z 1,1 až 3 % hmotnostních karboxymetylcelulozy a z 0,4 až 2 % hmotnostních grafitu. Tímto mazacím prostředkem se dosáhne zvýšení životnosti řetězů řetězových dopravníků a zlepšení pracovního prostředí.