Patenty so značkou «řetěz»

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urbánek Květoslav, Šantavý Rostislav, Balcar Miloš, Bauch Alois, Sedláček Oldřich

MPK: B65G 17/38

Značky: řetězového, poloze, unášecí, jednotné, dopravníku, zapolohovanými, řetěz, tažný

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Energetický vodicí řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 264143

Dátum: 13.06.1989

Autor: Moritz Werner

MPK: F16G 13/16

Značky: vodiči, řetěz, energeticky

Text:

...poloměru křivosti, obr. 7 lamelu podle obr. 6 v řezu vedeném rovinou VII~VII, obr. 8 půdorys lamely z obr. 4 a 6, obr. 9 bokorys lamely z obr. 4 e 6 z protilehlé strany obr. 10 čtyři články řetězce podle druheho provedení vynálezu v řezu vedeném rovinou X-X na obr. ll a obr. 11 tytéž články řetězce v půdoryse.Na obr. l až 9 je znázorněno první řešení podle vynálezu.Každý článek gł řetězce eeetává ze dvou stejnýcb lamel äg e z můetku äg,...

Řezný řetěz dobývacích kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261623

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ptáček Josef, Navrátil Jaroslav, Kopecký Josef, Manoušek Hynek

MPK: E21C 25/28

Značky: kombajnu, řezný, dobývacích, řetěz

Text:

...hlava článku je opatřena pro ustaveni nože otvorem, který je kolmý na donazovou vrch 4ni plochu hlavy, přičemž vrclmí dorazová plocha hlavy jo sražena pod íihlem o 0 ° až 30 ° vzhledem k vrchní ploše hlavy a nůž je zajištěn v hlavě proti vypadnutí O kroužkem a otáčení nože je aretováno výstupky na hlavě.Řezným řetězem pro dobývací kombajny podle vynálezu se sniží poruchovuost klonbových řetězových článků jejich otlačením v lůžkách spojů,...

Transmisní řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 261209

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horowitz Alexandre, Cuypers Martinus, Van Rooij Jacobus

MPK: F16G 13/02

Značky: transmisní, řetěz

Text:

...nichž se přenášejí síly mezi sousedními články na jedné straně a bočnim povrchem závěsného čepu na druhé straně, jsou nyní nahraženy omezeným počtem sousedních valivých plech 5 povrchem značné větším, vytvořeným stranami mezilehlých členů směřujícimi k závěsným čepům článků. Tyto mezilehlé členy se nepohybuji vůči článkům, na nichž jsou podpirány, takže, valivý pohyb závesných čepü nastáva výlučně mezi podélnými povrchy čepů a povrchem...

Sněhový řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 258146

Dátum: 15.07.1988

Autori: Glinzner Wilhelm, Dietl Ernst

MPK: B60C 27/10

Značky: sněhový, řetěz

Text:

...6 schematicky různé polohy sněhového řetězu během montáže a obr. 7 pružinové ústrojí podle vynálezu.Na obr. 1 je ze sněhověho řetězu 1 vldět v podstatě jen vnější postranní řetěz. Na vnitřní straně kola 4 leží v podstatě souměrně vnitřní postranní řetěz.Konce postranních řetězů jsou upevněny na dvou třmenech 2 ve tvaru písmene I.,které budou V dalším textu označovaný jako vnější třmeny 2. Tvar L vnějšího třmenu 2 je nejlépe patrný z pravé...

Sněhový řetěz pro silniční dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256546

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Zdeněk

MPK: B60C 27/06

Značky: řetěz, silniční, dopravní, prostředky, sněhový

Text:

...na obvodu pneumatiky, je výhodná pro často potřebné nasazení i v měkčím povrchu terénu nebo na podhuštěnou pneumatiku. Další výhodou řetězu je dobráskädnost při zachování uvedených výhod. Jednoduchou manipu lací zřetelnou ze samé stavby skládaného kruhu, se tentotbud složí nebo rozloží do tvaru potřebného pro uložení ne.bo nasazení. Ve složené poloze zaujímá nepatrné místo a jekdekoli ve vozidle uložitelný. Celý řetěz rovněž vynikáoproti...

Řetěz pro podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 255772

Dátum: 15.03.1988

Autori: Borovička Vladimír, Krištof Jiří, Motyčka Ladislav, Vichta Jiří

MPK: B65G 17/38, B61B 10/04

Značky: dopravník, řetěz, podlahový

Text:

...Každý vnější článek É je opatřen vnitřním žebrem lg (obr. 3). Taková provedení řetězu je samo o sobě známo a používáno u závěsových dopravníků.Pro použití u podlahových dopravníků je tento řetěz upraven jako kluzný podle vynálezu tak,že k vnějším článkům 5 jsou připevněny v příkladu provedení nalisováním jednak krycí desky 1, jednak smykadla g a k předem zvolenému počtu vnitřníoh článků Q danému požadovanou roztečí jsou připevněny unašeče 2...

Dráha pro válečkový dopravní řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 254091

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vojíř František

MPK: B65G 21/20

Značky: dráha, řetěz, dopravní, válečkový

Text:

...obr. 1. až obr. 3. je značena nosná tvarovaná deska lg s podélnými vodícími výstupky łł . Nosná tvarovaná deska má provedeny oválné otvory 35. Na obr. 3. je znázorněna část nosné konstrukce 59, ke které je nosná tvarovaná deska gg uchycena šrouby gł vsazenými do otvorů 35 nosné tvarované desky 39 s podložkemi gg a §§a závity gg provedenými v nosné konstrukcí gg . Na horní plochy lg podélných vodících výstupků 3 dosedají válečky gg...

Dopravní řetěz pro řetězové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253777

Dátum: 17.12.1987

Autor: Filip Vladimír

MPK: B65G 19/10

Značky: řetěz, dopravníky, dopravní, řetězové

Text:

...k nim vyměnitelně připojeny desky. Dvojice desek jsou navzájem pod úrovní spodní hrany řetězu spojeny spojovací tyčí nebo stírací deskou, která po určitých úsecích nahrazuje spojovací tyč. Spojovací tyč zabraňuje uvolňování spon na pouzdrech a čepech a tím nepříznivému vychylovánl desek.Hlavní výhody dopravního řetězu pro řetězové dopravníky podle vynálezu spočívají v tom,že unášeče, které jsou vytvořeny patkami s připojenými deskami a...

Variátorový řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 239107

Dátum: 01.11.1987

Autori: Stanek Rudolf, Jůza Ludvík

MPK: F16H 7/06

Značky: řetěz, variátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Variátorový řetěz, který umožňuje použiti základní kostry řetězu jako univerzálního nosiče pro třecí i lamelový řetěz. Variátorový řetěz má pružné záběrové prvky, uspořádané do výměnného svazku, upraveny tak, že styková čela pružných záběrových prvků nají vrcholový úhel ( = 11 až 37°, odpovídající sklonu ( kuželových ploch variátorových kotoučů, a jsou opatřena náběhy, jejichž vrcholový úhel ( je větší než vrcholový úhel (.

Dopravní řetěz s unašeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 252774

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vojíř František

MPK: B65G 19/10

Značky: dopravní, řetěz, unášecí

Text:

...části řetězových spojek navlečeny svými otvory tvarované unašeče s dvo jici podložek.2 252 774 Na priložených výkresoch je schematicky znázorněn přikladprovedení dopravniho řetězu podle vynálezu. Na obr. 1. je boční pohled na část dopravniho řetězu s tvarovanými unašeči, na obr. 2. jo znúzorněn půdorysný pohled na část dopravniho řetězu 5 tvarovanými unašeči, s částečným řezem těchto unašečů.Dopravní řetěz je složen z jednotlivých dilů 39...

Brázdicí řetěz zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241739

Dátum: 15.09.1987

Autori: Haneil Vladislav, Eermák Jan

MPK: E21C 25/28, E02F 3/14, E21C 25/34...

Značky: stroje, řetěz, brázdicí, zemního

Text:

...přičemž spojení se provede zasunutím válcových nábojů spojovacího článku do dutiny lopatky.Výhoda takto vytvořeného brázdicího řetězu spočívä v tom, že tvar spojovacích článků i lopatek může být navržen tak, že vznikne již odlitím bez potřeby dalšího obrábění. Tím lze navrhnout materiál s vysokou tvrdosti a odolnosti proti opotřebení, což dříve nebylo možné vzhledem k násiednému obrá 4bění. Tim se odstrani poruchovost spojovacích čepů,...

Řetěz s trvalou náplní maziva utěsněný těsnicími kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241187

Dátum: 15.08.1987

Autor: Turek Jioí

MPK: B65G 19/20, F16G 13/06

Značky: maziva, kroužky, utěsněný, řetěz, trvalou, těsnicími, náplní

Text:

...válečkového řetězu, na obr. 2 je znázorněno jiné provedení těsnicího kroužku, obr. 3 u kazuje nárysný pohled na část pouzdrové ho řetězu podle vynálezu, vše z části V řezu ve zvětšeném měřítku.Válečkový řetěz 1 obr. 1 sestává z vnitřního článku 2 a vnějšího článku 3. Vnitřní článek 2 válečkového řetězu 1 sestává z pouzder 4 s navlečenými válečky 5, spojených vnitřními destičkami ü do jejichž otvorů jsou pouzdra 4 nalisována, přičemž popzdra 4...

Článkový řetěz s kulovými klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244414

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tóth Vojtech

MPK: B21L 11/10

Značky: kulovými, článkový, klouby, řetěz

Text:

...například sobírat s libovolnou částí stroje. Dokonca i v takovém případě. když se bod záběru mezi touto částí stroje a nejpŕednějäím řetezovým článkom mění, ot již v důsledku nepřosnosti nebo otáčení ŕetin a/nobo části. stroje, takže suvné síly působí v podstate jen nn jednu polovinu nejpřodnějšího řetěsového článku,nemá to žádné důoledlq, protože řotlsová články mají vlastnost provedení vytvoreného z jednoho jediného kusu.vynález je v daläím...

Tažný řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243346

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plíva Milan, Vokáe František

MPK: F16G 13/02

Značky: tažný, řetěz

Text:

...2 sestává zestranice ł a čepů 3, které spolu tvoří články × 22, a dále ze spojovacích článků 3 navlečených na čepech 3 dvou sousedních článků gg. čepy jsou svými hlavamii vsazeny do protáhlých otvorů 5 ve stranici l a podal zkosených bohů6,6 těchto hlav A jsou přivařeny do otvorůí polovičními V-svary g, g. Spojovací článekE má dva oblouky 3 Ž s mezilehlými přímými částmi 1 g 10 a podélným svarem ll.3 až 20 článků 29 spojených spojovacími...

Zařízení k připevnění lopatky na řetěz dopravníku s dvojitými řetězy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228902

Dátum: 15.08.1986

Autor: Böbersen Harri

MPK: B65G 17/42

Značky: lopatky, zařízení, řetězy, řetěz, dvojitými, dopravníku, připevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález vychází z konstrukce připevnění lopatky, která je popsána v NSR zveřejněné patentové přihlášce č. 2 604 792. Tato konstrukce sestává z výstupku vyčnívajícího z čela lopatky, který zasahuje pod vodorovný řetězový článek. Na lopatce je rozebíratelně připevněno spojovací těleso, které překrývá vodorovný řetězový článek. Ze spojovacího tělesa vystupuje směrem dolů vačka, která zasahuje do vodorovného řetězového článku. Podstata vynálezu...

Řetěz dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244836

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Palieková Jidda, Eecháeek Jaroslav, Dlabaja Zdenek

MPK: F16G 13/06, B65G 19/20

Značky: dopravníku, řetěz

Text:

...první i druhé podlouhlé bočnice 3 a i.Průměr příčkovýoh čepů g, g odpovídá průměru vnitřního vrtání dutého válce g. Délka Prvního i druhého čepu g, g může být volena ve stejněm rozsahu, avšak výhodné je shodná seVzdálenosti mezi podlouhlými bočnicemi l, i, představujíoí maximální rozměr nosné plochy mezi sousedními řetězovými články 1.Díky pružnosti materiálu, ze kterého jsou první i druhá bočnice 3, 4 vyrobeny, mohou být od sebe snadno...

Pohon strojů s periodicky proměnným zatížením, zejména pro korečkový řetěz korečkových rypadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218892

Dátum: 09.04.1984

Autori: Reinel Horst, Leuschner Felix, Buge Horst, Wetzel Arno, Sommer Hasso, Kunad Günther, Kluge Rüdiger

Značky: periodicky, pohon, řetěz, strojů, korečkový, rýpadel, proměnným, korečkových, zatížením, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu strojů s periodicky proměnným zatížením, zejména pro korečkový řetěz korečkových rypadel, který obsahuje planetový převod a skříň, která je přes pojistné zařízení proti přetížení pružně uložena na rámu stroje. Cílem daného vynálezu je minimalizace dynamického zatížení prvků pohonu v důsledku periodicky proměnného zatížení, využitím tlumicích účinků. Vynálezem daný úkol se řeší tím, že k části torzně pružně uloženého...