Patenty so značkou «resp»

Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6789

Dátum: 03.06.2014

Autor: Belička Ivan

MPK: H04M 1/02, G06F 1/16, H04M 1/725...

Značky: resp, displejom, rozšíriteľným, mobilný, telefon, přídavným

Text:

...Tento displej môže byť dodávaný aj ako prislušenstvo k mobilnému telefónu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je schematicky zobrazený mobilný telefón rozšíriteľným displejom.Mobilný telefón s rozšíriteľným displejom Q má displej Q, ktorýje zložený z displejových častí z, ž, i, j,Q, 1, ktoré sú navzájom prepojené a spojene so spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Na mobilnom telefóne alebo v tele I mobilného...

Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288135

Dátum: 10.10.2013

Autor: Bartko Michal

MPK: B32B 3/26, E04C 2/54, F24D 15/04...

Značky: uchovanie, tepelnej, vykurovaných, energie, objektoch, chladených, chladovej, resp, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané usporiadanie pozostáva z pevného alebo pohyblivého rámu prekrytia, v ktorom je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože napríklad v poradí zvonku prekrytia krytina kapilárna rohož, krytina, prípadne ďalšia kapilárna rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú...

Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5952

Dátum: 05.12.2011

Autori: Havrila Rastislav, Jurnečka Peter, Chlapíková Alexandra, Pčola Marcel, Buday Jozef

MPK: G01R 23/20, G01R 23/16, H02M 1/12...

Značky: meranie, prúdoch, obsahu, vyšších, zariadenie, vyhodnocovanie, elektrických, zariadení, resp, harmonických, napätiach

Text:

...skutočnosť, že meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických na rôznych územiach je možné robiť autornatizovane, bez zásahu obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázomené zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických...

Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5563

Dátum: 07.10.2010

Autor: Bartko Michal

MPK: B32B 3/26, F24D 3/12, E04C 2/54...

Značky: usporiadanie, objektoch, chladovej, tepelnej, resp, uchovanie, chladených, vykurovaných, energie

Text:

...rohoží.Rám prekrytia môže byt v kovovom a/alebo plastovom a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného a/alebo nepriehľadného materiálu napríklad z polykarbonátu(komôrkovej polykarbonátovej tepelnoizolačnej platne) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesená energeticky úspomá náterová hmota na akrylátovej báze, ktorá zlepšuje priestorové rozloženie...

Doskovitý element na podoprenie, resp. nesenie predmetu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9239

Dátum: 26.06.2008

Autori: Lubitsch Klaus, Klatzer Martin, Schiava Martin, France John Richard

MPK: B65D 19/00

Značky: nesenie, element, výroby, doskovitý, předmětů, resp, podoprenie, spôsob

Text:

...jadra a na ňu nadväzujúcim obežným okrajom, respektive obvodovým okrajom, je možné dosiahnuť spoľahlivé nastavenie polohy spojovacieho miesta v prchĺbení, ktoré je tiež možne zhotoviť so zníženými nákladmi a hlavne rýchlo aspoľahlivo. Fólie potrebné na pokrytie povrchových plôch a obvodového okraja, je možne dodávať v zodpovedajúcej veľkosti, takže je možné dosiahnuť tiež spoľahlivé spojenie v oblasti bočnej hrany, respektíve...

Trojrozmerná rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie predmetu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8525

Dátum: 18.11.2005

Autori: Macqueen Mark, Harrer Roman

MPK: B65D 19/20

Značky: rámová, prepravu, spôsob, struktura, předmětů, trojrozmerná, výroby, nosná, uloženie, resp

Text:

...ktorá hlavne má byt opätovne použitá, je, aby okrem priaznivej malej vlastnej hmotnosti tiež umožňovala spätnú prepravu, resp. prepravu po vyňatí predmetu s čo možno najmenšou potrebou priestoru, resp. prepravného objemu. V tejto súvislosti nárok l určuje, že nosné prvky sú aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne vzájomne zasunuteľné. Tým,že podľa vynálezu sú nosné prvky aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne...

Montážne usporiadanie pre motorové vozidlá s “montážnym pásom”, resp. klzným popruhom, bežiacom na klznom stole, stojacom na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3467

Dátum: 08.12.2004

Autor: Möschen Michael

MPK: B62D 65/00

Značky: vozidla, popruhom, pásom, usporiadanie, motorové, resp, bežiacom, montážne, kĺznym, stole, montážnym, klznom, stojacom, mieste

Text:

...pása (hlavného0004 Úlohou vynálezu je opísať montážne usporiadanie s montážnym pásom, pri ktorom sa dáočakávať čo najmenšie opotrebenie a tým čo najdlhšia životnosť montážneho pása.0005 Úloha sa rieši v podstate znakmi nároku 1 závislé nároky uvádzajú výhodné podrobnosti a ďalšie zdokonalenia.0006 Podstata vynálezu spočíva v tom, že montážne usporiadanie je vytvorené tak, že hlavný popruh sa nemôže, V priebehu prevádzky, na žiadnom mieste...

Zariadenie na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami a na zablokovanie resp. odblokovanie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2182

Dátum: 11.09.2004

Autor: Cocher Stéphan

MPK: B66B 13/14, B66B 13/02

Značky: zariadenie, odblokovanie, kabínky, resp, šachtovými, dverami, spojenie, zablokovánie, dveří

Text:

...dverí kabínky.Dodatočné ktejto normálnej prevádzke sponového mechanizmu môže byť tento pomocou núdzovej páky pre prevádzku vprípade núdzovej evakuácie priamo zaktivovaný bez dodatočnej veľkej itámahy. Výhoda tejto núdzovej spony je v tom, že dvere kabínky môžu byt odblokované z vonku manuálne, jednoduchým spôsobom, bez zbytočných dielov. S pomocou tejto núdzovej spony môže vprípade potrebyvyškolená osoba dvere kabínky rýchlo...

Klimatizačný, resp. vetrací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 635

Dátum: 06.10.2003

Autori: Keller Horst, Andersson Leif, Bruer Ina, Bernard Jean Luc

MPK: F24F 13/02, C03C 13/00

Značky: resp, kanál, klimatizačný, větrací

Text:

...na hmotnosti, alenie na žiaducom izolačnom účinku. Zvyčajný podiel peráI je tu medzi 10 a 30 hmotn.. V dôsledku hrubšej štruktúry vláken oproti sklenej vlne vykazuje bežná kamenná vlna pri rovnakých x-hodnotách a rovnakej hrúbke izolácie významne vyššiu objemovú hmotnost a tým aj vyššiu hmotnosť. Bežná kamenná vlna tiež vykazuje pri rovnakej xhodnote a rovnakej objemovej hmotnosti ako bežná skiená vlna významne väčšiuhrúbku izolácie a tým...

Použitie kombinácie účinných látok na inhibíciu, resp. reguláciu nitrifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282771

Dátum: 11.11.2002

Autori: Grabarse Margrit, Lang Sieghard, Michel Hans-jürgen, Wozniak Hartmut

MPK: C05G 3/08

Značky: nitrifikácie, reguláciu, látok, kombinácie, použitie, účinných, inhibíciu, resp

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kombinácie účinných látok, pozostávajúcej z 1H-1,2,4-triazolu alebo substituovaného 1H-1,2,4-triazolu, resp. jeho solí alebo kovových komplexov a aspoň jednej ďalšej zlúčeniny zo skupiny substituovaných pyrazolov, jeho solí alebo kovových komplexov, dikyándiamidu, tiomočoviny guynylu, tiomočoviny, rodanidu amónneho, tiosulfátu amónneho, pričom zmesový hmotnostný pomer výslednej dvojkombinácie leží medzi 0,5 : 99,5 a 99,5 :...

Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260354

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: prvkov, polohovacích, resp, zariadenie, prestavovacie, unášacích, radiálně

Text:

...v čiastočnom priečnom reze.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 polohovacich, respektive uuašacích prvkov 110 pozostáva z radiálnych drážok 105 uspo 4riadených symetricky okolo strediaceho hrotu 104, respektíve medzi vedeniami 103 upínacich čelustí 102 a zo samotných polohovacích, respektive unášacíoh prvkov 1.1.0,ktorých funkčná čast 111 prečnieva axiálne nad čelnú rovinu 101 upínacíeho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a spevñovacia...

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselá Martina, Nejedlý Zdeněk, Filip Jiří

MPK: C07H 19/067

Značky: resp, nukleosidů, radioizotopem, způsob, přípravy, radioaktivních, značených

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Krajíčková Jana, Maturová Eva, Roubal Zdeněk, Zemanová Ivana, Franc Zdeněk

MPK: C07H 11/00

Značky: těchto, látek, výroby, sodná, ester, glykosaminoglykanu, způsob, resp, polysírový

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Radošovská Kristína, Šimúth Jozef, Kolina Josef, Hromádková Božena

MPK: C07H 19/16, C07H 19/048

Značky: radioaktivním, značených, izotopem, způsob, pyrimidinové, řady, polynukleotidů, přípravy, purinové, resp, enzymatické

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrbová Eva, Volf Radko, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří

MPK: C12N 11/04

Značky: přípravy, hybridní, elektrody, enzymové, způsob, resp

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šranko Mikuláš, Sokáe Michal, Druska Ján, Bobovnický Jozef

MPK: D04B 9/56

Značky: špice, paty, způsob, výroby, resp

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...

Způsob přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234183

Dátum: 01.04.1987

Autori: Marek Miroslav, Valentová Olga, Káš Jan

MPK: C12M 1/40

Značky: enzymové, způsob, elektrody, afinitní, přípravy, resp

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody. Způsob spočívá v tom, že se fixace enzymu, resp. interagující bílkoviny, provede kovalentní vazbou prostřednictvím reakce karbonylových, karboxylových a aminových, popřípadě isokyanidových skupin bílkovin, nosiče a přidaných substancí. V případě glykoproteinových enzymů či syntetických glykoproteinů se provede imobilizace přes jejich cukerné složky aktivované jodistanovým...

Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrdlička Petr, Šubrt Jiří

Značky: zařízení, hydrodynamického, blokování, měniče, hydrodynamické, resp, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky, hnací jednotky motorového vozidla je umístěno mezi převodovkou motorového vozidla a jeho hnacím motorem a skládá se ze zubové spojky, jejíž přesuvná objímka zabírá svým jedním ozubením s ozubením vstupního hřídele převodovky a druhým ozubením s ozubením vstupního hnacího členu čerpadlového kola hydrodynamického měniče nebo spojky. Přesuvná objímka zubové spojky je...