Patenty so značkou «replikácie»

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288232

Dátum: 27.10.2014

Autori: Erra Sola Montserrat, De Bethune Marie-pierre, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Verschueren Wim Gaston, De Kock Herman Augustinus, Vendeville Sandrine Marie Helene, Tahri Abdellah

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/427, A61K 31/423...

Značky: obsahom, retrovírusovej, 2-(substituovaný, kompozícia, liečivá, vitro, amino)benzoxazolsulfónamidový, derivát, replikácie, farmaceutická, spôsob, aplikácie, inhibície

Zhrnutie / Anotácia:

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát všeobecného vzorca (I´) a príslušné N-oxidy, soli, stereoizomerické formy, racemické zmesi alebo estery. Farmaceutické aplikácie tohto derivátu, najmä na inhibíciu retrovírusovej replikácie. Farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie pomocou tohto derivátu.

Inhibítory replikácie vírusov hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21033

Dátum: 25.03.2010

Autori: Vacca Joseph, Sun Fei, Zhang Chengren, Zhu Jian, Zhong Bin, Soll Richard, Coburn Craig, Wang Xinghai, Zheng Mingwei, Yan Man, Wu Hao, Mccauley John, Hu Bin, Ludmerer Steven, Liu Kun

MPK: A61K 31/404, A61K 31/438, A01K 31/16...

Značky: vírusov, replikácie, inhibitory, hepatitidy

Text:

...Is Mediated through Repression of the PKR Protein Kinase by the Nonstructural 5 A Protein, 230 VIROLOGY 217 (1997) Andrew Macdonald Mark Harris, Hepatitis C virus NS 5 A tales of a promiscuous protein, 85 J. GEN. VIROLOGY 2485 (2004).), čo naznačuje, že tento proteín môže meniť prostredie hostiteľskej bunky na stav priaznivý pre vírus, udalosti, ktorá si môže vyžadovať formu NS 5 A oddelenú od komplexu replikácie.0006 Je tu jasná a...

Nové 4-amino-4-oxobutanoyl-peptidy, ako inhibítory vírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17810

Dátum: 10.12.2009

Autori: Gadhachanda Venkat, Wang Xiangzhu, Phadke Avinash, Kim Ha Young, Zhang Suoming, Chen Dawei, Hashimoto Akihiro, Pais Godwin, Agarwal Atul, Deshpande Milind, Li Shouming, Liu Cuixian

MPK: A61K 38/05, C07D 403/12, A61P 31/12...

Značky: vírusovej, replikácie, 4-amino-4-oxobutanoyl-peptidy, nové, inhibitory

Text:

...Vynález uspokojuje túto potrebua prináša aj ďalšie výhody, ktoré sú tu opísané.0009 Vynález opisuje zlúčeniny, ako sú podrobne uvedené v nároku l. Týka sa taktiež farrnaceutíckých kompozícii obsahujúcich terapeuticky účinne množstvo jednej alebo viacerých týchto zlúčenin spoločne s aspoň jedným farmaceutický prijateľným nosičom. Tieto zlúčeninyje možné použiť pri liečení infekcie hepatitídou C.0010 Akýkoľvek predmet opísaný v nasledujúcom...

Inhibítory replikácie vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11756

Dátum: 03.11.2008

Autori: Tsantrizos Youla, Bilodeau François, Fader Lee, Bailey Murray, Landry Serge, Laplante Steven, Simoneau Bruno, Carson Rebekah, Halmos Teddy, Kawai Stephen

MPK: A61K 31/47, A61K 31/538, A61K 31/4709...

Značky: vírusu, imunitnej, replikácie, ludskej, nedostatočnosti, inhibitory

Text:

...aj Het môže byť pripadne substituovaný 1 až 3 substituentmivybranými nezávisle spomedzi nasledujúcichii) (Cjaalkyl pripadne substituovaný skupinami -OH, -O-(Cjighalogénalkyl alebo -O-(Cuüalkyl aiii) aryl alebo Het, kde aryl aj Het môže byť prípadne substituovaný halogénom, (Cmalkylom alebo COOH akde R je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí H, (Cmalkenyl, (C 2 a)aIkinyI,(C 1-s)halogénalkyl, (C 3.7)cykloalkyI, aryl a HetR je v každom prípade...

4-amino-4-oxobutanoylové peptidy ako inhibítory replikácie vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15813

Dátum: 13.07.2007

Autori: Phadke Avinash, Agarwal Atul, Wang Xiangzhu, Zhang Suoming

MPK: C07K 5/06, A61K 38/00, C07K 5/02...

Značky: 4-amino-4-oxobutanoylové, inhibitory, vírusov, replikácie, peptidy

Text:

...negatívneho reťazca je použitá ako templát na syntézu ďalších pozitívnych reťazcov genómových RNA, ktoré môžu participovať pri translácii, replikácii, zbaľovaní, alebo pri akejkoľvek ich kombinácii, čím sa tvoria progény vírusu. Usporiadanie funkčného replikázového komplexu bolo opísané ako zložka mechanizmu replikácie HCV. Predbežná patentová prihláška č. 60/669,872 Pharmaceutícal Compositions and Methods of Inhibiting HCV Replication,...

Inhibítory replikácie vírusu ľudskej imunodeficiencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8358

Dátum: 14.05.2007

Autori: Brochu Christian, Fenwick Craig, Tsantrizos Youla, Boes Michael, Mason Stephen, Pesant Marc, Malenfant Eric

MPK: A61K 31/352, A61K 31/47, A61P 31/18...

Značky: replikácie, vírusu, imunodeficiencie, inhibitory, ludskej

Text:

...až 4 heteroatómy, každý nezávisle vybraný z O, N a S, alebo a 7- až 14-členný nasýtený, nenasýtený alebo aromatický heteropolycyklus, ktorý obsahuje všade kde je to možne 1 až 5 heteroatómov, každý nezávisle vybraný z O, N a Salebo jej soľ alebo ester.0007 Ďalší aspekt predloženého vynálezu poskytuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jejfarmaceutický prijateľnú soľ alebo ester ako liečivo.0008 Ešte ďalší aspekt predloženého vynálezu poskytuje...

Molekula kruhovej DNA s podmienečným začiatkom replikácie, spôsob jej prípravy a jej použitie v génovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 285317

Dátum: 27.09.2006

Autori: Crouzet Joël, Soubrier Fabienne

MPK: C07K 14/82, A61K 31/70, A61K 48/00...

Značky: replikácie, začiatkom, kruhovej, spôsob, molekula, podmienečným, použitie, přípravy, génovej, terapii

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa molekula kruhovej DNA, použiteľná v génovej terapii, obsahujúca aspoň nukleovú sekvenciu kódujúcu požadovaný produkt a oblasť umožňujúcu jej replikáciu, ktorá obsahuje začiatok replikácie, ktorého funkcia v hostiteľskej bunke vyžaduje prítomnosť špecifického proteínu, ktorý sa netýka uvedenej hostiteľskej bunky. Taktiež sa opisuje spôsob jej prípravy, bunky obsahujúce uvedené molekuly DNA a ich použitie v génovej terapii.

Benzimidazoly obsahujúce morfolinylovú skupinu, ako inhibítory replikácie respiračného syncyciálneho vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3619

Dátum: 20.12.2004

Autori: Timmerman Philip Maria Martha Bern, Andries Koenraad Jozef Lodewijk, Bonfanti Jean-françois, Doublet Frédéric Marc Maurice, Willebrords Rudy Edmond, Meyer Christophe, Gevers Tom Valerius Josepha, Muller Philippe, Fortin Jérôme Michel Claude

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4164, A61P 11/00...

Značky: syncyciálneho, inhibitory, obsahujúce, benzimidazoly, vírusu, respiračného, replikácie, skupinu, morfolinylovú

Text:

...2,3-bpyridyl alebo skupinakde každý z uvedených monocyklických alebo bicyklických heterocyklov môže byť prípadne substituovaný 1, alebo kde je to možné viacerými, ako 2, 3, 4 alebo 5, substituentami individuálne zvolenými z množiny substituentov halogén, hydroxy, amino, kyano, karboxyl,Cmalkyl, Cmalkyloxy, Cmalkylsulfanyl, CmalkyloxyCmalkyl, Arl, ArlCmalkyl, ArlCl. galkyloxy, hydroxyCmalkyl, mono- alebo di(C 1.5 alky...

Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13423

Dátum: 13.10.2004

Autori: Jiang Yutong, Stengel Peter John, Andrews Steven Wade, Madduru Machender, Woodard Benjamin (zomrel), Doherty George Andrew, Blatt Lawrence, Josey John Anthony, Wenglowsky Steven Mark, Condroski Kevin Ronald, Seiwert Scott, Kennedy April Layne

MPK: C08H 1/00, C07D 487/04, A61K 38/00...

Značky: replikácie, zlúčenina, karboxylová, makrocyklická, inhibitor, acylsulfónamidová, kyselina

Text:

...jej farmaceutlcky prijatelnej soli alebo uvedenej kompozlcie na výrobu lieku na liečenie tu opisaných ochorení, pričom liek sa vyrába na použitie v kombinácii s účinným množstvom NSSB RNA-dependentneho inhibllora RNA polymerázy.0017 Vynález dalej poskytuje použitie uvedenej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli alebo uvedenej kompozície na výrobu lieku na liečenie tu opisaných chorôb, pričom sa jedincovi podáva účinné množstvo...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Reefschlager Jürgen, Wunberg Tobias, Zimmermann Holger, Henninger Kerstin, Lampe Thomas, Lin Tse-i, Schohe-loop Rudolf, Nikolic Susanne, Bender Wolfgang, Hewlett Guy, Jensen Axel, Keldenich Jörg, Kleymann Gerald, Betz Ulrich, Zumpe Franz

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: inhibície, spôsob, herpesvírusov, replikácie

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Kruhové molekuly DNA s podmieneným začiatkom replikácie, spôsob ich prípravy a ich použitie v génovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11144

Dátum: 14.10.2003

Autor: Soubrier Fabienne

MPK: C12N 15/64, C12N 15/70, C12N 1/20...

Značky: génovej, podmieneným, terapii, spôsob, replikácie, použitie, kruhové, přípravy, molekuly, začiatkom

Text:

...ET AL (GENE THERAPY, vol. 6, 1999, 1482-1488) a CARRIĚRE ET AL(S.T.P. PHARMA SCIBNCES, vol. 11, no. 1, 2001, 1-6), obidvaja opisujú kmeň XAC pír 116, rovnako ako derivát IraD uvedeného kmeňa.0011 MIRON ALEXANDER ET AL (PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, vol. 91, no. 14, 1994, 6438-6442) opisuje charakterizáciu radu pir mutácíí, vrátane pir 42, avšak ani neopisujú, ani nenavrhujúvytvorenie...