Patenty so značkou «renovácie»

Spôsob renovácie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286215

Dátum: 30.04.2008

Autor: Jung Horst

MPK: E06B 3/58, E06B 3/70

Značky: renovácie, dveří, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu renovácie dverí, najmä dverí aspoň s jedným výrezom na svetlo, pričom sa pred renováciou odstránia kovania, zámok a podobné odstrániteľné prvky. Aby sa dvere dali bezproblémovo zrenovovať a aby sa prípadne dali urobiť výrezy želanej veľkosti, navrhuje sa nasledujúca postupnosť krokov: vyhladenie okraja na strane drážky (okraj dverí) na dverách (10), vyrezanie dverového výrezu alebo zväčšenie existujúceho dverového výrezu...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Devaux Michel, Peyron Jean-marc, Dubettier-grenier Richard

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: prestavby, jednotka, zariadenia, kombinovaného, vzduchu, vysokej, spôsob, plynov, separáciu, renovácie

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Renovovaný korodovaný diel z vysoko legovanej zliatiny a spôsob renovácie korodovaného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282245

Dátum: 22.10.2001

Autori: Kempster Adrian, Czech Norbert

MPK: C23G 5/00

Značky: renovácie, zliatiny, vysoko, spôsob, dielů, korodovaného, legovanej, korodovaný, renovovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Renovácia sa týka korodovaných vysoko legovaných alebo žiaruvzdorných oceľových dielov, najmä súčastí plynových turbín, napríklad lopatiek plynových turbín, na povrchu ktorých sa vyskytujú produkty korózie. Povrch takýchto renovovaných dielov sa očistí najmä mechanickými alebo chemickými prostriedkami a na očistený povrch sa nanesie aluminidová ochranná vrstva. Následne sa aluminidová ochranná vrstva odstráni, pričom súčasne s ňou sa odstránia...

Spôsob renovácie pohybového pásu elektrotroskovým naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 267083

Dátum: 12.02.1990

Autori: Campr Jiří, Slaboň Ivan, Blaškovits Pavel, Grégr Miroslav

MPK: B23K 25/00

Značky: pásu, naváraním, pohybového, renovácie, elektrotroskovým, spôsob

Text:

...a zhoršená hygiena práce na zváračskom pracovisku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob renovácie pohybového pásu, ~ktorého opotrebovaná doska sa v zvislej polohe zarovná a elektrotroskovým naváraním vytvorítvar rebra, podstata ktorého spočíva v tom, že doska po opracovaní sa spojí s pevnou formovacou príložkou a elektrotroskovým naváraním sa prúdom od 1 000 do l 500 A a napätím 26 až 45 V vytvorí návar.Renovácia dosiek...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Jaroslav, Endrych František, Hamar Jozef, Záhumenský Ladislav

MPK: B41M 9/00

Značky: platní, renovácie, výrobe, nepoškodených, ofsetových, hliníkových, mechanicky, tlačových, znehodnotených, spôsob

Text:

...prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené nedostatky odstraňuje renovacia mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových oisetových platni, spôsobom podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že znehodnotené tlačové platne sa moria v. moriacom kúpeli pozostávajúcom z 1,0 až 10,0 perc. hmotn-ostných...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261656

Dátum: 10.02.1989

Autori: Záhumenský Ladislav, Hamar Jozef, Endrych František, Veselý Jaroslav

MPK: B41M 9/00

Značky: tlačových, spôsob, renovácie, mechanicky, výrobe, ofsetových, znehodnotených, hliníkových, platní, nepoškodených

Text:

...prvkov z tlačovej formy.Nevýhodou postupu, založeného na mechanickom zdrsňovaní rubovej strany tlačovej formy guľôčkami je, že mechanicky zdrs nené platne nedosahujú kvalitatívne parametre elektrochemicky zdrsnených a anodicky oxidovaných platní.Ďalší spôsob spočíva v odstránení tlačových prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené...

Spôsob výroby alebo renovácie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mihalkovič Koloman, Šefčík Dušan, Rácz Gabriel

MPK: B23K 9/00

Značky: nástrojov, pracovných, spôsob, výroby, renovácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť pracovných nástrojov, najmä telies a hrebeňov šnekovníc lisov proti abrázii, a tým podstatne predĺžiť ich životnosť. Podstata sp(sobu výroby alebo renovácie pracovných nástrojov elektrickým oblúkovým naváraním spočíva v tom, že sa vykonáva prúdom intenzity 160 až 500 A, napätím 20 až 34 V, rýchlosťou navárania 15 až 60 cm . min-l rúrkovým oceľovým dr(tom, ktorého náplň obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot....

Spôsob výroby a renovácie mlecích elementov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233499

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ecler Miroslav, Lesňák Štefan, Blaškovits Pavel, Krajňák Ján, Kunka Antonín

MPK: B23K 25/00

Značky: elementov, výroby, mlecích, spôsob, renovácie, naváraním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby a renovácie mlecích elementov ventilátorových mlynov používaných v parných elektrárňach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na opotrebený mlecí element z mangánchromovej ocele alebo v prípade výroby nového kusa na nízkouhlíkatú oceľ alebo oceľoliatinu sa navarí elektrotroskove na nosnú plochu materiál odolný voči erózii definovaného chemického zloženia a na reznú hranu materiál odolný voči obrazii s rázmi tiež...

Spôsob dokončovania a renovácie pracovných plôch dutinových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bača Jozef, Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: spôsob, dokončovania, ploch, dutinových, pracovných, renovácie, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dokončovania a renovácie pracovných plôch dutinových nástrojov, vyznačený tým, že na predhotovenú opotrebovanú, alebo nepredhotovenú pracovnú plochu dutiny nástroja sa navarí vrstva práškového kovu o hrúbke l um až 1,0 mm a potom sa lisovníkom kalibruje a kvázistaticky, alebo dynamicky rýchlosťou 0,0001 až 40 m.s-1 spevňuje pôsobením baranidla na lisovník.

Spôsob renovácie opotrebovaných alebo deformovaných dosiek etážových lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221672

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bendis Anton, Harach Juraj

Značky: dosiek, deformovaných, lisov, spôsob, renovácie, etážových, opotřebovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob renovácie opotrebovaných alebo poškodených dosiek etážových lisov s vnútorným ohrevom. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že opotrebované alebo deformované dosky sa najprv mechanicky obrobia, potom z obidvoch strán sa plochy dosky opatria plátmi tak, že tieto so privaria k doske. Hrúbka plátov je daná vzťahom t1 = t2.0,1, dĺžka plátov je v rozmedzí 1000 až 2000 mm, šírka 300 až 700 mm. Pláty sa uložia tak, že dĺžka plátu je...

Spôsob renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221163

Dátum: 15.03.1983

Autori: Rácz Gabriel, Kopřiva Róbert

Značky: výroby, naváraním, nástrojov, spôsob, strojných, renovácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka renovácie a výroby strojných nástrojov pre kovanie, pechovanie, lisovanie, valcovanie, strihanie a podobne. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním funkčných plôch elektrickým oblúkom s odtavujúcim sa plneným rúrkovým drôtom v ochrane plynov. Návar na funkčných plochách nástrojov sa formuje elektrickým oblúkom s pracovným prúdom od 120 do 140 A, pracovným napätím od 15 do 19 V pri...