Patenty so značkou «remeňom»

Čelná jednotka pre vozidlo s tlmičmi nárazov a ohybným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14408

Dátum: 05.04.2011

Autor: Leudts Thorsten

MPK: B62D 25/08

Značky: ohybným, vozidlo, jednotka, čelná, remeňom, nárazov, tlmičmi

Text:

...každá doska pokrýva príslušný nosník cez celú výšku a šírku tohto nosníka. To poskytuje nosníkomoptimálnu podperu. Zabraňuje sa tak bodovej deformácii nosníkov kolmo na povrch dosiek šíriacich sa cez oblast definovanú povrchom dosiek v tomto kolmom smere. To znova poskytuje optimálnu absorpciu energie pri zapojení0016 Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu je dolný držiak nárazníka uložený na čelnej jednotkev preddefinovanej polohe, kde...

Koleso prevodu ozubeným remeňom alebo reťazou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287232

Dátum: 15.03.2010

Autor: Blaimschein Franz

MPK: F16H 55/17

Značky: reťazou, koleso, převodů, ozubeným, remeňom

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso prevodu ozubeným remeňom alebo reťazou, ktorého teleso sa skladá z venca (3) a hlavy (2) kolesa. Na telese kolesa sa nachádza vysielací kruh (5), ktorý má radiálne výbežky (6) na zachytávanie uhla otočenia alebo rozsahu uhlov otočenia. Vysielací kruh (5) s dovnútra smerujúcimi výbežkami (6) sa vloží do venca (3) kolesa a upevní sa na podpery (7), ktoré sú rozmiestnené po vnútornom obvode venca (3) kolesa, čím vytvárajú axiálnu oporu...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Antchak John, Jansen Christian

MPK: F16D 41/00

Značky: remeňom, klukovým, momentu, hnacím, medzi, odpojovača, zostava, krútiaceho, motorom, prenos, poháňaným, hriadeľom

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04, D07B 1/00...

Značky: remeňom, výtah, prostriedkom, najmä, přenosovým, klínovým, remeňovým, hnacím, nosným

Text:

...toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje...

Výťah s remeňovým prevodom, najmä s rebrovaným klinovým remeňom, ako nosný prostriedok a/alebo pohonný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 408

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 7/06

Značky: remeňovým, prostriedok, remeňom, výtah, nosný, najmä, prevodom, rebrovaným, pohonný, klínovým

Text:

...preto je, poskytnúť zlepšený výťahový systém úvodom menovanehodruhu, ktorý zredukuje nevýhody známych systémov, alebo im zabráni.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu má výťahovú kabínu, pohon, remeňový prenášacíprostriedok, výhodne klinovýi rebrovaný remeň aprotizávažie. Pohon je stacionárnya prenášacie prostriedky spolupôsobia s pohonom, aby sa výťahova kabína pohybovalaNasledovne je...

Rovinný polohovací mechanizmus s ozubeným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247012

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vencl Zbynik

MPK: B26J 15/00

Značky: polohovací, remeňom, ozubeným, rovinný, mechanizmus

Text:

...remenice 8. Osi hnacích -remenĺc 1, 2 a volne ovocnej remenice 8 sú navzájom rovnobežne a kolmé na rovinu,ktorá je rovnobežne s priamočiarym vedením 4 a s ramennom B. suport 5 je opatrený štyrmi kladkami 9, 10, 11, 12, ktoré sú umiestnene vo vrcholoch pravouhlého rovnobežníka, ktorého dve strany sú rovnobežné s priamočiarym vedením 4 a dve strany s ramenom 6. Osi kiadiek 9, 10, 11, 12 sú rovnobežne s osami hnacích remeníc 1,2 a voľne otočnej...

Prevod ozubeným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227921

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michalík Jozef

Značky: převod, ozubeným, remeňom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevod ozubeným remeňom vyznačený tým, že je tvorený minimálne jedným kolesom (2), opatreným ozubením (4) zodpovedajúcim svojím profilom ozubeniu (6) ozubeného remeňa (3) a kolesom (1), na obvode opatreným gumovým vencom (5), ktorého vonkajšia obvodová plocha (8) je valcová.