Patenty so značkou «relé»

Sústava bi-stabilného relé s X-hnacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20874

Dátum: 09.02.2012

Autor: Gruner Philipp

MPK: H01H 50/44, H01H 50/54, H01H 1/54...

Značky: motorom, sústava, bi-stabilného, relé, x-hnacím

Text:

...pružina je ultrazvukovo privarená na normálne uzavretú koncovku, aby savytvorila normálne uzavretá sústava. Tlaková pružina stlačujestrednú kontaktnú pružinu nad ovládač, pokiaľ sa ovládač0008 US patent č. 6,252,478 (478 patent) vydaný Grinerovi opisuje elektromagnetické relé. 478 patent opisuje elektromagnetické relé, majúce zostavu motora s cievkou pripevnenou na kostru. Jadro je umiestnené vnútri cievky,s výnimkou konca jadra, ktoré...

Elektromagnetické relé a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7103

Dátum: 06.09.2007

Autori: Oberndorfer Johannes, Elsinger Herbert

MPK: H01H 50/02

Značky: výroby, relé, elektromagnetické, spôsob

Text:

...vložené dielce, avšak nie základné teleso, potrebujú splniť hore uvedenú normu. Toto opäť otvára možnosť, aby bolo rele definitívne ñxované a odizolované zváraním s vysoko energetickým elektromagnetickým lúčom, predovšetkým laserovým lúčom, prestupujúcim cez základné teleso.0012 Pritom je možné hore spomenutý materiál PBT, vpodstate dobre vhodný pre elektromagnetické relé, ktorý spĺňa vlastnosť V-O normy UL 94, ale nie je priepustný pre...

Reverzibilné časové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 285723

Dátum: 11.06.2007

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H01H 47/00, H05B 39/00

Značky: relé, reverzibilné, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené hlavne na spínanie schodišťového osvetlenia, môže sa však použiť aj na spínanie iných elektrických obvodov. Reverzibilné časové relé pozostáva zo svorky (1) spojenej s výstupným kontaktom prepínača (PR1), katódou diódy (D2), anódou diódy (D3), ktorej katóda je spojená s katódou diódy (D4), kladným vývodom kondenzátora (C6), vývodom spínacích kontaktov relé (RE1) a s cievkou relé (RE2), ktorá je druhým vývodom spojená s...

Bimetálový termostat s plošným spojom vloženým medzi termostatickým čidlom a relé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3350

Dátum: 11.04.2005

Autor: Sartor Adriana

MPK: H05B 1/02, H01H 37/00

Značky: termostat, termostatickým, spojom, plošným, medzi, čidlom, relé, bimetalový, vloženým

Text:

...pripojné vonkajšie pätky 5, 15, 25,35, ktoré sú spojené s izolačnou doskou 7 plošného spoja pomocou vodiacich0010 Kuvedenej doske 7, sktorou je pomocou pätiek 10 spojenétermostatické čidlo 9, je pripevnené relé 8.0011 Doska 7 má na jednom zo svojich povrchov dve štrbiny 12, aby sa uložili pätky 10, aotvory 13 pre konce drôtov 6. Naviac má otvory 14 na0012 Doska 7 umožňuje zabrániť rušivému ovplyvňovaniu medzi pätkami 10 a čidlom 9 a...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 58

Dátum: 31.10.2003

Autori: Elsinger Herbert, Plappert Friedrich, Oberndorfer Johannes

MPK: H01H 51/22

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...vyplnený umiestnením E, 3 l kontaktov. oddelený odzvyšnej oblasti základného telesa lQ stenou M, vyčnievajťicou odzákladného telesa 1 O smerom nahor. Táto oblasť slúži na uchytenieUmiestnení QQ cievky pozostáva zo sokla 41, s ním spojeného cievkového telesa A s cievkou 51 a celkove v tvare písmena U vytvoreného jarma ii,ktorého stredná čast gl 5 prechádza cievkou a ktorého bočné ramená íl 6Na uloženie kotvy E slúži celkove mostíkovo...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1190

Dátum: 31.10.2003

Autori: Elsinger Herbert, Plappert Friedrich, Oberndorfer Johannes

MPK: H01H 51/22

Značky: elektromagnetické, relé

Text:

...cez výstredníkové zariadenie. Toto usporiadanie dovoľuje pred konečným upevnením presne nastaviť os otáčania kotvy a tým kompenzovať montážne tolerancie. Okremtoho sú hore opisované ťažkosti dané aj pri tomto relé.Základom vynálezu je úloha aspoň čiastočne odstrániť nevýhody, ako sa podľa stavu techniky vyskytujú pri porovnateľných relé. Špeciálnejšiu úlohu vynálezu možno vidieť v tom, že sauvádza elektromagnetické relé, ktoré sa dá ľahšie a...

Polovodičové rozbehové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: U 854

Dátum: 07.06.1995

Autori: Rais Jan, Svoboda Vítězslav, Hladík Pavel

MPK: H01H 71/02, H02H 5/04

Značky: rozběhové, polovodičové, relé

Text:

...pracovnoucharakteristikou A závislosťou odporu na teplote, nahradífunkciu cievkového prúdového relé a jeho výhodou je, že pri fázy nedochádza k k mechanickému namáhaniu a tým k opotrebovávaniu súčiastok.relé podľa technického ažFunkcia polovodičového rozbehového riešenia je 37následná poöiatoöný odpor pozistora je 20vplyvom pretekajúceho prúdu k zahrievaniu pozistora a pri dosiahnutí pracovnej teploty k strmému nárastu vnútorného odporu...

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 280364

Dátum: 19.02.1992

Autori: Esselbruegge Hermann, Zydek Michael, Loreck Heinz

MPK: B60T 13/66, H01H 47/32, H03K 17/16...

Značky: budenie, bezpečnostného, relé, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé (1), napríklad hlavného relé na napájanie elektronicky riadeného brzdového zariadenia motorového vozidla elektrickým prúdom, je uskutočnené s dvoma v sérii zapojenými, elektronicky ovládanými spínačmi, najmä tranzistormi (T1, T2), a so skúšobným obvodom (5) na prerušenie napájania bezpečnostného relé (1) elektrickým prúdom ovládaním spínačov pri výskyte chyby alebo poruchy. Skúšobný obvod (5) obsahuje...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268739

Dátum: 11.04.1990

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Lettl Jiří, Caha Zdeněk

MPK: H02H 7/20, H03K 17/08, H03K 17/10...

Značky: relé, elektronické

Text:

...universálnost a možnost mnoha různých aplikací podle volby typu proměnné rezistance resp. její závislosti na různých fyzikálních veličinách. Další výhodou je možnost realizace elektronického relé, které neruší elektromagnetické pole, protože zapínání tyristoru nastává v okamžicích průohodu napětí v okolí nuly.Příklad zapojení elektronického relé podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženěm výkrese.Žárovka L, která symbolizuje...

Regulační relé průměrného výkonu a práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268201

Dátum: 14.03.1990

Autor: Losa Evžen

MPK: G05F 5/00

Značky: práce, průměrného, výkonu, relé, regulační

Text:

...prvního převodníku Zlé s druhého převodníku Ali, bloku lg interního času e bloku §Š externího času, přičemž ne vstup prvního převodníku 211 je připojen výstup bloku § snímsčů, na vstupy druhého přsvodníku ALL je připojen druhý výstup prvního převodníku 31 a druhý výstup bloku gç interního času.Reguleční relé průměrného výkonu 8 práce pracuje následujícím způsobem ne sledovaných zeřízeních je umístčns sit snímečů. což jsou v podstdtě...

Bezpečný zpožďovací obvod relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268018

Dátum: 14.03.1990

Autori: Srb Stanislav, Novák Vladimír

MPK: B60L 3/00, H01H 47/18

Značky: obvod, zpožďovací, bezpečný, relé

Text:

...hystaróznĺ smyčkou je přesdvoucestný uaměrňovač Q pŕípojano na první výstupní evorku Q zpožöovacího obvodu relé. zntímco střad vinutí gg Je přípojen na druhou výstupní evorku 93 zpožöovecího obvodu relé. K výstupním svorkám Qg, 93 je přípojeno budící vínutí vlastního relé X. Z výkresu je zřejmý príncíp činnosti bezpečného zpožöovacího obvodu rola. ze předpokladu, že na prvním vstupu gl vzhledem ktruhénu vstupu Qg zpožőovlcího obvodu je...

Plusně selektivní elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267724

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kopřiva Václav

MPK: H01H 47/00

Značky: plusně, selektivní, relé, elektronické

Text:

...5 připojena na výstup E klopného obvodu Q, jehož druhý vstup E je pak druhým vstupom pulsnč selektivního elektronického relé, zatímco třetím jeho vsĺupem je třetí vstup § klopněho obvodu Q. Po připojení pulsního průběhu napětí se střídou 11 na vstupní svorku Q je v okamžiku, kdy je tato hodnota napětí blízki nula, třetí tranzistor E 2 odbuzen a současně i tím je odbuzen i druhý trnnziator gg, zatímco prvý trunzistor El je vybuzen přes ....

Optoelektrické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267637

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jaroš Jaromír, Klaška Karel

MPK: H03K 17/78

Značky: optoelektrické, relé

Text:

...lg. Optoelektriclcý měnič § reprezentovaný fototranzístorem má koloktor připojený na vstup 21 bistabilního doplškového klopného obvodu 2, jehož napájecí vstupy až, g 6 jsou spojený se zdrojem i a jehož pomocný výrvod 32 je spojen s kondenzátora git. Na vstup 31 je ještě přípojen pomocný odpor 31. Výstup 33 bistabilního klopného obvodu 3 je připojen na vstup 31 releového klopného obvodu 2, jehož napájecí vstupy gž, á jsou spojený se zdrojem a...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267103

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk

MPK: H03K 17/292

Značky: elektronické, relé

Text:

...Výstup napájecího zdroje Q je v tomto případě spojen e napájecím vetupem funkčního obvodu 5, který lze eestavit například na základě Schmídtova klopnéno obvodu. Výstup generátoru Ž synchronizačních ímpuľsů je přípojen na první řídící vstup elektroniokého klíče 1, na jehož druhý řídící vstup je zapojen výstup funkčního obvodu i. Napájecí vstup elektronického klíče 1 je spojen s výetupem nepájecího zdroje Q. Výstup elektronického klíče 3...

Balančné relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 265308

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalaš Andrej

MPK: H01H 35/02

Značky: relé, balančné

Text:

...g a s osou 3 je pevne spojená so základnou konštrukcioubalančného relé, ktoré je pripevnené na sledcranú konštrukciu. Pôsobenĺm vonkajšej silyna sledovanú konštrukciu nastane Vychýlenie ramien 3, § z rovnovážnej polohy, čim sa poruši stredová osová súmernosť medzi stredom magnetického jazyčkového kontaktu 2 a s stredom magnetického poľa permanentného magnetu §. Nerovnomerné pôsobenie magnetického poľa na jazyčky magnetického jazyčkového...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 264252

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sauer Hans

MPK: H01H 51/28

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...magnetu 13 pro kontaktní sílu. Pritom je výhodné i to, že vzdor vel~ kým polovým plochám je seřioování prvního a druhého polového nástavce 6, 7 zbytečné,když jsou ve své poloze usazeny pevně zalitím do tělesa cívky.Dvoudilné ochranné pouzdro 75, 75 podle obr. 1 až obr. 4 zakrývající relé, je takkonstruováno, že kontaktový prostor a a prostor B 9 pro vinutí jsou od sebe oddelený. Kromě oddělení od okolního prostředí se tím též vyloučí...

Zapojenie frekvenčného relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 263352

Dátum: 11.04.1989

Autor: Letečka Ivan

MPK: H02H 3/46

Značky: zapojenie, frekvenčného, relé

Text:

...na výstup štvordekádového čislicového prepínača lg. Výstup druhého generátora łł krátkeho impulzu je privedený na hodinový vstup sérioparalelného osembitového registra g, ktorého paralelné výstupy sú privedené na osemvstupové hradlo 31 napr. Io MH 7430, ktorého výstup je cez spozdovaci člen 3 a cez napäťový komparator 35 privedený na optoeiektronický oddelovaci člen ll napr. WR 16412, ktorého výstup je pripojený na výstupnéNa vstupné...

Obvod časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 263074

Dátum: 11.04.1989

Autori: Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H01H 47/18

Značky: časového, relé, obvod

Text:

...jednoduchou konstrukcí aj vykazuje deobré technické parametry.Příklad uspořádání obvodu časového relé se zpoždovacím členem s aplikací obvodu podle vynálezu je znázorněn na příloženém výkrese na obr. 1. Na obr. 2 je uvedeno provedení samotného obvodu podle vynálezu.Sériová kombinace cívky 1 relé a tyristoru Ž, který může být nahrazen tranzistorem, je připojena k první a druhé napájecí svorce ł a Š zdroje, k nimž je zároveň připojena sériová...

Zapojení časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 258067

Dátum: 15.07.1988

Autor: Juránek Petr

MPK: H01H 47/18

Značky: časového, zapojení, relé

Text:

...ga tyrietor Lg. V jejich společné- uzlu je zapojen třeyi odpqr Q který spblu s druhým odporom Z tyoe.n odporový dana. Tyñistor łg je ovlúdán řídlcin obvodem, jehožj,prvn 1 tranžietor A NPN je svou bázi připojen na kolektor druhéhotranzieťoru 3 PNP který je svou bázinřipojen jednak na kolektor-Zv prvñfh 0 AtľanZi 8 §°ľ l PN É icdnàk ně jeidce prvního promčnnćho V odporu §,.který jevsvýp prvni vývpden připojen°ną pŕvñi vývodyÁ prvníhbg...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Landa Václav, Holub Poemysl

MPK: H01H 49/00

Značky: vytváření, dosedacích, elektromagnetických, relé, obvodů, zařízení, ploch, jader

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Zapojení adaptéru merkaptanového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254817

Dátum: 15.02.1988

Autor: Moskala František

MPK: H02H 7/00

Značky: zapojení, adaptéru, merkaptanového, relé

Text:

...připojena čtvrtá dioda Q, jejíž katoda je připojena přes první odpor 1 do uzlu mezi druhý odpor g a třetí odpor 2, do uzlu mezi katodu třetí diody Ža druhý odpor § je zapojen jeden vývod prvního kondenzátoru lga napětově závislého spínače 1 , přičemž druhý vývod prvního4 kondenzátoru lg je zapojen do uzlu mezi třetí odpor Q a roz bušku ll merkaptanového relé, druhý vývod napětově závislého spínače li je zapojen do uzlu mezi rozbuškuu ll...

Zapojení pro indikaci dvou stavů pomocí jednoho kontaktu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254280

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stýblo Miloslav

MPK: H03K 17/18

Značky: jednoho, relé, indikaci, stavu, kontaktů, pomocí, zapojení

Text:

...v elektronickém obvodě pro indikaci dvou stavů je možno využít jen jednoho kontaktu relé, zejména u zapojení světelných návěstí indikujících stav zapnuto - vypnuto. zapojení je jednoduché s vysokýmSpínací nebo rozpínací kontakt 5 je přes optický signalizační prvek gl - žárovku připojen na napájecí stejnosměrné napětí § 53 u střídavého proudu s diodou Q. Mezi kontakt Ě a napájecí napětí ggg je vřazen odpor Bg v obvodu hradla tyristoru E, na...

Tlakové relé s proměnným převodem brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246474

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Oldoich

MPK: B60T 8/22

Značky: relé, tlakově, kolejových, vozidel, převodem, proměnným

Text:

...opěrky 26 určuje převod dvojramenné páky 23 a ZIHĚlHOLl polohy přestavněho pístu se tento převod mění.Řídicí tlak vzduchu, ůměrný hmotnosti nákladů se přivadí z neznázorněných snímačů kanálem 3 D do prostoru před přestavnýím pístem 29. Řídicím tlakem vzduchu se přesune vlevo přestavný píst 29 a stlačí regula-čnní pružinu 26. Přestavný píst 29 se ustálí v poloze, v níž je Síla, vznilkllá působením řídicího tlaku vzduchu na pl-ochu...

Bezpečnostní zapojení doteků kódovacího relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241356

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smetana Bohuslav

MPK: B61L 23/30

Značky: doteku, bezpečnostní, relé, kódovacího, zapojení

Text:

...relé nebo jeho bezkontaktního ekvivalentu je připojeno ke zdroji řídicích proudů.Bezpečnostní zapojení doteků kódovacího relé, jehož doteky nemají zaručený spoiuchod, umožní Zvýšit bezpečnost provozovaného zapojení, sníží se nároky na údržbu kódovacího relé a V neposlední řadě umožní použít u značně exponovaneho impulsníhío relé bezkontaktnich prvků, čímž dojde k podstatnému zvýšení spolehiivosti zařízení.Na výkresu 1 je uvedeno bezpečné...

Zapojení číslicového diferenčního členu s regulátorem rychlosti typu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zábrodský Zdenik

MPK: G05D 132/62

Značky: členu, regulátorem, relé, rychlostí, zapojení, diferenčního, číslicového

Text:

...nahoru 11, 21 díferenčního čítače 1 a čítače s dekodérem 2. Svorka zpětnovazebních pulsů 20 je spojene se vstupy pro čítaní dolů 12, 22 diterenčního čítače 1 a čítače s dekoderem 2. Výstup 13 diterenčního čítače1 je spojen s číslicovým vstupem 41 číslico vě analogového převodníku 4. Výstup klad né odchýlky 24 je spojen s prvním vstupem31 obvodu typu relé 3. Výstup záporné odchýlky 25 je spojen s druhým vstupem 3.2 obvodu typu relé 3....

Relé stejnosměrné s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251184

Dátum: 11.06.1987

Autor: Reich Jiří

MPK: H01H 33/66, H01H 51/28

Značky: pamětí, relé, stejnosměrné

Text:

...pro napájení cívky je relé 5 paměti prakticky neopotřebitelnéoPŕiklad provedení vynálezu je znázorněn na připojenémehhnmatickám výkreeu, kde obr. 1 představuje permanentní magnet e pőlovými nádetavci posuvné volně uloženými ve dvou cívkách, který je obklopen Jazýčkovými kontakty a obro 2i obro 3 zobrazuje rovněž permanentní magnet s pőlovými nádstavci posuvné volně uloženými ve dvou cívkách.Relé e pamětí seetává z permanentního magnetu l...

Kalibrátor frekvenčných relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 235383

Dátum: 15.02.1987

Autor: Latečka Ivan

MPK: H01H 51/32

Značky: relé, frekvenčných, kalibrátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru meracej techniky, nastavovania frekvenčných relé. Predmet vynálezu sa týka zapojenia kalibrátora frekvenčných relé. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na výstup regulovateľného zdroja napätia je cez tlačítko pripojený vstup integračného zosilňovača, ktorého vstup je pripojený ma vstup napätím riadeného frekvenčného generátora, pričom jeho výstup je zapojený jednak na merací vstup čítača frekvencie a jednak na vstup...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 248657

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Špalek Josef

MPK: H01H 51/06

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...pružného nosiče na prodlouženěm výetupku pevného nosiče umožňuje přesné seřízení apínacíhoa rozpínacího kontaktního tlaku souososti spínacích kontaktů, zvláště pak je možnost příčného a podélného styku kotvy v zámku jha elektrcmagnetu. Tyto výhodyjsou zejména užitečné při výskytu pasívních remanencí elektromagnetických obvodü nebo předcházení zadírání pohyblivé a stykovéDalší výhodou je vytvoření účinného obvodu skládajícího se z pružného...

Zapojenie na skúšanie relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 233467

Dátum: 15.09.1986

Autor: Holma Michal

MPK: H01H 49/00

Značky: skúšanie, zapojenie, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie so zapojením podľa vynálezu slúži k preskúšavaniu relé používaných najmä v obrábacích strojoch. Z transformátoru je vyvedený prúd o zníženom napätí cez usmerňovač a vypínač do silového kontaktu transformovaného napätia a do silového kontaktu sieťového napätia. Oba silové kontakty sú spojené prepínačmi, pričom silový kontakt sieťového napätia je pripojený k sústave kontrolných žiaroviek. Zapojenie je možné použiť ako ku kontrole relé...

Ochranné nadproudové relé využívající selektivitu vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230904

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svoboda Vojtěch

MPK: H02H 3/08

Značky: využívající, ochranné, selektivitu, relé, vypnutí, nadproudové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného nadproudového relé využívajícího selektivitu vypnutí, které umožňuje dále provozovat výkonové vypínače o malém výkonu i v případě prudkého nárůstu zkratových proudů v síti způsobeného výstavbou velkých elektráren v blízkosti rozvodny s těmito vypínači. Ochranné nadproudové relé využívající selektivitu vypnutí se vyznačuje tím, že k transformátoru proudu pro napájení ochran, paralelně k zátěži je zapojena kombinace...

Zařízení pro sledování více přístrojů, např. relé, reléových soustav, počítacích ústrojí a pod. v telekomunikačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 225805

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lars Kalle Lindén, Kjell Stellan Persson

Značky: počítacích, přístrojů, telekomunikačním, více, ústrojí, systému, reléových, napr, zařízení, soustav, relé, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování více přístrojů, například relé, reléových soustav, počítacích ústrojí apod. v telekomunikačním systému, pro vytváření poměru mezi počtem provozních stavů zaznamenaných v prvních čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů a mezi počtem normálních provozních stavů, zaznamenaných v druhých čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů, přičemž obsahuje prví sečítací obvod, který je...

Zapojení stejnosměrného relé nebo stejnosměrného elektromagnetu pro napájení střídavým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224258

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hrstka Jaroslav

Značky: relé, napájení, stejnosměrného, zapojení, proudem, střídavým, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stejnosměrného relé nebo stejnosměrného elektromagnetu pro napájení střídavým proudem vyznačené tím, že k jedné ze dvou antisériově zapojených diod (1, 2) je zapojena paralelně cívka stejnosměrného relé (3).

Prúdové relé pre ploché pásové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219679

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: pásové, vodiče, prúdové, ploché, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektrotechniky. Prúdové relé podľa vynálezu je určené na nadprúdové istenie silnoprúdových obvodov vytvorených z plochých pásových vodičov. Relé pozostáva z jazýčkového relé a permanentného magnetu a jeho funkcia spočíva v kombinovanom pôsobení magnetického poľa prúdovodiča a permanentného magnetu na jazýčkové relé. Vynález možno použiť v silnoprúdových elektrických zariadeniach s prúdmi vyššími ako 1000 A,...

Elektronické polarizované relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 228028

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jančuška Miloš, Droppa Ján

Značky: relé, polarizované, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru slaboprúdovej elektrotechniky a rieši elektronickú náhradu mechanického polarizovaného relé. Podstata vynálezu spočíva v použiti bistabilného klopného obvodu, ako spínacieho prvku elektronického polarizovaného relé, ovládaného riadiacim obvodom, ktorý pomocou optoelektrických spojovacích členov galvanicky oddeľuje bistabilný klopný obvod od riadiaceho obvodu. Riešenie vynálezu je zobrazené na obr. č. l. Vynález je možné...

Termodvojkový popudový člen jisticího nadproudového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 228010

Dátum: 01.12.1985

Autori: Cihelka Jindřich, Petrášek Karel

Značky: nadproudového, popudový, člen, termodvojkový, relé, jisticího

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je termodvojkovový popudový člen jistícího nadproudového relé pro jištění elektrických spotřebičů, např. asynchronních motorů. Problematika tepelné vázby mezi termodvojkovovým členem a přívodní svorkou, která přímo ovlivňuje vlastnosti a charakteristiky relé je zde řešená termodvojkovovým členem, který je prostřednictvím pružného členu, s nímž je spojen do tvaru T, upevněn vzepřením mezi protilehlé, rovnoběžné stěny...