Patenty so značkou «rekonstrukce»

Způsob rekonstrukce základu sloupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263771

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Jaroslav

MPK: E02D 37/00

Značky: způsob, sloupů, rekonstrukce, základu

Text:

...výpočtem. Sloup 3 je sevřen na rozích do ocelové objímky, vytvořené ze čtyř úhelníků g, spojených po obvodě sloupu g profily 5 rozměrů 100/10 mm, které byly přivařeny po nahřátí na 70 °C. Po svém zchladnutí ocelová objímka pevně svírá sloup g.Na obr. 2 je znázorněn nosný prstenec á se železobetonovou objímkou Q sloupu 3 ve svislém řezu. z původního základu l je na horní ploše odsekána nejvíce narušena vrstva hetonu a provedena vrstva 1...

Způsob rekonstrukce studiových jímacích objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243074

Dátum: 15.11.1987

Autori: Roth Ján, Hoffmann Ján, Faix Alexej, Šimko Július

MPK: E03B 3/15

Značky: způsob, studiových, rekonstrukce, jímacích, objektu

Text:

...provedení regenerace. iVýše uvedené problémy řeší způsob rekonstrukce studňových jímacích objektů podle vynálezu, jehož podstatou je takový postup, že do původní výstroje objektu se vloží nová výstroj menšího průměru a do vznik lého prostoru mezi původní-a novou výstro- vjí se vloží trhavina. Trhavina se přivede k explozi, čímž dojde k destrukci původní výstroje, k uvolnění vtokových otvorů, popřĺpadě .k destrukci nepropustné části zaplášj...

Stavebnicové lešení pro opravy a rekonstrukce komínových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 247982

Dátum: 15.01.1987

Autori: Heřmanský Jaroslav, Košťál Miloslav, Borovec Jaroslav

MPK: E04G 3/12

Značky: těles, stavebnicové, rekonstrukce, komínových, opravy, lešení

Text:

...výhodou stavebnicováho leäení podle vynálezu Je, e Jeho vybudování nevyhduJe zásahy do konstrukce střecłw. Prahy lelení ae poaazuJí přímo na krytinu prostřednictvím mäkká a/nebo prušná podlodlq, která zaručuje rovnomerné rosdčlení tlakových sil ne velkou plochu střední konstrukce.Souměrná uspořádání sákledního dílu leieni vylučuJe extránní nenáhání pouze některá s částí konstrukce střechy a zeJičtuJe statickou bezpečnost. PřipoJovaná...