Patenty so značkou «rekombinantných»

Produkcia rekombinantných faktorov krvnej zrážanlivosti v ľudských bunkových líniách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287706

Dátum: 17.06.2011

Autori: Hörster Andrea, Hauser Charlotte, Lehnerer Michael, Schröder Carola

MPK: A61K 38/37, A61K 38/36, A61K 38/48...

Značky: ľudských, zrážanlivosti, rekombinantných, bunkových, faktorov, líniách, krvnej, produkcia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob produkcie rekombinantných ľudských faktorov krvnej zrážanlivosti, konkrétne faktora VIII a faktora IX, s využitím nesmrteľnej ľudskej bunkovej línie stabilne exprimujúcej vírusový transkripčný aktivačný proteín a nesúcej vektor, ktorý má promótor funkčne viazaný so sekvenciou DNA kódujúcou faktor krvnej zrážanlivosti za predpokladu, že uvedený promótor nie je vírusový promótor, ktorý je stimulovaný uvedenými vírusovými...

Spôsob prípravy genómu rekombinantných adenovírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286965

Dátum: 22.07.2009

Autori: Naudin Laurent, Orsini Cécile, Yeh Patrice, Vigne Emmanuelle, Crouzet Joël

MPK: C12N 15/70, C12N 15/34, C12N 1/21...

Značky: genómu, přípravy, rekombinantných, spôsob, adenovírusov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy rekombinantných adenovírusov a ich použitia v génovej terapii. Opisujú sa tiež plazmidy použité na konštrukciu uvedených adenovírusov.

Spôsob prípravy rekombinantných vírusov a rekombinantný vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286900

Dátum: 17.06.2009

Autori: Perricaudet Michel, Leblois-prehaud Héléne, Yeh Patrice, Vigne Emmanuelle

MPK: C12N 15/86, C12N 7/01

Značky: vírusov, přípravy, virus, spôsob, rekombinantných, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy defektných rekombinantných vírusov spočívajúci v tom, že sa do populácie kompetentných buniek zavedie genóm defektného rekombinantného vírusu a bakulovírus obsahujúci všetky alebo niektoré funkcie nutné na transkomplementáciu defektného rekombinantného vírusu. Ďalej je opísaný rekombinantný bakulovírus na uskutočňovanie tohto spôsobu a tiež výsledný vírus.

Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12896

Dátum: 23.01.2007

Autori: De La Cruz Michael, Wu Jian, Flynn Gregory, Le Nicole

MPK: C12P 21/00

Značky: obsahu, manózy, proteínov, metody, rekombinantných, modulácie

Text:

...modifikáciám.aparátu, proteínovom podiele, ku Tri rôzne cesty sú reťazec sa nemení (2)základný cukorný reťazec je zmenenýprídavkom N-acetylglucosamín-1-fosfátu na 6 pozícii manózy v základnom cukornom reťazci, nasledovaný odstránením GlcNAc časti pri vzniku kyslého cukru v glykoproteínu alebo (3) základný cukorný reťazec je najskôr konvertovaný na Man 5 GlcNAc 2 odstránením 3 manózových zvyškov pomocou manosidázy I Mans GlcNAc 2 je ďalej...

Bezsérové kultivačné médium na produkciu rekombinantných gonadotropínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12033

Dátum: 04.07.2006

Autori: Deparis Véronique, Fonta Jean-pierre, Ducommun Paul

MPK: C07K 14/59

Značky: produkciu, gonadotropínov, kultivačné, rekombinantných, médium, bezsérové

Text:

...neočakávanom zistení, že už počas výroby rFSH sa v supernatante bunkovej kultúry objavujú oxidované formy rFSH. Okrem toho výroba rFSH v bezsérovom médiu vedie k vyšším hladinám oxidovaných foriem než výroba rFSH v médiu. Ktoré obsahuje sérum. V rámci tohto vynálezu sa s prekvapením zistilo, že hladiny oxidovaných foriem rFSH je možné znížiť nielen počas skladovania, ale aj počas kroku kultivácie. Toto zníženie sa dá dosiahnuť bez zhoršenia...

Spôsoby výroby prípravkov rekombinantných AAV viriónov v podstate neobsahujúcich prázdne kapsidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17381

Dátum: 21.05.2004

Autori: Qu Guang, Wright John Fraser

MPK: B01D 15/04, C02F 1/42, B01D 15/00...

Značky: rekombinantných, podstatě, kapsidy, viriónov, výroby, prípravkov, prázdné, neobsahujúcich, spôsoby

Text:

...obsahom soli na kolónu z kroku (j) v podmienkach, pri ktorých sa eluujú AAV vektorové častice a(l) odoberanie tých eluovaných frakcií z kroku (k), ktoré zahrnujú AAV vektorové častice, aby sa tak získal AAV produkt v podstate bez AAV prázdnych kapsidov.0012 V ďalšom uskutočnení sa použitie podľa vynálezu týka spôsobu puriñkácie AAV vektorových častíc z AAV prípravku, ktorý zahrnuje AAV vektorové častice a AAV prázdne kapsidy. aby sa tak...

Spôsob výroby rekombinantných polyklonálnych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 920

Dátum: 07.01.2004

Autori: Haurum John, Yang Chiou-ying, Coljee Vincent, Sharon Jacqueline, Wiberg Finn

MPK: A61K 38/17, A61K 39/395, C07K 14/435...

Značky: proteínov, výroby, polyklonálnych, rekombinantných, spôsob

Text:

...zvierat sa objavily aj nove prístupy tvorby ľudských imunoqlobulinov. Boli vytvorené transqenne mysi nesúce lokusy ľuských imunoglobulínov (USPatent Č. 6111166). Tieto mysi produkujú plne ľudskéimunoglobulíny a obvyklými imunizačnými technikami môžu byť vytvorené protilátky proti špecifickým cieľom. Väčšie výťažky protilátok sú však obmedzené V dôsledku relativne malej veľkosti myší. Aj väčšie zvieratá boli vytvorené ako transgenne...

Nové gény neomycín-fosfotransferázy a ich použitie pri selekčnom postupe vysokoprodukčných rekombinantných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2403

Dátum: 25.11.2003

Autori: Fieder Jürgen, Bergemann Klaus, Enenkel Barbara, Otto Ralf, Sautter Kerstin

MPK: C12N 5/00, C12N 15/85, C12N 9/12...

Značky: postupe, rekombinantných, vysokoprodukčných, selekčnom, nové, použitie, neomycín-fosfotransferázy, gény, buniek

Text:

...promótorom, selektívny spôsob pre vysokoprodukčné rekombinantné bunky, výhodne pre bunky cicavcov aspôsob prípravy heterológnychPrekvapujúco bolo možné v rámci preloženého vynálezu pripraviť a identifikovať vysokoselektívne gény neomycín-fosfotransferázy, ktoré sa vyznačujú svojou špecifickou schopnosťou pre selekciu vysokoprodukčných buniek.Predložený vynález poskytuje nové modifikované gény neomycín-fosfotransferázy. Prekvapujúco sa...

Spôsob výroby rekombinantných proteínov v E. coli pomocou fermentácie s vysokou hustotou buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283169

Dátum: 24.01.2003

Autori: Matzku Siegfried, Kujau Marian, Horn Uwe, Strittmatter Wolfgang, Knüpfer Uwe, Wenderoth Rolf, Riesenberg Dieter

MPK: C07K 16/28, C12N 1/21, C12N 15/72...

Značky: hustotou, proteínov, výroby, pomocou, spôsob, rekombinantných, buniek, fermentácie, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cudzorodého proteínu v bunkách E. coli, ktoré boli transformované cudzorodým génom a indukovateľným plazmidom nesúcim promótor, pomocou buniek s vysokou hustotou cez stupne batch a fed-batch bez zvyčajného obmedzovania rastu substrátmi alebo metabolickými vedľajšími produktmi, izolovaním a vyčistením exprimovaného proteínu z kultivačného prostredia, pričom koncentrácia substrátu vo fed-batch-fáze je regulovaná a/alebo riadená...

Spôsob renaturácie rekombinantných proteínov obsahujúcich disulfidové mostíky pri vysokých koncentráciách proteínov a v prítomnosti amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9016

Dátum: 12.11.2002

Autori: Peters Jörg, Minuth Torsten

MPK: C07K 14/54, C07K 14/81, C07K 1/113...

Značky: mostíky, disulfidové, vysokých, rekombinantných, amínov, renaturácie, přítomnosti, spôsob, koncentráciách, proteínov, obsahujúcich

Text:

...molárnom nadbytku, aby sa detergent opäť odstránil a proteín sa mohol zbaliť späť do svojej biologicky aktívnej konformácie. Tento spôsob však má niekoľko nevýhod, ako je 1. vysoký molámy nadbytok drahého sťahovacieho činidla, 2. agregácia proteínu, ku ktorej dochádza V priebehu fázy odstraňovania detergenta, 3. obtiažne odstránenie zvyškového detergenta naviazaného na cieľový proteín, 4. obmedzená rozpustnosť a proteínová kapacita...