Patenty so značkou «regulovaného»

Zariadenie na generovanie regulovaného vstupného napätia elektrickej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11461

Dátum: 21.04.2009

Autor: Sardat Pierre

MPK: H02M 1/08, H02M 3/335

Značky: elektrickej, vstupného, regulovaného, napätia, zariadenie, generovanie, jednotky

Text:

...spôsobí otvorenie hlavného spínača a aktiváciu reakčného obvodu. Hlavný spínač zostáva otvorený, kým intenzita sekundárneho prúdu nedosiahne nulovú hodnotu, t.j. do vyčerpania magnetickej energie uloženej v transformátore, čo spôsobí bezprostredné zatvorenie hlavného spínača.0012 Nevýhodou týchto ovládacích prostriedkov je, že neumožňujú presné riadenie frekvencie blokovania hlavného spínača, a tak optimalizáciu účinnosti zariadenia. Doby...

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlena Vladimír, Štecha Jan, Neuman Petr

MPK: G05B 13/04

Značky: sledovací, obvodů, regulátorem, přepínáním, pozorovatelem, zapojení, systému, regulovaného, integrační, vazbou, vstupu, regulačního, neměřitelné, poruchy, stavovým, dopřednou

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Zapojení řídicí jednotky impulsně regulovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267012

Dátum: 12.02.1990

Autori: . Teršl Vladimír, Kapoun Pavel

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, regulovaného, řídící, impulsně, zapojení, jednotky

Text:

...obvodu, jehož výstup je přípojen na vstup budícího obvodu,jehož výstup je připojen na bázi spínacího tranzístoru.Zapojení řídící jednotky podle vynálezu zajíštuje spolehlivá funkce budícího obvodu spínacího tranzístoru a obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí ve všech režimech činnosti impulsně regulovaného zdroje Pro spolehlívou funkci obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí vyhovuje rezistor 5 větším...

Zapojenie zamedzujúce reverzáciu bežiaceho regulovaného pohonu pri skokovom zadaní žiadanej hodnoty do opačného smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264956

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: G05D 13/02

Značky: zadaní, skokovom, zamedzujúce, bežiaceho, zapojenie, opačného, žiadanej, hodnoty, reverzáciu, směru, pohonů, regulovaného

Text:

...l je spojený s jedným vývodom prvého odporu 3, ktorého druhý vývod je spojený s kolektorom tranzistora 3 NPN, s kolektorom tranzistora § NP a s jedným vývodom druhého odporu Q, ktorého druhý vývod je spojený so vstupom regulátora ll a so vstupom prepínača lg smeru. Emitory oboch tranzistorov 3, § NPN a PNP sú pripojené na miesto referenčného potenciálu. Baza tranzistora A NPN je spojená s jedným vývodom tretieho odporu É, ktorého druhý vývod...

Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Just Jan, Jelínek Alexander, Zima František, Petrovský Ivan, Fleischmann Jaroslav, Bláha Jaroslav, Matějů Pavel, Kaplický Josef

MPK: F04B 39/06

Značky: teplonosného, pracovních, technologických, okruhu, tepla, zařízení, zapojení, odpadního, využitím, regulovaného

Text:

...256 284ťzn. že teplota media na výstupu z posledního chladiče muže V dostatečnêm rozsahu kolísat. Obr. 2 pak znázorňuje zapojení,při jehož použití je žádoucí, aby teplota dopravovanêho média podoohlazení byla regulována na technologicky předepsanou teplotu.Do výtlačnêho potrubí 1 kompresoru před doohlazovač Ě je zařazen přídavný výměník Ž tepla, který je jednak součástí technologickêho okruhu kompresoru. a jednak součástí...

Zapojení impulsně regulovaného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253526

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mruzek Alexej

MPK: H02M 3/00

Značky: zapojení, zdroje, impulsně, regulovaného, napájecího

Text:

...uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím,.že k výstupní svorce zapojení je přes první odpor připojen neinvertující vstup izolačního zesilovače. K tomuto vstupu je připojen přes diodu zdroj referenčníhonapětí, ktorý je připojen přes druhý odpor na invertující vstup izolačního zesilovače. Kolektor výstupního tranzistoru izolačního zesilovače je připojen ke zdroji pomooného napětí e emitor je připojen jednak přes třetí...

Elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233210

Dátum: 17.04.1987

Autori: Jelínek Josef, Vieska Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: zaťažovacieho, zariadenia, regulovaného, zapojenie, pohonů, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia, napr. zaťažovacieho zariadenia kruhovej skúšobnej dráhy na testovanie vozovkových konštrukcií, zabezpečujúce zhodnosť otáčok regulovaných hnacích jednosmenných motorov všetkých vozidiel zariadenia v každom okamihu prevádzky a zvlášť vysoké nároky na dynamiku. Podstatou vynálezu je, že hnacie jednosmerné motory všetkých vozidiel zariadenia majú paralelne zapojené...

Zapojení regulovaného pohonu s asynchronním kroužkovým elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232002

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čech Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: kroužkovým, elektromotorem, zapojení, regulovaného, asynchronním, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro plynulou regulaci pohonů s asynchronním kroužkovým elektromotorem. Jedná se zejména o pohony montážních jeřábů, u kterých je nízký poměr doby regulace k době bez regulace. Je vhodné pro pohony do výkonu 80 kW. Zapojení zároveň zabraňuje uvolňování lana na bubnech vrátků při odvíjení a pohon je bezpečný i při selhání regulátoru.

Indikátor regulovaného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238712

Dátum: 16.03.1987

Autor: Krejčí František

MPK: H02J 7/24

Značky: napětí, indikátor, regulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor regulovaného napětí usnadňuje kontrolu regulovaného napětí 28 V zdrojových souprav vozidel s alternátorem. Konstrukční provedení soudobých bezkontaktních regulátorů napětí neumožňuje jejich provozní seřizování, ale značně zjednodušuje kontrolu. Indikátor využívá výhodných vlastností operačních zesilovačů v zapojení jako invertující a neinvertující komparátor. Použité dva operační zesilovače porovnávají úroveň vstupního napětí se 2...

Zapojení zdroje regulovaného stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233101

Dátum: 01.01.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/155

Značky: napětí, stejnosměrného, regulovaného, zdroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zdroje regulovaného stejnosměrného napětí, které má transformátorovou soustavu, k níž je připojen usměrňovač. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstup zapojení, opatřený čidlem střídavého napětí a čidlem střídavého proudu, je připojen k výkonovému vstupu transformátorové soustavy, k němuž je zároveň paralelně připojen kompenzační a filtrační obvod, výstup transformátorové soustavy je přes fázově řízený usměrňovač, čidlo...

Zapojení obvodu pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222480

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Javůrek Jiří

Značky: zapojení, obvodů, motorem, řízení, regulovaného, synchronním, pohonů, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem, sestávající ze součtových odporu, komparátoru, obvodů galvanického oddělení a kombinačního obvodu. Pomocí napěťových komparátorů je vyhodnocen okamžik shodnosti napětí na svorkách synchronního motoru. Tímto způsobem lze při využití obou polarit napětí získat impulsy po 30° elektrických, kterých lze využít po vyhodnocení v kombinačním obvodě na řízení šesti tyristorů...

Zapojení regulovaného pohonu s asynchronním motorem a střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218935

Dátum: 15.06.1985

Autor: Hainz Petr

Značky: regulovaného, asynchronním, pohonů, zapojení, střídačem, motorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulovaného pohonu asynchronního motoru a střídačem, použitelná například pro regulaci pohonu s asynchronním motorem a šířkově modulovaným střídačem nebo cyklotronem. Účelem vynálezu je odstranění a náhrada snímače otáček, tachogenerátoru, například ve složitých prostředích a komplikovaných zapojeních. Frekvence střídače je ovládána regulátorem skluzové frekvence, jeho žádaná hodnota je výstupní signál regulátoru momentu pohonu....

Zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217555

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, napájení, stejnosměrného, vysokého, elektroodlučovačů, napětí, regulovaného, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů, jež má umožnit výhodnější výkonové přizpůsobení, a tím i optimální využití vysokonapěťového transformátoru, řídicí jednotky i vn usměrňovače a současně i co nejvýhodnější zatěžování napájecí sítě, jeli jako řídicí jednotky použito antiparalelně zapojených tyristorů. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že mezi tyristorový...