Patenty so značkou «regulátora»

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7286

Dátum: 03.11.2015

Autori: Hošovský Alexander, Židek Kamil, Piteľ Ján

MPK: G05D 23/00, G05B 13/02, G05B 11/00...

Značky: nelineárnou, kotlov, rozdeľovacou, báze, hybridného, regulátora, teploty, systém, pid-imunitného, regulácie, funkciou

Text:

...eXtrénmych dopravných oneskorení, resp. zmenách parametrov regulovanej sústavy, ktoré charakterizujú systémy ako regulačný obvod teploty vody kotla. Realizácia Varelovho imunitného regulátora na reguláciu teploty vody na výstupe kotlov bola popísaná v úžitkovom vzore Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora (číslo prihlášky 50061-2013).Optimálne nastavený PID regulátor pri regulácii sústavy s minimálnym dopravným...

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7206

Dátum: 04.08.2015

Autori: Tóthová Mária, Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: G05B 11/36, G05B 11/42, G05B 13/02...

Značky: reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný, oneskorením, regulátora, člen, ústředny

Text:

...člen (R). Výstupy z týchto členov sú sčítané v súčtovom člene. Jeho výstup prechádza oneskorovacím členom (člen s dopravným oneskorením), ktorého výstup je privedený do ďalšieho súčtového člena. V ňom je sčítaný s výstupom bez oneskorenia (z predchádzajúceho súčtového obvodu) a tento výsledok je vyvedený do ďalšieho člena regulačného obvodu (do vstupu akčného člena regulátora). Reléový člen paralelne pripojený k PHD členu má pásmo...

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6946

Dátum: 04.11.2014

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Balara Milan

MPK: G05B 13/04, F22D 5/00, G05D 23/20...

Značky: regulátora, imunitného, kotlov, regulácie, systém, teploty, báze

Text:

...tvorby protilátok B bunkami, a tým aj regulačnej odchýlky medzi žiadanou a skutočnou teplotou vody na výstupe kotla. Díferenciálna rovnica defmujúca druhú deriváciu akčnej veličiny obsahuje členy závisiace od prvej derivácie akčnej veličiny, ale aj od funkcie šírenia protilátok vyvinutýmí B bunkami (zvonovitý tvar funkcie), z čoho vyplýva, že v závislosti od rozsahu prvej derivácie akčnej veličiny je možné dosiahnuť zápomú, ale aj...

Kombinácia kvartérnych bioregulačne aktívnych zložiek v kombinácii s metconazolom a jej použitie ako regulátora nadzemnej časti rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287895

Dátum: 15.02.2012

Autori: Ziegler Hans, Fries Jürgen, Rademacher Wilhelm, Kober Reiner

MPK: A01G 7/00, A01N 33/12, A01H 3/04...

Značky: kombinácia, bioregulačne, kvartérnych, rastlín, zložiek, částí, nadzemnej, metconazolom, aktívnych, použitie, kombinácii, regulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka použitia konkrétnych kvartérnych bioregulačne aktívnych zložiek v kombinácii s triazolovými derivátmi, najmä metconazolom alebo jeho poľnohospodársky využiteľnou soľou ako regulátorov rastu rastlín. Sú opísané aj zodpovedajúce kompozície.

Zapojenie elektrického regulátora s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5494

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H05B 41/38

Značky: zapojenie, diaľkovým, elektrického, regulátora, ovládáním

Text:

...a výstup bloku (7) synchronizácie je pripojený k bloku (l) riadenia a zároveň blok (8) detektora a blok (7) synchronízácie sú pripojené k napájaciemu vedeniu (9), pričom krajný vodič (L) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (4) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (4) je pripojený k vstupu bloku (6) výkonový spinaci prvok, ďalej neutrálny vodič (N) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (3) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (3)...

Spôsob na prípravu modulátorov regulátora transmembránovej vodivosti pri cystickej fibróze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19947

Dátum: 19.03.2010

Autori: Zlokarnik Gregor, Yap Dahrika Milfred Lao, Ryan Michael, Krueger Brian, Trudeau Martin, Roeper Stefanie, Demattei John, Looker Adam, Van Goor Frederick, Grootenhuis Peter, Neubert-langille Bobbianna, Botfield Martyn

MPK: C07D 215/233

Značky: vodivosti, přípravu, regulátora, cystickej, spôsob, modulátorov, fibróze, transmembránovej

Text:

...na pozícii 508 sekvencie aminokyselín CFTR, ktorá sa bežne označuje ako AFSO 8 CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje V približne 70 prípadovcystickej choroby a je spojená so závažnou chorobou.0008 Delécia. zvyšku 508 V AFSO 8-CFTR zabraňuje vznikajúcemu proteínu správne sa poskladať. Toto má za následok neschopnosť proteínu opustiť ER a premiestniť sa do plazmovej membrány. Ako dôsledok, počet kanálovt prítomných. V membráne je oveľa...

Modulátory regulátora transmembránovej vodivosti cystickej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16887

Dátum: 23.10.2009

Autori: Van Goor Fredrick, Numa Mehdi, Sheth Urvi, Yang Xiaoqing, Silina Alina, Fanning Lev, Grootenhuis Peter, Botfield Martyn, Hurley Dennis, Binch Hayley

MPK: A61K 31/439, C07D 453/04, C12Q 1/02...

Značky: fibrózy, modulátory, vodivosti, regulátora, cystickej, transmembránovej

Text:

...kanálov v membráne a porucha vrátkovania spoločne vedú k zníženiu transportu aniónov epitelom, čo vyústi v poruchu transportu iónov a kvapalín.(Quinton, P. M. (1990), FASEB J. 4 2709-2727). Pomocou štúdií však bolo preukázané, že nižšie počty AF 508-CFTR »sú funkčné, ale menej než CFRT divokého typu. (Dalemans et al.(1991), Nature Lond. 354 526-528 Denníng et al., supra Pasyk a Foskett (1995), J. Cell. Biochem. 270 12347-50). Okrem AF...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: G05D 23/00, F17D 5/00

Značky: regulátora, elektricky, ohrev, pilota, riadiaceho

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Farmaceutická kompozícia neobsahujúca dexpantenol, vápenaté ióny a fosfáty a použitie činidla chelatujúceho vápnik a oftalmologicky znášanlivého regulátora viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5660

Dátum: 17.11.2006

Autori: Holzer Frank, Gross Dorothea

MPK: A61K 9/08, A61K 31/185, A61K 47/36...

Značky: dexpantenol, použitie, regulátora, znášanlivého, vápenaté, činidla, vápník, ióny, chelatujúceho, farmaceutická, kompozícia, viskozity, neobsahujúca, oftalmologicky, fosfáty

Text:

...usadenin by preto bolo žiaduce mať farmaceutickú kompozíciu, ktorá zoslabuje a/alebo odstraňuje vyššie uvedené nevýhody a je vhodná na topickú aplikáciu do0007 Dokument DE l 0 l 61 llO Al zverejňuje farmaceutickú kompozíoiu, ktora obsahuje minimálne pantenol a/alebo kyselinu pantotenovú a kyselinu hyaluronovú a/alebo hyaluronát ataktiež popripade farmaceutický pomocný prostriedok.Farmaceutická kompozicia zverejnená V dokumente DE 101 61...

Prípravok regulátora rastu rastlín v pevnej forme a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281625

Dátum: 03.04.2001

Autori: Lisa Rudolph Ernest, Kilbride Terence, Jäger Karl-friedrich

MPK: A01N 33/12, A01N 43/40, A01N 25/12...

Značky: regulátora, prípravok, rastu, pevnej, výroby, spôsob, formě, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prípravok regulátora rastu rastlín v pevnej forme, ktorý obsahuje syntetický amorfný hydrát oxidu kremičitého a účinné množstvo 1,1-dimetylpiperidíniumchloridu, kde hmotnosť syntetického amorfného hydrátu oxidu kremičitého na hmotnosť 1,1-dimetylpiperidíniumchloridu je 0,2 : 100 až 3 : 100. Predložený vynález taktiež poskytuje spôsoby výroby takéhoto prípravku.

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2813

Dátum: 12.03.2001

Autori: Hudák Gabriel, Németh Marek, Seman Imrich

MPK: F17D 1/04

Značky: prípojky, nosič, plynů, plynovej, regulátora, plastovej, tlaku, plynomera, vyústenia

Text:

...jednoduchosťou, pričom, na pevnosť konštrukcie nosiča sa využíva i skriňa suloženou meracou a regulačnou zostavou tým, že po jej osadení a pripevnení knosiču plní ñmkciu vzpery. Konštrukciou sa dosiahol í cieľ spočívajúci vo variantnosti využitia skrine. Môže byť využitá v kombinácii s nosičom alebo samostatne pripevnením o stenu. Riešením sa uľahčuje oprava v prípade poruchy v oblasti pripojenia pripojovacieho potrubia k meraciemu a...

Zapojenie elektronického regulátora zvonov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2675

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivák Patrik

MPK: G10K 1/34

Značky: regulátora, zvonov, elektronického, zapojenie

Text:

...5 na záber s dĺžkou impulzu zadaného v 1. časovom úseku. Tým sa zvon vychýli z kľudového stavu do polohy X, motor 5 sa vypne po uplynutí 1.časového úseku, zvon sa vlastnou váhou prehupne na druhú stranu do polohy Y, na čo zareaguje snímač 1 a regulátor g vie, že zvon prešiel na druhú stranu do polohy Y ďalej počká kým zvon vlastnou váhou nezmení smer do polohy X. Ak sa tak stane, regulátor g dá povel motoru 5 na záber s dĺžkou impulzu...

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1711

Dátum: 14.01.1998

Autori: Seman Imrich, Hudák Gabriel, Németh Marek, Balko Milan

MPK: F17D 3/18, F17D 1/04, F17D 3/01...

Značky: tlaku, plynů, plastovej, regulátora, plynovej, nosič, vyústenia, prípojky, plynomera

Text:

...teréne môže mat nosná rúrka rôznu výšku, čo ďalej zvyšuje univerzálnosť nosiča podľa tohto technického riešenia. Je prirodzené, že dĺžkou nosnej nirky sa mení aj dlžka chráničky, čo umožňuje vopred si stanoviť výšku montáže prechodového spoja od úrovne terénu.Nosič umožňuje z hľadiska svojho riešenia bezpečnú, jednoduchú a časovo nenáročnúmontáž pri výstavbe plynovej plastovej prípojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Zapojenie regulátora prúdu tyristorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 30

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jágr Jan

MPK: G05F 1/30

Značky: regulátora, striedača, zapojenie, prúdu, tyristorového

Text:

...vhodnou vahou špičkovéZapojení. jehož příklad je znázorněn na připojeném výkresu. je tvořeno konvenčním tyristorovým střĺdačem 1 se seriovým resonančním obvodem. tvořeným zátěží Lg a resonančními kondenzátory L 2. Mezi uvedenou zátěží Lg a středovým vývodem seriové kombinace resonančních kondenzátorů łg je zapojeno čidlo 2 proudu. které je tvořeno proudovým transformátorem.k jehož sekundárnímu vlnutí je paralelně zapojen...

Zapojenie regulátora riadenia pohonov s tranzistorovým impulzovým meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269557

Dátum: 11.04.1990

Autori: Valica Ján, Vrabec Dominik, Líška Roman, Mihálik Miroslav, Mazák Marián

MPK: G05B 15/00, G05B 15/02

Značky: meničom, zapojenie, tranzistorovým, riadenia, regulátora, pohonov, impulzovým

Text:

...rýchlosti z tachogeneratora 3. Výstup regulačného vstupného zosilňovače 3 je pripojený na prvý vstup suaačneho člena 3. Na druhý vstup suaačnćho člena g je pripojený výstup generátora 2 sinusového a pilového priebehu. výstup suaačného člena Q je pripojený na jeden vstup prevodnika 1 nspäčovej úrovne na äirku iapulzu. Na druhý vstup prevodníka 1 nav pâćovej úrovne na čirku inpulzu je pripojený výstup generàtors g sinusoveho a pílového...

Zapojenie pre meranie a nastavovanie integračnej konštanty I-člena regulátora pnutia navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265788

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hudák Karol

MPK: B65H 59/00, D01H 13/16

Značky: pnutia, meranie, konstanty, i-člena, skrinky, zapojenie, regulátora, nastavovanie, integračnej, navíjacej

Text:

...meranie I-členaregulátora pnutia, podľa ktorého meraný I-člen je pripojený na meracie zariadenia, a svojimvstupom je cez prepínač spojený so zdrojom napätia, kým svojím výstupom je paralelne pripojený jednak na voltmeter a jednak na blok komparačných obvodov, ktorý je pripojený vstupom na výstup generátora signálov a svojim výstupom na vstup čítača spojeného displejom.výstupné napätie I-člena vstupuje do bloku komparačných obvodov, ktoré...

Zapojenie trojpolohového regulátora teploty chladiaceho média rezistívneho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264974

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, elektromagnetů, media, zapojenie, rezistívneho, regulátora, trojpolohového, chladiaceho

Text:

...člena 5 je spojený so vstupom prvého monostnbilného klopného obvodu g, ktorého výstup je spojený so vstupom prvého elektronického relé 1. Výstup elektronického reléZ je spojený s prvým vstupom servoventilu 2. Analogicky, druhý výstup vyhodnocovacieho člena É je spojený so vstupom druhého elektronického relé g. Výstup elektronického relé 5 je spojený s druhým vstupom servoventilu 2.snímač l teploty meria vo forme napätia výstupnú...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef, Halmo František

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: regulátora, výroby, spôsob, rastu, rastlín, stimulátora

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Zapojenie šírkovo impulzného regulátora otáčok jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243796

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ondoej Ladislav, Meninger Milan, Tesaoík František

MPK: H02P 5/06

Značky: regulátora, motora, impulzného, šírkovo, jednosmerného, otáčok, zapojenie

Text:

...výstupy A, B, C, D sú pripojené na prvé vstupyA 1, A 2 A 3, A 4 štvorbitového binárneho su mátora 3. Druhé vstupy B 1, B 2, B 3, B 4 štvorbitového binárneho sumátora 3 sú pripojené na výstup štvorbitovej informácie o požadovanej rýchlosti. Vstup Co je spojený s úrovňou log 1 obvodu a výstup C 4 je paralelne pripojený na prvý vstup 5 prvého dvojvstupového hradla 4 a na prvý vstup 9 druhého dvojvstupového hradla 6. Druhý vstup 6 prvého...

Zapojenie na rozšírenie funkcie regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252963

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čierny Pavel, Pokorný Jan, Kukučka Vendelín

MPK: G05D 17/02

Značky: funkcie, zapojenie, rozšírenie, regulátora

Text:

...protismerne zapojených Zenerových diód.Zapojenie podľa vynálezu umožňuje použitie derivačného kondenzátora o potrebnej kapacite na to, aby sa dosiahol požadovanýpriebeh rozbehu, nakoľko v ustálenom stave zaradený sériovo s derivačným kondenzátorom spínač zabezpečí elektrické odpojenie kondenzátora v prípade vstupu nežiadúcej poruchy do regulátora. Zapojenie podľa vynálezu je jednoduché, ekonomicky nenáročné a funkčne naprosto spoľahlivé.Na...

Zapojenie regulátora riadiaceho spoluprácu regulačného čerpadla a neregulačných čerpadiel, ovládaných tlakovou automatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239555

Dátum: 15.06.1987

Autori: Votava Vladimír, Hampl František

MPK: G05D 16/00

Značky: riadiaceho, regulačného, neregulačných, zapojenie, ovládaných, automatikou, čerpadla, regulátora, čerpadiel, spoluprácu, tlakovou

Text:

...čerpadla 6, druhý a tretí výstup ragulátora 2 tlaku je prepojený s prvým a druhým vstupom jednotky 7 riadiacej logiky, pričom s tretím vstupom jednotky 7 riadiacej logiky je spojený výstup prietokomera 8 vzdušnika čerpacej stanice a so štvrtým vstupom je prepojený výstup tla kovej automatiky 9. jednotka 7 riadiacej logiky je svojím prvým výstupom spojená sovládacím vstupom regulačného čerpadla 6a druhým výstupom je spojená s...

Zapojenie výkonového stupňa regulátora stabilizovaného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248487

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vajs Stanislav

MPK: G05F 3/02

Značky: výkonového, zapojenie, napätia, stupňa, stabilizovaného, regulátora

Text:

...prvého napájacieho zdroja 11 a jeden koniec regulačného odporu 27. Druhý koniec regulačného odporu 27 je spojený s regnlačným vstupom regulátora 22. Anšda prvej stabilizarčnej diody 6 je spojená so záporným p 5 lom 15 samostatného napájacieho zdroja 2 D.Cinnosť popísaného zapojenia spočíva V tom, že napätie na zaťažovacom odpore 11 je priamo úmerne nastavenej hodnote regulačného odporu 27 a stabilizovane cez regulačný vstup regulátora 22,...

Zapojenie regulátora polohy s inkrementálnym snímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248060

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dočár Miroslav, Gažák Lubomír, Buday Jozef

MPK: G05D 3/12

Značky: polohy, zapojenie, inkrementálnym, regulátora, snímačom

Text:

...regulátora polohy s inkrementálnym snímačom je tvorený číslicovým vstupom 1, ktorý vstupuje do číslicovo frekvenčného prevodníka 2. Výstup číslicovo, vynález sa týka zapojeniaregulátorďípo- fvstupom frekvenčného fázrovéhrí prevodníka 3. Výstup z tohto prevodníka je pripojený na vstup fázového komparátora 4. Výstup inkrementálneho snímača 5 je pripojený natohto bloku je pripojený na vstup frekvenčno fazoveho prevodníka 7,...

Zapojenie automatického regulátora striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231772

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kolesár Milan

MPK: G05F 1/10

Značky: regulátora, striedavého, napätia, automatického, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelnosť vynálezu spočíva v jednoduchej a presnej viacpolohovej automatickej regulácii stiedavého elektrického napätia s neskresleným priebehom. Ku autotransformátoru (1), cez prvú odbočku (2) autotransformátora, druhú odbočku (3) autotransformátora až n-tú odbočku (4) autotransformátora je pripojevý prepínač (5) autotransformátora. Prepínač je súčasťou výstupnej časti snímača prvého prahu napätia (6), snímača druhého prahu napätia (7) až...

Zapojenie pre vytvorenie fiktívnej rýchlosti elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227923

Dátum: 15.05.1986

Autori: Seyfert Emanuel, Štefula Ján, Karfík František, Pitoňák Pavol

Značky: železničných, vytvorenie, protišmykového, regulátora, rychlostí, elektronického, vozidiel, zapojenie, fiktívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre vytváranie fiktívnej rýchlosti elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel vyznačujúce sa tým, že jeden vstup sp(tov(zobného komparátora (5) je prepojený s výstupom integrátora (9) a jeho druhý vstup s katodami diod (1), (2), (3), (4), pričom výstup sp(tov(zobného komparátora (5) je prepojený cez diódu (6) a prvý odpor (7) s jedným vstupom integrátora (9) a cez druhý odpor (8) s jeho druhým vstupom.

Zapojenie pre ochranu elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226628

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pitoňák Pavol, Seyfert Emanuel, Štefula Ján

Značky: elektronického, ochranu, protišmykového, zapojenie, železničných, regulátora, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ochrany elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel, ktorá zabráňuje trvalému účinkovaniu elektronického protišmykového regulátora a zabezpečuje jeho odpojenie od zdroja napájacieho napätia po zastavení železničného vozidla. Ochrana je bezkontaktná a dvojstupňová. Pri trvalom účinkovaní elektronického protišmykového regulátora prichádza do činnosti prvý stupeň ochrany, ktorý prostredníctvom bezkontaktného...

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225728

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šimčisko Igor, Markovič Peter, Pykal Miloš, Krátký Ivan

Značky: regulátora, triakom, synchrónneho, zapojenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom a integrovaným obvodom pre fázové riadenie typu TESLA MAA 436, ktorý regulátor je obzvlášť vhodný pre reguláciu teploty ohrievačov vody, chladničiek a piecok. Riešeným problémom je použitie uvedeného integrovaného obvodu pre nespojitú reguláciu teploty tak v ohrievacích, ako aj chladiacich zariadeniach, čo sa dosahuje najmä tým, že na deviaty vývod integrovaného obvodu je pripojený ochranný...

Zapojenie na univerzálne použitie regulátora teploty pri cyklickej regulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218638

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: regulátora, zapojenie, univerzálne, regulácii, teploty, použitie, cyklickej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistiť možnosť voľby akejkoľvek teploty maximálnej i minimálnej hodnoty cyklu s jedným regulátorom teploty pri zachovaní maximálneho regulačného účinku. Podstata vynálezu spočíva v pripojení druhého pólu termočlánkového čidla k jednému prepínaču jedného prepínača k jednému dielu tretieho prepínača i k druhému prepínaču, druhého prepínača k jednému dielu štvrtého prepínača i regulátoru teploty, druhého dielu tretieho...