Patenty so značkou «regulačního»

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuman Petr, Štecha Jan, Havlena Vladimír

MPK: G05B 13/04

Značky: obvodů, sledovací, zapojení, poruchy, pozorovatelem, integrační, systému, vstupu, neměřitelné, dopřednou, vazbou, stavovým, regulovaného, přepínáním, regulátorem, regulačního

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Zapojení regulačního obvodu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267425

Dátum: 12.02.1990

Autori: Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02M 1/092, H02P 5/16, H02M 1/08...

Značky: obvodů, zapojení, pulsního, měniče, regulačního

Text:

...obvodů 1 vysoké odolnosti regulace proti rušení. Na vstup § žádaně hodnoty je připojen výstup neznázorněného zroje žádané hodnoty napětí zátěže. Na vstup 19 je přlpojen výstup čidla Z napětí QE stejnosměrněho zdroje, který není znázornen.Funkce zapojení je následující.Výstupním slqnálem ní čidla 2 napětí je do vstupu Lg regulátoru 1 předávána informace o napětí ui napájecího stejnosměrného zdroje. Informace o napětí ug na zátěži Q pulsního...

Kapacitní kruh regulačního vinutí transformátorů, zejména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266449

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/28

Značky: kapacitní, regulačního, napětí, vinutí, transformátoru, vysokého, velmi, zejména

Text:

...na karuselu uchytit, aby mohlo být vytvarovéno požadované zaoblení hran.Uvedený problém je vyřešen kapacitním kruhem regulačního vinutí transformâtorů,zejména velmi vysokého napětí podle vynálezu, který sestâvâ z nevodivého jâdra a vodivého obalu s vývodem, jenž vytváří neuzavřený závit. Podstatou vynâlezu je, že vodivým obalem je zkroužená tenkostěnná trubka kruhového profilu z nemagnetického kovu, která je vyplněna vytvrzenou...

Zapojení zpětné vazby otáčivé rychlosti regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266155

Dátum: 13.12.1989

Autori: Večeř Jiří, Rýznar Jan

MPK: H02P 5/16

Značky: zapojení, obvodů, otáčivé, väzby, regulačního, rychlostí, zpětné

Text:

...kladkou § a na ní upevněným tachodynamem § pro snímání rychlosti tažení drátu. Cívkovač l s navíjecí cívkou g je spojen s dalším stejnosměrným regulačním motorom Z, spojeným na hřídeli s tachodynamem § zpětné vazby otáčivé rychlosti civkovače 1 a s řízeným tyristorovým usměrñovačem 3 s regulátorem.zařízení funguje tak, že tažný drát, z tažného válce 5 a zásobovacího válce 3 je veden přes převáděcí kladku E s tachodynamem § pro snímaní...

Zapojení členů regulačního obvodu pro regulaci napěňování vodných roztoků nebo disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262837

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blinka Antonín, Klúčik Igor, Tichý Jaroslav, Lenk Václav

MPK: D06B 1/08

Značky: napěňování, obvodů, vodných, zapojení, regulaci, členu, regulačního, disperzí, roztoku

Text:

...aoustavy na kolisáni signálu čidla průtoku kapalinga rovnoměrnýkontrolovaný nános vodniho roztoku nebo disperza na plošný substrát v celém rozsahu rychlosti, přičemž změna rychloati eubstrátu je apojana sa změnou tlaku pěny v uzavřené stěrca.Dalši výhodou zapojeni členů regulačniho obvodu podle vy~ nálezu je možnost nastaveni nánosu (hmotnostniho přirůstku lázně) a stupně napěněni. přičemž oba parametry jsou v celém rozsahudrychlosti...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jarkovský Jiří, Fessl Jaromír

MPK: G05B 13/02

Značky: omezení, orgánů, regulátoru, průběžnou, regulačního, zapojení, identifikaci, necitlivé

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Obvod pro plynulou změnu zadané hodnoty regulačního obvodu s jejím plynule řiditelným přírůstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261023

Dátum: 12.01.1989

Autori: Samek Jiří, Kalický Igor, Fořt František

MPK: G05F 1/10

Značky: přírůstkem, jejím, plynule, hodnoty, žádané, obvod, obvodů, změnu, regulačního, plynulou, řiditelným

Text:

...ohříváku Q teplotním čidlem gg. Hodnota regulované veličiny 5 2 teplctního čidla gg je vadena do rozdílového členu gł. Regulační odchylka jłč na jeho výstupu je vedenu do proporcionálního integračně derivačniho regulátoru ggg, jehož výstup je přes rozdílový člen gg, kam je rovněž připojeno teplotni čidlo gł, veden do proporcionálně integračního regulátoru gg. ventil vstřiku 1 vody vedené do prívodu páry k ohříváku Oje řízen výstupom z...

Zařízení k stabilizaci regulačního systému tahu navíjeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260815

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: zařízení, regulačního, navíjeného, materiálů, stabilizaci, systému

Text:

...bloku je pak zapojen na definiční vstup prvního upravovacího bloku, na jehož informační vntup je připojen výstup čidla rychlosti majoritního mechanizmu. Výstup upravovací~ ho bloku je spojen s rychlostním vstupem druhého upravovacího bloku, jehož výstup je zapojen na prvnízhformační vstup vyhodnocovacího bloku, k jehož druhému informačnímu vstupu je připojen výstup čidla úhlové rychlosti takového mechanizmu a k třetímu infbrmačnímu vstupu...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 3/08

Značky: pulsního, zařízení, tyristorového, regulačního, měniče, omezení, rozsahu, řízení

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...

Zapojení regulačního obvodu s jednovstupovým prediktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259350

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neumann Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: prediktorem, jednovstupovým, obvodů, regulačního, zapojení

Text:

...je rovněž opatřen druhým vstupem gg připojeným na třetí vstup 3 regulátoru 1 s vnitřní servosmyčkou s nastavenou hodnotou akční veličinypro režim ruční regulace.Na třetí vstup gg přepínacího koncového bloku g je připojen čtvrtý vstup gg regulátoru Q s vnitřní servosmyčkou, na němä je přepínací veličina přepínající režimy ruční a automatickéregu 1 ace.Výstup 25 přepínacího koncového bloku g je připojen jednak na vstup lg blokulg vnitřní...

Řídicí zapojení elektromagnetického regulačního orgánu pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256937

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hainisch Jörg, Poppe Hans-uwe, Baar Gerhard

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, zapojení, regulačního, elektromagnetického, orgánů, textilní, řídící

Text:

...Karýmxa 7 co csonn pyruu nonmcou coenuueua c KODUYCOM. nynxr B B npyrom nyrn Toxa uepes conpornaneHne 10 coennnen c xonnexwopou rpauaucwopa 11, SMHTTED KOTOPOFO coenuuen c KODHYCOM. COHDOTHBHQHHE 10 onuoàpeneuuo aanxercn H samnrnuu conporunneuuen TpaH 3 HCTODOB 6 H 11. Hanna S 2 K öasncy Tpanancropa 11 coenneua c KonneucaTODOM 13, KoTopmň Ha npyroů cropoue coenuueñ c xopnycon. B nynxwe C x nnnun 12 pyraa nnuun 14 nonxnmqeua, KOT 0 p 8...

Zapojení obvodu pro snímání polohy regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254704

Dátum: 15.01.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: G21C 7/12

Značky: zapojení, snímání, orgánů, polohy, obvodů, regulačního

Text:

...z tažné na ferromagnetické jádro by mohl v případě mechanické poruchy nebo zadření zablokovat pohyb tažné tyce a vyřadit ji z činnosti regulační, což by mělo za následek havarii jaderné~ ho reaktoru s nedozírnými následky. Naproti tomu, jsou-li veličiny potřebné pro ukazatel polohy regulačního orgánu měŕeny bezkontaktně a zpracovány elektricky s numerickým čtením,lze shora uvedené nedostatky odstranit a dosáhnout optimálnějších výsledků...

Zapojení elektrického regulačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244244

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kreál Zdenik, Eerný František

MPK: H02P 5/28

Značky: elektrického, zapojení, regulačního, pohonů

Text:

...s diferenoí napájecího napětí ze zdroje stŕídavěho napětí a indukovaněho napětí asynchronního motoru bez zvláštního výpočtu nebo zjištování indukovaného napětí asynchronního motoru a bez potřeby přesné znalosti parametrů asynchronního motoru. To umožňuje správně řídit zpoždění okamžiku zážehu polovodičových spínačů v bloku přímého měniče střídavého napětí i V přechodových stavech elektrického regulačního pohonu, což má příznivý vliv na...

Zapojení regulačního obvodu centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kleinedler Peter

MPK: G05F 1/10

Značky: centrálního, regulačního, napětí, obvodů, zdroje, zapojení

Text:

...příklad zapojení podle vwnálezu.K regulačnímu obvodu l proudu je svým výstupom připojďn regulátor g napětí. K prvnímu vstupu 3 reguldtoru g napětí je pŕipojan řídící obvod 2 dané hodnoty napětí a k druhému vstupu 31 regulátoru g napětí je pŕipojen výstup 1 obvodu 6 pro výběr marina zvěšených hodnot, jeho dalším výstupom je tvořen signalizační výstup g zapojení. łüavní vstup 2 obvodu 6 pro výběr maxima zvážených hodnot je spojon s prvním čidlem...

Zařízení pro vyhodnocení nesprávné funkce elektronického regulačního systému parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252567

Dátum: 17.09.1987

Autori: Barnet Ivan, Sluka Zdeněk

MPK: G05B 9/03

Značky: parní, turbiny, zařízení, elektronického, funkce, systému, vyhodnocení, nesprávné, regulačního

Text:

...zařízením pro vyhodnocení nesprávne funkce. Rovněž funkční celky mohou být vybaveny tímto zařízením.Všechna napájecí napětí použitá v modulu jsou přivedena na vstup lLł bloku Ä Vyhodnocení přepětí a současně na gył bloku 3 vyhodnocení podpětí. Blok l vyhodnocení přepětí muže být realizován převodníkem, výběrovým obvodem MAX a komparátorem. Rozdílná napájecí napětí jsou převedena V převodníku na normovanou velikost danou nastavenou...

Lopatková mříž vstupního regulačního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brabec Karel

MPK: F04D 29/56

Značky: mříž, regulačního, vstupního, ústrojí, lopatková

Text:

...vstupního regulačního ústrojí, přičemž osa otúčení otočných lopatek prochází těžiětěm jejího symetrického profilu.Při mezních ůhlech natočení otočné lopatłq vznika mezi odtokovou částí profilu pevná lopatky a naběhovou částí proíiluotoćrxé lopatłq ätěrbina pro průtok regulované kapaliny.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že vytvořenou tärbinou mezi pevnou e otočnou lopatkou protéká kapalina a potlačuje vznik vírů e iplavů před oběžným kolan....

Zapojení regulačního systému cukrovarnické odstředivky se dvěma logickými procesory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252271

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krtek Jan, Kvasnička Josef, Zaoral Milan, Jelínek Richard, Prepsl Jiří, Popov Petr, Cibulka Josef, Buchar Karel

MPK: H02P 7/00

Značky: systému, regulačního, procesory, cukrovarnické, odstředivky, zapojení, dvěma, logickými

Text:

...blokové schéma zapojení regulačního systému cukrovarnické odstředivky se dvěma logickými procesory podle výnálezu. . Základní logický procesor 2 jeprostřednictvím první edresevé sběrnice g spcjen s prvním blokem logických vstupů, s prvním blokem g logických výstupů, s komparátorem 5 mezních a havarijních stavů a s interfejsem §§ regulátoru. řrostřednictvím první vstupní datové sběrnice pg je základní logický procesor pg spojen s prvním...

Zapojení koncového členu pro ovládání regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251447

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bojanovský Josef, Špringer Jan

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: členu, regulačního, ovládání, koncového, orgánů, zapojení

Text:

...s referenčním vstu~ pem signálověho převodníku, s výstupom referenčníhozdroja a se vstupom druhého předvolbováho obvodu. Výstup druhého předvolbového obvodu je spojon se čtvrtým signálovým vstupom analogového přepínsös. Skupinový řídící vstup analogového přepínaöe je spojon se skupinovým přepínaoím výstupom řídíoího logiokěho obvodu, jehož blokovaoí výstup je spojen s řídíoím vstupom analogového pamětového obvodu. Výstup analogového...

Zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích síťového napětí regulátorů výkonových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250057

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02H 3/24

Značky: potlačení, regulátoru, výpadcích, napětí, zapojení, signálu, regulačního, síťového, měničů, obvodů, výkonových

Text:

...technických účinků zapojení na činnost měniče. V případě, kdy napájecí svorka je spojena s napájecím napětím regulátoru měniče potlačí zapojení podle tohotovynálezu regulační signál v době kolísání tohoto napětí zejména při jeho obnově po poruše.Na přiloženém výkrese je znázorněno schéma zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích siťoveho napětí regulátorů výkonových měničů.Obvod pro potlačení regulačního signálu při...

Zapojení regulačního obvodu pro řízení rychlosti hydraulických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233141

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stříbrský Josef

MPK: B66C 13/12

Značky: motorů, řízení, zapojení, obvodů, hydraulických, rychlostí, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je provedeno tak, že obtokový kanál rozvaděče je spojen výstupním potrubím se vstupním kanálem vřazeného stabilizačního ventilu, přičemž prostor nad šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen jedním obtokovým potrubím s přívodním potrubím do rozvaděče a prostor pod šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen dalším obtokovým potrubím s výstupním potrubím od obtokového kanálu rozvaděče.

Ovládací mechanizmus lopatek, zejména vstupního regulačního ústrojí ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233132

Dátum: 01.01.1987

Autori: Chotěborský Václav, Dudek Josef

MPK: F04D 29/56

Značky: ústrojí, vstupního, ventilátoru, mechanizmus, regulačního, zejména, ovládací, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový ovládací mechanismus lopatek vstupního regulačního ústrojí ventilátorů pomocí ozubených převodů umístěných v jádře regulačního ústrojí a ovládaných prostřednictvím čepu jedné regulační lopatky nebo ovládací trubkou vedenou v podélné ose ventilátoru. Ovládací ústrojí podle vynálezu má uplatnění zejména ve vzduchotechnice pro jadernou energetiku.

Zapojení regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236596

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: obvodů, zapojení, regulačního

Text:

...je, že explioitně získaná hodnota predikce regulované veličiny pro příští okemžik vzorkování je využite v syntéze dostatečně robustního regulátoru, který je stabilní, neoitlivý k äumům a chybám v deteoh. Přizpůsohuje svou funkci ponnalým změnám dynamických charakteristík soustavy. Predikovená hodnota regulované veličiny umožnuje použít predikční regulátor omezující překmit regulované veličiny o. eliminující dopravní zpoždění regulované...

Zapojení asynchronního regulačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230826

Dátum: 15.06.1986

Autor: Slezák Karel

MPK: H02P 5/28

Značky: pohonů, asynchronního, regulačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení asynchronního regulačního pohonu, sestávající z trojfázového asynchronního motoru, snímače otáček, měniče střídavého napětí, řídicího a regulačního obvodu a snímače síťového synchronizačního napětí, je vybaven snímačem synchronizačního napětí indukovaného v motoru. K synchronizaci fázového řízení měniče je použito diference síťového a vnitřního indukovaného napětí motoru. To umožňuje ztlumit momentový ráz při rychlé reverzaci pomocí...

Zapojení přímočinného regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231319

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F16K 17/34

Značky: přímočinného, zapojení, ventilu, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace množství stlačeného vzduchu. Řeší proporcionální regulaci v závislosti na výšce hladiny míchané kapaliny se současným uplatněním časového programu na jednom ventilu. Podstata vynálezu je v zapojení ovládacího vzduchu nad membránu regulačního ventilu a hladinové sondy pod membránu regulačního ventilu. Možnost využití je při míchání kapalin pomocí stlačeného vzduchu, jak se vyskytuje zejména v cementářství. Zapojení...

Zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z diodového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223414

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: pohonů, zapojení, napájeného, diodového, usměrňovače, stejnosměrného, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z neřízeného usměrňovače, jehož motor je regulován změnou buzení v širokém rozsahu otáček. Uvedený technický problém řeší vynález tak, že na přípojnice střídavého napětí je přes trojpólový vypínač pohonu připojeno do trojúhelníku zapojené sériové řazení jedné fáze vinutí trojfázové tlumivky s jednou fází primárního vinutí trojfázového transformátoru, který je opatřen šesti...

Zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221581

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pučelík Jiří

Značky: elektronickým, stavu, počátečního, rychlostního, zapojení, nastavením, obvodů, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu je jednoduchým způsobem zvětšit regulační rozsah rychlostního regulačního obvodu a hlavně odstranit rázy v elektromechanické části při zapnutí, a to jak u rychlostního regulačního obvodu, tak i u polohového regulačního obvodu. Toho je dosaženo tím, že na vstup regulátoru rychlosti je přivedeno kompensační napětí, které automaticky výstup...

Měnič hydraulického odporu, kupříkladu clon regulačního orgánu v uzavřeném zkušebním okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224534

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pluskal Jan, Novák Jan, Drapač Václav

Značky: zkušebním, okruhu, regulačního, orgánů, odporu, kupříkladu, uzavřeném, hydraulického, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Měnič hydraulického odporu, kupříkladu clon regulačního orgánu zařazeného v uzavřeném okruhu zkušebního zařízení odstředivých čerpadel, vyznačující se tím, že sestává z miskového tělesa (5) opatřeného víkem (10), ve kterém je otočně kolem čepu (6) uložen clonový kotouč (4), opatřený na roztečné kružnici, procházející osou průtočného průřezu zkušebního okruhu 1, kruhovými otvory (16) pro uložení clonových pouzder (17), obsahujících jednotlivé...

Zapojení regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224503

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: regulačního, ventilu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního ventilu membránového přímočinného, u kterého je prostor nad membránou spojen horním impulsním potrubím s přívodním potrubím před škrticím ventilem a prostor pod membránou je spojen s vývodním potrubím za škrticím ventilem, vyznačené tím, že na vývodním impulsním potrubí (11) je škrticí orgán (12), za ním pak je na vývodním impulsním potrubí (11) odbočka do hladinového impulsního potrubí (16), na kterém je také škrticí orgán...

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225608

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosek Jiří, Hrdina Jan, Peňáz Václav, Kraus Josef

Značky: obvodů, media, pracovního, regulačního, zapojení, nástroje, lisovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje, sestávající z obvodu prvního stupně regulace a z obvodu druhého stupně regulace, vyznačené tím, že prvý stupeň regulačního obvodu, tvořený zdrojem (l) konstantního průtoku a elektricky řízeným ventilem (5), jenž je řízen elektrickým regulátorem (6), je trvale připojen na hlavní řídicí vstup (8) hydraulického převodníku (7) a na hydraulický rozvaděč (9), který tvoří druhý stupeň...

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224133

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fridrich Miloš, Kuchta Karel

Značky: měniče, obvodů, pulsního, regulačního, frekvenčne, zapojení, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče, zejména pro stejnosměrné pohony trakčních vozidel, které tvoří odporově-induktivní zátěž stejnosměrného napájecího zdroje, připojenou spolu s nulovou diodou k tomuto zdroji přes pulsní měnič tvořený tyristorem s předřazenou indukčností a k nim paralelně připojeným komutačním kondenzátorem a sestávající z proudového čidla, modulátoru, regulátoru se čtyřmi vstupy a z čidla vstupního...

Zapojení elektonického regulačního systému pro určení začátku vstřiku u dieselových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214882

Dátum: 15.10.1984

Autor: Wessel Wolf

Značky: vstřiku, zapojení, systému, dieselových, elektonického, motorů, začátku, určení, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického regulačního systému pro určení začátku vstřiku u dieselových motorů za tím účelem, aby vstřikování palma začínalo v optimálním okamžiku v celém rozmezí možných provozních stavů a případně v závislosti na vnějším zásahu Z pole charakteristik, které udávají začátek vstřiku při daných provozních podmínkách motoru a pro určité chování motoru (minimální spotřeba, malý hluk, nízký obsah škodlivých látek ve výfuku) a jsou...

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí proudových strojů, zejména ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216638

Dátum: 01.10.1984

Autor: Adée Antonín

Značky: ústrojí, zařízení, natáčení, proudových, zejména, vstupního, strojů, ventilátoru, lopatek, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí zejména ventilátorů. Hřídele regulačních lopatek jsou vyvedeny na vnější stranu pláště kde jsou spojeny s dvojicí kladek. Opásání kladek sestává z ohebných členů, připevněných k sousedícím kladkám.