Patenty so značkou «regulačních»

Zařízení pro ohřev tekutiny, zejména plynu ve vypouštěcích regulačních stanicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264066

Dátum: 12.05.1989

Autori: Táborský Jaroslav, Merašický Václav

MPK: G05D 23/19

Značky: plynů, ohrev, zejména, tekutiny, regulačních, zařízení, stanicích, vypouštěcích

Text:

...snímač teploty kapaliny.j Vyesi učinek zařízení podle vynúlezu lze spatřovet v ton,V vv I o f u zo umoznuje nastavit teplotu plynu po redakci v zavislosti naobsahu vlhkosti v plynu a tlekovém spádu v pptimálním rozsahu teplot. Je tím dosažena s minimálními ekononickými nároky správná funkce regulátorů při jednostupňové i víoestupňové redukci plynu, a tím celé vypouštěcí regulační stanice.Příkled konkrétního provedení zařízení podle vynálezu...

Napájecí a ovládací modul regulačních řídicích a výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261733

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koritňanský Ivan, Berka František, Nakládal Leoš, Undus Stanislav

MPK: H05K 5/00

Značky: řídících, výpočetních, modul, ovládací, systému, regulačních, napájecí

Text:

...prostředí.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení napájecího a ovládacího modulu podle vynálezu. Na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 a 3 příčnéřezy modulem.K nosnému rámu lltvořenému vodorovnými a svislými hlíníkovými prołily,je prostřednictvím nosné desky 2 připevněn napájecí transformátor g. Na jeho spodní části je umístěna vstupní výkonové svorkovnice 5 pro připojení napájecího261 733 napětí, k jeho horní části je...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G05B 11/36, F15B 9/03

Značky: potlačení, zapojení, obvodů, elektronického, regulačních, jednoduchých, rázů, obvodech, servomotory

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Dekontaminační vana zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminační, orgánů, reaktoru, jaderného, regulačních, pohonů, zejména, dekontaminaci

Text:

...dálezvyšuje provozní spolehlivost i efektivnost dekontaminace.Jako konkrétní příklady jsou na dvou přiložených výkresech schematicky znázorněna řešení dekontaminačních van s výše uvedenou intenzifikací proudění, přičemž na obr. 1 je řešení pro variantu dekontaminační vany 5 vnějšími spádovými trubkami, zatímco na obr. 2 je řešení pro variantu vany s vnitřní stěnou.Na obr.1 je zjednodušeně nakreslen svislý osový řez dekontaminační vanou l a...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminační, vaňa, pohonů, jaderného, dekontaminaci, reaktoru, regulačních, orgánů, zejména

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: zásahu, řídících, regulačních, určování, zapojení, číslicovým, počítačem

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Programovací adaptér kontrolních a regulačních dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239633

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kanálik Pavel

MPK: G05D 9/12

Značky: dávkovačů, kontrolních, programovací, regulačních, adaptér

Text:

...s řídicími a stabilizačními obvody regulátorů otáček Q regulačních pohonu 25 dopravních pásů l s odběrnými a měrnými úseky, kde pod každý měrný úsek dopravního pásu l je ustavena vážicí stolice g se snímačem Q zatížení měrného úseku dopravního pásu l materiálem a výstupní signál ze snímače 3 je napojen na vstup analogového integrátoru převodníku 5, jehož výstup je připojen jednak na dělič à výstupního signálu, dále na zesilovač É, blok...

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sluka Josef, Rejent Jan

MPK: B60L 15/18

Značky: vozidel, automatickou, trakčních, obvodů, zapojení, regulačních, regulaci, adheze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222516

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jílek Jan

Značky: regulačních, mechanismu, funkční, zařízení, pohonů, lehkovodních, reaktoru, zkoušky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukčního řešení zkušebního zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů v médiu o parametrech primárních okruhů těchto reaktorů. Podstatou vynálezu je to, že ve společné tlakové nádobě zkušebního kanálu je ve vnitřní části ohraničené oddělovací trubkou umístěna maketa palivové kazety, uložení makety a vedení regulačního mechanismu, zatímco do stěny tlakové nádoby zkušebního kanálu...

Soustava regulačních ventilů pro zdvojenou hydraulickou brzdovou soustavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219887

Dátum: 15.09.1985

Autori: Assinder Andrew John, Margetts Hugh Grenville

Značky: brzdovou, zdvojenou, soustava, soustavu, ventilu, regulačních, hydraulickou

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava regulačních ventilů pro zdvojenou hydraulickou brzdovou soustavu vozidla, s oddělenými brzdovými ventily, ovladatelnými nezávisle a současně pro přivádění brzdové kapaliny z rozdělovací komory k jednomu nebo oběma z dvojic vývodů pro spojení s kolovými brzdami na protilehlých stranách vozidla, vyznačená tím, že sestává ze škrticího ventilu (21), uspořádaného v prstencové části (2) skříně (1), uzavřené na jednom konci ventilovou částí...

Programovací adapter kontinuálních a regulačních dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227610

Dátum: 01.09.1985

Autor: Syrový Jan

Značky: dávkovačů, programovací, regulačních, adaptér, kontinuálních

Zhrnutie / Anotácia:

Programovací adaptér kontinuálních dávkovačů s řídícími obvody regulátorů pohonů a s tachodynamy vyznačený tím, že na řídící obvod každého regulátoru (1) je připojen převodník (3) s potenciometrem (4), kde převodník (3) je připojen přes přepojovač (16) jednak na zdroj (5) s centrálním ovladačem (13) a jednak na optimalizační zdroj (15), přičemž převodník (3) je jednak spojen se sekcí prvního řadiče (8) jezdcem (11) upevněným na ose (12) řadičů,...

Mechanismus pro ovládání regulačních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222125

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skočdopole Karel, Borůvka Miroslav

Značky: ovládání, čerpadel, mechanismus, regulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém vedení a zajištění regulačních tyčí vstřikovacích čerpadel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na regulační tyči je upevněn tvarový čep, jehož konec zasahuje do podélné drážky, která je vytvořena ve vodicí liště. Vodicí lišta je uložena otočně v otvoru skříňky, která chrání celý mechanismus a zajišťuje možnost dokonalého mazání. Vynálezu je možno použít v různých kinematických...