Patenty so značkou «regulačného»

Zabezpečenie plynulého ladenia mechanických sústav aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 288202

Dátum: 12.06.2014

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/00

Značky: systému, mechanických, ladenia, aplikáciou, zabezpečenie, plynulého, sústav, regulačného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka regulačného systému (1), ktorý je určený na realizáciu plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy počas jej chodu a pozostáva z riadiaceho a ovládacieho podsystému (2, 3), pričom riadiaci podsystém (2) pozostáva z indukčného snímača (4), prenosného zariadenia (5) a mikroprocesora (6).

Zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6226

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/12

Značky: systému, spojok, aplikáciou, charakteristiky, regulačného, změny, zabezpečenie, plynulej, pneumatických

Text:

...charakteristiku spojky,teda naregulovať takú charakteristickú vlastnosť spojky (takú torznú tuhosť spojky), ktorá z hľadiska momentálneho dynamického stavu zariadenia je optimálna. Plynulou zmenou krivkovej charakteristiky spojky,čiže plynulou zmenou jej torznej tuhosti meníme hodnotu vlastnej frekvencie sústavy podľa potreby momentálneho dynamického stavu zariadenia, čím chránime zariadenie pred vznikom nebezpečného rezonančného...

Zabezpečenie plynulého ladenia mechanických sústav aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6225

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/12

Značky: aplikáciou, mechanických, plynulého, systému, sústav, regulačného, zabezpečenie, ladenia

Text:

...Ďalšou výhodou je aj to, že získaný elektrický signál indukčným snímačom, charakterizujúci veľkosť torzného kmitania mechanickej sústavy, nie je ovplyvňovaný vlastnosťami iných častí tejto sústavy, ako napr. pri stanovení veľkosti torzného kmitania pomocou tenzometrov nalepených na rotujúcom hriadeli alebo pri vložení torznej tyče do hriadeľového systému sústavy a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obr. l...

Peptid odvodený od regulačného proteínu HIV-1, antigény a ich použitie, vakcínová kompozícia, spôsob detekcie protilátok vyvolaných HIV, súprava na imunologickú skúšku, protilátka a plazmidová DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 287913

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/00, A61K 39/12, A61K 9/127...

Značky: proteínu, použitie, vyvolaných, detekcie, hiv-1, kompozícia, súprava, antigény, vakcínová, imunologickú, peptid, regulačného, odvodený, skúšku, protilátka, spôsob, protilátok, plazmidová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú modifikované peptidy schopné vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek, aby sa získala účinná profylaktická a terapeutická vakcína proti HIV. Peptidy sú založené na konzervatívnych oblastiach HIV Tat a Rev, regulačných proteínov a Nef, pomocných proteínov. Opisujú sa voľné antigény alebo antigény viazané na nosiči, ktoré obsahujú aspoň jeden z uvedených peptidov, vakcínové kompozície...

Prvok regulačného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13464

Dátum: 08.03.2010

Autor: Schuster-ofner-abschlag Hannes

MPK: F16K 1/36, F16K 39/02, F16K 1/06...

Značky: ventilu, regulačného, prvok

Text:

...ventilu so znakmi význakovej časti nároku 7 ponúka mimoriadne jednoduchú konštrukciu periférneho priechodného otvoru. Radiálna vzdialenosť sa volí v závislosti od3 očakávaných hnacích parametrov prietoku vody, prípadne od požadovanej regulačnej charakteristiky.0016 Prvok ventilu so znakmi význakovej časti nároku 8 vykazuje pri mimoriadne priestorovo úspomej konštrukcii presnú konštantnú regulačnú charakteristiku pre širokú oblasť.0017 U prvku...

Spôsob na expanziu buniek a použitie buniek a regulačného média tak produkovaného na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19618

Dátum: 22.03.2007

Autori: Burger Ora, Aberman Zami, Meretzki Shai

MPK: A61K 35/12, C12N 5/073, C12N 5/0775...

Značky: produkovaného, spôsob, media, buniek, použitie, regulačného, expanziu, liečbu

Text:

...(MSC) sú heterogénne populácie buniek, schopné diferenciácie na rôzne typy mezenchymálnych zrelých buniek. Diferenciácia týchto buniek na retikuloendoteliálne bunky, Íibroblasty, adipocyty a osteogénne prekurzorové bunky, závisíod vplyvov rôznych bioaktívnych faktorov.0009 Použitie MSC na podporu HSC transplantácie je známe v stave techniky. Niekoľko publikácií preukázalo vyššiu efektivitu prihojenia štepu HSC keď boli transplantované spolu...

Elektromagnetické zariadenie tlakového regulačného ventila s integrovaným snímačom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6113

Dátum: 13.12.2005

Autori: Foerch Ulrich, Schudt Klaus, Fleischer Walter, Ott Christof

MPK: G05D 16/20

Značky: tlakového, zariadenie, elektromagnetické, ventila, integrovaným, regulačného, snímačom, tlaku

Text:

...verne len do relatívne nízkej medznej frekvencie. V dôsledku toho môže dochádzaťk nežiadúcemu skresľovaníu výsledkov merania.Vynález je založený na myšlienke merať hydraulický tlak, ktorý má byť zistený, čo najbližšie k ventilovej časti, pretože tu sa vytvára tlaková zmena. Snímač tlaku je preto umiestený na konci magnetickej časti, privrátenom k ventilovej časti. Vďaka usporiadaniu snímača tlaku nedaleko ventilovej časti je filtračný...

Zapojenie adaptívneho regulačného systému motor-generátora dieselelektrických vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259217

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bednárik Bernard, Dobrucký Branislav, Cetl Marian, Kováč Ján

MPK: B60L 11/04

Značky: regulačného, zapojenie, dieselelektrických, vozidiel, adaptívneho, motor-generátora, systému

Text:

...vyhľadáva maximum výkonu trakčného generátora. za účelom zlepšenia dynamiky sústavy preplňovaný vznetový motor - trakčný generátor je vytvorená pneumatická väzba od plniaoeho tlaku vzduchu vstupujúoeho do valcov vznetového motora, ktorý je meraný snimačomp 1 niaceho tlaku. Plniaci tlak môže byt vyhodnocovaný aj nepriamo, napriklad meraním otáčok turbodúohadla.Výstupný napäťový signál zo snímača plniaceho tlaku vzduchu vstupuje do...

Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: F16H 39/50

Značky: dvoch, prestojoch, regulačného, zapojenie, obvodů, mechanizmu, pracovného, hydrogenerátorov

Text:

...74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a...

Zapojenie regulačného obvodu pre riadenie geometrického objemu hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Alexa Metodij, Mosler Robert, Kubinka Jioí

MPK: F03C 1/06

Značky: obvodů, zapojenie, riadenie, geometrického, regulačného, hydromotora, objemu

Text:

...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...

Zapojenie regulačného obvodu hydrogenerátora pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242249

Dátum: 15.09.1987

Autor: Simonyi Juraj

MPK: F16H 39/44

Značky: hydrogenerátora, zapojenie, mechanizmu, pracovného, obvodů, prestojoch, regulačného

Text:

...jednak s pohonným motorom 5 a jednak s výkonovým ovládacím valcom 33 ako aj s odmerným hydrogenerátorom 31. Blok 1 je dalej prvým, druhým a tretím nízkotlakovým vedením 91, S 32, 93 napojený jednak na nádrž 2 a jednak prvým vysokotlakovým vedením 81 prepojený s prvým hydraulickýmrozvádzačom B, ktorý je pomocou druhého a tretieho vysokotlakového vedenia 82, 83 napojený na hydromotor 7 a pomocou štvrtého nízkotlakového vedenia 94 cez spätný...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: H02H 3/08, B23K 9/10

Značky: zapojenie, rozdelenie, zváracieho, prúdu, regulačného, rozsahu, nastavovanie, jemné

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zapojenie regulačného elektrohydraulického obvodu prítlaku retazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251954

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlasatý Ivan, Bicek Ľubomír

MPK: B21C 1/30, B21D 43/12, B21D 43/00...

Značky: regulačného, prítlaku, zapojenie, obvodů, elektrohydraulického, reťazi

Text:

...prvým elektrickým vedením 2 na vstup napätového prevodníka 3, ktorého výstup je druhým elektrickým vedením 4 spojený so vstupom usmerňovača 5. Výstup usmerňovača 5 je tretím elektrickým vedením 6 spojený so Vstupom potenciometra 7,ktorého výstup je pripojený štvrtým elektrickým vedením ll na vstup elektronického regulátora Sl, výstup ktorého je piatym elektrickým vedením 10 spojený s cievkou 11 proporcionálneho elektromagnetu...

Zapojenie regulátora riadiaceho spoluprácu regulačného čerpadla a neregulačných čerpadiel, ovládaných tlakovou automatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239555

Dátum: 15.06.1987

Autori: Votava Vladimír, Hampl František

MPK: G05D 16/00

Značky: tlakovou, neregulačných, riadiaceho, čerpadla, čerpadiel, ovládaných, spoluprácu, zapojenie, regulátora, automatikou, regulačného

Text:

...čerpadla 6, druhý a tretí výstup ragulátora 2 tlaku je prepojený s prvým a druhým vstupom jednotky 7 riadiacej logiky, pričom s tretím vstupom jednotky 7 riadiacej logiky je spojený výstup prietokomera 8 vzdušnika čerpacej stanice a so štvrtým vstupom je prepojený výstup tla kovej automatiky 9. jednotka 7 riadiacej logiky je svojím prvým výstupom spojená sovládacím vstupom regulačného čerpadla 6a druhým výstupom je spojená s...

Zapojenie adaptívneho regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235384

Dátum: 15.02.1987

Autor: Cetl Marian

MPK: F02D 29/06

Značky: systému, adaptívneho, zapojenie, regulačného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie vysokej ekonomičnosti a dobrých prevádzkových podmienok pre prácu vznetového motora preplňovaného turbodúchadlom na ťažkotonážnych automobiloch s dieselelektrickým silovým prenosom a na dieselelektrických rušňoch. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že systém regulácie motor - generátora podľa vynálezu, prostredníctvom základnej regulačnej slučky, priraďuje každej hodnote otáčok vznetového motora určitú polohu...

Zapojenie elektrohydraulickej regulácie výkonu axiálneho hydrostatického regulačného hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248585

Dátum: 12.02.1987

Autori: Orgoník Peter, Kilík Ondrej, Dúcky Jozef

MPK: F04B 1/26

Značky: regulácie, regulačného, výkonu, zapojenie, axiálneho, hydrogenerátora, elektrohydraulickej, hydrostatického

Text:

...reného prvým a druhým servovalcom 5, 5 a mechanicky spojeného so spalovacim motorom äg, ako aj s pomocným hydrogenerátorom 3. Prvý servovalec 3 je cez prvú clonu 3 napojený prvým vedenim g na štvorcestný reverzačný rozvádzač 12, na ktorý je tretim vedenim li cez druhú clonu 1 napojený tiež druhý servovalec š. Štvorcestný reverzačný rozvádzač 12 je napojený na prvý výstupg prvého trojcestného redukčného ventila 3, ako aj na jeho pr q-L 3...

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dudík Vladimír, Buchcár Anton, Kaminský Róbert

Značky: regulačného, výstupného, zapojenie, obvodů, obmedzenie, meniča, prúdu, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.