Patenty so značkou «regulačné»

Regulačné zariadenie zamedzujúce elektrický šok pri prístrojoch využívajúcich elektroliečbu na liečenie a spôsob zamedzenia tohto elektrického šoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288395

Dátum: 28.07.2016

Autor: Kareš Jiří

MPK: A61N 1/18, A61N 1/08, G05F 1/10...

Značky: zamedzenia, zamedzujúce, regulačné, tohto, šoku, spôsob, prístrojoch, zariadenie, využívajúcich, elektricky, elektrického, liečenie, elektroliečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačné zariadenie zamedzujúce elektrický šok pri prístrojoch využívajúcich elektroliečbu na liečenie, pozostáva zo štartovacieho obvodu (5), ktorý je napojený na obvod (6) pomalého naregulovania výstupného prúdu, ktorý je ďalej napojený na zosilňovač (8) regulačnej odchýlky a ten je prepojený so stabilizátorom (7) výstupného prúdu s oneskorovacím členom a prepínačom (9) pokojového a pracovného režimu prístroja. Na zamedzenie elektrického...

Nové regulačné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14888

Dátum: 22.07.2009

Autor: Enenkel Barbara

MPK: C12N 15/67, C12N 15/09, C12N 15/11...

Značky: nové, regulačné, prvky

Text:

...signálov zlepšuje ukončovanie transkripcie, čo na oplátku má za následok zvýšenú produkciu, stabilitu, jadrový export a/alebo transláciu mRNA kódovanej vektorom. Totoby malo viesť kvyšším hladinám mRNA a tým mať za následok vyššiu produktivituOpíšeme tu nový polyadenylačný signál izolovaný zrastového hormónu čínskeho škrečka (Cricetus griseus). Prekvapujúco sa zistilo, že tento novo identiñkovaný polyadenylačný signál, nazývaný HGH,...

Rastlinné regulačné elementy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16656

Dátum: 30.03.2009

Autori: Dietrich Charles, Flasinski Stanislaw

MPK: C12N 15/82, A01H 5/00

Značky: elementy, použitie, regulačné, rastlinné

Text:

...elementov z génu pre proteín podobný metalotioneínu. SEQ ID NO 5 je P-SETit.Mtha-11 l a má dĺžku 483 párov báz SEQ ID NO 8 je P-SETit.Mthb-l 12 a má dĺžku 1516 párov báz.Obrázky 3 A a 3 B súhrnne znázorňujú zarovnanie (alignment) sekvencií vytvorené použitím viacnásobného sekvenčného zarovnania CLUSTAL W (1.82) dvoch alelických variantov promötorov z génu pre proteín súvisiaci s dehydratáciou. Pod zarovnanými sekvenciami sú podľa...

Regulačné zariadenie polohy hydraulického akčného člena a doska rozhrania servoventilu prevádzkovaného v takomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5548

Dátum: 09.12.2004

Autori: Pollet Franck, Grelat Philippe, Charles-bernaud Daniel

MPK: F15B 13/00, F15B 11/00

Značky: takomto, zariadení, akčného, hydraulického, regulačné, servoventilu, polohy, prevádzkovaného, zariadenie, rozhrania, doska, člena

Text:

...krútiacim momentom motora 4 d, včleneným do servoventilu, Motorový pohon je riadený elektronickou regulačnou jednotkou 7.0027 Extrémne polohy 4 a, 4 b zodpovedajú maximálnym prietokom tekutiny dodávanej servoventilom. Piest sa môže klasickým spôsobom dostat do stredných polôh nachádzajúcich sa medzi zatvorenou polohou ajednou alebo druhou zdvoch extrémnych polôh. Tieto prostredné polohy zodpovedajú odlišným prietokom tekutiny prenášanej podľa...

Regulačné zariadenie pre polonesený stroj a polonesený stroj, napríklad pluh, opatrený týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5351

Dátum: 08.10.2003

Autor: Besson Patrick

MPK: A01B 63/00, A01B 59/00, A01B 15/00...

Značky: například, zariadenie, týmto, opatrený, pluh, zariadením, polonesený, regulačné, stroj

Text:

...anulovanie, obrátenie a/alebo modulácíu ťažných sll prenášaných tlačnou tyčou trojbodového závesného zariadenia tažného vozidla.vynález bude zrejmý z nasledovného opisu príkladov uskutočnenia spolu s doplnenými obrázkami, kdeObrázok 1 zobrazuje bočný pohľad na súpravu ťažného vozidla a pluhu pripojeného ktažnému vozidlu podľa tohto vynálezu.Obrázok 2 zobrazuje schematický čiastočný pohľad na zariadenie na reguláciu síl pomocou hydraulického...

Ohrievač plynu pre regulačné stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1893

Dátum: 05.08.1998

Autor: Reiter Otto

MPK: F24H 3/00

Značky: ohrievač, plynů, stanice, regulačné

Text:

...Ohrievaci diel g, prichytený k veku g, môže byt konštruovaný ako jedno ohrievacie teleso, alebo môže byt zostavený z viacerých ohrievacích telies funkčne závislých alebo nezávislých. Výkonové parametre ohrievacieho dielu g sú závislé od poveternostných podmienok, vktorých bude prevádzkovaná regulačná stanica, od jej výkonových parametrov, od požiadaviek na tlakovú zmenu plynu ap.Vo vnútornom priestore duplikátorovitej tlakovej nádoby 1 je...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ochodnický Vladimír, Blahušiak Branislav, Švec Stanislav

MPK: G05G 9/04

Značky: ovladač, spojité, obvody, regulačné, ovládacie, elektrické, ručný, kombinované

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Regulačné ústroje kruhovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257812

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 13/06

Značky: ústroje, regulačné, kruhovej

Text:

...pri znížení mernej spotreby paliva.Príklad využitia rsgulačných ústrojí kruhovej pece podľa vynálezu je zobrazený na výkrese.Na kruhovej peci l sú v paliacom pásme horákové súpravy g. v pásme rýchlochladenia mobilné chladiace agregáty Q a v chladiacom prásme mobilné prepojovače Q vzduchu. Pec je vybavená tiež stabilnými termočlánkami §, umiestnenými v pravidelných vzdialenostiach v telese pece. Na meranie teploty dýmových plynov...

Skrinka na regulačné prvky diaľkového ovládania strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241323

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bajda Miloslav, Kabelka Miloslav

MPK: H05K 5/00

Značky: skříňka, diaľkového, regulačné, ovládania, prvky, strojov

Text:

...z ramien, tvoriacich čelnú stenu je zo spodu predlžené a ohnuté smerom dovnútra.Riešením podľa vynálezu sa umožňuje pomerne nenáročná na technológiu a vysoko 4produktívna výroba skriniek na regulačná prvky diaľkového ovládania strojov. Diely skrinky sa zhotovia len jednoduchým ohýhaním prístrihov plechu. Vyhotovené prehnutia na základne predného dielu slúžia ako zábrana voči ulomeniu, poškodeniu a nežiadúcemu zapnutiu tlačidiel a ovládacích...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248094

Dátum: 15.01.1987

Autori: Baráni Vladimír, Bulej Ivan, Mancovič Milan, Hraško Miloš, Ochodnický Vladimír Fyzik

MPK: H01H 25/06

Značky: ovladač, spojité, kombinované, ručný, regulačné, elektrické, ovládacie, obvody

Text:

...ktorý je pevne spojený s tiahlom 21. Posuvne pohyblivé tyčka 17 je spojená s unašačom 18, ktorý je na prečnievajúcej časti nemenia 1 I pritláčaný silovým účinkom pružných členov mikrospínača 7 pôsobiacich na spodnú časť tyečky 17. Mechanické a elektrické časti ovládače sú zakryté krytom 8.Pri vyjklonení rukoväte o určený uhol al,resp. m 2, resp. m 3, resp. 2 x 4 v ľubovoľnom smere, zasunie tanier 2 aspoň jeden z palcov 4, V dôsledku čoho...