Patenty so značkou «regulácia»

Člen regulácia tlaku, najmä regulátor tlaku farby alebo ventil nanášacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15453

Dátum: 21.01.2009

Autori: Buck Thomas, Melcher Rainer, Baumann Michael

MPK: G05D 16/06, F16K 27/02, G05D 16/18...

Značky: ventil, regulácia, nanášacieho, regulátor, prostriedku, farby, tlaku, člen, najmä

Text:

...v rámci svojej plasticity v podstate elasticky, takže sa membrána sama vracia do východiskovej polohy.0018 Z predchádzajúceho opisu je už zrejmé, že sa v prípade regulátora tlaku farby jedná o podobný regulátor tlaku farby, ako je opísaný v patentovej piihláške EP l 376 289 Al,takže na obsah tejto patentovej prihlášky je v predkladanom opise vykonaný odkaz V plnom rozsahu.0019 Vo variantu regulátora tlaku farby podľa vynálezu vykazuje...

Regulácia aspirácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7039

Dátum: 21.02.2006

Autori: Gao Shawn, Hopkins Mark Alan

MPK: A61M 1/00

Značky: regulácia, aspirácie

Text:

...špirálové čerpadlo). Táto výveva a čerpadlo sa nemôžu používať súčasne a obidva prípady si vyžadujú oddelenéhadičky na aspiráciu a kazetu.0007 Iný, v súčasnosti dostupný očný chirurgický systém, systém ACCURUS® od firmy Alcon Laboratories, Inc., obsahujejednak Venturiho Vývevu, ako aj peristaltické čerpadlo, ktoré pracujú V sériovom zapojení. Venturiho výveva aspiruje materiál z miesta chirurgickeho zákroku do malej zbernej komory....

Regulácia bezkefového elektromotora na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3637

Dátum: 09.12.2004

Autori: De Filippis Pietro, Hochhausen Ralf, Seyfarth Jörg

MPK: H02P 6/14

Značky: regulácia, elektromotora, jednosmerný, bezkefového, prúd

Text:

...na jednosmerný prúd s vysokou účinnosťou prostredníctvom jednoduchých aVyššie uvedená úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu,ktorý má znaky podľa nároku 1, a zariadenie, ktoré má znakyNa rozdiel od intenzity špičkového prúdu je hlavná intenzita prúdu skutočne presne zistiteľná bez problémov aj pri nízkom zatažení, ale pretože v dôsledku účinnosti je pomer zaťaženia a rýchlosti otáčania vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu...

Regulácia rovnosmerného elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3076

Dátum: 08.12.2004

Autori: Hochhausen Ralf, Seyfarth Jörg, De Filippis Pietro

MPK: H02P 6/14

Značky: regulácia, elektromotora, rovnosmerného

Text:

...odporové straty a zlepšiť účinnosť.0004 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť takýzdokonalený spôsob regulácie budenia.0005 Táto úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu regulácie budenia trojfázového rovnosmerného elektromotora,pri ktorom sa prvé spínacie stavy cyklicky opakujú, pričom V každom z troch prvých spínacích stavov je príslušná ďalšia jedna z troch fáz periodicky prepinaná medzi prvým a druhým vstupným napätím, zatiaľ čo dve...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Laurisch Frank, Steudtner Thomas, Krink Volker, Irrgang Gerhard

MPK: H05H 1/00, B23K 10/00

Značky: plynů, prúdu, zmesným, kombinácii, objemového, spôsobu, plynovou, spôsob, uvedeného, plynom, napájania, vykonáva, regulácia, ktorom, plazmového, zmesou, tlakovou, zostava, vykonávanie, reguláciou, horáka

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Regulácia T buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15329

Dátum: 01.03.2004

Autori: Huang Chung-tai, Vignali Dario, Workman Creg, Pardoll Drew M, Drake Charles, Powell Jonathan

MPK: A61K 39/00, A01N 43/04, A61K 31/70...

Značky: regulácia, buniek

Text:

...(l 997) Marrack, P. et al., Natlmmunol. 1 107 ll 1 (2000) C. D. Surh, C.D. a Sprent, J., Microbes.Infect. 4 51-56 (2002) Jameson, S.C.,Nat.Rev.Immunol. 2 547-556 (2002). Molekuláma kontrola tohto procesu síce nie je dokonalo pochopená, avšak má sa za to, že podstatné sú molekuly zúčastňujúce sa sprostredkovania dvochsignálnych dráh. Za prvé je rozpoznanie vlastných hlavných histokompatibilitných (MHC)molekúl dôležité pre zachovanie...

Regulácia hladiny pri prietoku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3753

Dátum: 26.02.2004

Autor: Schultink Arnold Jan

MPK: G05D 9/00, A01K 63/00

Značky: prietoku, hladiny, regulácia, kvapaliny

Text:

...ako prietok, preosievanie alebo filtrovanie kvapaliny môže, kvôli citlivosti, byť funkciou, ktorá je aspoň rovnako dôležitá, akoposkytovanie dostatočnej prívodnej kapacity. Okrenl dôležitostipredfiltrácie pre čerpadlo, je uvedené, že je táto tiež dôležitápre spôsob pravidelného čistenia, napríklad s následnou filtrovacou operáciou.0011 Nádrž podľa vynálezu môže mať tak isto vlastnosti podľa patentových nárokov 6 a 7. Takýmito regulačnými...

Regulácia jasu a farieb premietacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2911

Dátum: 03.12.2003

Autori: Dambach Sören, Lang Harald

MPK: H04N 9/31, H04N 1/407, H04N 5/74...

Značky: premietacieho, regulácia, farieb, prístroja

Text:

...jednofarebné dielčie obrazy vzhľadom na základné farby - červenú, zelenú a modrú. Obrazový snímač je sekvenčne osvetľovaný primárnymi farbami. Pritom sú znázorňované obrazové údaje, ktoré sú vedené na obrazový snímač podľa farby, ktorá práve na obrazový snímač došla. Oko si zloží farebné dielčie obrazy do jediného plne farebného obrazu. Okotaktiež skladá po sebe nasledujúce videoobrazy a dielčie videoobrazy do jedného obrazu0010 Takýto systém...

Regulácia nakladania pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1496

Dátum: 24.09.2003

Autori: Imeläinen Heikki, Hanhinen Jaakko, Mutikainen Taneli

MPK: G01G 13/00, G01G 11/00, G05D 7/06...

Značky: materiálů, regulácia, nakladania, pevného

Text:

...regulovanéúpravou rýchlosti vykladania odštiepkov z háld alebo hromád na pásový dopravník s regulátorom hladiny podľa merania hladiny povrchu sila na odštiepky. Problém tohto riešenia však spočíva v tom, že existuje oneskorenie zodpovedajúce plnej dĺžke systému dopravníka v riadiacom obvode regulátora hladiny, a preto je riadiaci obvod nakladania odštiepkov samozrejme veľmi pomalý. Existujú však aj riešenia, pri ktorých je system...

Regulácia atmosféry pri kontinuálnom tepelnom spracovaní kovových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5889

Dátum: 11.09.2003

Autori: Renard Michel, Dosogne Edgard, Raick Jean-marc, Crutzen Jean-pierre

MPK: C21D 1/76, C21D 9/56

Značky: pásov, spracování, kovových, regulácia, tepelnom, atmosféry, kontinuálnom

Text:

...a zóny ochladzovania v súlade0009 Patent EP 379104 Azavádza oddelený prívod vodíka a dusíka do rôznych zón pece, ovládanie prietoku vstrekovaného dusíka avodíka sa0010 Cieľom tohto vynálezu je odstránenie týchto nedostatkov zavedením postupu pre tepelné spracovanie kovového pásu vochrannej plynovej atmosfére, ktorý umožňuje účinné ochladzovanie pásu anie je zložitý, ani0011 Tieto problémy sa odstránili v súlade s vynálezom podľa...

Regulácia génovej expresie používajúca komplex oligonukleotidu a regulačný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2571

Dátum: 11.10.2002

Autori: Hart Stephen, Porter Andrew Christopher George, Jenkinson John David, Pufong Boris Tumi, Vainikka Satu, Ali Simak, Buluwela Laki, Kanda Patrick

MPK: A61K 38/16, A61K 47/48, A01K 67/027...

Značky: génovej, peptid, regulácia, oligonukleotidu, expresie, používajúca, komplex, regulačný

Text:

...aplikácie0014 Jeden aspekt vynálezu poskytuje in vitro spôsob supresie expresie vybraného génu vbunke, spôsob zahrňuje zavedenie do bunky molekuly obsahujúcej (1) časť viažucu nukleovú kyselinu, ktorá sa viaže na miesto vo vybranom géne alebo s ním spojené, pritom toto miesto je prítomné v genóme,a (2) časť s represorom expresie, kde časť viažuca nukleovú kyselinu obsahuje oligonukleotid alebo mimetikum či analóg oligonukleotidu, a kde...

Regulácia prietoku hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 264186

Dátum: 13.06.1989

Autor: Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: prietoku, hydrogenerátora, regulácia

Text:

...prietoku je, že nahrádza špeciálny regulátor priet-oku sériovo vyrábaným hydraulický ovládaným servoventilom. Ďalšou výhodou je,žc žiadaná lrodnota regulovannej veličiny sa dá plynulo meniť zmenou prietočnej plochy škrtiaceho prvku umiestnenêho v. obvode hýdrogenerátora.Na pripojenom výkrese je schematický znázornený priklad prevedenia regulácie prietoku hydrogeilerátora podla výnálezu.Regulácia prietoku pozostáva z hydraulicky...

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258727

Dátum: 16.09.1988

Autori: Straka Ľuboš, Zajac Jaroslav

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, výkonová, regulácia

Text:

...objemu u každého hydrogenerátora ovplyvňuje geometrický objem od tlaku percentuálne o rovnakú hodnotu. To znamená, že u hydrogenerátora, ktorý má pomocou riadiaceho tlaku v nízkotlakovom valci nastavený menší objem, sa vplyvom tlaku zmenší geometrický objem menej ako u hydrogenerátora. ktorý má nastavený väčší objem. Táto vlastnosť umožňuje projektovať hydrogenerátory s výkonovou reguláciou podla vynálezu do pojazdu strojov,...

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258678

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajac Jaroslav, Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: regulácia, výkonová, hydrogenerátora

Text:

...Pri väčšom počte pružín vložených pod prvým alebo druhým vysokotlaikovým piestom sú ich volné dĺžky odstupňvované.Výhodou takto vytvoreného regulátora výkonu je, že sa dá použit pre reverzačný hydrogelnerátor, ktorého zdvihový objem je v klľuclovom stave nulový, pričom požadovanú hy-perbolickú závislosť geometrickeho objemu a tlaku hydro-generátora nahrádza dvoma, alebo viacerými úsečkami, čím sa podstatne zvýši presnosť. regulácie. Ďalšou...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228880

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: hydrostatického, dobehom, jazdy, rozvádzača, převodů, regulácia, zabezpečenie, hydromotora, obtoku, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného obtokového potrubia (1) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom (2), ovládaným tachodynamom (3), umiestneným na hriadeli hydromotora (4), ktoré je pripojené ku každému z hlavných potrubí (5, 6) hydrostatického prevodu dvoma dvojicami prípojok (7, 8), a (9, 10), v každej prípojke so...

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228879

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: tlaku, okruhom, převodů, hydrostatického, jazdy, zabezpečenie, dobehom, regulácia, riadiaceho, samostatným

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3) hydrostatických prevodníkov (4, 5), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojok (7,8),osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi (9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí ( 2, 3...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228878

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: převodů, dobehom, jazdy, hydrostatického, obtoku, pomocou, hydromotora, zabezpečenie, regulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatického prevodu, ktorého výstupné tlakové potrubie ( 4 ) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom ( 5 ), ovládaným tachodynamom ( 6 ), umiestneným na hriadeli hydromotora (7), je rozvetvené do dvoch prípojek (8, 9), v každej z ktorých je...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: převodů, regulácie, zabezpečenie, riadiaceho, tlaku, výkonovej, úpravou, regulácia, jazdy, dobehom, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...