Patenty so značkou «registrácie»

Spôsob registrácie prejazdov vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11929

Dátum: 21.01.2010

Autori: Nagy Olivér, Abl Alexander

MPK: G08G 1/017, G08G 1/054, G07B 15/02...

Značky: spôsob, vozidiel, registrácie, prejazdov

Text:

...rýchlosti (priestupok), tieto údaje o vjazde sa vymažú(vyradía) ateda sa ani nikdy nedekódujú. Takže vozidlo, ktoré dodržiavapravidlá, nezanechá po sebe v systéme žiadne identifikovateľné stopy, čím je zaistená najvyššia bezpečnost údajov.0008 V prípade tohto vynálezu sa prednostne vymaže aj identifikačné označenie zaregistrované pri výjazde vozidla, keď sa v množine vytvorených údajov o vjazde nedajú na tento účel nájsť žiadne údaje o...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04Q 3/76, H04W 8/04, H04W 8/26...

Značky: mobilné, registrácie, stanice, spôsob, systému, bezdrôtového, funkčných, komunikačného, čísel, zrušenia

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: komunikačného, mobilné, radiového, stanice, deregistrácie, registrácie, funkčných, systému, spôsob, čísiel

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Spôsob registrácie úhrad za služby vo verejných dopravných prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11358

Dátum: 11.11.2005

Autor: Holz Siegfried

MPK: G07B 15/02, G06K 19/00

Značky: dopravných, služby, registrácie, prostriedkoch, úhrad, spôsob, veřejných

Text:

...číslo 2 / 2004 strana 35 a nasl.) a Smartcard statt Strippenkaart (Amling, Stephan / Kunnemann, Peter / Rumpke / Christian Internationales Verkehrswesen číslo 5 / 2004 strana 215 a nasl.).Aby sa umožnil neprerušovaný záznam prúdu cestujúcich, a to ako cestujúcich nastupujúcich do dopravných prostriedkov, tak aj cestujúcich vystupujúcich z dopravných prostriedkov, vyžadujú sa také systémy a samozrejme aj odpovedajúce rozsiahle sprievodné...

Spôsob registrácie komunikačného terminálu v sieťach IMS služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8079

Dátum: 05.03.2004

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 4/10

Značky: spôsob, sieťach, služieb, terminálu, komunikačného, registrácie

Text:

...v závislých nárokoch.0009 Podla predloženého vynálezu je zlsťované v časti sieťového prvku siete IMS služieb, či je komunikačný terminál aktuálne registrovaný v IMS. Akkomunikačný terminál nie je aktuálne registrovaný vlMS, je automaticky spustená |MS registračná procedúra vysielaním krátkej správy SMS do komunikačného terminálu, pričom krátka správa obsahuje IMS registračnú0010 Spôsob umožňuje IMS platforme ustanovovať sieťovo spúšťanú IMS...

Systém registrácie účastníka zábavnej výhernej hry a jej vyhodnotenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3414

Dátum: 09.01.2003

Autori: Střítezský Jan, Rittig Ivo

MPK: G07C 1/00, A63F 11/00, A63F 3/08...

Značky: systém, zábavnej, účastníka, registrácie, vyhodnotenie, výhernej

Text:

...kupónu. Aspoň jeden alfanumerický kód môže predstavovať časový údaj, tvorený údajom o hodine a minúte, prípadne sekunde volania. Náhodný výber výherného alfanumerického kódu ala|ebo identifikácie účastníka môže byt uskutočňovaný akýmkoľvek známym spôsobom. Vzhľadom na uloženie údajov o účastníkovi v databáze prevádzkovateľa je spojenie s účastníkom zábavnej výhernej hry ľahké. Vo výhodnom uskutočnení sa výherný alfanumerický kód získava z...

Spôsob registrácie mobilných komunikačných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 280636

Dátum: 10.08.1994

Autor: Tiedemann Edward

MPK: H04B 1/00, G01S 3/02, H04M 11/00...

Značky: spôsob, mobilných, komunikačných, zariadení, registrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Základná dištančná metóda na registráciu mobilných staníc v bunkovom komunikačnom systéme. Mobilná stanica (10) je pri pohybe do novej bunky (C2), ktorá je väčšia ako pôvodná vzdialenosť z predchádzajúcej bunky (C1), registrovaná. Základné stanice (12) bunky vysielajú zodpovedajúce základné informácie o umiestnení a dištančnej hodnote. Mobilná stanica (10) prijíma základné informácie o umiestnení a vypočítava vzdialenosť (18) z bunky (C1), v...