Patenty so značkou «regenerační»

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 272409

Dátum: 15.01.1991

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, výměník, regenerační

Elektrolytická regenerační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268730

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr, Laudát Dalimil

MPK: C25D 21/18

Značky: jednotka, regenerační, elektrolytická

Text:

...katoda svým měnitelnym sklonem umožňuje definované vylučování kovových nečistot v požadovaném rozsahu. Změnou sklonu, při konstantním napětí zaručujícím doko Vnalé vylučovánípřähyĺečnéh 6 ňikIupřioptimálníproudové~hustotě na vylučovací čás ti kntody, dochází k volitelnámu rozložení spektra proudových hustot nutných pro vylučování kovových nečistot s možností změny Šíře zvolených proudovych hustot. Kryt na zadní části vylučovací katody...

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263426

Dátum: 11.04.1989

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, regenerační, výměník

Text:

...se snižuje potřebný příkon, který je jinak nutný pro pohon uvedených mechanísmů.V letním období lze použít regeneračního výměníkunle vynálezu jako běžného ventilátoru pro rovnotlakou ventilaci. Dosáhne se toho zafixováním regeneračního výměníku v jedné trvalé poloze.Na výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněn předmět výnálezu, kde na obr. l je regenerační výměník tepla v nárysu, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. l, na němž...

Regenerační hořákový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 262075

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 23/00

Značky: regenerační, hořákový, systém

Text:

...přehřátím a znečištěním. Tím se umožňuje u těchto spotřebíčů dosáhnout snížení ztráty až o 90 9/0.Regenerační hořákový system podle vynálezu je znázorněn na obr. ve vodorov-ném řezu.Regenerační hořákový systém se skládá z alespoň dvojice regenerätorů 1 s hořákovými tvarovkami 7 a přívody 2 paliva, uložených ve stěně 9 spotřebiče. Vně stěny 9spotřebiče jsou regenerovány 1 kryty vzduchovým pláštém 8 a pomocí připoje 11 spojeny s ovládacím...

Regenerační komora pro průmyslové pece, zejména martinské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260953

Dátum: 12.01.1989

Autori: Franke Heinz, Ruscher Alois, Schubert Werner

MPK: F27B 3/10

Značky: pece, martinské, komora, zejména, regenerační, průmyslové

Text:

...cpeuueň crenxoň aonb HanpaBneHHz nowoka Ha ne nonyxamepm. 3 Ta cpeuax cTeHxa pacnonomeua co ua npocwpaucwna non Hacanxoů no nepxnero cnos HacaKH. Hocpecrsom HeCKOHbKHX pasnenuwenhnux crenox B npoonbuom H nonepeuuon Hanpanneuuax ornocnwenbno Hanpanneuua noToKa nonyxauepu eme pa 3 nenHmTcH Ha yqacTKH. Hpu COOTHOMEHHH nnnnu H mMpHHupereHepaTHnHoä Kanepu 0 0,50 no 2,0 OTHOmeHHe paanennrenbubm CTEHOK B npoonbuom H nonepeunou Hanpannenunx HaxonHTcH...

Léčebné a regenerační zařízení určené zejména pro dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260678

Dátum: 12.01.1989

Autor: Maška Jan

MPK: A61M 1/14

Značky: regenerační, léčebné, zejména, zařízení, určené, dialýzu

Text:

...monitor 3, jehož podstatnou část tvoří kontrolní blok E a krevní čerpadlo 2 Léčebné e regenerační zařízení obsahuje dále dialyzátový monitor Ž, t opatřený prvni regenerační připojkou Ě e druhou regenerační připojkou 2. Na vstup kontrolního bloku 3 je napodeoo jednakprvni vedení lg krve a jednak čtvrté Éedeni lg krve. Druhé vedení łł krve spojuje krevni čerpadlo 2 e krevnim vstupemh filtru lg, jehož krevní výstup Je třetím vedením lg krve...

Regenerační ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256986

Dátum: 15.04.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/06

Značky: regenerační, ohřívák

Text:

...teploty topného kondenzátu, odcházejícího z ohříváku a teploty ohřívaného média(vody - turhinového kondenzátu) na výstupu z ohříváku.a minimalizaci energetických ztrát. Další výhodou je možnost jednoduchého umístění do společného parního prostoru vedle teplosměnné plochy pro ohřev síťové topné vody, případně i samostatné plochy pro ohřev areálu elektrárny při současném dokonalém oddělení topného kondenzâtu z jednotlivých ploch. Tím je...

Regenerační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254115

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tverskoj Jurij, Alenina Irina

MPK: B02C 25/00

Značky: soustava, regenerační

Text:

...B Mennnuy. Onnonpe-Ú MEHHO no cnruany or Hnrerparopa 15 nponcxonr uponopunduanbnoe YMEHBWGHHE pącxoa ropxqero nosnyxa (cyMMapHmň pącxon nepnnqnoro nosnyxa B Menbanuy ocTHeTCHHeH 8 MeHHHM) H onuonpenenuo Ha nxone nmmepennuawopa 10 nonsnaewcx KOMneucnpywmä curnan or HHTEPDQTODH 15 no u 3 MeaeHnmpacxoa ropxqero Bosnyxa,nocrynammnň na perynnrop 2 sarpysxn. Hpu srom craöunnsauua sarpysxn Mennnnu nuöo Tpeöyemaz ee aapuauun B nosnnxmem Kpnrnqecxon...

Regenerační zařízení podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253114

Dátum: 15.10.1987

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslového, zařízení, filtru, podtlakového, regenerační

Text:

...pomocí uzavíracího plechu pevně přiohyceného na proplachovací klapce se v průběhu regenerace vytvoří nad regenerovanou filtrační komorou zvýšený přetlak a jeho účinkem vzduch z výstupu ventilátoru je tlačen převážně skrze čištěnou textilii do vedlejších filtračnich komor. Účinná regenerace dosahovanézařízením podle vynálezu přináší podstatné snížení provozních tlakových ztrát, což se projevuje snížením spotřeby energie nutné na prestup...

Zařízení pro ohřev síťové topné vody a regenerační ohřev kondenzátu elektráren s odběrem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238167

Dátum: 01.05.1987

Autori: Král Bohuslav, Křížek Vladimír, Král Ivan

MPK: F28D 7/00

Značky: topné, síťové, zařízení, odběrem, ohrev, kondenzátu, elektráren, regenerační, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení umožňující dodávku tepla i v případě poruchy výhřevné plochy dvouúčelového ohříváku a nepřerušený provoz okruhu regenerace i v případě poruchy výhřevné plochy regeneračního okruhu. Zařízení dále umožňuje jednoduchým způsobem v případě potřeby podstatně zvýšit dodávaný tepelný výkon v síťové topné vodě. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že výhřevná plocha hlavního kondenzátu regeneračního okruhu je zapojena na ohřev...

Zařízení pro odvodňování iontoměniče v kontinuální regenerační koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 235825

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vosyka Zdeněk, Rychtařík Bohuslav, Hrb Karel

MPK: B01J 49/00

Značky: iontoměniče, kontinuální, zařízení, koloně, regenerační, odvodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odvodňování iontoměniče v kontinuální regenerační koloně při hydrometalurgickém zpracování rud zejména uranových. Zařízení podle vynálezu je tvořeno válcovou komorou se šikmým dnem opatřeným scezovacími otvory a sběrnou jímkou doplněnou vstupy a výstupy pro nátok promyvného roztoku a odvod zvodňujícího roztoku, které jsou ovládány přenosem signálu od indikačních členů hladin. Konstrukčním uspořádáním umožňuje zařízení...

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229843

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zajíc Karel, Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslového, regenerační, vícekomorového, filtru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerační zařízení vícekomorového průmyslového filtru určeného pro vyšší filtrační rychlosti, zejména při zachycování dřevního odpadu, u něhož má každá komora filtru na hřídeli umístěnu nad dosedacím sedlem proplachovacího komína jednu proplachovací klapku a pod dosedacím sedlem výstupního komína jednu výstupní klapku vyznačující se tím, že svislý výstupní komín (3) s výstupní klapkou (7) je spolu se svislým proplachovacím komínem (4) s...

Čisticí, zvláčňující a regenerační prostředek na znečištěnou pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228759

Dátum: 15.04.1986

Autor: Norek Petr

MPK: A61K 7/40

Značky: regenerační, prostředek, znečištěnou, zvláčňující, pokožku, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečení jednorázového očištění a zároveň ochrany pokožky zvláště rukou, která je znečištěna při manipulaci s lepidly, barvami a laky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čisticího, zvláčňujícího a regeneračního prostředku, který je složen z 29 až 82,5 % hmotnostních acetonu a 16 až 66 % hmotnostních etylacetátu, ke kterým se přidá 1,5 až 5 % hmotnostních zvláčňující a regenerační složky polypropylénového oleje nebo 1,5...

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224394

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dynda Vladimír, Pros Stanislav, Mašín Ivo

Značky: regulace, způsob, absorpčního, složení, měďného, plynů, katalyzátoru, redukci, směsi, regenerační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru, jehož regenerační teplota je vyšší než 150 °C, ale nesmí přestoupit 350 °C, vyznačený tím, že redukce použitého, funkčně zoxidovaného měďného katalyzátoru, určeného pro absorpční dezoxidaci dusíku, probíhá třífázově, přičemž v první fázi je katalyzátor promýván směsí vodíku a dusíku, ve které je poměr vodíku a dusíku v hodnotě 1 : 20 až 1 : 10...

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225588

Dátum: 30.09.1985

Autori: Křížková Jitka, Šefl Viktor

Značky: sklářská, plamene, pánvová, spodním, tavicí, regenerační, vedením

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene, vytápěná vysoce výhřevným plynem dodávaným do zděných šachtových hořáků injektorovými plynovými směšovači, vyznačující se tím, že dvojice injektorových plynových směšovačů (12, 13) lišících se výkonem o 60 až 80 % jsou umístěny mimo pec (1) ve vzdálenosti minimálně 1 metru od pracoviště (8) sklářů a spojeny potrubím (14) s nejméně jedním vyústěním (15) do zděného šachtového...

Hořák pro tavicí pánvové regenerační plynové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 217745

Dátum: 15.02.1985

Autori: Gašek Emil, Záhorovský Jozef

Značky: vrchním, plynové, tavicí, vedením, regenerační, pánvové, plamene, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém regulace teplotního režimu ve sklářských pánvových pecích v tom smyslu, že je možno modifikovat rozložení tavicích a čeřicích teplot ve zvolených místech pece. Hořákové trysky 1 sestávající z tělesa 2, vnější trubice 3 ze žáruvzdorného kovu, vnitřní trubice 4 ze žáruvzdorné keramické hmoty napojené na přívod 5 plynu zasahující do nástavce 6 jsou uloženy v kónické dutině 9 žáruvzdorného bloku 8 výkyvně nastavitelně v...