Patenty so značkou «regálového»

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 258745

Dátum: 16.09.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: regálového, zakladača, zdvihu, vozík

Text:

...vidlíc zvýši kapacita zakladače je, že Limožňuje dokonale využiť skladovacie priestory čo do výšky, a to» aj v prípade, keď je vozík opatrený vertikálne pevnou obslužnou plošinou alebo kabínou. je tiež výhodné, keď všetky presuvné vidlice daného vozíka zdvihu sú napojené na spoločný pohonpresuvu vidlíc. Tým sa dosiahne dokonalá synchronizácia výsuvu vidlíc a čiastočne aj úspora energie na ich pohon.Príklad vyhotovenia vozíka zdvihu podľa...

Presúvacia vidlica regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257483

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/14

Značky: zakladača, vidlica, regálového, presúvacia

Text:

...dieli,vidlice,takže osi nosných kladiek horného pohyblivého dielu a nosných kladiek stredného pohyblivého dielu sú v jednej rovine a samotné kladky sú uchytené na strednom pohyblivom dieli. Tým sú vytvorené predpoklady k dosiahnutiu relativne malého výškového rozmeru vidlice. Tým,že priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe vysunutia vidlice má polkruhový charakter, vytvárasa možnost dalšieho zvýšenia priemernej rýchlosti výsuvu vidlice pri...

Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 256580

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rapant Bohuslav, Putera Vladimír

MPK: B66F 9/12

Značky: nosníkov, výsuvných, zakladača, regálového, vidlíc, uloženie

Text:

...1 predstavuje nárysný pohľad na časť stredného výsuvného nosníka vidlice regálového zakladača, obr. 2 bokorysný rez nosníkom v- rovine A-A z obr. 1, t. j. v mieste nosných kladíek a obr. 3 bokorysný rezUloženie výsuvných nosníkov vidlic regálového zakladače pozostáva z dvojíc nosných .kladiek 1 upevnených pomocou prvého nosného čapu 2 a druhého nosného čapu 3 na strednom výsuvnom nosníku 4 vidlice regálového zakladače. Obidve nosné čapy 2,3...

Zapojení pro řízení regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253233

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marčan Miloslav, Zaoral Milan, Popov Petr, Severa Josef, Jelínek Richard, Tománek Milan

MPK: G05B 15/02

Značky: regálového, zapojení, zakladače, řízení

Text:

...přiveden na skupinový obousměrný Vstup ggg prvního requlátoru gg stejnosměrnéhovpohonu, jehož skupinový výstup ggł je přiveden na skupinový vstup 700 prvního stejnosměrnéhopohonu lg. Tento je mechaniwky spojen s prvním snímačem gg otáček, jehož výstup 800 vede jednak do vstupu ggg prvního regulátoru gg stejnosměrného pohonu a jednak do vstupu ll řídícího systému l, 3 253233Druhý skupinový obousměrný výstup llg řídícího systému l je přiveden...

Blokovacie zariadenie regálového zakladača s automatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240350

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: B66F 17/00

Značky: automatickou, prevádzkou, regálového, blokovacie, zariadenie, zakladača

Text:

...prednej blokovacej závory 2, ľavej zad nej blokovacej závory 3 apravej zadnej blo kovacejzávory 4. Ľavá predná blokovacia , závora 1 je tvorená svojim horným hraničným prvkom 5 a dolným hraničným prvkom 6,praVá predná blokovacia závora 2 je tvo, rana takisto svojím vlastným hornýmhhra-ničným prvkom 7 a dolným hraničným prv kom 8, lavá zadná blokovacia závora 3 jetvorená tiež svojím horným hraničným prvkom 9 a dolným hraničným prvkom 10 a ko...

Zvedací stůl regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251191

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šenk Jiří

MPK: B65G 1/06, B65G 57/22

Značky: stůl, zakladače, zvedací, regálového

Text:

...je znázorněn příklad provedeni vy nálezu přepravovaným materiálem jsou svazky dlouhých tyčí.Na obr.1 je znázornłn regálový zakladač v nárysuÄNa obr.2 jsou znázorněny dva regálové zakladače jeden v bokorysu, druhý v částečném řezu.Na obr.3 e 4 jsou v detailu znizorněny palety, které jsou všechny stejného provedení.Na. obr.5 a až 5 h je znízarněno založení úložného místa plnými paletami po předchozím vyjmutí palet prázdných rozpracované do...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 239193

Dátum: 15.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: zakladača, zdvihu, regálového, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vozík zdvihu regálového zakladača pozostáva z rámu, opatreného na jednej strane jeho dĺžky pohonným ústrojenstvom výsuvu vidlíc s hnacím hriadeľom ich výsuvu, napojeným na výsuvné mechanizmy jednotlivých vidlíc. Riešeným problémom je umožniť čo najhospodárnejšou cestou operatívne priečne presúvanie vidlíc pri zmene rozmeru palety s podmienkou, aby výsuvné ústrojenstvo vidlíc mohlo byť neustále v pohotovosti. To sa dosahuje tým, že rám (1)...

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu kabíny regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 234686

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vavro Rudolf

Značky: ochranné, zariadenie, regálového, polohu, kabiny, krajnú, hornú, spínacie, zakladača

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu regálového zakladača pozostáva zo spínacej skrinky, v ktorej sú umiestnené koncové spínače. Riešeným problémom je vytvorenie takého spínacieho zariadenia, ktoré by z jedného mieste v prípade ohrozenia kabíny v oblasti jej hornej krajnej polohy, postupne vypínalo jednotlivé prívody elektrického prúdu v hierarchickom slede. To sa dosahuje tým, že spínacia skrinka 1 je delená na dve sekcie 2, 3,...

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226120

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: blokovacie, regálového, zakladača, pojazdu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača, vyznačujúce sa tým, že je tvorené dvojramennou kyvadlovou pákou (1), uloženou na čape (3) a klopnou lištou (5), uloženou jej koncovými čapmi (6) v závesných konzolkách (7), na ktorých sú zároveň stabilizačné pružiny (8) klopnej lišty (5) a mikrospínače (9).

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 221667

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: ovládacie, pohonů, zariadenie, zakladača, regálového, vidlíc

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača, pozostávajúce z hydraulického rozvádzača zapojeného medzi hydrogenerátor a hydromotor, mechanicky spriahnutý s regulačným ventilom, zapojeným do výstupnej vetvy hydromotora, vyznačené tým, že v úseku hydraulického rozvodu medzi hydromotorom (3) a jeho hydraulickým rozvádzačom (1) je medzi obidve reverzačné vetvy (6) zapojený skratovací ventil (7), a hydromotor (3) je s regulačným ventilom...

Zařízení pro zajištění polohy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216754

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zakladače, polohy, regálového, zařízení, zajištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy pojízdného regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosazeno maximálně přesného ustavení nakladače proti regálům tím, že na pojízdné části nakladače jsou uspořádány protilehlé dvojice vysouvatelných stavítek jdoucích ze sebou ve směru pojízdné části nakladače a vystupujících proti deskám vytvořeným na regálech, přičemž alespoň jedno z vysouvatelných stavítek...

Zařízení pro zajištění polohy traverzy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216600

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: regálového, zajištění, traverzy, zakladače, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy svisle se pohybující traverzy regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosaženo maximálně přesného ustavení traverzy oproti regálům tím, že na traverze jsou uspořádána vysouvatelná stavítka proti otvorům vytvořeným na pevných částech regálů.

Stĺp regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 224165

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vavro Rudolf

Značky: stĺp, zakladača, regálového

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺp regálového zakladača, pozostávajúci z dvoch navzájom rovnobežne usporiadaných profilových nosníkov, na ktorých príruby sú pripojené bočné steny stĺpa ako aj vodiace lišty pre vozík zdvihu regálového zakladača, vyznačujúci sa tým, že tieto vodiace lišty (4) sú upevnené na vonkajších okrajových častiach prírub (2) aspoň jedného profilového nosníka (1) prierezu "I" stĺpa regálového zakladača