Patenty so značkou «redukcia»

Selektívna katalytická redukcia elektrolýzou močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17948

Dátum: 31.03.2011

Autor: Botte Gerardine

MPK: C25B 1/00, F01N 3/20

Značky: elektrolýzou, redukcia, katalytická, selektívna, močoviny

Text:

...pri hydrolýze močoviny na amoniak taktiež odparuje, pričom V systéme zostávajú neprchavé látky, napríklad minerály. Minerály a ďalšie neprchavé látky môžu priľnúť k povrchom zariadenia, napriklad k dýzam a stenám odparovacej komory,a postupne sa hromadiť, čo môže viesť k upchatiu dýzy alebo k zníženiu účinnosti prenosu tepla v odparovacej komore. Voda, ktorá sa používa v systémoch tepelnej hydrolýzy, musí byť totiž demineralizovaná.0011...

Redukcia akrylamidu v praženej čakanke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14454

Dátum: 08.09.2009

Autori: Chmiel Wolfgang-oliver Stephan, Dossin Eric, Leloup Valérie Martine Jeanine, Theurillat-moritz Viviane Andrée Claude

MPK: A23F 5/44

Značky: praženej, akrylamidu, redukcia, čakanke

Text:

...bolo množstvo akrylamidu vytvoreného po následnom pražení oveľa vyššie. Použitím impregnačného roztoku s 2 hmotn. chloridu vápenatého po dobu 2 hodín sa dosiahlo 97 zníženie množstva akrylamidu, ako je znázornené na Obr 2.0029 Obsah akrylamidu možno meral pomocou LC-MS/MS. Spôsob na prípravu vzoriek a meranie akrylamidu sa opisuje napríklad v článku autora Delatour a spol. lmproved sample preparation to determine acrylamide in difficult...

Redukcia súperenia prístupu k vyhradenému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8253

Dátum: 09.02.2009

Autori: Yudenfriend Harry, Kalos Matthew, Bendyk Mark, Sittmann Iii Gustav, Flanagan John, Hathorn Roger, Ricci Louis, Huang Catherine, Casper Daniel, Hardy Clint

MPK: G06F 13/14

Značky: súperenia, vyhradenému, redukcia, přístupu, zariadeniu

Text:

...pošle riadiacej jednotke indikátor konca zariadenia operačným systémom prostredníctvom ich príslušných kanálov na ich upozornenie, že je l/O zariadenie dostupné. Kanálové subsystémy potom môžu znova vykonať predtým pokúšanú požiadavku, s tým, že zvíťazí časovo prvý kanál a získa súperiaci stav voči ostatným kanálom súperiacim oprístup k l/O zariadeniu. Rýchlejšie reagujúci hostiteľský systém môže účinnevyblokovať pomalšie reagujúce...

Redukcia 5-(aryl-diazenyl)-4,6-dihalo-pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7582

Dátum: 13.02.2007

Autori: Quittmann Wilhelm, Chen Rongmin, Zhu Wei, Ye Feng

MPK: C07D 239/00

Značky: redukcia, 5-(aryl-diazenyl)-4,6-dihalo-pyrimidínu

Text:

...ako je Raney Ni, umožňujú dosiahnuť lepšie výťažky produktov ako predchádzajúce techniky, napriek následnej potrebe tvrdších reakčných podmienok pri použitím Ni katalyzátora Hydrogenačná reakcia vyžaduje vyšší tlak vodíka a dlhšie reakčné doby (5 až 20 hodín). Výsledok dosiahnutý s Ni katalyzátorom však aj tak prevyšoval výsledok pri použití Pt katalyzátora V predchádzajúcom postupe. Katalyzátor sa V kontexte tohto vynálezu V reakcii...

Rýchla redukcia jódových látok na jód

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5551

Dátum: 17.08.2006

Autori: Bruchertseifer Horst, Guentay Salih

MPK: G21F 9/12, G21F 9/06, G21F 9/16...

Značky: jódových, redukcia, rychlá, látok

Text:

...Ďalší (7.) scenár sa týka aplikácie spôsobu podľa predkladaného vynálezu na retenciu jódových látok priamo do kondenzátora. Kondenzovaná voda môže obsahovať nukleoñlné činidlo a rozpustné iónomeničové činidlo.0020 V nasledujúcom opise sú uvedené príklady a tabuľky experimentálnych výsledkov. TakTabuľka 1 obsahuje experimentálne údaje, zobrazujúce komparatívne rýchlosti rozkladu CH 3 I vo vodnej zmesi aditív.0021 Obrázok l zobrazuje...

Redukcia tvorby postoperačných zrastov s pomocou intraperitoneálneho glutamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8549

Dátum: 11.08.2006

Autor: Obayan Adebola

MPK: A61K 9/06, A61L 27/54, A61K 38/05...

Značky: pomocou, zrastov, redukcia, glutamínu, intraperitoneálneho, tvorby, postoperačných

Text:

...regrutujú nové mezoteliálne bunky, ktoré svojim množením vytvárajúostrovčeky v poškodených oblastiach, čo v dôsledku vedie k peritoneálnej remezotelializácii. Následne po stimulácii mliečnych bodov sa objavuje zvýšená mikrovaskulárna priepustnost voči tekutinám, neutrofilom, monocytom a fibrínovým usadeninám v spojivovom tkánive mliečnych bodov a následná zvýšená bunková migrácia cez mezoteliálnu výstelku do peritoneálnej dutiny...

Redukcia B-buniek za použitia CD37-špecifických a CD20-špecifických väzbových molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18812

Dátum: 25.07.2006

Autori: Grosmaire Laura Sue, Thompson Peter Armstrong, Brady William, Simon Sandy Alexander, Ledbetter Jeffrey, Hayden-ledbetter Martha Susan

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 21/04...

Značky: b-buniek, molekúl, cd20-špecifických, redukcia, cd37-špecifických, väzbových, použitia

Text:

...rheumatoid arthritis with rituximab, prezentované na Výročnom vedeckom stretnutí Americkej vysokej školy reumatológie 2429, Október New Orleans, La 2002Tuscano, J. successful treatment of Intlíximabrefractory rheumatoid arthritis with rítuximab prezentované na Výročnom vedeckom stretnutí Americkej vysokej školy reumatológie 24.-29. Október 2002, New Orleans,Louisiana.0016 Problémy spojené sterapiou rituximabom pretrvávajú. Napríklad u...

Redukcia B-buniek s použitím CD37-špecifických a CD20-špecifických väzbových molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16653

Dátum: 25.07.2006

Autori: Ledbetter Jeffrey, Simon Sandy Alexander, Thompson Peter Armstrong, Brady William, Grosmaire Laura Sue, Hayden-ledbetter Martha Susan

MPK: A61P 35/00, A61P 21/04, A61K 39/395...

Značky: molekúl, b-buniek, použitím, cd20-špecifických, redukcia, väzbových, cd37-špecifických

Text:

...40205-211 (2001) Edwards et al. B-lymphocyte depletion therapy in rheumatoid arthritis and other autoimmune disorders Biochem. Soc. Trans. 30(4)824-828 (2002) Edwards et al. Efñcacy and safety ofrituximab, a B-cell targeted chimeric monoclonal antibody A randomized, placebo controlled trial in patients with rheumatoid arthrítis, Arthritis Rheum. 46 S 197 (2002) Levine et al., lgM antibody-related polyneuropathies B-cell depletion...

Asymetrická katalytická redukcia oxkarbazepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10507

Dátum: 21.04.2006

Autori: Grasa Gabriela Alexandra, Zanotti-gerosa Antonio, Learmonth David Alexander

MPK: C07D 223/22

Značky: katalytická, oxkarbazepínu, redukcia, asymetrická

Text:

...kovového ruténia, ktoré je nanajvýš nežiadúcim kontaminantom v produkte a preto bude produkt nevhodný pre použitie ako aktívna farmaceutická látka(API), alebo ako medziprodukt poslednej fázy API. Existujú regulačná smernice pre zvyškové kovy z katalyzátorov a orálnej koncentračnej limity pre rezíduá ruténia, ktoré sa kontrolujú zvlášť prísne.t Druhou hlavnou nevýhodou je, že je ruténiový katalyzátor drahý. Katalytícký systém, popísaný vo...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner, Hauzenberger Franz, Schenk Johannes-leopold, Lee Ii-ock

MPK: C21B 13/00, C22B 5/00, C21B 13/14...

Značky: použitie, polotovarů, fluidnej, železa, výroby, redukcia, spôsobov, ocelového, nádoby, surového, vykonávanie, spracovania, zariadenia, kvapalného, najmä, vrstvě, spôsob, procesom, obsahujúceho, částicového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sorrenti Rocco, Magaldi Mario

MPK: F23C 9/00, F23J 3/00, F23J 1/02...

Značky: popola, nespáleného, redukcia, popolček, systém, hrubého, materiálů, integrovaný, premena, odoberanie

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Redukcia dennej optiky guľometu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3749

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: G02B 23/16, F41C 27/00, F41G 1/32...

Značky: dennej, redukcia, guľometu, prístroj, videnia, nočného, optiky

Text:

...z dvoch polkmhových častí, ktore sú po nasadení na dennú optiku 8 navzájom spojené štyrmi skrutkami 7, pričom spodný diel objímky 2 je pomocou dvoch skrutiek 6 pevne spojený s rybinou 1. Rybina 1 je na konci opatrená dorazovým kolikom 4 na zaistenie koncovej polohy pri nasadzovaní na prístroj 9 nočného videnia. Tvar rybiny 1 je podľa normy MlL-STD-l 913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná trubka 3, ktorej...

Redukcia binokulárneho ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3748

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41C 27/00, G02B 23/18, F41G 1/32...

Značky: prístroj, ďalekohľadu, binokulárneho, nočného, redukcia, videnia

Text:

...pásku a redukčnej trubky. Redukcia sa pomocou upinacieho pásku spojí s ďalekohľadom a na takto uehytenú redukciu sa nasunie prístroj nočného videnia. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkosť vstupnej pupily ďalekohľadu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je vyobrazená objímka 1 , na obrázku č. 2 je vyobrazenà objímka l s...

Redukcia dennej optiky ostreľovacej pušky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3747

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41G 1/32, G02B 23/16, F41C 27/00...

Značky: dennej, ostreľovacej, pušky, nočného, redukcia, videnia, prístroj, optiky

Text:

...častí, ktoré sú po nasadení na dennú optiku 8 navzájom spojené štyrmi skrutkami 6, pričom spodný diel objimky 2 je pomocou dvoch skrutiek 7 pevne spojený s rybinou 1. Rybina 1 je na konci opatrená dorazovým kolíkom 4 na zaistenie koncovej polohy pri nasadzovaní prístroja 9 nočného videnia. Tvar rybiny l je podľa normy MlL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná trubka 3, ktorej vnútomý priemer je definovaný...

Redukcia vzniku akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19070

Dátum: 24.09.2003

Autori: Baardseth Pernille, Skrede Grete, Enersen Grethe, Sundt Thea, Thomassen Trond, Blom Hans, Slinde Erik

MPK: A21D 8/04, A23L 1/105, A23L 1/10...

Značky: akrylamidu, vzniku, redukcia

Text:

...zemiakových hranolčekov, ktoré sú poskytované spotrebiteľovi v čiastočne uvarenej forme na pečenie pred servirovaním, rovnako ako na výrobu nakrájaných zemiakov pripravených na vyprážanie (napr. typu vyrábaného na0014 Pozorované z ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob na prípravu zemiakových hranolčekov pripravených na varenie (napr. polotovarových alebopripravených na vyprážanie) s tým, že tento spôsob zahŕňa nakrájaniezemiakov,...

Redukcia gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9991

Dátum: 18.09.2003

Autori: Harrison Brian, Hooper Hurdon

MPK: C08J 11/24, C08J 11/14

Značky: redukcia

Text:

...gumy. Proces devulkanizácie vedie k pevnémumateriálu, v ktorom hmota pevného materiálu je približne 100 pôvodnejhmoty pneumatiky. Pevná hmota obsahuje uhľovodíky z gumy a sadze, kde uhľovodíky z gumy zahŕňajú všetky uhľovodíky s molekulovou hmotnosťou nad tou, ktorú má olej, ktorý vzniká z pôvodnej gumy. Uhľovodíky z gumy majú strednú molekulovú hmotnosť, ktorá je vo všeobecnosti menšia než u pôvodnej gumy, ale je oveľa väčšia ako u oleja,...

Redukcia torzných vibrácií v dvojkolesí koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5885

Dátum: 16.07.2003

Autori: Bieker Guido, Dorner Heinz Dieter

MPK: B60B 17/00

Značky: vibrácií, redukcia, vozidiel, dvojkolesí, koľajových, torzných

Text:

...vpomere k0009 Preto teda vznikla potreba zlepšeného systému na tlmenie vibrácií vnápravách0010 Podľa predloženého vynálezu dvojkolesie koľajového vozidla zahrnuje pár kolies spojených nápravou a ďalej môže zahrnovať zariadenie na pohlcovanie vibrácií zahmujúce závažie pružne upevnené k dvojkolesiu a prispôsobené tak, aby kmitalo pri rezonančnejfrekvencii torzných vibrácií sústavy koleso/náprava.0011 Ďalšie výhodné konštrukčne uskutočnenia...

Redukcia zosieťovania želatíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18253

Dátum: 05.06.2003

Autor: Vrana Aleš

MPK: A61K 9/64, A61K 9/48

Značky: zosieťovania, redukcia, želatiny

Text:

...profil dezintegrácie kapsúl a tak vedie k oneskorenému uvoľňovaniufarmaceutický účinných látok obsiahnutých v kapsule.Faktory ovplyvňujúce skúšku rozpúšťania mäkkých želatínových kapsúl s farmaceuticky účinnými látkami0009 Použitie želatínových kapsúl pre perorálne podanie je v odbore farmácie dobre známe. Vo farrnaceutických aplikáciách sú mäkké želatínové kapsuly vhodne najmä pre perorálne podanie lipofilných účinných látok. Ale keď dôjde k...