Patenty so značkou «redukci»

Zařízení pro redukci tlaku zemního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260541

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimánek Petr, Šimánek Jiří, Ruml Jan

MPK: F25B 11/00

Značky: tlaku, zemního, redukci, plynů, zařízení

Text:

...popsäno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je znézorněna sekvence zapojení jednotlivých aparátu.zařízení sestává ze speciálně upraveného výměníku ł pro nástřik metanolu propojeného potrubím s expanzní turbinou 3 spojené hřídelí s generátorem A elektrického proudu. Expanzníturbina g je propojena potrubím se separátorem § spojeným potrubím s uvolñovací nádobou É se sběrnou nádrží lg a s kondenzátorem gg. Uvolňovací...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Lamač Miroslav, Rosenthal Jakub, Legeza Vasil, Rubáš Vlastimil, Kubíček Karel, Janáček Leoš

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: plynech, procesy, nečistot, technických, reaktivace, řízení, určených, redukci, katalyzátoru, oxidací, petrochemické, způsob, parciální, měděných

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Zařízení na redukci statického tlaku kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268640

Dátum: 14.03.1990

Autori: Preisler Vlastimil, Klepárník Vojtěch, Kuchařík Josef

MPK: F04D 29/66, F16L 55/04

Značky: tlaku, plynů, statického, kapalin, zařízení, redukci

Text:

...odtokovou komoru přenosového kanálu kapaliny nabo plynu. Štěrbina se vyznačuje velkým štíhloatnín poměrem, tj. pomerom délky a výšky v rozaezi přibližně 50 až 200.výhodou štärbiny je spolehlivá dosažení bezkavitační redukce vysokého tlaku. Hlučnoat při prochodu kapaliny ětěrbinou je vo arovnlní e clonovými přepážkani a kruhový otvorea podatatně nižší. Zařazení ětěrbinové clony do racirkulace v jadarných elektrárnách ee odatraní vibrace ve...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: formě, odolné, aktivovaným, redukci, stabilní, hlinito-yttritého, granátu, monokrystalů, cerem, dotace, způsob, proti, taveniny, pěstování, vysokých, teplot, perovskitu, ionty, především

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Zařízení pro redukci počtu řad dopravovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266816

Dátum: 12.01.1990

Autori: Babka Karel, Kalina Rudolf, Gregoriades Pavel

MPK: B65G 47/08

Značky: počtu, redukci, výrobků, dopravovaných, zařízení

Text:

...výrobků. Držáky lg umožňují nastavení snímačů A až 2 V příčném i podélném směru. Výkyvný dopravník 3 je pásový a jeho stranový pohyb zajišťuje pneumatický válec ll, přičemž krajní polohy dopravníku registrují snímače polohy gg a lg. Pohon blokovacího dopravníku l a výkyvnéhc dopravníku g zajištují elektromotory lg. Přerušení posunu výrobků v krajních řadách zajištují zdvihátka lg až ll, ovládaná pneumatickými válečky lg až gg. Při...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263293

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: připraveného, redukci, způsob, čištění, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...také LG-dinetylpiperidin, jeho množství 4 podle pouiité metody redukce značná kolied, avšak hraje pri čistěni tohoto suroveho produktu rektilikeci kličovou roli. Technologické zvlddnuti této operace by si vyłddalo devizové investice pri nákupu účinných provozních tektifikačnich kolon, nehledě na jejich velkou enerqetickou spotřebu a nutnost kvalitikované obsluhy s údržby.M. Londýn v č. ho 253 898 popisuje...

Zapojení pro redukci chyb v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261263

Dátum: 12.01.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: signálu, redukci, přijímací, zapojení, digitálního

Text:

...spojen se signálovým vstupem pamětového členu, k jehož výstupu jsou připojeny výstupní obvody a výstup chybových přiznaku regenerativnich obvodu je spojen se vstupem logického členu,jehož výstup je připojen ke korekčnimu vstupu pamětového členu.Hlavni výhodou zapojení podle vynálezu je to, že umožňuje odstranění chyb zjištěných obvodem pro lokalizaci s identifikaci chyb, což při zachování stejné relativní četnosti chyb ve výstupním signálu...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253898

Dátum: 17.12.1987

Autor: Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: redukci, čištění, způsob, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, připraveného

Text:

...máselná, benzoovávlastní proces reakce se provádí.v prostředí protického rozpouštědla, s výhodou vody, při -10 až 50 DC po dobu 10 až 60 minut ve vodném prostředí a separace l-amino-2,6-dimethylpiperidinu z reakční směsi se provádí organickým rozpouštědlem, s výhodou éterem.Tato metoda separace 1-amino-2,6-ůimethylpiperidinu od 2.6-dimethylpíperidinu je zvlášť vhodná pro provozní účely, neboč je po stránce provedení velmi jednoduchá,...

Zařízení pro redukci průměru silnostěnných trub kosým válcováním za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238337

Dátum: 01.10.1987

Autori: Papež Petr, Kulík Jiří, Drbout Jan

MPK: B21B 19/00

Značky: redukci, tepla, zařízení, silnostěnných, valcovaním, průměru, kosým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tříválcové stolice užívané zejména jako finální tvářecí agregát. Jediným tvářecím nářadím zde jsou tři válce s úhlem ( podávání 2 až 10 °, opatřené kalibrací s hřebenem o výšce 1,5 až 6 mm a délce 2,25 až 60 mm, kalibračním úsekem o délce 40 až 120 mm a vstupním a výstupním úsekem.

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí před redukcí iontů, zejména kationtů, obsažených v silikátové tavenině a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243345

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šole Bohumil, Loueka Miloslav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/02

Značky: provádění, elektrod, způsobu, silikátové, způsob, tavicích, redukci, obsažených, zapojení, kationtů, tavenině, tohoto, před, kovových, iontů, pecí, topných, zejména, ochrany

Text:

...55,1 oxidu křemičitého S 102, 26,0 oxidu olovnatěho Pbo, 3,0 oxidu harnatého Bao,11,5 oxidu draselného K 20, 2,0 oxidu sodného Nazo, 1,9 oxidu zinečnatého zno a 0,5oxidu arsenitého As 2 o 3.Sklovina byla vyhřáta na teplotu 1 350 °c a do kelímku byly zasunuty tři elektrody. Kovová molybdenová elektroda, pomocná elektroda z wolframu a referenční elektroda kyslíková. Elektrody byly připojeny k voltametrické aparatuře a na...

Závislý pohon převodovek vybavených rozsahovou redukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248866

Dátum: 12.02.1987

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: redukci, vybavených, závislý, pohon, rozsahovou, převodovek

Text:

...i u převodovek s aalou osovou vzdálenosti jek předlohových tak i plenetových. Další výhodou tohoto řelsní je, ie otáčky hřídele závislého pohonu jsou pevne něhitelně změnou převodd hnacího a hnanáho kola závislého pohonu e dále převodem zeřazeným ve stupňově převodovoe.Na obr. l je schenatioky názor-něho provedení závislého pohonu převodovky podle vynálezu.Na vstupním hřídeli J, je pavnl upevnáno hnaoí kolo ugáhonu hřídele 11 závislého...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maternová Miluše, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Nedbal Jindřich, Kostkan Jan

MPK: C07C 31/20, C07C 103/40

Značky: rozložené, směsi, zpracování, parciálně, způsob, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu, reakční, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.

Způsob zpracování reakční směsi po redukci p-nitro-a-acetamido-ß-hydroxypropiofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227460

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimon Jan, Bártlová Věra, Nedbal Jindřich

Značky: zpracování, p-nitro-a-acetamido-ß-hydroxypropiofenonu, redukci, reakční, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování reakční směsi po redukci p-nitro-alfa-acetamido-beta-hydroxypropio-fenonu chlorisopropylátem hlinitým na p-nitrofenyl-2-acetamido-1,3-propandiol, v prostředí isopropylalkoholu, při teplotě 30 až 70 °C, vyznačující se tím, že se reakční směs nejprve zahustí odpařením isopropylalkoholu o 15 až 20 % původního objemu, odparek se rozkládá vodným roztokem kyseliny sírové o hmotnostní koncentraci 15 až 40 %, s výhodou 25 %, při...

Způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229477

Dátum: 01.03.1986

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balogh Karel

MPK: C01B 15/00

Značky: způsob, redukci, roztoku, vodíku, výroby, kyslíku, peroxosloučenin, zejména, alkalických, peroxidu, katodickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru technické elektrochemie a řeší způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, především peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku v plynových porézních elektrodách, s použitím sodných elektrolytů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do anodového prostoru elektrolyzéru uvádí roztok sodného elektrolytu, například hydroxidu sodného, a do katodového prostoru voda v takovém množství, aby koncentrace sodných iontů v...

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224640

Dátum: 15.01.1986

Autor: Sanzenbacher Charles Walter

Značky: kysličníku, redukci, přímé, železo, železa, zařízení, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo ve svislé šachtové redukční peci s násypkou k přivádění kusového kysličníkového materiálu do horní části redukční pece k vytvoření zavážky a s výpustí k odebírání vyrobeného kovového železa z dolní části redukční pece, čímž vzniká spojitý gravitační pohyb zavážky v redukční peci, do které ústí uprostřed výšky první přívod redukčního plynu a nad ním druhý přívod redukčního plynu a ze...

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224394

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dynda Vladimír, Pros Stanislav, Mašín Ivo

Značky: katalyzátoru, regenerační, plynů, měďného, redukci, směsi, absorpčního, regulace, složení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru, jehož regenerační teplota je vyšší než 150 °C, ale nesmí přestoupit 350 °C, vyznačený tím, že redukce použitého, funkčně zoxidovaného měďného katalyzátoru, určeného pro absorpční dezoxidaci dusíku, probíhá třífázově, přičemž v první fázi je katalyzátor promýván směsí vodíku a dusíku, ve které je poměr vodíku a dusíku v hodnotě 1 : 20 až 1 : 10...

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu a chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219985

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šimon Jan, Potáčová Miloslava, Maternová Milena, Jarý Jiří, Čapek Karel, Kostkan Jan

Značky: reakční, směsi, chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého, 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu, hlinitým, 2-propanolátem, 2-propanolátu, zpracování, způsob, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1(4-nitrofenyl)-1-propanonu (I) 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-(2-propanolátu) hlinitého (tzv. Meerweinova, Ponndorfova a Varleyova redukce). Účelem vynálezu je zpracování reakční směsi po redukci látky I směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-2-propanolátu hlinitého, resp. 2-propanolátu hlinitého. Podle vynálezu se jedná o způsob...

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219737

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marková Alexandra, Pěnkava Jiří, Kubizňák Miroslav

Značky: chromu, elektrolytu, redukci, sloučenin, šestimocného, zařízení, pracovním

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu a detoxikaci odpadních kalů z elektrochemického obrábění legovaných ocelí elektrolytickou redukcí na sloučeniny trojmocného chromu. Podstatou vynálezu je, že do sedimentační nádrže u obráběcího stroje jsou ve směru proudění pracovního elektrolytu umístěny za sebou katoda a železná anoda, které jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Zařízení je určeno zejména k...

Způsob výroby oceli přímou redukcí vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225389

Dátum: 30.06.1985

Autori: Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Matějka Čestmír, Kabeláč Oldřich

Značky: redukci, způsob, oceli, přímou, výroby, vsázky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oceli přímou redukcí vsázky, obsahující kysličníky železa redukčním plynem a zkujnění taveniny železa kyslíkem, kde se plynné palivo a kyslík k předehřevu vsázky, k tvorbě redukčního plynu a ke zkujnění taveniny železa přivádí jednou nebo několika víceplášťovými tryskami, umístěný mi ve dnu nebo spodní části sklopné nádoby, se vyznačuje tím, že se na vsázku působí při předehřevu do teploty 800 °C dokonalým spalováním směsi paliva...

Použití oxidů železa vzniklých při redukci aromatických nebo alifatických nitro- nebo nitrososloučenin železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218931

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šandera Josef, Cenek Miroslav, Wilczek Bronislav, Špinka Jiří, Toušková Anežka

Značky: železem, oxidů, nitro, železa, vzniklých, použití, alifatických, redukci, aromatických, nitrososloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je použití oxidů železa vzniklých při redukcích aromatických nebo alifatických nitro nebo nitrososloučenin železem k přípravě železokadmiové aktivní akumulátorové hmoty, jejíž použití v alkalických akumulátorech dovoluje při výrazném snížení obsahu kadmia dosáhnout srovnatelných životností i výkonových parametrů ve srovnání s komerční kadmiovou hmotou v článkové soustavě alkalických akumulátorů.

Zařízení na redukci tlaku ve vnitřních vodovodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225519

Dátum: 01.12.1984

Autor: Marek Miroslav

Značky: zařízení, redukci, vodovodech, tlaku, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na redukci tlaku ve vnitřních vodovodech sestávající z redukčního prvku, rozebíratelného spoje s těsnící uzavírací plochou, vyznačující se tím, že redukční prvek (1) je opatřen hlavním průtočným otvorem (2), kolem kterého jsou symetricky uspořádány pomocné průtočné otvory (3) a jim protilehlá zešikmená těsnící uzavírací plocha (4) rozebíratelného spoje.

Způsob izolace DL-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/-1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-/4-nitorfenyl/-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225321

Dátum: 01.12.1984

Autori: Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Gleich Svatopluk, Durdil Petr, Kraus Jan

Značky: podle, izolace, redukci, způsob, ponndorfa, meerweina, reakční, směsi, verleye

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace D,L-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/- 1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-/-4-nitrofenyl/-1-propanonu vyznačený tím, že se na tuto směs působí vodným roztokem 2-propanolu při teplotě 20 - 85°C o hmotnostní koncentraci 20 - 98 %, přičemž množství vody tímto způsobem dodané do reakční směsi odpovídá 70 - 200 hmotnostním procentům obsahu hliníku v redukčním...

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225411

Dátum: 01.10.1984

Autori: Skalický Petr, Vojíř Vladimír

Značky: srážení, železnatých, železem, aromatických, redukci, nitrolátek, způsob, reakční, směsi, iontů, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem vyznačený tím, že se k reakční směsi za stálého míchání připouští roztok anorganického hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného až k poklesu potenciálního rozdílu mezi železnou nebo železo obsahující elektrodou zasahující do reakční směsi a elektrodou referentní pod hodnotu experimentálně předem zjištěnou pro dané podmínky a uspořádání.

Způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217263

Dátum: 15.07.1984

Autori: Balogh Karel, Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balej Jan

Značky: vodíku, peroxidu, zejména, kyslíku, peroxosloučenin, katodickou, výroby, způsob, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru anorganické technologie a řeší způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku za plynových porézních elektrodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do elektrolytu vstupujícího do elektrolyzéru nebo přímo do elektrolyzéru přidávají alkalické křemičitany v množství odpovídajícím molárnímu poměru křemičitanu k louhu 0,1 : 1 až 5 : 1.

Uhlíkaté redukovadlo pro redukci železonosných surovin v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 213690

Dátum: 01.04.1984

Autori: Růžičková Zdenka, Mayerová Marie, Srb Jaroslav, Frantl Jiří, Kárník Karel

Značky: redukovadlo, uhlíkaté, železonosných, redukci, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlíkaté redikovadlo pro redukci železonosných surovin v peci, např. rotační. Příprava speciálního kombinovaného redukovadla s bázickou složkou za využití odpadních uhlíkatých prachových podílů a netříděných paliv. Toto redukovadlo sestává ze sbalené směsi prachových podílů pod 0,5 mm o složení 70 až 85 % pevného uhlíkatého paliva, zejména černého anebo hnědého uhlí a 15 až 30 % bázické přísady, např. úletu z magnezitářských pecí. Kromě těchto...