Patenty so značkou «redukce»

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pašek Josef, Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 37/18...

Značky: katalyzátoru, způsob, kobaltového, redukce, hydrogenačního

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Redukce na závitové čelisti kruhové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264432

Dátum: 14.08.1989

Autor: Punčochář Jiří

MPK: B23G 5/04

Značky: závitové, kruhové, redukce, čelistí

Text:

...nejbližší zarážku, takže nelze tímto způsobem řazení závitů provést.Tento nedostatek odstraňuje redukce na závitově čelísti, která je na vnějším obvodě hranutl, například äeetihrenní a do ktere se vloží u upne závitovú čeliat kruhová. Tím lze nasndít na redukcí bud otevřený klíč nebo nástrčný klíč náetavný, čímž se umožní otáčení zúvítová čelístí o 360 °, ani by se narazilo na nejb 1 ížší~zarážky., Použitím iestíhranné redukce a možností...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: selektivní, elektrochemické, způsob, redukce

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Weiser Otto, Drtina Jaroslav, Paleček Jaroslav

MPK: C01C 1/22, C01C 1/24

Značky: redukce, sloučenin, způsob, síry, kyslíkatých

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 257166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Loučka Tomáš, Němec Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: selektivní, redukce, způsob

Text:

...proto nelze z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalickěho kovu nebo zeminy jetřeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu 3 lze za určitých podmínek provést elektro lyticky s použitím rtučové katody.Není síce třeba zvláště připravít amalgamu alkalickěhokovu nebo zeminy, ale nelze ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia.Podstatné výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu 3 na Eu 2 podle...

Způsob přímé redukce materiálů obsahujících oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253732

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pusch Hermann, Milionis Konstantin, Schneider Hermann

MPK: C21B 13/00

Značky: železa, způsob, obsahujících, přímé, materiálů, redukce

Text:

...ve spodní části generátoru plynu, přičemž jsou nejvýhodněji bezpro 253732 4středně nad hladinou lázně strusky a akceptory síry ve formě jemných částic, s výhodouo zrnění pod 0,1 mm se dostávají v důsledku zavádění, nezávislém na zanášení uhlí, s nosným plynem do úzkého kontaktu jak s částicemi uhlí ve vířivé vrstvě, tak také s vytvořeným generátorovým plynem ve hlavové části generátoru. Dosažitelný stupeň odsíření je oproti známému zpüsobu...

Způsob redukce kasiteritu v koncentrátech těžkých minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247719

Dátum: 15.01.1987

Autor: Luna Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: kasiteritu, způsob, koncentrátech, minerálů, redukce, těžkých

Text:

...nádoby,zaleje elektr-olytem tvtořeným 1 až 2 voodným roztokom kyseliny sírová a na kasite-rit se působí vodíkem ve stavu zhodu, vznikajícím průchodem stejtnosměrného elektrickéh-o proudu ele-ktrolytem za vzniku povlaků kovového cínu na povrchu kasiteritových zrn.Hlavní výhodou tohoto postupu je mini 4 mál.ní narušení minerální asociace ve vzorku a velmi nizký stupeň kontaminace.U rudních mirnerálů nedochází k žádnému nnarušení, u...

Způsob parciální redukce nitroazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233516

Dátum: 15.08.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C09B 43/08

Značky: nitroazosloučenin, způsob, parciální, redukce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob parciální redukce nitroazosloučenin tak, že se na směsi nitroazosloučenin s rozpouštědly jako voda, alkoholy nebo jejich směsi, působí železnatými solemi při pH vyšším než 6,5 při teplotě mezi 20 °C až teplotou varu reakční směsi. Na každou nitroskupinu určenou k redukci, se použije 5 až 7 molů železnaté soli. Zdravotně nezávadný způsob přípravy aminoazobarviv bez nutnosti likvidace odpadních sirníkových vod.

Způsob parciální redukce dinitrodifenylsulfidů, -sulfoxidů a -sulfonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229033

Dátum: 15.03.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 149/42, C07C 147/14, C07C 147/12...

Značky: parciální, redukce, způsob, sulfoxidů, dinitrodifenylsulfidů, -sulfonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob parciální redukce dinitrodifenylsulfidů, -sulfoxidů a -sulfonů tak, že se směs vody, zvolené dinitrosloučeniny, alkalického uhličitanu, hydroxidu nebo amoniaku a železnaté soli zahřívá na teplotu mezi 40 °C až teplotou varu reakční směsi, popřípadě za přítomnosti organických rozpouštědel anebo povrchově aktivních přísad se smáčecími účinky.

Stříbrná katoda pro elektrolytické redukce a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221544

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kyriacou Demetrios

Značky: způsob, redukce, stříbrná, katoda, elektrolytické, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stříbrné katody pro elektrolytické redukce. Podstata této katody spočívá v tom, že je tvořena tvarovaným elektrickým vodičem, který má povrchovou vrstvu metastabilních agregovaných stříbrných mikrokrystalů, obsahující vodu a hydroxylové ionty. Tato katoda se podle vynálezu vyrobí ponořením elektrického vodiče do katolytu, obsahujícího vodu a hydroxylové ionty, následným zavedením koloidních hydratovaných částic oxidu stříbrného...

Způsob redukce kysličníků železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 218587

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sanzenbacher Charles Walter, Meissner David Charles

Značky: způsob, železa, redukce, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Přímá redukce kysličníků železa na surové železo, vhodné především ke zpracování v obloukové peci, se provádí v šachtové redukční peci. Ze spotřebovaného redukčního plynu z pece se odstraňuje CO2 a voda a tím vzniká plyn bohatý na redukční látky. Horký plyn vzniklý zplyňováním fosilního paliva se temperuje částí plynu bohatého na redukční látky, jejich směs se odsiřuje vápnem a smíchává se s druhou částí zahřátého plynu bohatého na redukční...

Způsob redukce aromatických nitrolátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215470

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pašťalka Karel, Scherks Jan, Roman Jan

Značky: redukce, nitrolátek, způsob, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu redukce skupiny aromatických nitrolátek obecného vzorce I, kde X značí jeden že substituentů metyl, etyl, metoxy nebo etoxy a dále obecného vzorce II kde X a Y značí substituent metyl nebo metoxy, hydrazinhydrátem na příslušné aminy používané jako barvářské polotovary. Proti dosavadním způsobům vedení této redukce v roztocích organických rozpouštědel řeší vynález tuto redukci v tavenině výchozí nitrolátky při teplotě 100...

Způsob parciální redukce di- a polynitrosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217896

Dátum: 15.11.1984

Autori: Karásková Marie, Horyna Jaroslav, Kohoutek Václav

Značky: parciální, redukce, způsob, polynitrosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Je chráněn postup parciální redukce, di- a polynitrosloučenin působením zelenou skalicí.

Zařízení pro přechodné zařazení redukce otáček elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223751

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ševčík Ladislav, Svatý Vladimír, Bandouch Milan

Značky: redukce, přechodné, zařízení, otáček, zařazení, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přechodné zařazení redukce otáček mezi hřídeli rotoru standartního elektromotoru a výstupním náhonovým členem, vyznačující se tím, že v dutině hřídele (5) rotoru je upraveno táhlo (17) pro ovládání výstředníku(9) posuvně uloženého na hřídeli (5), přičemž výstředník (9) je opatřen spojkovým ozubením (15) a nese vzhledem k hřídeli (5) výstředně otočně uložený ozubený pastorek (7), který v jedné krajní poloze (18) je v současném...