Patenty so značkou «ředitelné»

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hireš Jaroslav, Macků Vladislav, Kincl Jaromír

MPK: C09D 3/58

Značky: hmoty, bázi, nátěrové, vodou, epoxidových, pryskyřic, ředitelné

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Vodou ředitelné technologické mazivo pro tváření kovů za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261565

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 159/06

Značky: ředitelné, tváření, technologické, tepla, mazivo, kovů, vodou

Text:

...jehož podstatou je, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového modifikovaného vosku,charakterizovaného teplotou tvrdnutí 90 až lOO °C, kinematickou viskozitou při 140 Cna Ubbelohdeho viskozimetru 70 až 250 cSt, hustotou v rozmezíPoužití samo,tného mazaoího prostředku podle A 0 226467 nebylo možné, protože prostředek je určen k ošetření forem při tlakovém odlévání kovů a v podmínkách značného silového namáhání při...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bandžuch Jan, Hireš Jaroslav, Husák Jiří, Suran Pavol, Drobný František, Hájek Karel, Svačinka Jiří, Hájková Bohuslava

MPK: C09D 3/04

Značky: disperzí, hmoty, vodou, ředitelné, bázi, nátěrové, alkydových

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Vodou ředitelné alkydové disperze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245444

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dunse Helmfried, Prjadeenko Boris Grigorjevie, Urbanke Walter, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Chonjak Jevgenij Josifovie, Kokoškova Margarita Konstantinova, Voronov Valentin Nikolajevie, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Eujko Alexadd Nikolajevie

MPK: C09D 3/64

Značky: vodou, ředitelné, alkydové, disperze, způsob, jejich, výroby

Text:

...meohanickém namáhání. Jsou libovolně ředitelné vodou bez nebezpečí koagulace. Dobře se misí s běžnými typy alkydových disperzí i se známými die» perzemi vinylových homopolymerů a kopolymerů.Základní složkou vodou ředitelných alkydových disperzipodle tohoto vynálezu jsou samoemulgovatelné alkydové pryskyřim ce. Jsou to kondenzačni produkty vícemocných alkoholu se 3 až 6 hydroxylovými skupinami (hlavně glycerolu,...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horák Jaroslav, Opluštilová Hermína, Macků Vladislav, Hireš Jaroslav, Elinger Karel, Kincl Jaromír, Stránecký Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, ředitelné, nátěrové, pryskyřic, vodou, epoxidových, tmely, bázi, vhodné, modifikované, pojivo, směsi

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Vodou ředitelné modifikované alkydové disperze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246484

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kukla Milan, Žiárek Jaroslav, Formánek Zdenik, Ružieka Karel, Maxa Milan, Koláo Karel

MPK: C09D 3/66

Značky: přípravy, modifikované, ředitelné, disperze, alkydové, způsob, vodou, jejich

Text:

...acyklické monoalkoholy, lkopolymery ethylenoxidu a propylenoxidtt), rozlivová činindla glykolethery, glykoletherestery a jiná organické rozpouštědla a biocidy sloučeniny rtuti, mětli. cínu, zinku a olova).vodou ředitelné modifikované alkydove disperze se podle tohoto vynálezu najčastěji připravuji nasledovné. Vychází se z alkydových pryslçyřic obvykle o olejové délce 23 až 65 a ~čísle kyselosti 10 až 20 mg KOH.1. Nejprve se zčasti nebo...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sedláeek Josef, Kubišta Miroslav, Korger Milan, Rakovie Zdenik, Martoch Josef, Mrhálek Karel

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: výroby, vodou, způsob, pryskyřice, alkydové, ředitelné

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaše Josef, Hireš Jaroslav, Husák Jiří, Suran Pavol, Hájek Karel, Pilný Milan, Bandžuch Jan, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: vodou, bázi, ředitelné, disperzí, hmoty, alkydových, nátěrové

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hájek Karel, Havránek Jiří, Svačinka Jiří, Bandžuch Jan, Zamastil Václav

MPK: C08J 3/06, C08L 67/08, C08L 33/00...

Značky: přípravy, ředitelné, bázi, polymerů, syntetických, způsob, jejich, disperze, vodou

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Vodou ředitelné disperze na bázi alkydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249475

Dátum: 12.03.1987

Autori: Suran Pavol, Drobný František, Krejcar Emil, Hireš Jaroslav, Hájek Karel, Kadlecová Jana, Husák Jiří, Bandžuch Jan

MPK: C08L 67/08, C09D 3/64, C08L 67/00...

Značky: ředitelné, bázi, vodou, alkydů, disperze

Text:

...olej či acyklická kyseliny z těchto olsjů nebo také acyklické monoksrboxylové lqselim talového oleje. syntetické kyseliny získaná oxidací parafiniokých zbytků či telomeràiací nižších uhlovodíků a lqsličníku uhličitého. Jako monokarboxylové kyseliny lze použít. kyselinou benzoavuu a její substituovaná deriváty. Je dü eäité zachovat molární poměr těchto monokarborąylových kyselín v rozmezí 1 0,05 až 0,50, protože ten rozhoduje do značné...

Vodou ředitelné alkydové disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230800

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hireš Jaroslav, Svoboda Bohumil, Krátký Bohumil, Ditrych Zdeněk, Hájek Karel, Valent Vojtech, Suran Pavol, Husák Jiří, Vašíček Zdeněk

MPK: C09D 3/64

Značky: vodou, ředitelné, alkydové, disperzní, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelného disperzního pojiva na bázi alkydových pryskyřic, které je použitelné především pro výrobu nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojivo sestává ze 300 a 600 hmot, dílů solí připravených z dusíkatých bázi a alkydových pryskyřic modifikovaných monokarboxylovými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, 300 až 700 hmot.dílů vody, 2 až 35 hmot. dílů sušidel, 1 až 15 hmot. dílů směsi tenzidů tvořené 2 až...

Termoreaktivní vodou ředitelné kompozice na bázi vodných disperzí kopolymerů styrenu s akrylovými monomery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Formánek Leopold, Krška Zdeněk, Pátý Otakar

Značky: vodou, kopolymerů, termoreaktivní, vodných, ředitelné, kompozice, monomery, způsob, bázi, akrylovými, jejich, přípravy, disperzí, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelných kompozic na bázi vodných disperzí kopolymerů, které jsou vhodné zejména pro aplikace v textilním průmyslu. Kompozice jsou připravitelné emulzní radikálovou kopolymerací styrenu a specifikovaných akrylových monomerů ve vodném prostředí s obsahem tenzidů prováděnou tak, že se nejprve připraví vodná disperze termoreaktivního kopolymeru přidáváním směsi monomeru, vody a anionaktivního tenzidu po dobu 2 až 5 hodin...

Vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty pro elektrochemické nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225030

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kincl Jaromír, Pokorný Stanislav, Mrázek Jaroslav, Grimmer Jiří

Značky: nátěrové, ředitelné, epoxidové, vodou, elektrochemické, hmoty, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty pro elektrochemické nanášení na bázi 5 až 35% vodných roztoků alkalických, amonných nebo aminových solí kyselých esterů od dianepichlor- hydrinových epoxidových pryskyřic a alifatických karboxylových kyselin rostlinných olejů s počtem uhlíkových atomů 12 až 18, případně maleinizovaných a popřípadě obsahující pigmenty a/nebo plniva, vyznačující se tím, že sestávají ze 2 až 35 % hmot. solí kyselých esterů...

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226391

Dátum: 01.11.1985

Autori: Drobný František, Svoboda Bohumil, Klejch Jiří, Bárta Zdeněk, Dlasková Marie

Značky: ředitelné, vodných, akrylových, kopolymerů, systému, nátěrové, hmoty, termoreaktivních, bázi, termoreaktivní, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů, organických rozpouštědel a případně aditiv, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů 10 až 35 % vodné disperze a/nebo vodného koloidního roztoku termoreaktivního karboxylového kopolyrneru, připraveného kopolymerací 5 až 10 % hmot. ?,ß- nenasycených monokarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 3 až 4,...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226897

Dátum: 01.10.1985

Autori: Vachl Vladimír, Filip Vladimír

Značky: hmoty, tvrditelné, vodou, ředitelné, nátěrové, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou na bazi vodné disperze syntetických polymerů, aminopryakyřice, kyselého katalyzátoru, případně aditiv, matovacích prostředků, pomocných rozpouštědel, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 35 až 96 hmot. dílů vodné disperze akrylátového anebo styrenakrylátového polymeru, kde hmotnostní díly jsou vztaženy na 50% obsah polymerů v disperzi, 4 až 65 hmot. dílů vodou ředitelné...

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215101

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zimmermann Karl, Zückert Bertram, Kollaritsch Karl

Značky: způsob, výroby, pojiv, laky, kyselinou, ředitelné, vodou, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou na bázi kombinací alkydových pryskyřic s močovinovými pryskyřicemi, vyznačující se tím, že se 45 až 90 % hmotnostních oligomerního, vodorozpustného močovinoformaldehydového kondenzátu, popřípadě obsahujícího monomerní podíly, který na 1 mol močoviny obsahuje průměrně 1,5 až 2,5 molu vázaného formaldehydu a jehož methylolové skupiny jsou z 10 až 40 % molárních etherifikovány...