Patenty so značkou «recykláciu»

Spôsob a zariadenie na recykláciu a čistenie polymérneho materiálu prostredníctvom kopije

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16864

Dátum: 13.04.2011

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Wendelin Gerhard

MPK: B29B 17/04

Značky: polymérneho, zariadenie, čistenie, recykláciu, prostredníctvom, materiálů, spôsob, kopije

Text:

...sú síce Iepivé, ale nieroztavené. Pohybom miešacích nástrojov sa lepivé častice napriek tomu udržiavajú tekuté a v kúskoch.0022 Po príslušnom čase zotrvania sa predpokladá, že polymérny materiál sa vyvedie cez závitovku, ktorej skriňa je so vstupným otvorom pripojená na Výstupný otvor prijímacej nádrže,výhodne cez extrudér, pričom Výstupný otvorje umiestnený na bočnej stene v blízkosti plochy dna prijímacej nádrže.0023 Vyššie uvedená úloha...

Spôsob a zariadenie na recykláciu plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18341

Dátum: 14.04.2010

Autori: Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B29B 17/00, B29C 47/64, B29B 17/04...

Značky: spôsob, plastov, recykláciu, zariadenie

Text:

...sa homogenizácia uskutočňuje pri takto zvýšených teplotách.0011 Okrem toho dáva riadenie spôsobu v presne tomto poradi spracovateľských krokov vysokú kvalitu produktu pri súčasne efektívnom riadení spôsobu. Predovšetkým je V tejto súvislosti tiež výhodné, že homogenizačný krok len po filtrácii, avšak pred odplyňovaním taveniny prináša výhody, nakoľko sa týmto spôsobom homogenizácia nezhoršuje následkom možných hrubých nečistôt alebo pevných...

Spôsob a zariadenie na recykláciu odpadu z minerálnej vlny obsahujúceho organickú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9672

Dátum: 19.12.2007

Autori: Krichel Jörg-michael, Tenzler Thomas

MPK: C03B 5/00, C03B 3/02

Značky: minerálnej, recykláciu, spôsob, odpadů, zložku, zariadenie, obsahujúceho, organickú

Text:

...s obsahom. kyslíka do vsádzkového zariadenia sa môže uskutočniť spálenie organických zložiek V prívodnej závitovke počas dopravy odpadu z minerálnej vlny do sklárskej taviacej pece.0008 Tento spôsob je výhodný pre odpad z minerálnej vlny,ktorý pozostáva z minerálnych vlákien obsahujúcich spojivo,alebo tieto prevažne obsahuje. Pritom môžu minerálne vlákna obsahovať vlákna zo sklenej vlny a/alebo vlákna z minerálnej vlny.0009 Dáva sa prednosť...

Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4840

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: B09B 3/00

Značky: recykláciu, odpadů, priemyselných, výrob, rozpúšťadiel, zariadenie, organických, obsahujúceho

Text:

...prepojený s druhým kondenzátorom 11,na ktorý nadväzuje druhý zásobník I 2 kondenzátu s pripojeným prostriedkom 13 na vytváranie podtlaku v tomto prípade ide o vodookružnú vývevu, ktorá zabezpečí vytvorenie podtlaku v tomto technologickom bloku. Reaktor 10 je druhým výstupom 10.2 spojený s prvým koncovým článkom systému zásobníkom altematívneho paliva 15,druhý zásobník 12 kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14...

Priemyselný proces na priamu, teplom spôsobenú transformáciu a recykláciu azbest obsahujúcich odpadov s využitím tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20323

Dátum: 31.07.2007

Autori: Gualtieri Alessandro Francesco, Zanatto Ivano

MPK: B09B 3/00

Značky: spôsobenú, odpadov, teplom, recykláciu, priamu, využitím, obsahujúcich, azbest, proces, priemyselný, transformáciu, tunelovej

Text:

...obsahujúce azbest môžu spracovať jednoduchým a hospodárnym spôsobom, a to bez nutnosti podrobenie materiálu mletie a bez použitia prísad pre podporu transformácie azbestu obsiahnutého v materiáli.0011 Balenie azbestocementu obsahuje 50 až 70 bridlic bežnej strešnej obchodnej typológie, pokiaľ ide o tvar, veľkosť a zloženie. Balenie bridlic azbestocementu sú výsledkom všeobecných postupov na odstránenie a budú možno odmietnuté v...

Zariadenie na recykláciu olejových filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4480

Dátum: 01.06.2006

Autor: Kraft Daniel

MPK: B09B 3/00

Značky: filtrov, olejových, recykláciu, zariadenie

Text:

...Na odstredivku je napojený dopravnik rozdrvenej odstredenej zmesi,nad ktorým je priečne uložený magnetický separátor s dopravníkom kovov do zbemej nádoby. Dopravník rozdrvenej odstredenej zmesi vyúsťuje do drviča s reverzným chodom, na ktorý je napojený dopravnik rozdrveného papiera,ktorého koniec vyúsťuje nad zbemou nádobou na papier. Chod celého zariadenia je ovládaný pomocou pripojenej riadiacej jednotky.Zariadenie podľa technického...

Zariadenie na recykláciu zvyškov betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1961

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hartmann Jiří

MPK: C04B 18/16

Značky: zmesí, betónovej, zariadenie, zvyškov, recykláciu

Text:

...prepíeracimi ramenami.Zariadenie je doplnené druhým potrubím kalovej vody do betonárne.Uhol or odklonu žľabu od horizontu je s výhodou 25 °.Zariadenie na recykláciu zvyškov betónovej zmesi podľa predloženého technického riešenia má výhodu vtom, že spracováva výplachy zautodomiešavačov, betonárni a zvyšky zvýroby vuzavretom systéme, t.zn., že je ekologickou prevádzkou. Všetka voda a kamenivo idú do novej výrobné betónu v dôsledku čroho...

Spôsob získania kaprolaktámu z polymérov, ktoré obsahujú polykaprolaktám, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, použitie spôsobu a použitie zariadenia na recykláciu odpadov obsahujúcich polykaprolaktám

Načítavanie...

Číslo patentu: 281068

Dátum: 08.07.1998

Autori: Bassler Peter, Kopietz Michael

MPK: C08J 11/14, C07D 201/12

Značky: získania, spôsob, použitie, polykaprolaktám, kaprolaktamu, polymérov, zariadenie, vykonávanie, tohto, odpadov, spôsobu, zariadenia, obsahujúcich, recykláciu, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania kaprolaktámu z polymérov, ktoré obsahujú polykaprolaktám, v prítomnosti prehriatej vody, pri ktorom sa polyméry, ktoré obsahujú opakujúcu sa jednotku -[N(H)-(CH2)5-C(O)-]-, alebo zmesi, ktoré obsahujú polyméry s opakujúcou sa jednotkou -[N(H)-(CH2)5-C(O)-]- ďalej prísady ako plnidlá, organické a anorganické pigmenty a farbivá organické a/alebo anorganické prísady polyméry neobsahujúce polyamidy a/alebo polyamidy s výnimkou...