Patenty so značkou «recirkuláciou»

Systém vstrekovania paliva podporovaný recirkuláciou výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3406

Dátum: 22.09.2004

Autor: Wieslaw Wiatrak

MPK: F02M 67/00, F02M 25/07, F02B 19/00...

Značky: podporovaný, paliva, plynov, systém, vstrekovania, výfukových, recirkuláciou

Text:

...Predmet vynálezu je predstavený ako príkladný výrobok na výkrese - obr. 1, ktorý ukazuje rez spaľovacím motorom s riadiacou jednotkou recirkulácie spalín, ktorá je vstavená medzi valcami motora a ktorá tvorí podpomý systém na vstrekovanie paliva v prípade typického0008 Riadiaca jednotka recirkulácie spalín, ktorá sa nachádza medzi valcami (ll) a (12) spaľovacieho motora má taníerový ventil (l), ktorý je pritláčaný smerom nadol pružinou...

Biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C12M 1/107

Značky: recirkuláciou, čpavkovej, biofermentor

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje schématický rez biofermentorom s recirkuláciou ćpavkovej vody pri pohľade z boku a obr.Biofermentor 1 je zavezený fermentovanou zmesou g. K biofermentoru 1 je pripojený biofilter 5. Kondenzát vznikajúci pri prevádzke biofermentora ł a biofiltra je neznázorneným potrubim zvedený do zbernej nádrže 5 kondenzátu v ktorom je tiež umiestnené neznázornené...

Zariadenie na čistenie zeleniny a ovocia s recirkuláciou vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239195

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zozulič Vladimír

MPK: A23N 12/02

Značky: recirkuláciou, ovocia, zeleniny, čistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čistenie zeleniny a ovocia s recirkuláciou vody s nádržou na čistiacu vodu vyznačené tým, že nádrž (1) na čistiacu vodu je opatrená násypným zásobníkom (37) čisteného produktu a roštovým dopravným pásom (11) opásaným okolo dvoch ozubnicových remeníc (2), dvoch zadných ozubnicových remeníc (4) a dvoch vodiacich ozubnicových remeníc (3) a nad roštovým dopravným pásom (11) je umiestnený vzduchový vysávač (30) vybavený sacím potrubím...