Patenty so značkou «rebrík»

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 7/48, E06C 1/04

Značky: rebrík, nadstavec, doskový

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...

Jednotka na ukladanie líšt na podporný rebrík poskytnutý s dvojitými priečkami na výrobu žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17238

Dátum: 30.11.2012

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/266

Značky: žalúzií, jednotka, podporný, výrobu, poskytnutý, priečkami, lišt, dvojitými, rebrík, ukladanie

Text:

...je vypuklý, aby prijal posúvajúci sa bočný okraj lišty bez brzdenia jej posunu.0008 Polmesiacový rozdeľovačov opísaný vyššie má však napriek tomu, že je veľmi účinný, niekoľko nevýhod.0009 Akt rozdeľovania je úspešný vtedy, ked je očko rebríka polohované presne vsúlade soperačným priestorom rozdelovačov. Polohu rebríka však nie je jednouché kontrolovať. To preto, že rebrík nie je pevný, a preto sa hýbe, a preto že rebríky sú často...

Jednotka na ukladanie líšt na podporný rebrík poskytnutý s dvojitými priečkami na výrobu žalúzií a spôsob polohovania rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17535

Dátum: 30.11.2012

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/266

Značky: polohovania, ukladanie, lišt, priečkami, žalúzií, rebrík, výrobu, dvojitými, jednotka, spôsob, podporný, rebríka, poskytnutý

Text:

...ktoré používa váhu pre natiahnutie rebríka do zvislej polohy, pôsobením na zvislé rebrá.0015 Napriek tomu, že je efektívny, pokial ide o umiestnenie rebríka, tento systém má jednu nevýhodu. Vertikálne natiahnutie rebríka nevyhnutne prináša dve priečky bližšie k sebe, čim sa zmenšuje priestor pre vloženie medzi nimi. Táto redukcia nemá významné prevádzkové dôsledky pre rebríky s vzdialenosťou medzi priečkami viac ako 3 mm, ale vytvára...

Hybridný rebrík s pracovnou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8235

Dátum: 09.11.2006

Autori: Dietz F, Einsle Robert

MPK: E06C 7/06, E06C 1/393, E06C 1/18...

Značky: plošinou, pracovnou, rebrík, hybridný

Text:

...2 413 351 A sa vzťahuje na zaisťovaciu sponu pre predlžovateľný rebrík. Táto zaisťovacia spona má doskový úsek,ktorý sa používa otočne upevnený na vonkajšej ploche nosníka vnútrajška dvoch susediacich úsekov predlžovatelneho rebríka a má dva konečné úseky, ktoré sú pod uhlom vo vzájomnom odstupeod seba a síce okolo otočnej osi spony a ktoré sa môžu dostať dozáberu so susediacim nosníkom vonkajška dvoch susediacich úsekov rebríka alebo s prvým...

Výklopný rebrík pre účelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269597

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lucskay Ján, Grúň Peter, Herditzký Ladislav

MPK: E06C 5/02

Značky: výklopný, vozidlo, rebrík, účelové

Text:

...podstata spočíva v tom, že dolný koniec rebríka je otočne spojený s rohom eklopnej časti tvaru L, ktorej koniec kratšieho ramena je otočne spojený s konzolou rámu nadstavby.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že aj pri šírke nadstavby blízkej najväčšej šírke vozidla rebrík v prepravnej polohe nepresahuje obrys vozidla a po vyklopení sa oddiali od pevnej časti nadstavby a zabezpečuje dostatočnú vzdialenosť priečok rebríka od pevnej časti...

Bezpečnostný stromový rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: 236238

Dátum: 01.02.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: E06C 1/36

Značky: rebrík, stromový, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný stromový rebrík je určený, predovšetkým k prácam na stromoch, najmä vysokokmenných. Pozostáva z nosného dielu, tvoreného dvomi bočnicami, ktoré sú medzi sebou spojené stúpadlami. Riešeným problémom je uľahčenie prác, spojených s ošetrovaním a zberom plodín na vysokokmenných stromoch, ako aj zvýšenie bezpečnosti pri uvedenej práci. To sa dosahuje tým, že stupadla 4 nosného dielu 1 rebríka sú opatrené priebežnými axiánymi dutinami, z...