Patenty so značkou «reaktoru»

Způsob recirkulace nebo odvodu úletu popílku z reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270334

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Řeháček Zdeněk

MPK: C10J 3/56

Značky: odvodu, popílku, způsobu, recirkulace, způsob, tohoto, reaktoru, provádění, úletů, zařízení

Text:

...amen s chladícím pláätěn, šnekem nebopístam zasahuáíoímdo vetupmí části těleea a výatupní váleovou nebo kuželovitê konvergentní hubiei. Pro řízení intenzity atlačení popílku Je za výstupní hubići deska nebo kužel přieunovaný k hnbici nebo zatlačovaný do otvoru hubice. Šnak Je váloový nebo kuželovitö konversentní e rovnoaěrným atoupáním, se atoupáním zmenšuJíoím se ve směru dopravy nebo Jedich kombinací. Šnek či píat mohou býts vnitřním dutým...

Zařízení pro regeneraci náplně reaktoru na úpravu minerální vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269067

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čejka Bohumil

MPK: C02F 1/00

Značky: reaktoru, úpravu, náplne, regeneraci, zařízení, minerální

Text:

...ž, čímž dochází ko stluöování nobo uvolňování pružná nÁpLuč l ronktoru 3. Uvolnönó lútłq původní znohyooné v náplní i Jsou odplavony proudem vody.zařízení podle vynálozu umožnuje ąpliknoi regonorovntołnýoh náplní filtru - reek» tom v oblasti úpravy ninsrálníoh vod, nnhrndí knniokó tiskové filtry, vyžedujíoí výučnn filtrnčníoh dosok o umožní rogonoraoi náplně filtru bez jeho demontáže.Nu výkrolu obr. 1 Jo znázornčna v nàryou nouteve...

Způsob zapojení hydrogenačních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268311

Dátum: 14.03.1990

Autori: Neužil Jiří, Hetflejš Jiří, Hrbek Milan, Dědek Jaromír, Pekárek Oldřich, Kaštánek František, Rylek Milan, Svoboda Petr, Souček Jiří, Němec Zbyněk, Verner Ctirad, Vojáček Luboš, Zahradník Jindřich

MPK: C11B 15/00

Značky: zapojení, hydrogenačních, reaktoru, způsob

Text:

...O až 3.0 MPa pro hydogenaci rastlinných olejů. Reakční doba a tím i doba zdržení v jednotlivých reaktorech pak závisí na požadovaném stupní zreagování daného substrátu, tlaku vodíku, reakční teplotě a množství katalyzátoru.Z hlediska tvaru zařízení je pro způsob podle vynálezu vhodnejší užší a vyšší reaktor.Vstupující vodík do jednotlivých reaktorü lze uvádět pomocí dispergátorů vodíku,což přispívá k jeho dobrému rozdělení. Lze jej také...

Uložení vysmekovacího pastorku pohonu řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266928

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jan

MPK: G21C 7/12, F16H 25/00

Značky: pastorků, uložení, reaktoru, tyče, vysmekovacího, řídící, jaderného, pohonů

Text:

...pohonem vysmekovacího pastor ku a elektromagnetem, ovládajícím Výkyvnévahadlo. Na obr. 2 je nakreslen bokorys obr. 1 jako řez rovínou elektromagnetu a výkyvné vahadlo je nakresleno v poloze vysmeknutéhoJak je patrno z obr. 1, je ve spodní části výkyvného vahadla 1 otočně uložen vysmekovací pastorek 2, který zabírá s ozubenou tyčí 3 stranově vedenou Vysmekovací pastorek 2 je poháněn pastorkovým hřídelem 4, otočnč uloženým ve výkyvném vahadlu...

Zařízení pro vracení a zpracování úletu z reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266413

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Chrz Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: reaktoru, vracení, zpracování, úletů, zařízení

Text:

...kapalné strusky a postupnemu zalepování reakční komory bránícimu volnemu výstupu odloučených čàstíc. Je dále obtížné nastavení optimálního množství zplyňovacího media do ínjektoru reakční komory, aby odpovidalo množství potřebnému ke zplynění odloučených částíc při požadované vysoké teplotě aby tvořilo plynný uzàvěr mezi prostorem nad fluídním ložem generátoru a prostorem cyklonoveho odlučovače,aby nebyl s částicemí úletu přísávàn vyrobený...

Způsob zvýšení podkritičnosti skladované nebo transportované konfigurace palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265837

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 19/40, G21F 5/00, G21C 19/02...

Značky: reaktoru, způsob, podkritičnosti, konfigurace, skladované, palivových, transportované, jaderného, zvýšení, kazet

Text:

...jehož podsta tou je, že do kanálů pro čidla vnitroresktorového měření a dovybraných otvorů pro průtok chladiva v distančníoh mřížkách palivové kazety se zaaouvají přídavné tyčové absorbery atyto se po zasunutí zajištují proti náhodnému vytažení z palivové kazety ve skladovací nebo transpcrtní jednotce. Přídavné absorbátory se do palivová kazety zaaouvají bud před jejím uložením do skladovací nebo transportní jednotky, anebo ee palivová...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: reaktoru, způsob, adiabatickém, výrobe, tepla, vzniklého, anilinu, odvodu

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Zařízení pro skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263317

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 19/40, G21C 19/06

Značky: jaderného, kazet, zařízení, palivových, skladování, reaktoru, dopravu

Text:

...Použití absorpčních tyčí ve vodících trubkách regulačních orgánů je omezeno pouze na uvedený typ palivové kazety.Výšeuvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením pro skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru s do~ datkovýmí absorbátory neutronů k zajištění podkritičnosti podle vynálezu, jehož podstatou je, že dodatkové absorbátory neutronů jsou ve formě absorpčních tyčí umístěné do moderač~ ních mezer mezi skladovacími...

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Jiří, Šeliga Vladimír

MPK: F27D 1/00

Značky: jejího, technických, provedení, způsob, vyzdívka, reaktoru, výrobu, sazí

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Způsob odstupňování havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 259812

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bednařík Karel, Markvart Jaroslav, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: havarijní, ochrany, odstupňování, způsob, reaktoru, jaderného

Text:

...těmito stanicemi bez záskoltu rezervy, je reaktor odstaven najrýchlejším způsobem. V ostatních případech je výkon reaktoru snížen naúroveň výkonu turbin nebo odběru páry regulačním systémem bloku. Pokud je reaktor nutno odstavit, provede se odstavení ručně z minimální hladiny výkonu, pod kterou regulátor výkonu reaktoru není schopen pracovat. Mezní výkon reaktoru je výkon, do kterého není rekator v žádném případě odstaven ochranou prvního...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lubojacký Jaromír, Neuwirth Ivo, Rozinek Radovan, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Bancíř Karel

MPK: B01J 23/72

Značky: využití, sérií, katalyzátoru, reaktoru, způsob, reaktorem, zapojeném, dokonalejšího, adiabatickém, odvodem, tepla

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

První stěna termonukleárního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258057

Dátum: 15.07.1988

Autor: Cetkovský Stanislav

MPK: G21B 1/00

Značky: stěna, termonukleárního, reaktoru, první

Text:

...tepelně vodivá, porézni struktura.První átěna podle vynálozu vyhovuje jak vysoké odo 1 nostiproti erozi ze etrany plažmatu tím, že dochází postupně k erozi materiálu jednotl 1 výchkompaktních vrstev 1 poréznŕch atruktur,Jiohž může být větěipočet. současně první stěna jako celek odo- 1 áoá mnohem lépe tepľotnim pnutí než dosavadní konstrukoe tím, vže Jednotlivá kompaktni vrstvy jsou ooetatečně tenké. Přitom mecha nická väzba mezi různými...

Způsob čištění trubek reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245420

Dátum: 01.07.1988

Autori: Terešeenko Lev Alexaddovie, Pjakkonen Boris Jurjevie

MPK: F28G 1/16

Značky: reaktoru, trubek, čištění, způsob

Text:

...do značné míry čištění katalyzátorových trubek tlakovou vodou způsobem podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na stěny trubek rozstřikuje demineralizovaná voda pod úhlem 40 až 60 °k ose trubky, s výhodou pod úhlem45 ° k ose trubky. Pracovní tlak se volí 25 až 40 MPa, s výhodou 35 MPa .Volbou pracovních podmínek při uplatnění způsobu čištění trubek reaktorů podle vynálezu, tj. uvedeného sklonu paprsků tlakové demineralizované vody k...

Havarijní zabezpečení pokročilého tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243951

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kotvas František, Vážny Emil

MPK: G21C 15/18

Značky: zabezpečení, tlakovodního, havarijní, pokročilého, reaktoru, jaderného

Text:

...místech aktivní zony, vyvolají okamžitou jaderně fyzikální silně zápornou zpětnovazební výkonovou odezvu vlívem místního prudkého poklesu moderaoe neutronů, ke které dochází už v předkrízové a tedy v ještě teplotechnícky bezpečné fázi rozvoje havarijního režimu energetického provozu. Za třetí, předřezením teplofyzikálního způsobu před absorbčním způsobem havarigního snižování reaktivity dochází v neutronové kinetice e teplotechnice...

Náhradní zařízení havarijního zaplavování a dlouhodobého nízkotlakého dochlazování tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257070

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: zařízení, jaderného, náhradní, reaktoru, tlakovodního, havarijního, nízkotlakého, dlouhodobého, dochlazování, zaplavování

Text:

...řešení náhradního zařízení podle tohoto vynálezu je na priloženém výkresu znázorněno jeho použití u bloku VVER 440, V 230. Schematicky je nakreslena příslušná část svislého řezu budovou reaktoru neboli reaktorovnou. Na nejvyšším ze tří zakreslenýoh podlaží je prostor, kde jsou umístěny především parogenerátory l, hlavní oirkulační čerpadla g a primární potrubí 3 i už nezakreslené hlavní uzavírací armatúry, které při uzavření oddě lují...

Dekontaminační vana zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: pohonů, regulačních, reaktoru, dekontaminaci, zejména, orgánů, dekontaminační, jaderného

Text:

...dálezvyšuje provozní spolehlivost i efektivnost dekontaminace.Jako konkrétní příklady jsou na dvou přiložených výkresech schematicky znázorněna řešení dekontaminačních van s výše uvedenou intenzifikací proudění, přičemž na obr. 1 je řešení pro variantu dekontaminační vany 5 vnějšími spádovými trubkami, zatímco na obr. 2 je řešení pro variantu vany s vnitřní stěnou.Na obr.1 je zjednodušeně nakreslen svislý osový řez dekontaminační vanou l a...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminaci, jaderného, dekontaminační, regulačních, zejména, pohonů, reaktoru, orgánů, vaňa

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Houda Rudolf, Slouka Pavel, Pittner Josef

MPK: F27B 15/00, C10J 3/56, B01J 8/18...

Značky: zlepšení, provádění, fluidní, reaktor, zplyňování, reaktoru, způsob, fluidním

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: zamezení, fluidní, zařízení, reaktoru, pronikání, fluidního, upravené, plynů

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Způsob skladování palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246842

Dátum: 01.03.1988

Autor: Vymazalová Zdena

MPK: G21C 19/40

Značky: palivových, reaktoru, skladování, jaderného, způsob, kazet

Text:

...kezet jsou opetřene trny 2 materiálu pohlcujícího neutrony. Při ukládání kezst do skledovecího prostoru jsou kazety navlékány na tyto trny, čímž dochází ke vnikání ebeorbátoru do vodících kanálů pro regulační elementy.Delěího zvětšení podkrítíčností souboru kazet ve skladovacím prostoru lze dosáhnout vložením kazety do pláště z běžně dostupného materiálu s pohlcujícími vlastnostmi a tento komplet je pak usezen v nosné mříži ve skledovacím...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 19/36

Značky: palivového, způsob, článků, dělení, jaderného, reaktoru, likvidaci

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chvoj Miroslav, Tesao Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: hydroformylačním, stabilizace, způsob, reaktoru, teploty, okamžité

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Zapojení blokování havarijní ochrany jaderného reaktoru od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254369

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: blokování, havarijní, posledního, reaktoru, jaderného, výpadku, zapojení, turbogenerátoru, pracujícího, ochrany

Text:

...je po odblokování ochrany jednou z nejčastějších příčin působení havarijní ochrany prvního druhu, která vyvolává jednak teplotní šoky na palivu a základním zařízení primárního okruhu, jednak zbytečné ztráty na výrobě, díky delšímu odstavení bloku,jež každé působení této ochrany provází.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k blokování havarijní ochrany od výpadku posledního turbogenerátoru u jaderných elektráren se...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: komory, kontinuálního, roštového, odvádění, fluidního, reaktoru, vzduchové, propadu, zapojení, pneumatického

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav Rdd, Kováe Štefan, Waradzin Walter, Hedrlín Ivo, Šmída Tibor, Malý Klement

MPK: F23C 11/02

Značky: úletů, popílku, tuhých, zbytků, odvod, zařízení, zplyňování, palív, zplyňovacího, fluidní, reaktoru, procesu

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zařízení pro automatické ovládání pracího cyklu u otevřených vodárenských filtrů a reaktorů pro čistění a úpravu vody s plovoucím filtračním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246461

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bystrianský Jaroslav, Talpa Ivan

MPK: C02F 3/22, C02F 3/00

Značky: úpravu, zařízení, ovládání, reaktoru, cyklu, čištění, filtru, filtračním, ložem, pracího, plovoucím, automatické, otevřených, vodárenských

Text:

...Nad přepážkou 3 je vytvořen zásobník 4 vyčíštěné vody, která v průběhu pracích cylklů slouží jako voda prací. V horní části zásobníku 4 je vytvořen přepad 5, na který navazuje potrubí B, sloužící fk odvodu vyčištěné vody na místo spotřeby. Surová voda se přivádí do spodní části nádoby 1 reaktoru .přívodním potrubím 7. Reaktor je vybaven shrabovacím zařízením 8 pro kal, výpustí kalu a potrubím 9 pro vypouštění usazeného kalu.Surová voda je ve...

Spôsob miešania reaktoru pri polykondenzácii vláknotvorných polyesterov s menenými otáčkami miešadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245806

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chlebek Ladislav, Peoina Petr

MPK: CO8G 63/22

Značky: menenými, polykondenzácii, polyesterov, miešania, miešadla, vláknotvorných, reaktoru, spôsob, otáčkami

Text:

...z nomináineho počtu otáčok podľa programu.Postup podla vynálezu vyžaduje strojné zariadenie, pri ktorom sa programove menia otáčky. Otáčky je možné meniť mechanickými prevodmi, najmä variátormi. Nevýhodou je, že sú potrebné veľké variátory. Druhá možnost sú regulovatelné hydro pohony. Tretia možnosť sú meniče frekvencie, ktoré napájajú motor pohonu. Tento spôsob, použitý pri skúšaní vynálezu je popisaný v príklade č. 1.Postup podľa vynálezu...

Způsob odvodu mikroorganismů z biochemického reaktoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246645

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tichý Stanislav, Neumannová Milada, Addšt Zdenik, Novák Josef, Boezovský Josef, Uruba Vladimír

MPK: C12M 1/08

Značky: zařízení, způsobu, reaktoru, mikroorganismu, způsob, biochemického, provádění, odvodu

Text:

...málně průměru cirkulačního válce. přičemž vstupní průřez odtahového potrubí směřuje nahoru.3 246645 Vstupní průřez odtahového potrubí se rovná nejméně průžezu odtahového potrubí součástí vstupního průŕezu je stěna fermentoru. Do odtahového potrubí je zaástěno vstupní potrubíodpěňovacího oleje. Odtahové potrubí může být propojeno se spodním odtahovým potrubím.výhodou způsobu odvodu mikroorganismů v části zápary podle vynálezu je to, že je...

Způsob ustavení palivových kazet v nádobě jaderného reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237074

Dátum: 01.10.1987

Autori: Obuchov Vladimir Konstantinovič, Voroncov Oleg Michajlovič, Lunin Gleb Leonidovič, Hron Miloslav, Jílek Miroslav, Bárdoš Jozef

MPK: G21C 3/12

Značky: reaktoru, jaderného, způsobu, zařízení, palivových, nádobě, tohoto, způsob, provádění, kazet, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost plynulé změny rozteče trojúhelníkové nebo čtvercové mříže palivových kazet na nosné desce jaderného reaktoru nebo kritického souboru k provádění reaktorově-fyzikálních experimentů. Uvedeného účelu se dosáhne přesouváním sedel s palivovými kazetami na nosné desce po radiálních paprscích do požadovaných poloh. Zařízení k realizaci tohoto způsobu sestává z radiálně směrovaných drážkových nebo kolejových vedení...

Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.

Načítavanie...

Číslo patentu: 252598

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23C 11/02

Značky: reaktoru, tepelně, rošt, fluidního, term, výkony

Text:

...že je lze sériově vyrábět na jednoduchých automatických lisech a svařovat na běžných svářecích automatech. Při tom po funkční stránce při použití u fluidnich ohnlšt nízkých výkonu pro malé parní a horkovodní kotle plně vyhovuje, nebot trubka pro průtok chladícího média přivařená k plášti jehlanu nejen zajišťuje jeho účinné chlazení, ale současně jej i vyztužuje před deformací od silového působení pulzující fluidní vrstvy. Rošt podle vynálezu...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krátký Bohumil, Minaoík Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09C 1/00

Značky: reaktoru, technických, vyzdívky, sazí, výrobu

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244711

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pittr Josef, Löffelmann Antonín

MPK: G01K 7/40, G01K 11/00

Značky: teploměr, modifikovaný, reaktoru, jaderném, teploty, etalonáž, iontový

Text:

...vznikající v pracovní látce íontového teploměru absorpcí fotonů na těžkých jádrech,tak je dosaženo zvýšení přesností kalibrace teplotních měřidel v aktivní zóně jaderného reaktoru na Í 1,5 OC.Na připojeném výkrese je uveden příklad provedení sestavy icntového teploměru pro použitív jaderném reaktoru, který pozůstává z kovového ochranného obalu ł, ve kterém je umístěna hermeticky uzavřená skleněné nádobka g obsahující jednu 2 pracovních látek...

Zařízení na chlazení a odstraňování popela a úletu z ohniště fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252350

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kubart Miroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: popela, ohniště, odstraňování, fluidního, úletů, zařízení, chlazení, reaktoru

Text:

...a odstreňování popela e ületu podle vynález je zobrazen ne přiložených výkreaech, kde obr. l představuje svialý podálný řez fluidním reektoram, dvoutahovou dohořívecí komorou e vstupom spelin do plamence přiŕezenáho plamencováho kotle a dohořívacím e ohladícím roštem, e obr. 2 svislý příčný řez dohořívecí komorou, podélnou výsypkou a roätem v rovine A-A z obr. 1.Na levé etreně obr. 1 je znázornšn fluidní reaktor 1 ae vzduohovou komorou 2,...