Patenty so značkou «reaktivní»

Anorganický reaktivní antikorozní a tepelně odolný základní nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260462

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoň Karel, Kušnierik Ondrej, Kňourek Jaroslav, Kyselý Jaroslav

MPK: C09D 5/12

Značky: základní, odolný, reaktivní, antikorozní, tepelně, anorganický, nátěr

Text:

...- hopeit. Podobný účinek vykazují i sloučeniny uvolňující ionty Mnt, Ca, sr, Ba, Mg,manganu, vápníku, stroncia, barya, hořčíku a další. Důležitou složkou soustavy je voda, a to nejenom jako rozpouštědlo či dispergující fáze, ale též jako látka účastníci se reakcí, které přispívaji k dosažení užitnýolí vlastností povlaku. Voda též zabezpečuje další reaktivitu kapalného systému s podkladovým kovem, která je podmíněna aktivitou iontů H 30. Tato...

Reaktivní urychlovače pro soustavu epoxydových pryskyřic, tvrzených anhydridy kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269755

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ludeck Wolfgang, Hein Dieter, Raubach Heinz

MPK: C08G 59/42, C08K 5/34, C08L 63/00...

Značky: tvrzených, pryskyřic, kyselin, urychlovače, anhydridy, reaktivní, soustavu, epoxydových

Text:

...cnomy anrunpunu KBPGOHOBHX KHCJDT H sncnanennnnun /BMI/ onncunaerca a aanaxe Ha naosperauue DPF 21 01 929. B 9 ToM cnyuae npuneunercn nana BMI. Uncraeuauaa Memny 40 Xñ 250 X B oruomeuuu K Becy anoxcunuoñ cnonu. B aanaxe Ha Haoapeweuue OFF 21 23 638 onucuaanrca cnonogue cocwaau. B Koropux Anna sucnamenuunua Bapbupyer Memny 80 u 30 aeconuun wacrann owuocurenbuo 100 aecoaux uacreñ cosoxynnuñ cnonu. Dcraubuunu Kounoneuranu cuomoaoro cocTaBa...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269090

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, kompozice, reaktivní

Text:

...nostává i u diizooktylftolátuo zkoulany byly i epoxidová astery,glycorídy nsotnýoh kyselín polyaorní sostno olkoholy, estory otylenglykolaonoolkyláteru o orgoniokýli kysolinoli, sdukty totrshydrofurfurylslkoholu o etylonoxideno Polyglykoly zhorlují tepelnou odolnost o zvyäují novlhavooto Jsou vhodnájií pro tvrzoní onhydrídy. Dále lze použít trifenylfoofát, chlorporołin, bonzylbutyftalát, dípropylonglykoldibonzoát, difenoxyotylforasl o ju...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269088

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, epoxidová, kompozice

Text:

...lze kombinovat s allylderiváty získanými např. reakcí allylchloridu s renoly či bisrenoly.Používané epoidové pryskyřioe jsou obvykle dianového typu o střední molekulové hmotnosti 300 až 600 a mohou obsahovat i plniva, pigmenty i přísad regulující mechanické a technologické vlastnosti. Kepalné epoxidové elsstomery mají střední molekulovou hmotnost500 až 1 000. Jedná se o produkty na bázi epoxidových pryskyřic nebo sloučenin o střední...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turková Jaroslava, Viková Jitka, Benešmilan, Petkov Lubomír

MPK: C12N 11/12

Značky: skupinu, jiných, obsahujících, imobilizace, reaktivní, sloučenin, sacharidů, způsob, nukleotidů, polysacharidu, glykoproteinů, karbonylovou

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šauman Zdeněk, Ješík Ernest, Zdráhal Miroslav, Glaser Ralf, Bučko Zdeněk, Pospíšilová Iva, Sedláček Miroslav, Najvar Karel, Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Brandstillerová Marie

MPK: C04B 7/32, C04B 28/06

Značky: přípravy, reaktivní, látky, vápenatých, způsob, aluminátů, bázi

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Stabilizovaný přípravek monochlortriazinové reaktivní černě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267455

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macek František, Jarkovský Jiří, Hulcová Růžena, Janeček Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: monochlortriazinové, přípravek, stabilizovaný, černé, reaktivní

Text:

...koncentrace barviva na koncentraci obchodního zboží síran sodný nebo chlorid sodný a ke snížení prášivosti barviva kapaliny olejovitého charakteru, jako např. dodecylbenzen nebo povrchové aktivní látky ze skupiny neionogenních tenzidú. Vlastnosti stabilizovaného přípravku, zejména jeho stabilita pri skladování, přitom nezávisí na pořadí, v jakém jsou jednotlivé látky smíseny. Z praktických důvodů je však výhodné při mísení k barvivu přidat...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Grüner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: reaktivní, přípravky, měkčicí, hydrofilizační

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Nové reaktivní barvivo sytě červeného neutrálního odstínu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262065

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marková Dagmar, Thorovský Zdeněk, Marek Jan

MPK: C09B 62/51

Značky: syté, červeného, neutrálního, odstínů, přípravy, nové, způsob, barvivo, reaktivní

Text:

...lázeň složení 20 až 40 g barvlva 100 g močoviny 20 g NaHCOz v 1000 m vody po naklocovaní tkaniny mezi válcl, usušením při 60 °C a termo-flxací při 140 °C po dobu 2 až 5 minut se docílí sytě červeného vybarvení neutrálního odstínu Ämgx 503 nm).kresldlnu a l-naftol-rł-sulfokyseliny podle A 0 190 949 ze dne 1. 9. 1981, mající uvedené nevýhody k jeho přípravě použitá aktivní azokomponenta (ŕ-fosfatoxyethylsulfonylkresldln je obtížné dostupná...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Brodský Artur, Bučko Zdeněk, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Gálik Miroslav, Najvar Karel, Drábek Bořivoj, Šauman Zdeněk, Brandstillerová Marie, Buček Miroslav

MPK: C01F 7/16

Značky: aluminátů, vápenatých, způsob, bázi, látky, reaktivní, výroby

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...

Katodový terč pro reaktivní magnetronové naprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245243

Dátum: 01.07.1988

Autori: Moser Hans, Maier Ludwig, Schnitta Antal, Markovits Imre, Rischák Katalin

MPK: Budapest /hu/, C23C 14/00

Značky: katodový, magnetronové, naprašování, terč, reaktivní

Text:

...plynu v magnetronu ku atomovému čislu příslušného prvku terče. Jednotlivé plochy prvků jsou upraveny podle požadavku pro optimálni složení naprášené upravodivé fáze, která nemusi být ste chiometrickou.Obvykle se používá u magnetronového naprašováni argonu. Při reaktivnim naprašováni může jim být například dusik, čpavek,metan. Doutnavý výboj v magnetronu působenim Lorenzovy sily velmi rychle rotuje, při čemž promíchává jednotlivé prvky...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255690

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/10

Značky: reaktivní, epoxidová, kompozice

Text:

...2,2-bis(4-alloxyfeny 1)propan vzniká kondenzací 1 molu hisfenolu A s 2,2 moly allylchloridu v roztoku 15 vodněetanolického Na 0 H. Po 3 hodinách varu reskční směsi, neutralizaci, separaci a oddestilování těkavých podílů se získá světle žlutohnědá kapalina obsahující 95 až 98 hm. žádaného diéteru a 2 až 5 hm. allyléterů bísfenolu A. Produkt je netoxický, bez zápachu. Teplota varu 141 až 146 °C/13,3 Pa, viskozita 40 až 80 mPA.s/25 °C. změnou...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pasecký Jan, Kugler Václav

MPK: C09D 3/81, C09D 11/10

Značky: tvrditeľná, reaktivní, nátěrové, barvy, zářením, hmoty, ultrafialovým, kompozice, tiskové

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivánek Jiří, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C09J 3/14, C08L 33/12

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Hmota připravitelná radiační polymerací reaktivní bezrozpouštědlové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255200

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Wiesner Ivo, Pipota Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: polymeraci, radiační, reaktivní, kompozice, hmota, připravitelná, bezrozpouštědlové

Text:

...že i vysoká rychlost radiační polymerace, kterou lze kontrolovat volbou velikosti dávkového příkonu. hPři provozním využití lze hmoty před uskutečněním radiační polymerace podle potřeby pigmentovat, plnit různými plnivy či barvit známymi typy barviv, lze však použít pouze látky,které nemění své vlastnosti účinkem záření. Dle potřeby lze směs před polymerací modifikovat přídavkem látek regulujících rheologické vlastnosti, rychlost radiační...

Reaktivní bezrozpouštědlová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255090

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Pipota Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: bezrozpouštědlová, reaktivní, kompozice

Text:

...nízká tendencí ke vzniku vnitřního pnuti a snížené objemové kontrakci. Kompozici lze dle potřeby upravovat látkami regulujicími rheologické vlastnosti,povrchové napětí, rozliv a podobné. Kompozici lze také plnit, pigmentovat či barvit známými typy plniv, pigmentů a barviv. Pokud je žádána další doba skladovatelnosti je nutno kompozici vhodným způsobem stabilízovat proti nežádouci samovolné polymeraci, obvykle přidavkem až300 ppm hydrochinonu...

Reaktivní kompozice zejména pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 239962

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novák Oldoich, Rychlak Miroslav, Handl Zdenik, Rathuský Jioí

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, výrobu, zejména, litých, podláh, kompozice

Text:

...reguluje přídevkem melanín-formaldehydových kondenzátů,močovínoformaldehydových kondenzátů,polyakrylátů nebo polymetakrylátů,sílikonü,f 1 uorovaných uhlovodíků a podobně.Je-li to žádoucí,lze kompozicí pigmentovat až 10 hmot.dily pigmentů , jako jsou okry,železité pigmenty,chromové pígmenty a podobně.Snížení nebo potlačeni stékavosti lze regulovat přídavkem siloxidu nebo kovových prachů.V rolí aktívních plniv se použivaji alumosilikátys...

Reaktivní kompozice pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 243640

Dátum: 15.05.1987

Autori: Landa Václav, Soudek Ivan, Pechman Miloš, Tesao Václav, Saidl Miloslav

MPK: C08L 63/10

Značky: litých, kompozice, výrobu, podláh, reaktivní

Text:

...prachu, aktivních hlinek, siloxidu a podobně.Je-li to žádoucí, lze kompozice probarvovat, například organickymi mikrolithovými barvivy, nebo pigmentovat známými pigmenty. V roli aktivních plniv se používají kopolymery vinylchloridu s etylenem, propylenem, vinylacetátem a dalšími monomery, 5 obsahem chloru do 55 , viskozitním číslem 40 až 150 ml/g, nebo směsi těchto plniv s jinými látkami, jako je drcená pryž, krátké sekané...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243611

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vyroubal Antonan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...hmoty až vysoce visközní kapaliny pryskyřičné konzistence, barvy tmavého medu. Podle použité výrobní technologie a množství epichlorhydrinu, se obsah epoxidových skupin V epoxidovém kondenzátu pohybuje obvykle mezi 0,310 až 0,480 mol/100 g, nesmí však klesnout pod 0,270 mol/100 g, protože takové epoxidové kondenzáty jsou již nepoužitelné jako složka kompozioe podle vynálezu.Pro kompozice podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové a...

Kompozitní reaktivní izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250278

Dátum: 15.04.1987

Autori: Setvák Ivan, Štepita Matej

MPK: C09D 3/68, C04B 26/06

Značky: izolační, kompozitní, hmoty, reaktivní

Text:

...vodě, tlakovým kapalinám, atmosférickým vlivům a mnoha agresivnĺm látkám. Hmota má vysokou přídržnost k suchým i k vlhkým podkladům, pružnost a houževnatost a je schopna překrývat i trhliny v podkladech. Při použití pigmentované hmoty může nanesená vrstvua plnit funkci konečné DOVFChOVÉ úpravy.K 33,0 dílům vodné disperze styren-Z-etylhexylakrylát-kyselina akrylová o sušině 50 °/0 hmot. a o hmotovém poměru. komonomerů 45505 se za stáleho...

Zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: 233391

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šimoník Josef, Veselý Rudolf, Vilím Otakar

MPK: B01J 19/00, C08G 18/10

Značky: kontinuální, polymerní, přípravu, kapalné, plynule, reaktivní, kompozice, pohybující, zařízení, polotovar, nanášení, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinální nanášení na plynule se pohybující polotovar, především pak na kostru vyztužené hadice nebo jiného výrobku podobného charakteru. Podstata vynálezu spočivá v tom, že toto zařízení je tvořeno reaktorem a zásobníkem, vzájemně oddělenými přepážkou s automaticky ovládanou záklopkou a opatřenými společným pásovým míchadlem, přičemž ve spodní části zásobníku...

Reaktivní kompozice pro podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227275

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Jiří, Havlík Ludvík, Wiesner Ivo

Značky: podlahoviny, kompozice, reaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní kompozice pro podlahoviny, vyznačená tím, že sestává hmotnostně z 75 až 90 dílů epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 400 až 650 a obsahu epoxidových skupin 0,300 až 0,510 mol/100 g,

Hnědá reaktivní bisazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247026

Dátum: 17.04.1986

Autor: Važnov Jevgenij Nikolajevie

MPK: C09B 62/09

Značky: jejich, hnědá, způsob, reaktivní, bisazobarviva, přípravy

Text:

...a na světle.K roztoku dichlortriazinového barviva,připraveného podle příkladu 1, se přidá 27 gramů 25 vodného roztoku amoniaku a směs se zahřívá na 45 °C po 3 hodiny. Barvivo se vyloučí z roztoku .přídavkem chloridu draselného, oldfiltruje se .a vysuší se při 80 °C.Ziská se barvivo, které tvoří hnědý prášek, dobře rozpustný ve vodě. Při aplikaci na oelulózových materiáloch poskytuje velmi stâllá hnědá vybarvení.0,1 mol...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230495

Dátum: 01.03.1986

Autori: Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, reaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic. Je řešen technický problém přípravy reaktivních kompozic pro pojiva kompozitů. Podstatou vynálezu je reaktivní kompozice sestávající z epoxidových telechelických předpolymerů nebo novolakových epoxidů a soli kyseliny salicylové s tris-(dimetylaminometyl) fenolem. Vynálezu může být využito při výrobě kompozitů rozličního charakteru.

Barvicí přípravek reaktivní modři C.I.19

Načítavanie...

Číslo patentu: 226046

Dátum: 15.02.1986

Autor: Opitz Konrad

Značky: reaktivní, barvicí, přípravek, modři, c.i.19

Zhrnutie / Anotácia:

Barvicí přípravek reaktivní modři C.I. 19 popřípadě ve formě sodné soli, obsahující antrachinon-2-sulfonát sodný a tensid, pro barvení a potiskování materiálů z přírodní nebo z regenerované celulózy, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 20 až 70 % barviva, 3 až 20 % antrachinonsulfonátu sodného a 5 až 40 % ligninsulfonátu sodného.

Reaktivní zeleně a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225035

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kohoutek Václav, Chmátal Vladimír, Kuthan Petr, Cee Aleš, Nový Jiří

Značky: reaktivní, přípravy, zelené, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní zeleně obecného vzorce I kde B1 znamená skupinu obecného vzorce II kde R značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a B2 znamená skupinu obecného vzorce III kde Ar znamená aryl s 6 až 10 atomy uhlíku nebo zbytek pětičlenného až šestičlenného heterocyklu s 1 až 3 heteroatomy ze souboru zahrnujícího atom dusíku, síry a kyslíku, s výhodou obsahující alespoň jednu solubilizační skupinu.

Světlocitlivé směsi obsahující reaktivní monomery a/nebo polymery a další běžné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 224447

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vincent Ivo, Urban Luděk, Maláč Jiří

Značky: reaktivní, polyméry, světlocitlivé, další, obsahující, monomery, přísady, směsi, běžné

Zhrnutie / Anotácia:

Světlocitlivé směsi obsahující reaktivní monomery a/nebo polymery a další běžné přísady, vyznačené tím, že na 100 hmotnostních dílů směsi obsahují jako fotoiniciátor 0,01 až 5 hmotnostních dílů, s výhodou 0,1 až 1 hmotnostní díl, 4-chlor-thioxanthonu.

Reaktivní dráhovina pro přípravu houževnatých drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 220469

Dátum: 15.11.1985

Autori: Štráchal Jaroslav, Havlík Ludvík, Novák Jiří, Wiesner Ivo

Značky: reaktivní, přípravu, houževnatých, dráhovina

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení houževnatých drah pro hraní kuželek, bowlingu, minigolfu a podobných her. Účelem vynálezu je vytvoření objektivnějších drah, než jaké se používají dosud a včas zachytit vývoj, který směřuje od drah tvrdých a křehkých k drahám houževnatým a pružnějším. Uvedeného účelu se dosáhne nanesením reaktivní dráhoviny sestávající z kapalného epoxidového elastomeru, polyaminického vulkanizátoru a z plniv, pigmentů a látek regulujících...

Vysoce reaktivní přísada pro keramickou a sklářskou výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220452

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hanus Václav, Babůrek Jiří, Duda Stanislav, Mikyška Stanislav

Značky: sklářskou, reaktivní, vysoce, keramickou, výrobu, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena problematika využití velmi jemných odpadních živcokřemenných materiálů, které dosud neměl použití. Podle vynálezu jsou velmi jemné živcokřemenné odprašky peletizovány nebo granulovány a takto vpravená surovina je využitelná jako vysoce tavná složka ve sklářské nebo keramické výrobě.

Reaktivní kompozice pro podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226309

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wiesnerová Ludmila, Havlík Ludvík, Wiesner Ivo, Novák Jiří

Značky: kompozice, reaktivní, podlahoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní kompozice pro podlahoviny, vyznačená tím, že sestává hmotnostně z 75 až 90 dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 410 a obsahu epoxidových skupin 0,480 až 0,587 mol/100 g, 10 až 25 dílů C1 až C5 alkylesterů epoxidovaných mastných kyselin rostlinných olejů, s obsahem 3,5 až 6,5 % epoxidového kyslíku, 35 až 65 dílů aminoamidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 400 až 550, aminovém čísle...

Modré antrachinonové reaktivní barvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242012

Dátum: 22.08.1985

Autori: Storni Angelo, Lopusinski Andrzej, Michalski Jan

MPK: C09B 62/505, C09B 1/34

Značky: modré, reaktivní, antrachinonové, přípravy, způsob, barvivo

Text:

...rozmíchá 33,2 dilu p-aminofenyl-B-hydroxy-etylsulío nu, 33 dílů NaHCO 3, 1,2 dílu Na 2 ~CO 3 a 5 dílů Cuzclz, směs se zahřeje na 65 C a vnese se 57,3 dílu 1-amino-ćl-bnomantrachinon~ 2 ~su 1 ~ fonové kyseliny a po zahřátí na 7 D C se směs udržuje za účinného míchaní a pod zpětným chladičem na teplotě 70 až 75 C 24 hodin. Přidaním horké vody se upraví objem směsi na 820 objemových dílů, přidají se 2 díly křemeliny a po desetiminuvovém...

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace reaktivní dichlortriazinové oranže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bruštík Josef, Hrbek Pavel

MPK: C09B 67/48, C09B 62/085

Značky: dichlortriazinové, reaktivní, oranže, přípravy, stabilní, modifikace, krystalové, způsob

Text:

...tvořenou oranžovými jehlicemi. Doba rekrystalizace závisí na použité teplotě a pohybuje se od 30 minut do 3 hodin. Vzniklá krýstalová modifikece se vyznačuje také nižší rozpustnosti ve vodě, takže po proběhnuti rekrystalizace se barvivo prakticky zcela vylcučí z roztoku a může se přímo izolcvat filtreci.3 V 241 nas Izolovaně barvivo se vysuší běžnými způsoby používanými při výrobě reaktivních barviv, zejména sušením v rozprašovací...

Červené reaktivní barvivo o vysoké stálosti na světle a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219087

Dátum: 15.07.1985

Autori: Marková Dagmar, Thorovský Zdeněk, Marek Jan

Značky: způsob, světle, stálosti, vysoké, barvivo, reaktivní, přípravy, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

Červené reaktivní barvivo o vysoké stálosti na světle strukturního vzorce I kde M = H nebo alkalický kov X = CH3 nebo OCH3.

Způsob zpracování polymerů konjugovaných dienů a/nebo vinylaromátů, obsahujících reaktivní skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bazala Emil, Pácová Jaroslava, Bernatský Eestmír, Kováe Štefan, Volf Radko, Dupal Josef, Honsa Jan, Széchenyi Štefan, Vrbský Jaromír

MPK: C08F 293/00, C08F 12/12, C08F 12/08...

Značky: zpracování, dienů, reaktivní, způsob, vinylaromátů, konjugovaných, polymerů, obsahujících, skupiny

Text:

...zejména v koncentraci 84 až 40 hmot. , avšak koncentrace kyseliny není kritickou hodnotou. VPomocí uvedených kyselin je možno připravit všechny polymery s neutrálními až slabě kyselými skupinami. Tyto polymery lze známým způsobem připravit polymeraci konjugovaného dienu se 4 až 12 atomy uhlíku, jako je 1,3-butadien, asopren nebo 2,3-dimetyl-1,3 ~butadien,nebo vinylaromátu jako je styren nebo deriváty styrenu, např....

Sítotisková transparentní reaktivní barva na bázi nízkotavné olovnaté frity

Načítavanie...

Číslo patentu: 217706

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hanza Zdeněk, Šindelářová Věra

Značky: bázi, barva, frity, reaktivní, olovnaté, sítotisková, nízkotavné, transparentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sítotiskové transparentní reaktivní barvy na bázi nízkotavné olovnaté frity, obsahující médium, barvítko, nízkotavnou fritu a další doplňkové složky, vyznačující se tím, že nízkotavná frita obsahuje kysličník olovnatý, kysličník křemičitý, kysličník boritý, kysličník cíničitý, kysličník hlinitý, kysličník vápenatý, kysličník hořečnatý a dále obsahuje médium, na příklad polyetylénglykol, dále barvítko a další doplňkové složky,...