Patenty so značkou «reaktivace»

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Legeza Vasil, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Rosenthal Jakub, Lamač Miroslav

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: petrochemické, katalyzátoru, plynech, měděných, redukci, řízení, technických, určených, nečistot, reaktivace, procesy, způsob, oxidací, parciální

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Legeza Vasil, Kubíček Karel, Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil

MPK: B01J 38/12

Značky: zauhlíkovaných, jednotek, dezaktivovaných, petrochemických, reaktivace, selektivní, způsob, zeolitu

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Boška Jan

MPK: B01J 21/20, B01J 21/04, B01J 23/42...

Značky: lehkých, nízkoteplotní, uhlovodíku, nasycených, reaktivace, katalyzátoru, isomerizaci, způsob

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Kubíček Karel, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 20/34

Značky: reaktivace, hydroxidů, oxidů, látek, organických, sorbovaných, aktivace, přítomnosti, hlinitého, způsob

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kubíček Karel, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Vašina Jan, Křemenák Lubomír, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, reaktivace, oxidů, organických, přítomnosti, hydroxidů, aktivace, způsob, látek, hlinitého

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bloch Petr, Klimeš Milan, Zubek Vlastimil, Troják František, Addejsek Lubomír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 23/94...

Značky: kobaltového, hydrogenaci, stabilizovaného, anilinu, katalyzátoru, selektivní, způsob, reaktivace, cyklohexylamin

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob reaktivace bimetalického platinorheniového reformovacího katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231679

Dátum: 01.05.1986

Autori: Urban Ivan, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 23/90

Značky: reaktivace, reformovacího, způsob, platinorheniového, katalyzátoru, bimetalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob obnovení aktivity bimetalického katalyzátoru reformovacího zaneseného částečně polymerními a kondenzačními produkty při reformování benzinů, zvláště při středních nebo nižších tlacích, redukční reaktivací vodíkatým plynem při zvýšeném tlaku a teplotách.

Způsob reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů pro katalytickou oxidaci 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218314

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chvalovský Václav, Fialová Marie, Málek Jaroslav, Nondek Lubomír

Značky: způsob, kyselinu, katalytickou, paládiových, reaktivace, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-2-keto-l-gulonovou, oxidací, platinových, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-l-sorbózy, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů používaných při katalytické oxidaci 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,34,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu podle vynálezu spočívá v tom, že se použitý desaktivovaný katalyzátor promývá po dobu až 10 hodin za teploty 20 až 120 °C vodou, metanolem, acetonem nebo toluenem nebo jejich směsí v množství 0,5 až 50 litrů na litr katalyzátoru, načež se uvede při...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216833

Dátum: 15.01.1985

Autor: Partenheimer Walter

Značky: katalyzátoru, reakce, způsob, reaktivace, oxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce, zvláště pro výrobu aldehydů, ketonů, kyselin a jejich anhydridů, zejména pro výrobu maleinanhydridu z butanu, přičemž katalyzátor je na bázi kyslíkového komplexu fosforu a vanadu s 0,5 až 5 atomy fosforu na atomu vanadu a obsahuje popřípadě na atom vanadu 0,01 až 0,3 atomu kovového promotoru ze souboru zahrnujícího zinek, měď, bismut, lithium nebo jejich směs, vyznačený tím, že se oxidační...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Nowak Siegfried, Gramm Reinhard, Klempin Jürgen, Vieweg Hans-günther, Neubauer Hans Dieter, Anders Klaus, Thomas Wilhelm, Franke Herman, Kögler Wolfgang, Limmer Heinz, Becker Karl

Značky: aktivace, způsob, reaktivace, aromatizaci, selektivizace, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Rozinek Radovan, Pexidr Václav, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír

Značky: způsob, měděného, katalyzátoru, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dvořák Bohumír, Rozinek Radovan, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Pexidr Václav

Značky: katalyzátoru, reaktivace, způsob, měděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.