Patenty so značkou «reakčný»

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 35/00, B01J 15/00, B01J 12/00...

Značky: reakčný, katalytického, proces, katalytické, spôsob, uskutočnenie, výroby, vysokej, reaktor, zariadenia, plynnom, zariadenie, reakcie, teplotě, médiu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Chemiresorpčný reakčný proces a reaktor na striedavé adsorbovanie a desorbovanie polárneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283642

Dátum: 20.10.2003

Autor: Rockenreller Uwe

MPK: F25B 35/04, B01D 53/34

Značky: proces, striedavé, reakčný, desorbovanie, polárneho, reaktor, plynů, chemiresorpčný, adsorbovanie

Zhrnutie / Anotácia:

V chemiresorpčnom reakčnom procese sa polárny plyn striedavo opakovane adsorbuje a desorbuje na komplexnej zlúčenine vytvorenej adsorbovaním polárneho plynu na soli kovu obsahujúcej halogenid, dusičnan, dusitan, šťavelan, chloristan, síran alebo siričitan alkalického kovu, kovu alkalickej zeminy, prechodného kovu, zinku, kadmia, cínu, hliníka, fluóroboritan sodný alebo chlorid obidvoch kovov v reaktore s jednou alebo viacerými reakčnými...

Prietokový reakčný elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: 230273

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zlatovský Igor, Ekkert Ľudovít

MPK: C25B 11/00, C25B 9/00

Značky: prietokový, reakčný, elektrolyzér

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový reakčný elektrolyzér pre elektrolýzu roztokov v prípadoch, kedy plynné, kvapalné i tuhé látky vznikajúce pri elektrolýze reagujú s elektrolytom, alebo zostávajú v ňom a sú ním z elektrolyzéra vynášané vyznačujúci sa tým, že vzájomná poloha vnútornej valcovej elektródy (7) a vonkajšej rúrovej elektródy (6) je v hornej časti vymedzená pomocou horného uzáveru (5) a držiaka vnútornej elektródy (1) s prívodom (2) elektrickej energie a v...

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225301

Dátum: 01.12.1984

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef Vranov Nad Toplou, Lichvár Milan, Sabadoš Július Csc, Zlacký Alojz

Značky: formaldehydu, zariadenie, stupeň, výroby, reakčný, aldehydov, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom, v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch, s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi pozostáva zo stacionárnej adiabatickej vrstvy kovového kryštalického katalyzátora /1/ na kovovej podložke /2/ uloženej na usmerňovači konvertovanej plynnej...